Sunteți pe pagina 1din 2

Duminica a 2-a după Rusalii

Chemarea primilor Apostoli


Textul biblic

Pe când umbla pe
lângă Marea Galileii, a
văzut pe doi fraţi, pe Simon
ce se numeşte Petru şi pe
Andrei, fratele lui, care
aruncau mreaja în mare,
căci erau pescari.
Şi le-a zis: Veniţi după
Mine şi vă voi face pescari
de oameni. Iar ei, îndată
lăsând mrejele, au mers
după El.
Şi de acolo, mergând
mai departe, a văzut alţi doi
fraţi, pe Iacov al lui
Zevedeu şi pe Ioan fratele
lui, în corabie cu Zevedeu,
tatăl lor, dregându-şi
mrejele şi i-a chemat. Iar ei
îndată, lăsând corabia şi pe
tatăl lor, au mers după El.
Şi a străbătut Iisus toată
Galileea, învăţând în sina-
gogile lor şi propovăduind
Evanghelia împărăţiei şi
tămăduind toată boala şi
toată neputinţa în popor.

(Matei 4, 18-23)

www.HristosImpartasitCopiilor.blogspot.com
Ucenicii Domnului:
 sunt cei ce urmează învăţăturile Domnului
 mărturisesc pe Domnul prin viaţă şi cuvânt
 împlinesc nevoile tuturor oamenilor în mod dezinteresat
 au dragoste faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni
 vorbesc mereu cu Dumnezeu prin rugăciune
 Îl laudă pe Dumnezeu

Tu vrei să fii ucenicul Domnului? Ce faptă vei face astăzi demnă de un ucenic al
Domnului?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Alcătuiţi un ciorchine cu însuşirile ucenicilor Domnului, pornind de la cuvântul Domnului


Iisus Hristos: „Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea
dragoste unii faţă de alţii.“ (Ioan 13, 35)

Ucenicii
Domnului

www.HristosImpartasitCopiilor.blogspot.com

S-ar putea să vă placă și