Sunteți pe pagina 1din 3

Colegiul EconomicD.P.M.

Alba Iulia
Modulul III: Organizarea resurselor umane
Clasa : a XI - a
Anul: 2006-2007
Programa : Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 3172/30.01.2006
Profesor : BECA FELICIA

PLANIFICARE CALENDARISTIC

Competene Criterii de performant Coninut tematic Nr. Data Metode de Probe de Obs.
ore predare-nvare evaluare
UC 12 1. Planificarea necesarului de Explicaia Probe
Resurse umane resurse umane demonstraia, orale/practice/
C1 Planific (a) Analizarea Analizarea necesarului de 6 S1, lucrul n echip, scrise prin care
necesarul de necesarului de personal la personal la locul de munc: 2, lecii vizit; elevul
resurse umane locul de munc - legislaie, 3 demonstreaz
- volumul activitii economice, Observarea c este capabil
(b) Analizarea locului de - concurena, dirijat, s analizeze
munc - structura organizatoric a unitii, observarea caracteristicile
- profil, independent; unui loc de
(c) Identificarea - structura pe grupe de vrst, sex. munc, s
profilului socio-profesional Evaluarea locului de munc: 6 S4, Experimentul, identifice
al personalului - natura postului, 5, studiul de caz, necesarul de
- sarcinile i activitile specifice, 6 miniproiectul i personal pe
- poziia n structura organizatoric, proiectul; eseul. baza crora s
- aria responsabilitilor Exerciii practice; caracterizeze
Identificarea profilului socio- Autoevaluarea, profilul socio-
profesional al personalului: 6 S7, Brainstormingul profesional al
- cunotine profesionale, 8, Joc de rol personalului
- abiliti profesionale, 9 necesar,
- comunicare eficient, Firma de exerciiu conform
- motivaie, Abstractizare, criteriilor de
- comportament profesional problematizare performan (a),
(amabilitate, sociabilitate, Autoevaluarea (b) i (c), i
diplomaie, maleabilitate, Evaluarea condiiilor de
inventivitate, rbdare, calm, grupului de lucru aplicabilitate
punctualitate) Utilizarea formulate.
Recapitulare standardelor de
2. Mediul de recrutare i selecie 2 S10 activitate
C2 Analizeaz (a) Identificarea Identificarea indicatorilor ce stau Eseuri Probe orale/
mediul de indicatorilor ce stau la baza la baza recrutrii: 6 S11, practice/scrise
recrutare i recrutrii - nivelul calificrii, 12, Rezolvarea de prin care elevul
selecie - gradul de specificitate (ct de 13 probleme demonstreaz
(b) Studierea legislaiei specifice sunt calificrile pentru Studii de caz; c este capabil
cu privire la drepturile agentul economic), Exerciii practice s analizeze
indivizilor de a ocupa - dac standardele de performan Joc de rol mediul de
anumite posturi pot/nu pot fi msurate, msura n Simulare n recrutare i
care calitile personalului joac condiii reale selecie,
(c) Stabilirea etapelor un rol important n cadrul postului Abstractizare, conform
pentru selectarea problematizare criteriilor de
personalului Studierea legislaiei cu privire la
performan i
drepturile indivizilor de a ocupa 6 S14, Autoevaluarea de aplicabilitate
anumite posturi : 15, Evaluarea date.
- Codul Muncii, 16 grupului de lucru
- legislaie specific domeniului de Studii de caz;
activitate Exerciii practice
Stabilirea etapelor pentru Joc de rol
selectarea personalului: 8 S17,
- interviu preliminar, 18,
- testare, 19, Rezolvarea de
- examen medical, 20 probleme
- interviu final, Studii de caz;
- decizia de angajare, Exerciii practice
- instalarea pe post Joc de rol
Recapitulare
3. Motivarea resurselor umane 2 S21
C3- (a) Asigurarea feed- Asigurarea feed-back ului Simulare n Probe
Motiveaz back ului privind privind performana personalului: 6 S22, condiii reale orale/scrise prin
resursele umane performana personalului - aprecieri asupra 23, Brainstorming, care elevul
comportamentului 24 dezbateri dirijate, demonstreaz
(b) ncurajarea profesional, joc de rol c este capabil
perfecionrii continue - aprecieri asupra executarea s motiveze
sarcinilor, resursele
(c) Aplicarea tehnicilor - aprecieri asupra relaiilor umane, conform
de stimulare a creativitii interdepartamentale, criteriilor de
- aprecieri asupra gradului de performan (a),
satisfacere a clientelei (b) i (c), i
ncurajarea perfecionrii condiiilor de
continue : aplicabilitate
- cursuri de perfecionare, 6 S25, formulate.
- seminarii de specialitate, 26,
- sisteme de training 27
ncurajare:
- feed-back,
- bonusuri,
- stimulente individuale sau de grup
(pli),
- promovare
Aplicarea tehnicilor de stimulare
a creativitii:
brainstorming (dezbateri de grup), 8 S28,
sinectica (dezbateri dirijate), 29,
stimularea iniiativelor individuale 30,
Recapitulare 31

4 S32,
33