Sunteți pe pagina 1din 14

4M - Ciclul de funcţionare

PDCA

4M - Ciclul de funcţionare PDCA


-2-
4M - Ciclul de funcţionare PDCA
-3-
Ciclul PDCA – model de
îmbunătăţire continuă
• Instrument de ghidare pe întreg parcursul
unui proces de îmbunătăţire sau pentru
dezvoltarea unor proiecte specifice atunci
cand s-au identificat ariile ce necesită
îmbunătăţiri
• Un model dinamic - completarea uneia
dintre etapele ciclului duce automat la
începerea următoarei etape
• Ciclul se parcurge în mod repetat pâna la
obţinerea rezultatelor dorite
4M - Ciclul de funcţionare PDCA
-4-
Etapele ciclului

• P (Plan) - Planifică: stabileşte obiectivele şi


procesele necesare obţinerii rezultatelor
• D (Do) - Efectuează: implementează
procesele
• C (Check) - Verifică: monitorizează şi
măsoară procesele şi raportează rezultatele
• A (Act) - Acţionează: întreprinde acţiuni
pentru îmbunătăţirea continuă a
performanţelor proceselor

4M - Ciclul de funcţionare PDCA


-5-
Principiile lui Deming
• Abordarea ciclului PDCA se bazează pe trei
principii de bază, definite de Deming:
1. satisfacerea clienţilor: principiul de bază
pentru toţi membrii organizaţiei;
2. managementul obiectiv: deciziile luate pe
baza datelor colectate din operaţiuni;
abordare ştiinţifică în rezolvarea problemelor;
3. Respect pentru oameni: îmbunătăţirea
continuă a procesului prin decizii sustenabile
bazate pe convingerea că angajaţii sunt
conştienţi şi motivaţi, capabili să se implice şi
să aducă idei eficiente şi creative.

4M - Ciclul de funcţionare PDCA


-6-
Beneficiile aplicării ciclului
Deming
• Crearea unei rutine zilnice pentru individ şi
echipă
• Structurarea procesului de rezolvare a
problemelor
• Control în Project Management
• Stimularea dezvoltării continue
• Dezvoltarea echilibrată a resurselor umane
• Utilitatea în dezvoltarea de noi produse
• Testarea proceselor

4M - Ciclul de funcţionare PDCA


-7-
Aplicaţie la FE Kultur BIO SRL
Plan - planificarea:
• S-a identificat în urma cercetărilor de
marketing o oportunitate de diversificare a
ofertei: comercializarea de fructe confiate,
uscate, deshidratate
• Se întocmeşte un plan operaţional centrat
pe obiective:
o creşterea cotei de piaţă cu 20 % până în
anul 2013;
o creşterea profitului firmei cu 12 % anual.
4M - Ciclul de funcţionare PDCA
-8-
Plan operaţional
Departa- Activitate Resurse Responsa- Termen
ment bilitate
Marketing Întocmire Manager Mai 2011
plan de Rapoarte, marketing
marketing statistici
Comercial- Identificare Date de la Şef birou Iunie 2011
achiziţii furnizori ROCT achiziţii

Comercial- Studiul Date Şef birou Iunie 2011


vânzări pieţei şi al ROCT, vânzări
concurenţei cercetare
Atragerea de piaţă
de noi
segmente
de piaţă

4M - Ciclul de funcţionare PDCA


-9-
Departa- Activitate Resurse Respon- Termen
ment sabilitate
Resurse Elaborarea şi Persona- Manager Mai 2011
umane implementa- lul din resurse
rea politicii firmă umane
de personal
adcvate
Financiar- Gestionarea Baze de Manager Permanent
contabil actelor date, economic
contabile, fluxuri
asigurarea băneşti
fondurilor
Secretariat Circulaţia Docu- Asistent Permanent
optimă a mente manager
documente-
lor
4M - Ciclul de funcţionare PDCA
- 10 -
Lista sarcinilor -
departamentul de marketing
Sarcini Rezultate Data Obs.

Realizarea noii Cataloage, Mai 2011


oferte pliante

Stabilirea Liste de preţuri Mai 2011


preţurilor

Identificarea Materiale Permanent


formelor de publicitare,
promovare stimulente de
vânzare, relaţii
publice
4M - Ciclul de funcţionare PDCA
- 11 -
Do - implementarea:

• Lansarea pe piaţă a noii game de produse


eşalonat
• Cu ocazia sărbătorilor, oferte speciale

4M - Ciclul de funcţionare PDCA


- 12 -
Check - verificarea

• Volumul încasărilor
• Feedback-ul din partea clienţilor: formulare,
email, site, telefon, evenimente
• Reclamaţii şi sesizări

4M - Ciclul de funcţionare PDCA


- 13 -
Act - Acţiune

• Dacă nu se obţin rezultatele scontate

Un nou plan de măsuri şi se reia ciclul!!!

4M - Ciclul de funcţionare PDCA


- 14 -