Sunteți pe pagina 1din 21

Conferinta BNR

15/04/2010 14:04

Competitivitatea
O abordare microeconomica

Misu Negritoiu
Director General
Bucuresti, 15 aprilie 2010

15 aprilie 2010
Conferinta BNR
15/04/2010 14:04

1. Rationament microeconomic
Competitivitatea este preponderent microeconomica
Paradigma analitica – diamantul competitiv
Consideratii asupra factorilor competitivi
Fazele dezvoltarii competitive

15 aprilie 2010
Competitivitatea este preponderent
Conferinta BNR
15/04/2010 14:04

microeconomica
Competitivitate si productivitate
Competitivitatea e strans legata de productivitate
• Alte acceptiuni: nivel redus al costului fortei de munca, fiscalitate scazuta, deprecierea monedei
nationale
- nu sunt factori de competitivitate, putin dezirabile din punct de vedere competitiv

• In acceptiunea Comisiei Europene, competitivitatea inseamna, cumulativ, productivitate si avantaj


comparativ pe plan international
- “competitivitatea este determinata de cresterea productivitatii” si se reflecta in “crestere sustinuta
a standardului de viata al unei natiuni”

Competitivitatea se creeaza, in principal, la nivel microeconomic


Prosperitatea sustenabila este creata de catre firme, intr-un mediu macroeconomic propice (rolul
statului)

• Calitatea mediului de afaceri este un factor fundamental

• Factorii care determina nivelul productivitatii: investiile, concurenta/spiritul antreprenorial,


capacitatea de a inova

15 aprilie 2010 2
Conferinta BNR
15/04/2010 14:04

Paradigma analitica – diamantul competitiv

Principalele
probleme de Strategia Politicile
competitivitate ale Strategia Politicile
firmei
firmei guvernamentale
guvernamentale
Romaniei

Factoriide
Factorii de Cererea
Cererea
productie
productie interna
interna

Industrii
Industrii Hazardul
conexe Hazardul
conexe

15 aprilie 2010 3
Conferinta BNR
15/04/2010 14:04

Consideratii asupra factorilor competitivi


Factorii de productie Cererea interna Industrii conexe Strategia firmei
• Forta de munca, specializarea • Caracteristicile cererii interne au • Existenta unor industrii conexe • Diferitele metode de
abilitatilor, tehnologie, finantare un efect foarte semnificativ competitive la nivel international management, orizontul de
etc. asupra strategiei firmelor este o conditie a succesului intr- performanta investitionala,
• Avantajul competitiv se nationale, prin: un domeniu dimensiunile firmelor, tipul de
construieste nu pe factorii • preferinte • Un sector sau o firma nu pot pozitionare pe piata
mosteniti, ci pe cei creati prin: • Sofisticare excela izolat de restul retelei • Tipul de economii de scara pe
• investitii consistente economice pe care se sprijina, care le permite sectorul si/sau le
• dimensiune decat accidental exploateaza firma:
• specializare • In consecinta, prin presiunea • Este o constrangere localizata • economiii interne: costul unitar
• Necesarul de investitii si indusa asupra costurilor, a geografic si, in consecinta, este depinde de dimensiunile
specializarea asigura o bariera la inovatiei si a calitatii greu de compensat; necesita, in firmei, şi nu neapărat de
intrare inalta, care protejeaza • Liberalizarea comertului intra- sine, ca preconditii, o buna dimensiunile industriei
avantajul competitiv UE si global reduce din calitate a celorlalte elemente ale respective
• Libera circulatie a factorilor de importanta cererii locale diamantului competitiv • economii externe: costul unitar
productie amplifica, paradoxal, depinde de dimensiunile
constrangerile (emigratia a industriei, şi nu neapărat de
crescut costurile salariale si a cele ale firmei
redus productivitatea relativa)

Factori cu impact orizontal


• Politicile guvernamentale: investitiile in infrastructura, educatie, cercetare-dezvoltare; politicile
sectoriale si regionale; stabilitatea macroeconomica
• Cluster-ele: existenta unui “diamant” competitiv in ansamblu genereaza un cluster competitiv
international, ma degraba decat a unui succes izolat)
• Hazardul

15 aprilie 2010 4
Conferinta BNR
15/04/2010 14:04

Fazele dezvoltarii competitive

Economia bazata pe factori Economia bazata pe investitii Economia bazata pe inovare

• Avantajul competitiv consta in • Avantajul competitiv consta in • Avantajul competitiv consta in


costul redus al factorilor de capacitatea de a produce bunuri crearea de bunuri si servicii
productie si servicii de calitate, prin metode inovative pe plan international
eficiente, dar cu salarii mai • Strategiile competitive ale
• Companiile au un rol redus in
reduse companiilor sunt globale, iar
realizarea valorii adaugate si se
bazeaza pe forta de munca • Diamantul national sustine deja diamantul national este
ieftina investitii majore in infrastructura competitiv in toate domeniile
si modernizarea proceselor
• Tehnologia este asimilata prin
tehnologice
importuri si investitii straine
directe
Aceasta varianta este mai fezabila,
ne indreptam spre ea si ar
reprezenta un progres enorm
In Romania, realitatea se afla aici… … iar discursul tinteste aici
(ceea ce este o situatie putin (ceea ce este o situatie putin
dezirabila) realizabila)

15 aprilie 2010 5
Conferinta BNR
15/04/2010 14:04

2. Strategia competitiva a firmei


Factorii competitivi in cazul Romaniei
Strategia firmei
Strategia competitiva – unde se pozitioneaza firmele romanesti
Diferente intre segmentul mediu local si subsidiare

15 aprilie 2010
Factorii competitivi in cazul Romaniei
Conferinta BNR
15/04/2010 14:04

Principala problema o reprezinta strategia firmei

Strategia
Strategia
firmei
firmei
(+)
(+)Comert
Comertliberalizat
liberalizatdatorita
datoritaprocesului
procesuluide deaderare
aderare
lalaUE
UE
(-)
(-)Concurenta
Concurentalocala localainca
incaslaba
slabaininmulte
multe
sectoare/segmente
sectoare/segmente(motive (motiveinstitutionale,
institutionale,
structurale
structuraleetc.)
etc.)
(-)
(-) Persistaimportante
Persista importantebarierebarierebirocratice
Factoriide
Factorii de birocratice Cererea
Cererea
(-)
(-) Concurenta este concentrataininactivitatile
Concurenta este concentrata activitatilecu cu
productie
productie valoare
valoareadaugata
adaugatamica mica interna
interna
(-) Lipsa de sofisticare a agentilor
(-) Lipsa de sofisticare a agentilor economicieconomici
(strategia
(strategiafirmei
firmei --ce ce--sisimodelul
modelulde deafaceri
afaceri--cum)cum)
(-)
(-)Quasi-absenta
Quasi-absentaunor unorfirme
firmemarimariintegrate
integratecu curol
rol
(+) Forta de munca calificata la nivel intermediar dede varf
varfde
de lance
lance
(+) Forta de munca calificata la nivel intermediar
(+) (-)
(-)Aplicare
Aplicarelimitata
limitataaamasurilor
masurilorde deprotectie
protectieaa (+)
(+)Cresterea
Crestereaproportiei
proportieiproductiei
productieiexportate
exportate
(+)Tendinte
Tendintepozitive
pozitiveininretehnologizare
retehnologizare (recordare lalacererea externa sofisticata din
(+)
drepturilor
drepturilor de
de proprietate
proprietate intelectuala
intelectuala (recordare cererea externa sofisticata dinUE)
UE)
(+)Dezvoltarea
Dezvoltarearapida
rapidaaasectorului
sectoruluibancar
bancarprivat
privat (-) Dimensiune relativ redusa a cererii interne
(-) (-) Dimensiune relativ redusa a cererii interne
(-)Putine
Putineresurse
resurseumane
umaneinaltinaltcalificate
calificateinin solvabile
solvabile
management, marketing si finante
management, marketing si finante Industrii
Industrii (-)
(-)Activitatile
Activitatiledededistributie
distributiesisimarketing
marketing
(-)
(-)Productivitate
Productivitateinca
incascazuta
scazutaaafortei
forteide
demunca
(-)
munca conexe
conexe
controlate
controlate in mareparte
in mare partededefirme
firmestraine,
straine,
(-)Resursele
Resurselefinanciare
financiaresunt
suntinca
incagreu
greuaccesibile
accesibile blocand
blocandcontactul
contactulcu cuconsumatorul
consumatorulfinal final
pentru
pentrumulte
multefirme/sectoare
firme/sectoare
(-) (+)
(+)Existenta
Existentaunei uneirelativ
relativlargi
largibaze
bazeindustriale
(-)Fonduri
Fonduriinsuficiente
insuficienteinincercetare-dezvoltare
cercetare-dezvoltare industriale
(-) (-)
(-) Calitate scazuta a input-urilor produselocal
Calitate scazuta a input-urilor produse
(-)Marca
Marca“Fabricat
“FabricatininRomania”
Romania”este estenegativa
negativa local
(-)
(-)Sinergii
Sinergiireduse
reduseintre
intresectoarele
sectoareleeconomice
economice
(-)
(-)Nivel
Nivelscazut
scazutde decolaborare
colaborareintre intreinstitutiile
institutiiledin
dineducatie/cercetare
educatie/cercetaresisifirmefirme
(-)
(-) Lipsa increderii si cooperarii dintre firme / antreprenori //investitori
Lipsa increderii si cooperarii dintre firme / antreprenori investitori
(-)
(-)Prezenta
Prezentasisiimpact
impactredus
redusalalinstitutiilor
institutiilorpentru
pentrucolaborare
colaborareininpiata
piata
15 aprilie 2010 7
Strategia competitiva a firmei
Conferinta BNR
15/04/2010 14:04

Firmele pot concura prin eficienta operationala sau pozitionare strategica

Eficienta operationala
Profitabilitatea superioară concurenţilor realizeaza printr-un cost mai redus
- Managerii companiilor locale şi-au concentrat eforturile mai degrabă în direcţia
îmbunătăţirii eficienţei operaţionale
- Acest efort constant este o condiţie necesară dar nu şi suficientă pentru atingerea unei
profitabilităţi superioare (bunele practici se copiaza rapid)
- O astfel de abordare reprezinta un razboi de uzura

Pozitionarea strategica
Profitabilitatea superioară concurenţilor realizeaza prin obţinerea unui preţ mai mare pentru
produsul propriu
- Pozitionarea pe o treapta superioara in lantul valorii in sectorul economic respectiv - fezabila
pentru firmele romanesti :
› proces evident in cadrul industriei de mijloace de transport
- Inovare si aducerea unor produse noi pe piata (corelare cu ciclul de viata al produsului) - putin
fezabila pentru firmele romanesti:
› exemple punctuale pozitive in domeniul IT (software)

15 aprilie 2010 8
Strategia corporatista are putine sanse
Conferinta BNR
15/04/2010 14:04

Clusterele nu au interconexiuni

Sectoare formate prin: costul redus al fortei de


munca, resurse naturale si interventia …ceea ce a dus la slabe sinergii
guvernului

Produse
Textile
Costuri
Costuri chimice Gaze Distributie/
Confectii
reduse
reduse Textile Transport

Confectii
Lemn, metale Petrol
Resurse
Resurse
Petrol, gaze Masini si
naturale
naturale
Materiale de constructii utilaje
Turism
Turism
Geografie
Geografie si
si Lemn si Metale
Bauturi / produse
istorie
istorie produse din Electronice
alimentare
Bauturi/
lemn
alimentare
Masini si utilaje
Interventie
Interventie
Electronice Software
guvernamentala
guvernamentala Constructii
Mijloace de transport

Sursa: analiza pe baza datelor din rapoartele anuale ale INSSE


15 aprilie 2010 9
Conferinta BNR
15/04/2010 14:04

Internationalizarea ramane slaba/absenta

Internationalizarea companiilor listate din top


Internationalizarea companiilor listate din top 20 20 care au fost privatizate total sau partial prin
listare

Sursa: RCI, pe baza detelor: Bursa de Valori Bucuresti, Bursa de la Varsovia: Giełda Papierów
Wartościowych w Warszawie, Bursa de la Viena: Wiener Börse AG ,
site-urile companiilor listate (31 dec 2009).

15 aprilie 2010 10
Conferinta BNR
15/04/2010 14:04

3. Rolul statului
Impactul politicilor guvernamentale
Costurile cu forta de munca
Productivitatea muncii pe ora lucrata
Curs real deflatat cu costul fortei de munca

15 aprilie 2010
Conferinta BNR
15/04/2010 14:04

Impactul politicilor guvernamentale

Factorii de productie Cererea interna


• reglementarea utilizării, preţului şi conservării • politica monetara, fiscală si salariala - influenţează
resurselor naturale modelul de consum
• educaţie şi formare continuă • politicile din sfera comerţului internaţional şi a
• dezvoltarea şi reglementarea infrastructurii investiţiilor străine directe
• eficientizarea sistemului juridic şi a administraţiei • normele tehnice şi de mediu impuse produselor şi
publice serviciilor
• politica în domeniul economisirii şi al pietei de capital • nivelul de informare al consumatorilor
(disponibilitea surselor de finanţare pentru investiţii)
• politica achiziţiilor de stat
• politica în domeniul ştiinţei şi tehnologiei

Industriile conexe Procesul de transformare economica


• stabilirea de zone libere sau parcuri industriale • legi privind forţa de muncă (flexibilitatea pieţei muncii),
• politicile din sfera comerţului internaţional şi a • politica în domeniul investiţional (facilităţi fiscale, pieţe
investiţiilor străine directe de capital),
• acordarea licenţelor, reglementările din sfera preţurilor • politicile din sfera comerţului internaţional şi a
şi distribuţiei investiţiilor străine directe
• statul ca actor economic (achiziţii publice, statul ca • politica concurenţei,
producător sau acţionar)
• statul ca actor economic,
• politica de dezvoltare regională • protejarea dreptului de proprietate intelectuală

15 aprilie 2010
Conferinta BNR
15/04/2010 14:04

Rolul guvernamental – cum influenteaza


Moduri de a impacta elementele diamantului competitiv
Exista modalitati practice de inscriere intre cele doua extreme
• statul interventionist, cu politici industriale active, care alege castigatori si construieste campioni
• statul minimalist, care se margineste la corectarea imperfectiunilor pietei

Contextul macroeconomic, politic, juridic si Mediul (microeconomic) de afaceri


social • imbunatatirea disponibilitatii, calitatii si eficientei
inputurilor de interes general sau specific, a
• crearea unui mediu stabil, predictibil si de incredere
infrastructurii si organizatiilor publice
• imbunatatirea conditiilor de ordin social pentru • stabilirea unor reguli si a unui sistem de motivare in
cetateni cadrul politicii concurentei care sa incurajeze
cresterea productivitatii

Cluster Procesul de transformare economica


• facilitarea dezvoltarii si imbunatatirii clusterelor (cu • institutionalizarea structurilor si proceselor din
efect asupra economiilor de scara externe in sector, cadrul administratiei publice care urmaresc
plus efecte de antrenare si concurenta mai imbunatatirea competitivitatii si promovarea
accentuata) participarii tuturor actorilor relevanti

15 aprilie 2010
Conferinta BNR
15/04/2010 14:04

Costurile cu forta de munca


1300
Bulgaria Cehia Costul cu munca ajustat cu productivitatea
1100 U ngaria Polonia
70
R om ania 2000 2009E
900 60

50

% din Germania
USD

700
40

500 30

20
300
10

100 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 BG RO SK LT LV HU PL EE CZ SI

Sursa: CE Research Sursa: Eurostat

• Suntem mult mai ieftini decat Germania – destinatie atractiva pentru ISD
• Nivel inca redus al salariului nominal brut la nivelul intregii economii
• Crestere rapida dupa 2004 pe fondul unor politici fiscale si salariale necorelate cu
productivitatea

15 aprilie 2010 14
April 10 – Page
Conferinta BNR
15/04/2010 14:04

Taxarea implicita a muncii


45
43
41
% din salariul brut

39
37
35
33
31
29
27
25
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Romania Bulgaria Polonia Ungaria Cehia Portugalia Zona euro
Sursa: Eurostat

• Nivel foarte scazut in Romania


• Avantaj insuficient (ex. Portugalia)
• Nici Bulgaria nu a reusit sa atraga ISD in volum mare
- locatia in UE conteaza,
- coruptia, etc

15 aprilie 2010 15
Conferinta BNR
15/04/2010 14:04

Productivitatea muncii pe ora lucrata


55

50
45

40
EU-15=100

35

30

25

20
15
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Romania Bulgaria Polonia Ungaria Cehia
Sursa: Eurostat

Crestere puternica a productivitatii si, implicit, a competitivitatii (mult peste Bulgaria)

In Romania, nivelul productivitatii se dubleaza pe parcursul perioadei analizate (40% vs 19%)

Decalajul de recuperat ramane mare – potential semnificativ de crestere a productivitatii si de crestere


a ISD in Romania

15 aprilie 2010 16
Conferinta BNR
15/04/2010 14:04

Curs real deflatat cu costul fortei de munca


240

220

200
Index, 1999=100

180

160

140

120

100
80
1999Q01 2000Q01 2001Q01 2002Q01 2003Q01 2004Q01 2005Q01 2006Q01 2007Q01 2008Q01 2009Q01
Romania Bulgaria Polonia Ungaria Cehia Portugalia

Sursa: Eurostat, 36 de parteneri de comert

Avantajul competitiv (costul cu forta de munca e mult mai redus decat in regiune) a fost erodat in mod
semnificativ:
• cresterea puternica a salariilor si
• aprecierea reala a monedei
Ajustarea din ultima perioada e insuficienta, din pacate

15 aprilie 2010 17
April 10 – Page
Conferinta BNR
15/04/2010 14:04

Ce s-a schimbat intre 2006 si 2009?


Institutii
6.5
Inovatie 5.5 Inf rastructura
2006 2009
4.5
3.5

Gradul de sof isticare a af acerilor 2.5 Stabilitate macroeconomica


1.5

Pregatire tehnologica Educatie primara si sanatate

Ef icienta pietei bunurilor Educatie superioara


Sursa: WEF, scorul mai mare reprezinta imbunatatire

Intrarea in UE nu a adus imbunatatiri majore


In realitate, s-au inregistrat doar imbunatatiri minore din 2006 pana in 2009
Este de asteptat ca imbunatatirile viitoare sa fie lente si de durata

15 aprilie 2010 18
Conferinta BNR
15/04/2010 14:04

Romania: perspectiva regionala


Institutii
6
Inovatie Inf rastructura
5 Bulgaria
Gradul de sof isticare a afacerilor 4 Stabilitate macroeconomica
Cehia
3
Marimea pietei 2 Educatie primara si sanatate
Ungaria

Pregatire tehnologica Educatie superioara Polonia

Sofisitcarea pietelor f inanciare Ef icienta pietei bunurilor Romania

Ef icienta pietei muncii

Sursa: WEF, scorul mai mare reprezinta imbunatatire

Suntem pe locul 129 din 133 de tari in domeniul “calitatea infrastructurii”


Cele mai slabe puncte: legislatia privind taxele, instabilitatea politicilor economice, guvernare
ineficienta, birocratie
Numai Bulgaria are scoruri mai slabe

15 aprilie 2010 19
Conferinta BNR
15/04/2010 14:04

Concluzii
• Economia Romaniei se afla in plin proces de tranzitie de la dezvoltarea bazata pe factori
la cea bazata pe investitii
• Principalele piedici in calea definitivarii acestei tranzitii:
- strategia firmei
› exportatorii de produs finit au o contributie redusa a productiei proprii la produsul finit pe care il
asambleaza
› structura de finantare a investitiilor in tehnologie (preponderent prin datorii si nu prin fonduri proprii)
- lipsa unor clustere coerente si interelationate
› clusterele existente au fost creeate prin interventionism statal nesustenabil
› multe elemente de legatura intersectoriala dintre clustere au disparut, structura actuala fiind lacunara

• Costurile reduse cu forta de munca – atragerea de ISD pe termen mediu-lung


• Aprecierea leului si dinamica alerta a salariilor au erodat competitivitatea
- salariile sau cursul de schimb mai trebuie sa se ajusteze (nu ne putem permite cresteri
salariale si nici apreciere nominala)
• Solutia la probleme identificate prin WEF necesita capital relativ redus (cu exceptia
infrastructurii), insa presupune un proces indelungat
- masurile favorabile pe termen mediu se regasesc in acordul cu FMI/UE/BM

15 aprilie 2010 20