Sunteți pe pagina 1din 1

FISA DE LUCRU REZOLVATA IN CLASA

Folosind informatiile despre acetilena ,completati spatiile libere din


afirmatiile de mai jos:

1,acetilena la temperature obisnuita este o substanta............(gazoasa/lichida)

2.in molecula acetilenei se afla o legatura intre atomii de carbon......


(dubla/tripla)

3. in molecula acetilenei se afla un nr de atomi egal cu........(2/4)

4. se poate obtine acetilena atat in laborator cat si in industrie din.........


(metan/carbit)

5. acetilena .........(este/nu este) solubila in apa.

6.prin aditia hidrogenului la acetilena se pot obtine..........(etena si


etan/propenasi propan)

7. prin arderea acetilenei.............(se dagja/nu se dagaja) caldura.

8. acetilena ..........(este/nu este) utilizata la taierea si sudarea metalelor.

9. din acetilena se poate obtine direct ..............(clorura de vinil/clorura de etil)

La urmatoarele afirmatii notati A(adevarat) sau F(fals):

1.......acetilena are in molecula 3 legaturi sigma.

2........metanul se transforma in acetilena,la temperature camerei.

3........ acetilena reactioneaza cu clorul in faza gazoasa cu explozie.

4........din carbit si apa se obtine acetilena si var stins.

5........acetilena este o hidrocarbura saturate.

6.......din acetilena si acid aceti se obtine un precursor al aracetului.

7.......cel mai bun solvent pt acetilena este acetone.

8.......prin arderea acetilenei se degaja putina caldura.

9.......acetilena se transforma la incalzire in tub de ceramic in benzina.