Sunteți pe pagina 1din 11

Ireductibilitate ˆın inele de polinoame

Marius T˘arn˘auceanu Octombrie 2012

Abstract

Principalul scop al acestei lucr˘ari ˆıl constituie prezentarea unor criterii de ireductibilitate pentru polinoame.

MSC (2010): 11C08, 11R09. Key words: polinoame ireductibile, criterii de ireductibilitate.

1

Introducere

Definit¸ia 1. Fie R un domeniu de integritate ¸si a, b R. Spunem c˘a:

a) a divide b, ¸si not˘am a|b, dac˘a exist˘a c R astfel ˆıncˆat b = ac;

b) a ¸si b sunt asociate ˆın divizibilitate, ¸si not˘am a b, dac˘a a|b ¸si b|a.

Observat¸ie. |” este o relat¸ie de preordine pe R, iar ”” este o relat¸ie de echivalent¸˘a pe R.

Definit¸ia 2. Fie R un domeniu de integritate ¸si U (R) = {a R | a = inversabil}. Un element p R \ U (R) se nume¸ste:

a) ireductibil dac˘a d R, d | p =d 1 sau d p (ˆın caz contrar spunem c˘a p este reductibil );

b) prim dac˘a a, b R, p|ab =p|a sau p|b.

1

Observat¸ie. Orice element prim din R este element ireductibil. Reciproca

acestei implicat¸ii este fals˘a (3 este ireductibil ˆın Z[i 5], dar nu este prim). Cea mai cunoscut˘a condit¸ie suficient˘a pentru a avea ”prim ⇐⇒ ireductibil”

este ca oricare dou˘a elemente din R sa admit˘a un cmmdc.

In particular, cele

doua concepte coincid ˆın inele euclidiene, principale sau factoriale.

ˆ

Caracteriz˘ari. Fie R un domeniu de integritate ¸si p R \ U (R). Atunci:

a) p = ireductibil ⇐⇒ ( p ) = element maximal ˆın mult¸imea idealelor prin-

ˆ

In particular, dac˘a R este un inel principal,

cipale proprii ale lui R.

atunci p = ireductibil ⇐⇒ ( p ) = ideal maximal al lui R .

b) p = prim ⇐⇒ ( p ) = ideal prim al lui R .

Observat¸ii. Dac˘a K este un corp comutativ, atunci inelul de polinoame K[X] este euclidian, deci:

1. Orice polinom nenul din K[X] poate fi scris ca un produs finit de poli- noame ireductibile peste K.

2. Polinoamele ireductibile peste K determin˘a ideale maximale ˆın K[X]. Acest fapt este extrem de util ˆın construct¸ia corpurilor finite. Mai precis, dac˘a p, n N cu p = prim, atunci un corp finit cu p n elemente (unicul pˆan˘a la un izomorfism!) este

F p n =

Z p [X]/(f),

unde f Z p [X] este un polinom ireductibil de grad n.

Avem astfel o puternic˘a motivat¸ie pentru studiul polinoamelor ireductibile ¸si, ˆın particular, pentru identificarea unor criterii de ireductibilitate.

2 Criterii de ireductibilitate pentru polinoame

Criteriul 1.

a) Fie f C[X]. Atunci f este ireductibil dac˘a ¸si numai dac˘a deg(f )=1.

b) Fie f R[X]. Atunci f este ireductibil dac˘a ¸si numai dac˘a deg(f )=1 sau deg(f )=2 ¸si f nu are r˘ad˘acini reale.

2

Criteriul 2. Fie K un corp comutativ ¸si f K[X].

a) Dac˘a deg(f )=1, atunci f este ireductibil peste K.

b) Dac˘a deg( f ) ∈ { 2 , 3 } , atunci f este ireductibil peste K ⇐⇒ f nu are r˘ad˘acini ˆın K.

ˆ

Exemplu. f = X 3 + 2X 2 + 1

Observat¸ii.

este ireductibil peste

Z 3 .

1. Implicat¸ia ”=” de mai sus are loc ¸si pentru deg(f )4 (teorema lui B´ezout).

2. Implicat¸ia ”=” de mai sus nu are loc ˆın absent¸a ipotezei deg(f )∈ {2, 3}. Spre exemplu, polinomul f = (X 2 + 1)(X 2 + 2) nu are r˘ad˘acini ˆın R, dar este reductibil peste R.

Criteriul 3. Fie R un domeniu de integritate ¸si f = f 0 +f 1 X +

R[X] cu f 0

f n X n R[X]. Atunci

+ f n X n

+

= 0. Numim reciprocul lui f polinomul f = f n + f n1 X +

f este ireductibil ˆın R [ X ] ⇐⇒ f este ireductibil ˆın R [ X ] .

Exemple.

1.

2. f = pX n 1 este ireductibil ˆın Z[X], unde p = prim ¸si n N .

f = 6X 9

+ 27X 5 + 17 este ireductibil ˆın Z[X].

Observat¸ie. Fie R un domeniu de integritate. Un polinom f = f 0 + f 1 X +

Dac˘a R

este inel factorial ¸si n 1, atunci leg˘atura dintre ireductibilitatea lui f peste R ¸si ireductibilitatea lui f peste corpul de fract¸ii K al lui R este urm˘atoarea:

f este ireductibil ˆın R [ X ] ⇐⇒ f este primitiv ¸si ireductibil ˆın K [ X ] .

Criteriul 4 (Eisenstein). Fie R un inel factorial, K corpul de fract¸ii al

+ f n X n R[X] cu n 1 ¸si p R un element prim

lui R, f = f 0 + f 1 X + cu propriet˘at¸ile:

+ f n X n R[X] se nume¸ste primitiv dac˘a g.c.d(f 0 , f 1 ,

,

f n ) 1.

3

a)

p f n ;

 

b)

p

|

f i ,

i = 0, 1,

,

n 1;

c)

p 2 f 0 .

 

Atunci f este ireductibil ˆın K[X]. Dac˘a, ˆın plus, f este primitiv, atunci el este ireductibil ˆın R[X].

Exemple. Urm˘atoarele polinoame sunt ireductibile ˆın inelele indicate:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

f = X 5 + 15X 4 + 20X 3 40X + 35 ˆın Z[X];

f

f

f

f

f

de caracteristic˘a

f = X 6 + X 5 Z + Y Z 3 + Z XY Z ˆın K[X, Y, Z], unde K este un corp comutativ;

f

n

N \ {0, 1, 2} ¸si K este un corp comutativ de caracteristic˘a diferit˘a

, X n ], unde p 3 este prim,

= X 2 +XY +Y 2 X 1 ˆın K[X, Y ], unde K este un corp comutativ

= X n p ˆın Z[X], unde p = prim ¸si n N ;

= X p1 + X p2 +

+ X + 1 ˆın Z[X], unde p = prim;

= X p n + p 1 ˆın Z[X], unde p = prim;

= X 3 Y + X 2 Y 2 + X 3 + Y ˆın Z[X, Y ];

= 2;

= X p + X

1

p

2

+

+ X

p

n

ˆın K[X 1 , X 2 ,

de p;

f = X n 28 ˆın (Z[i])[X], unde n N ;

f = X 2012 2010 ˆın (Z[i 2])[X].

Criteriul 5 (Perron). Fie polinomul f = f 0 +f 1 X

Z[X], unde n 2 ¸si f 0 = 0. Dac˘a |f n1 | > 1 + |f 0 | + |f 1 | f este ireductibil ˆın Z[X].

+

+ f n1 X n1 +X n

+ |f n2 |, atunci

Exemple. Urm˘atoarele polinoame sunt ireductibile ˆın Z[X]:

1.

f = X 10 + 2011X 9 + 2008X 4 + 1;

4

2.

f

=

X n

+ 5X n1 + 3, unde n 2;

3.

f

= X n + (a + 3)X n1 + X + a, unde n 2 ¸si a N .

Criteriul 6. Fie R 1 , R 2 dou˘a domenii de integritate, K 1 , K 2 corpurile lor de fract¸ii ¸si ϕ : R 1 −→ R 2 un morfism de inele. Presupunem c˘a R 1 este inel factorial ¸si not˘am cu ϕ : R 1 [ X ] −→ R 2 [X] morfismul de inele definit prin ϕ(X) = X ¸si ϕ|R 1 = ϕ. Dac˘a f R 1 [X] satisface

a) deg(ϕ(f )) = deg(f ),

b) ϕ(f ) este ireductibil ˆın K 2 [X],

atunci f este ireductibil ˆın K 1 [X]. Dac˘a, ˆın plus, f este primitiv, atunci el este ireductibil ˆın R 1 [X].

Caz particular.

ˆ

ˆ

ˆ

f = f 0 + f 1 X +

Fie p

ˆ

= prim,

f

=

f 0 + f 1 X +

+

f n X n

+ f n X n Z p [X] redusul lui f modulo p. Dac˘a

ˆ

a) deg( f ) = deg(f ),

ˆ

b) este ireductibil ˆın Z p [X],

f

Z[X] ¸si

atunci f este ireductibil ˆın Q[X]. Dac˘a, ˆın plus, f este primitiv, atunci el este ireductibil ˆın Z[X].

Exemple. Urm˘atoarele polinoame sunt ireductibile ˆın Z[X]:

1. f =

2. = X p X + a, unde p = prim, a Z ¸si p a.

17X 7 + 4X 5 X 3 8X + 1;

f

Criteriul 7 (Sch¨onemann). Fie polinomul f Z[X ] ce are coeficientul dominant 1 ¸si poate fi scris sub forma f = g n + ph, unde n N ¸si p este prim, iar polinoamele g, h Z[X] satisfac:

a)

b)

gˆ este ireductibil ˆın Z p [X];

ˆ

gˆ h.

Atunci f este ireductibil ˆın Z[X].

Exemple. Urm˘atoarele polinoame sunt ireductibile ˆın Z[X]:

5

1. f

2. f = (X 2 + 1) n + p, unde n N ¸si p = prim, p 3 (mod 4).

= (X 2 + 2) n + 5(X 2n1 + 10X n + 5), unde n N ;

Criteriul 8 (Cohn).

Dac˘a un num˘ar prim p se exprim˘a ˆın baza 10 sub

, n, atunci

forma p =

polinomul f = a 0 + a 1 X 1 +

a 0 + a 1 10 1 +

+ a n 10 n , 0 a i 9, i = 0, 1,

+ a n X n este ireductibil ˆın Z[X].

Exemplu. f = 3 + 7X + 9X 2 + 9X 3 este ireductibil ˆın Z[X] (9973 = prim).

Generalizare. Fie b 2 un num˘ar natural ¸si polinomul f = a 0 + a 1 X 1 +

, prim, atunci polinomul f este ireductibil ˆın Z[X].

+

a n X n astfel ˆıncˆat 0 a i b1, i = 0, 1,

n. Dac˘a f (b) este un num˘ar

Observat¸ie. O reciproc˘a a criteriului lui Cohn este urm˘atoarea: ”Dac˘a f Z[X] este un polinom primitiv ireductibil, atunci exist˘a o baz˘a b astfel ˆıncˆat coeficient¸ii lui f formeaz˘a reprezentarea unui num˘ar prim ˆın baza b”. Aceasta constituie o celebr˘a problem˘a deschis˘a, cunoscut˘a sub titulatura de ”Conjectura lui Buniakovsky”.

P´olya ¸si Szeg¨o au dedus un criteriu de ireductibilitate pentru polinoame cu coeficient¸i ˆıntregi din studiul marginilor r˘ad˘acinilor lor.

Criteriul 9. Dac˘a f este un polinom cu coeficient¸i ˆıntregi ¸si exist˘a m N, m 2, astfel ˆıncˆat

a)

b) f (m) este num˘ar prim,

f (m 1)

= 0,

c) Re(z) < m 1 2 pentru orice r˘ad˘acin˘a z a lui f ,

atunci polinomul f este ireductibil ˆın Z[X].

Exemplu. f = X 4 X 2 + 1 este ireductibil ˆın Z[X] (m = 2 satisface condit¸iile de mai sus).

Tot lui P´olya ˆıi dator˘am ¸si urm˘atorul criteriu.

6

Criteriul 10. Dac˘a f Z[X] este un polinom de grad n astfel ˆıncˆat exist˘a

x 1 , x 2 ,

, x n Z distincte cu

0 < |f(x i )| < 2 N N !, i = 1, 2,

, n,

unde N = [n/2], atunci f este ireductibil peste Q.

Inspirate de rezultatele de mai sus, au fost stabilite mai multe criterii de ireductibilitate pentru polinoame cu coeficient¸i ˆıntregi ce au un coeficient suficient de mare sau iau o valuare prim˘a. Amintim aici dou˘a din ele, probate de matematicienii romˆani A.I. Bonciocat ¸si N.C. Bonciocat ˆın 2009:

Criteriul 11. Dac˘a un num˘ar prim se exprim˘a ca o sum˘a de numere ˆıntregi

a 0 , a 1 ,

n

,

a n cu a 0 a n = 0 ¸si

|a 0 | >

|a i |2 i ,

i=1

atunci polinomul f = a 0 + a 1 X 1 +

+ a n X n este ireductibil peste Q.

Criteriul 12. Dac˘a tot¸i coeficient¸ii unui polinom f sunt ±1 ¸si exist˘a m N, m 3, astfel ˆıncˆat f (m) este num˘ar prim, atunci polinomul f este ireductibil peste Q.

ˆ

In final, ment¸ion˘am c˘a pentru toate criteriile de mai sus sunt cunoscute

numeroase generaliz˘ari.

3 Clase remarcabile de polinoame ireductibile

3.1 Polinoame ciclotomice

Fie K un corp, K ˆınchiderea algebric˘a a lui K, n N ¸si P n (K) mult¸imea r˘ad˘acinilor primitive de grad n ale unit˘at¸ii din K. Polinomul

Φ n =

αP n (K)

(X α) K[X]

se nume¸ste al n-lea polinom ciclotomic peste K.

7

Propriet˘at¸i.

1. Φ n K[X ]. Mai precis, tot¸i coeficient¸ii lui Φ n apart¸in corpului prim

ˆ

In particular, dac˘a char(K) = 0, atunci Φ n Z[X], iar dac˘a

al lui K.

char(K) = p > 0, atunci Φ n Z p [X].

2. deg(Φ n ) = ϕ(n).

3. X n 1 = Φ d .

d|n

4. Φ n = (X n 1) µ(d) , unde µ : N −→ Z este funct¸ia lui M¨obius. Cazuri

d

d|n

particulare:

a)

b)

Φ

Φ 4 = X 2 + 1,

1

=

X 1,

c) X 2 X + 1,

Φ 6 =

d) Φ p = X p1 + X p2 +

+ X + 1 pentru p = prim.

5. Dac˘a K = C, atunci Φ n este ireductibil peste Z (deci este polinomul minimal peste Q al oric˘arei rad˘acini primitive de grad n a unit˘at¸ii complexe).

6. Dac˘a K = Z p , atunci Φ n este ireductibil peste Z p dac˘a ¸si numai dac˘a ϕ(n) coincide cu gaussianul lui p modulo n, adic˘a cu ordinul elemen-

tului pˆ ˆın grupul multiplicativ (U (Z n ), ·).

ireductibil peste Z p pentru tot¸i divizorii d ai lui n.

ˆ

In plus, ˆın acest caz Φ d este

3.2

O problem˘a formulat˘a de c˘atre I. Schur ([12]) ˆın 1908 vizeaz˘a ireductibilitatea polinoamelor de tipul

P ± = (X a 1 )(X a 2 ) ··· (X a n ) ± 1,

unde a 1 , a 2 ,

tˆarziu de c˘atre W. Fl¨ugel ([6]) ¸si J. Westlund ([16]), care au ar˘atat urm˘atorul rezultat.

, a n Q sunt distincte. Aceasta a fost solut¸ionat˘a un an mai

8

Teorem˘a. Polinimul P este ireductibil peste Z, iar polinomul P + este ire- ductibil peste Z dac˘a ¸si numai dac˘a nu exist˘a a Z astfel ˆıncˆat

3.3

P + (X a) = (X 1) 2

sau

P + (X a) = (X 2 3X + 1) 2 .

ˆ

In

acest paragraf prezent˘am un rezultat ce furnizeaz˘a o modalitate simpl˘a de

construct¸ie a unei clase infinite de polinoame ireductibile peste Z, plecˆand de la un polinom arbitrar.

Teorem˘a. Fie polinomul nenul f Z[X] ¸si k N fixat. Atunci exist˘a

N 1 N astfel ˆıncˆat polinomul f ± kp este ireductibil, oricare ar fi p prim,

ˆ

p N 1 .

In plus, dac˘a f are o r˘ad˘acin˘a simpl˘a ˆın Q, atunci exist˘a N 2 N

astfel ˆıncˆat polinomul f ± kp m este ireductibil, oricare ar fi p prim ¸si m N cu p m N 2 .

3.4

O conjectur˘a interesant˘a privitoare la o clas˘a de polinoame ireductibile peste

Q a fost enunt¸at˘a de c˘atre M. Filaseta ˆın 1986:

Conjectura A. Fie n 2 un num˘ar natural ¸si polinomul f = 1 + X + X 2 + + X n . Atunci f este ireductibil peste Q.

Ulterior, ˆın 1991, aceasta a fost generalizat˘a de c˘atre T.Y. Lam:

Conjectura B. Fie n, k N satisf˘acˆand n 2 ¸si 1 k n1, ¸si polinomul

f = 1 + X + X 2 +

+ X n . Atunci f (k) este ireductibil peste Q.

Utilizˆand calculatorul, ambele au fost probate pentru valori suficient de mari ale lui n.

4

Bibliografie

[1] B˘aetu, I., Algebr˘a finit˘a pentru Centrele de Excelent¸˘a, Editura Taida, Ia¸si, 2010.

9

[2] Becheanu, M., Dinc˘a, A., Ion, I.D., Nit¸˘a, C., Purdea, I., Radu, N., S¸tef˘anescu, M., Vraciu, C., Algebr˘a pentru perfect¸ionarea profesorilor, Editura Didactic˘a ¸si Pedagogic˘a, Bucure¸sti, 1981.

[3] Bonciocat, A.I., Bonciocat, N.C., The irreducibility of polynomials that have one large coeficient and take a prime value, Canad. Math. Bull. 52 (2009), 511-520.

[4] Borisov, A., Filaseta, M., Lam, T.Y., Trifonov, O., Classes of polyno- mials having only one non-cyclotomic irreducible factor, Acta Arith. XC (1999), 121-153.

[5] Brillhart, J., Filaseta, M., Odlyzko, A., On an irreducibility theorem of A. Cohn, Canad. J. Math. 33 (1981), 1055-1059.

[6] Fl¨ugel, W., Solution to problem 226, Archiv. Math. Physik 15 (1909),

271.

[7] Ion, I.D., Radu, N., Algebr˘a, Editura Didactic˘a ¸si Pedagogic˘a, Bu- cure¸sti, 1991.

[8] Ion, I.D., Radu, N., Nit¸˘a, C., Popescu, D., Probleme de algebr˘a, Editura Didactic˘a ¸si Pedagogic˘a, Bucure¸sti, 1981.

[9] N˘ast˘asescu, C., Nit¸˘a, C., Teoria calitativ˘a a ecuat¸iilor algebrice, Editura Tehnic˘a, Bucure¸sti, 1979.

[10] P´olya, G., Verschiedene Bemerkungen zur Zahlentheorie, Jber. Deutsch. Math.-Verein. 28 (1919), 31-40.

[11] P´olya, G., Szeg¨o, G., Aufgaben und Lehrs¨atze aus der Analysis, Springer Verlag, Berlin, 1964.

[12] Schur, I., Problem 226, Archiv. Math. Physik 13 (1908), 367.

[13] Sepanski, M., Algebra, American Mathematical Society, Providence, Rhode Island, 2010.

[14] T˘arn˘auceanu, M., Probleme de algebr˘a, vol. II., Editura Universit˘at¸ii ”Al. I. Cuza”, Ia¸si, 2004.

10

[15] Tofan, I., Volf, A.C., Algebr˘a: Inele. Module. Teorie Galois, Editura Matrix Rom, BucureIa¸sti, 2001.

[16] Westlund, J., On the irreducibility of certain polynomials, Amer. Math. Monthly 16 (1909), 6667.

[17] Gazeta Matematic˘a, 1990-2012.

Marius T˘arn˘auceanu Facultatea de Mathematic˘a Universitatea ”Al.I. Cuza” Ia¸si, Romania e-mail: tarnauc@uaic.ro

11