Sunteți pe pagina 1din 4

Anexa 2 la ordinul ministrului educaţiei și cercetării științifice nr. 3684/ 08.04.2015

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Clasa a XI-a Învăţământ profesional de 3 ani

Calificarea: Lucrător hotelier Domeniul de pregătire de bază: TURISM ŞI ALIMENTAŢIE Domeniul de pregătire profesională generală: TURISM

I. Pregătire practică

Modulul I. Pregătirea spaţiilor de cazare

Total ore:

390

din care

Laborator tehnologic

150

Instruire practică

240

Modulul II. Comunicarea profesională în hotelărie

Total ore:

120

din care

Laborator tehnologic

60

Instruire practică

60

Modulul III. Servirea centrată pe turist

Total ore:

120

din care

Laborator tehnologic

60

Instruire practică

60

Total ore/an = 21 ore/săptămână x 30 săptămâni/an = 630 ore/an

II. Stagiu de pregătire practică – CDL* Modulul IV. Administrarea inventarului de etaj

Total ore:

300

din care

Instruire practică

300

Total ore/an = 30 ore/săptămână x 10 săptămâni/an = 300 ore/an

TOTAL GENERAL: 930 ore/an

Notă:

1.

Pregătirea practică poate fi organizată atât în unitatea de învățământ cât şi la operatorul economic/ instituţia publică parteneră.

2.

Stagiul de pregătire practică CDL * se desfășoară la operatorul economic/ instituţia publică parteneră. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.

102

Anexa 2 la ordinul ministrului educaţiei și cercetării științifice nr. 3684/ 08.04.2015

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Clasa a XI-a Învăţământ profesional de 3 ani

Calificarea: Ospătar (chelner), vânzător în unităţi de alimentaţie Domeniul de pregătire de bază: TURISM ŞI ALIMENTAŢIE Domeniul de pregătire profesională generală: ALIMENTAŢIE

I. Pregătire practică:

Modulul I. Alcătuirea meniurilor

 

Total ore:

180

din care

Laborator tehnologic

90

 

Instruire practică

90

Modulul II. Servirea în restauraţie

 

Total ore:

390

din care

Laborator tehnologic

150

 

Instruire practică

240

Modulul III. Decorarea sălii de servire

 

Total ore:

60

din care

Laborator tehnologic

30

 

Instruire practică

30

Total ore/an = 21 ore/săptămână x 30 săptămâni/an = 630 ore/an

II. Stagiu de pregătire practică – CDL*

Modulul IV. Organizarea meselor festive

Total ore:

300

din care

Laborator tehnologic

-

Instruire practică

300

Total ore/an = 30 ore/săptămână x 10 săptămâni/an = 300 ore/an

TOTAL GENERAL: 930 ore/an

Notă:

1.

Pregătirea practică poate fi organizată atât în unitatea de învățământ cât şi la operatorul economic/ instituţia publică parteneră.

2.

Stagiul de pregătire practică CDL * se desfășoară la operatorul economic/ instituţia publică parteneră. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.

103

Anexa 2 la ordinul ministrului educaţiei și cercetării științifice nr. 3684/ 08.04.2015

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Clasa a XI-a Învăţământ profesional de 3 ani

Calificarea: Cofetar patiser Domeniul de pregătire de bază: TURISM ŞI ALIMENTAŢIE Domeniul de pregătire profesională generală: ALIMENTAŢIE

I. Pregătire practică:

Modulul I. Produse de cofetărie

Total ore:

270

din care

Laborator tehnologic

120

Instruire practică

150

Modulul II. Produse de patiserie

Total ore:

270

din care

Laborator tehnologic

120

Instruire practică

150

Modulul III. Comercializarea produselor de cofetărie-patiserie

Total ore:

90

din care

Laborator tehnologic

30

Instruire practică

60

Total ore/an = 21 ore/săptămână x 30 săptămâni/an= 630 ore/an

II. Stagiu de pregătire practică – CDL*

Modulul IV. Estetica produselor de cofetărie- patiserie Total ore:

300

din care

Instruire practică

300

Total ore/an = 30 ore/săptămână x 10 săptămâni/an = 300 ore/an

TOTAL GENERAL: 930 ore/an

Notă:

1.

Pregătirea practică poate fi organizată atât în unitatea de învățământ cât şi la operatorul economic/ instituţia publică parteneră.

2.

Stagiul de pregătire practică CDL * se desfășoară la operatorul economic/ instituţia publică parteneră. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.

104

Anexa 2 la ordinul ministrului educaţiei și cercetării științifice nr. 3684/ 08.04.2015

PLAN DE INVĂŢĂMÂNT clasa a XIa Învăţământ profesional de 3 ani

Calificarea: Bucătar Domeniul de pregătire de bază: TURISM ŞI ALIMENTAŢIE Domeniul de pregătire profesională generală: ALIMENTAŢIE

I. Pregătire practică:

Modulul I. Preparate culinare Total ore:

390

din care

Laborator tehnologic

150

Instruire practică

240

Modulul II. Preparate „fast-food” Total ore:

120

din care

Laborator tehnologic

60

Instruire practică

60

Modulul III. Estetica preparatelor culinare Total ore:

120

din care

Laborator tehnologic

60

Instruire practică

60

Total ore/an = 21 ore/săptămână x 30 săptămâni/an = 630 ore/an

II. Stagiu de pregătire practică – CDL*

Modulul IV. Preparate specifice zonei Total ore:

300

din care

Instruire practică

300

Total ore/an = 30 ore/săptămână x 10 săptămâni/an = 300 ore/an

TOTAL GENERAL: 930 ore/an

Notă:

1.

Pregătirea practică poate fi organizată atât în unitatea de învățământ cât şi la operatorul economic/ instituţia publică parteneră.

2.

Stagiul de pregătire practică CDL * se desfășoară la operatorul economic/ instituţia publică parteneră. Condițiile în care stagiul de practică se desfășoară în unitatea de învățământ, sunt stabilite prin metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional.

105