Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICA

DATA : 30 aprilie 2018


CLASA : a VII-a
DISCIPLINA : chimie
TEMA : Calcule pe baza formulelor chimice
TIPUL DE LECTIE : rezolvare de exercitii si probleme
DURATA : 50 de minute
Competente specifice:
3.3. Aplicarea unor algoritmi de calcul pe baza formulei chimice.
4.2. Folosirea terminologiei specifice chimiei in scopul denumirii elementelor si substantelor
chimice.
OBIECTIVE OPERATIONALE:
- Sa rezolve probleme pe baza formulelor chimice: raport de masa, raport atomic, formula
procentuala;
-Sa denumeasca substantele compuse dupa formula chimica;
-calcularea masei moleculare;
METODE FOLOSITE: conversatia euristica, cubul, rezolvarea de probleme;
MIJLOACE DE INVATAMANT : manual, culegere de probleme, fise de lucru, cub, sistem
periodic.
DESFASURAREA LECTIEI
1.Moment organizatoric: notarea absentelor, pregatirea clasei pentru lectie:
2.Recapitularea , sistematizarea si sinteza cunostintelor pe baza rezolvarii de exercitii si
probleme
Se enunta tema de recapitulat ,,Calcule chimice pe baza formulelor chimice si se
prezinta scopul ei.
Aplicarea metodei cubului
v Impartirea sarcinilor de lucru pentru fiecare echipa( se imparte colectivul clasei in 6 grupe),
fiecare dintre ele examinand tema din perspectiva cerintei de pe una dintre fetele cubului:
1.DESCRIE (enumera) calculele chimice care se pot realiza pe baza formulelor chimice.
2.ANALIZEAZA (calculeaza) raportul atomic, de masa si compozitia procentuala pentru NO2 si
N2O3
3.COMPARA valentele aotului in oxizii ce contin
a) 30,43%N si 69,57%O
b)36,84%N si 63,16%O
4.ASOCIAZA cifrele din coloana A cu literele din coloana B

5. APLICA : In cate grame de NO2 se gasesc 13,9g oxigen.

In cate grame de N2O3 se gasesc 7,36g azot.

6. ARGUMENTEAZA importanta calculelor chimice.


v Redactarea finala si impartasirea ei celorlalte grupe.
v Afisarea formei finale pe tabla sau pe peretii clasei.
In continuare, elevii rezolva problemele din fisa de lucru .
Stabilirea temei pentru acasa: finalizarea sarcinilor din fisa de lucru.
Fisa de lucru
Calcule chimice pe baza formulelor chimice
1. Masa moleculara a unui azotat trivalent este 242. Sa se determine formula chimica a
azotatului.
2. Determinati formula chimica a clorurii unui metal divalent, stiind ca are un continut de
74,73% clor.
3. Valoarea minereurilor de fier se apreciaza dupa continutul in metal. Se cere:
a)compozitia: FeO, Fe2O3, Fe3O4 si FeCO3;
b)care este mai valoros?