Sunteți pe pagina 1din 203

SITE TEMPLUL SFÂNT AL EDENULUI.WORDPRESS.

COM

Lucrările care apar pe Site „Templul Sfînt al


Edenului.Wordpress.com continuă lucrărle publicate pe site
„Cercetare west info.ro.Cercetător-Academician Teodor
Ardelean.Pentru cunoaşterea descoperirilor ştiinţifice şi arheologice
recomandăm studiul lucrărilor de pe ambele site.
Cercetător-Academician Teodor Ardelean

Cercetător-Academician Teodor Ardelean

1
1. „TEMPLUL SFÂNT AL EDENULUI „
(De la SARRAAND –ROMÂNIA )

P R E F A Ţ Ă

Volumul pe care –l prezentăm conţine o sinteză a descoperirilor


noastre în ştiinţă şi în arheologie până la data de 17 iulie 2o1o
încheindu-se cu atestarea valorii acestor descoperiri de către VEB
şi GOOGLE ,însoţite de fotografiile transmise din spaţiu de către
Satelit.Ele demonstrează că Edenul din Biblie a existat în Ţara
Zărandului ,iar Grădina Edenului în spaţiu dintre confluenţa râului
Crişul Alb cu râul Cigher.Aceste fotografii dovedesc că harta Dacia
Antică descoperită de August Treboniu Laureano s-a realizat din
spaţiu cu aparatură superioară celei din zilele noastre , iar imaginile
de pe hartă se află pe pământ acoperite cu strat de humă sau cu
stâncile de piatră din munţii şi podişul Daciei. Fotografiile transmise
de Satelit prezintă la confluenţa dintre râurile amintite un templu
uriaş .Acest templu ocupă integral spaţiu dintre aceste râuri în
lungime de aproximativ 2000 m. şi în lăţime de 1000m.Pe Masivul
Zărandului Satelitul prezintă fotografii în care se observă imagini de
animale şi oameni de forma celor de pe piesele arheologice
descoperite la Zărand .Dintre aceste fotografii relevăm panouri cu
şiruri de semne similare unui scris,o carte groasă cu desene (În
arpopirea localităţii Araneag ) şi o imagine care aseamănă cu
corabia. O parte din fotografii au fost verificate pe teren.S-a
constatat :pe locul caselor indicate de Satelit,azi păşune, cu 200-300
de ani în urmă se aflau casele localităţii Sărand .Cursul Crişului
Alb pe harta Satelitului,urmează traseul unui canal.Acest curs se află
şi pe harta Dacia Antică,iar azi în teren poartă denumirea „Canalul
Gutu Mort”,desenat pe harta de specialitate realizată de Soc.Com.de
Îmbunătăţiri Funciare SA Arad . Descoperirile noastre publicate în
24 volume sub genericul Teoria Fundamentală a Creiaţiei
Universului,confirmată de fotografiile realizate de Satelit şi
transmise prin internet,constituie dovezi ştiinţifice şi arheologice
care cheamă la unificarea religiilor,la înlăturarea din ştiinţă a erorilor
şi omisiunilor,la la elaborarea altei strategii de cunoaştere a materiei

2
şi a spiritului, la producerea unor tehnologii noi,pe măsura
informţiilor scrise pe piesele arheologice şi pe stâncile acoperite cu
pământ . Pentru că o parte din ideile şi dovezile noastre cu privire la
structurarea materiei şi existenţa spiritelor a fost plagiată atragem
atenţia acestor indivizi că ideile nu sunt ale noastre ci au fost
transmise pentru noi .Acei care le-au transmis ,în numele lui
Dumnezeu , nu permit nimănui intrarea în istorie pe uşa din dos . În
această acţiune,când se descopăr lucruri prestabilite ,pentru vremuri
prestabilite se desfăşoară mai accentuat antagonismul dintre spiritele
pozitive şi spiritele negative .Spiritele negative încearcă pe toate
căile să nimicească descoperirea adevărului şi să arate că aceste
descoperri sunt produsul intelegenţei materiei,a creierului unor
oameni şi nu a împlinirii vremurilor prestabilite, a trimiterii acestor
idei de către spiritele pozitive de grad superior Împotriva ispitei care
generează aceste descoperiri omul trebuie să se autoverifice şi să
respingă orice gând care l- ar îndemn să se facă stăpân prin furt şi
minciună pe idei sau bunuri materiale care nu-i aparţin. Este necesar
să înţelegem,aceste descoperiri vor schimba omenirea În lumea de
mâne nu este loc pentru furturi, înşelăciune,şi minciună .Cine
adevereşte aceste idei ?Templul Sacru de la Zărand În anii următori
se va trece la dezgroparea Templului din hotarul comunei Zărand şi a
altor obiective din fotografiile transmise de satelit.Se vor afla
„descoperitori” a obiectivelor din fotografii,mari manageri în
administrarea acestor terenuri şi piese sacre , cu pretenţii la posturile
de conducere şi conservare a pieselor ,unii văzând în aceată acţiune
şansa îmbogăţirii lor şi a familiilor lor. Avertizăm pe aceşti
plagiatori şi pe coloratorii lor de toate nuanţele, că Istoria Grădinii
Edenului consemnată pe pietrele arheologice şi plăcile de stâncă se
va continua cu activităţile oamenilor din zilele noastre consemnându-
se „undeva” toate piedicile puse adevărului pentru tragerea la
răspundere a spiritelor negative şi a uneltelor acestora .Pentru aceste
motive ,,cerem UNESCO înfiinţarea unei Fundaţii Internaţionale cu
intrarea în consiliul de conducere autorilor Teoriei Fundamentale a
Creiaţiei Universului, descoperitorii Grădinii Edenului ,a Templului
şi a restului de obiective pentru a susţine şi a acţiona pentru ideile
care i-au condus la aceste descoperiri :Bunurile Edenului sunt şi
trebuie să rămână în veci proprietatea lui Dumnezeu şi a lui Isus
Cristos.Nici un om,sau organizaţie omenească, nu are voie să se facă
stăpân pe bunurile, lucrurile de artă,tezaurul şi tehnologia

3
Edenenului,pe cea mai mică fărâmă din tot ce se află şi aparţinea
Grădinii Edenul !

Autorii : Academician Teodor Ardelean-Ing.Cristian Iuhas

PARTEA I. DESCOPERIRI CARE VOR SCHMBA LUMEA


Cap. I. INTRODUCERE.
În anul 2010,la un moment dat, am observat pe ecranul
computerului mai multe pictograme cu denumiri în limba spaniolă.
Ele transmiteau sub formă de seturi sau albume fotografii de la
Zărand , fotografii de la Cueva de las Manos din Argentina,drapelul
României ,drapelul USA,fotografii ale subsemnatului, fotografii ale
unui barbat şi a unei femei(probabil persoanele care au realizat
pozele din Cueva de las Manos),de trei ori acelaşi comunicat
(Anuncios )Google .Fotografiile de la Cueva de las Manos se referă
la războiul dintre spirite tratat de noi, în general ,în cele 23
volume publicate sub genericul Teoria Fundamentală a Creiaţiei
Universului şi, în special ,în articolul întitlulat „Războiul dintre
spirite”.Unele fotografii dela Zărand şi ale subsemnatului apar
cu titlul „Topta” jpg..In aceste zile,am transferat de pe discul
magnetic pe computer toate cele 199 de fotografii efectuate de pe
piesele arheologice în anul 1993 de către Biroul de Criminalistică al
Poliţiei Arad .După aproximativ 20 de minute, de la acest act, a
apărut pe ecran alături de cele 199 de poze şi fotografia
subsemnatului, întitulată ” Cercetarem jpg. desctop jpg.”Cum s-a
ivit fotografia mea „Cercetarem jpg.desctop jpg „ la un loc cu
fotografiile de pe discul realizat de Poliţie ? In ce limbă este scris
acest titlul şi ce ce informaţii transmite ?Din examinarea
fenomenului am reţinut trei posibilităţi: Prima : manipularea
fotografiilor şi a textului de oameni ( angajaţi la societatea de
internet )Aceştia urmăresc şi intervin în plasarea fotografiilor de
mare importanţă în aşa fel încât utilizatorii internetului să poată lua
act de aceste noutăţi.A doua posibilitate:acţiunea subsemnatului.Din
eroare am acţionat pe o anumită tastă care a preluat fotografia mea şi
a plasat-o în setul celor 199 de fotografii Ambele ipoteze sunt
nejustificate.. Personal nu ştiu nici azi,decat aproximativ,ce
informaţii se transmit prin titlul scris sub fotografie.Deci,dacă din
eroare aş fi apăsat o anumită tastă care a transferat fotografia mea în
setul fotografiilor realizate de Poliţie,acestea existând în continuare

4
pe acelaşi disc nealterate, titlul în nici un caz nu este compus şi scris
de mine !.A treia variantă: fenomenele au apărut ca efect a tehnici
performante.In conformitate cu această ipoteză, computerul singur
compară informaţiile şi le plasează pe anumite locuri după criterii
raţionale determinate sub licenţă de constructorii computerului. In
cazul de faţă ,presupunem că, atât seturile (albumele )de fotografii
cât şi fotografia subsemnatului, plasată în setul celor199 ,fotografii
s-au săvârşit de computer ţinând cont de importanţa informaţiilor.
Altă variantă ar fi intervenţia spiritelor pozitive pe care o
excludem pentru a nu trecere din lumea reală în lumea ireală a
spiritelor .Concluzile asupra acestor fenomene sunt următorele :
a.Seturile de fotografii sunt alcătuite pe baza unui
raţionament.
b.Tema seturilor este identică: războiul dintre spirite
c.Forţa militară a spiritelor pozitive este superioară celor
negative
d.Principalele spirite negative răsculate împotriva lui
Dumnezeu, în războiul aminit,conform desenelor de pe harta Dacia
Antică ,au fost prinse şi introduse în temniţa aflată sub solul Daciei
e. Autorii pieselor arheologice , a picturilor de la
Cueva de las Manos,a hărţii Dacia Antică transmit prin picturile
realizate aceiaşi idee : a existat şi există fiinţe invizibile,conştiente
care fac parte din două lumii antagoniste Acestea transmit similar
în creierul omului idei şi imagini prin care caută să-l atragă în
tabăra lor. . În acest mod , comportamentul faţă de tot sau aproape
tot ce întreprindem este canalizat de fiinţe similare sau poate
identice celor din picturile de pe piesele arheologice de la Zărand
, de la Cueva de las Manos ,desenele de pe harta Dacia Antică şi
informaţiile din Biblie.Ele au existat şi există în paralel cu lumea
noastră .
f. Omul are libertatea şi posibilitatea să se opună ideilor
negative şi să accepte ideile pozitive ( sau invers,să respingă
îndemnurile pozitive şi să accepte pe cele negative ).Din acceptarea
şi aplicarea ideilor negative sau pozitive se cunoaşte caracterul
individului.
g .Unii oameni acceptă mai uşor şi permanent ideile
negative. Din această cauză oamenii nu sunt egali în raţionamente şi
fapte.Aceia care acceptă de două, trei ori ideile negative vor accepta
şi produce toată viaţa acte în esenţă similare Aceştia sunt adevărată

5
calamitate pentru masa colectivului în care trăiesc. În acest mod
omul poate fi cunoscut pentru activitatea viitoare în ce va fi şi ce
fapte va produce .Influenţa spiritelor negative asupra oamenilor este
atît de puternică încât pentru unii par-că ar spune :„acesta este al
meu şi va realiza permanent ideile mele „ Sistemul cunoaşterii
omului este bine stabilit de noi şi publicat în volumul „Cunoaşterea
Omului Corp Fizic şi Corp Psihic.Ed.Concordia Arad 1993. L-am
verificat în istorie şi în zilele noastre pe mii de oameni asociaţi în
afaceri, conducători a diferitelor formaţiuni în producţie în
activităţi sociale,poltice, culturale, educaţie, cercetare,parteneri în
dragoste . Este clar: oamenii nu sunt egali şi nu pot realiza în mod
egal activităţile în care sunt antrenaţi ori intenţionează să se
încadreze .Susţinerea unora,de fapt a celor care nu pot realiza ceiace
alţii realizează, că toţi suntem egali,nu există posibilităţi pentru
cunoaşterea omului este falsă.Ideia fost vânturată şi susţinută de toţi
incapabilii istoriei şi din toate timpurile ca efect al cauzei:
transmiterea ideii de catre spiritele negative pentru a lovi în
organizarea societăţii omeneşti .Sistemul cunoaşterii omului nu a fost
pus în aplicare .Necunoaşterea omului a condus la situaţia
dezastruoasă a econmiei,a moralei, la incorectitudinea deciziilor
luate de conducători, la aplicarea incorectă a legilor ,la dezvoltarea
corupţiei,a înşelăciunii, a furturilor ,a jafului a minciunii şi chiara a
crimei …
h.Gruparea fotografiilor de la Zărand în seturi sau albume
de picturi,alături de picturile de la Cueva de las Manos care , este
ştiut, sunt recunoscute a fi de importanţă ştiinţifică,istorică şi
religioasă, fiind luate sub ocrotire de către Unesco, este dovadă certă
a importanţei dată descoperirilor de la Zărand de către cea mai
performantă tehnică existentă la nivel mondial : computerul ! În
opoziţie cu aceasta situaţie, descoperirea Grădinii Edenului şi
lucrările noastre apărute sub generecul Teoria Fundamentală a
Creiaţiei Universului întâmpină o rezistenţă ocultă, şi crâncenă,pe
toate liniile. Descoperirile care nu demască activitatea spiritelor
negative ,dezastrul militar suferit , şi care va fi suferit din nou şi
definitiv, nu aduce prejudicii acestor fiinţe În schimb, descoperirea
Edenului şi a dovezilor arheologice şi ştiinţifice a existenţei
Cosmosului ca efect al Creiaţiei sunt descoperiri care lovesc în însăşi
prezentul şi viitorul acestor spirite şi a oamenilor ,care în adâncimea
lor , se opun lui Dumnezeu.Întrebările cu răspunsurile formulate

6
mai sus se referă la acest aspect al ştiinţei şi a dscoperirilor din
orice domeniu .Auto verificarea descoperirilor şi convigerea
noastră asupra adevarului pe care-l promovăm ne îndeamnă să
prezentăm aceste descoperiri ,ca început a cunoaşterii modului in
care a apărut materia şi viaţa,începutul schimbării lumii.Dovezile
ştiinţfice şi arheologice nu pot fi combătute.Ele există în realitate,
sunt depuse la muzeul judeţean din Arad .Mai de vreme sau ma
târzu ele se vor impune celor care nu vor să audă de ele,vor
contribui la unificarea religiilor , la cunoaşterea Divinităţii ,la
propulsarea civilizaţiei pe culmi nebănite .Astfel ,descoperirile
noastre conţin germenul şi garanţia schimbării din temeliei a lumii.

CAP.II FOTOGRAFIILE DE LA ZĂRAND-ROMÂNIA (

În anul 2oo3 am ridicat din spaţiul fostei cetăţi a


Sarraandului mai multe piese arheologice (ulterior constatându-se
că provin din Biblioteca Sacră a TEMPLULUI SACRU al
Grădinii Edenului). Biroul de Criminalistică al Poliţiei Arad,la
cererea noastră,a fotografiat aceste piese din mai multe unghiuri
,faţă,spate şi lateral .Unele poze au fost realizate în mai multe
exemplare.În cele ce urmează, pentru fiecare piesă prezentăm o
parte din fotografiile existente..

Arh.1.Spiritul negativ în corpul uman: Acest segment de piesă


prezintă suprafaţa interioară a cutiei craniene împărţită în
tablouri.Fiecare tablou cu imginii şi semnificaţii Cutia aseamănă

7
unui cuib de pasăre luat în stăpânire prin înşelăcine de altă pasăre,în
speţă de un spirit negativ prezentat în forma unei femei .

Arh.2 Piesa prezintă trupul omului. Siritul negativ instalat pe


suprafaţa interioară a cutiei craniene se cosideră stăpân pe intregul
corp al individului Imaginile de pe cutia craniană sunt realizate din
pastă în culori diferite .Ele prezintă contradicţiile subiectului şi
îndemnurile spiritului negativ la acţiuni care conduc subiectul la
autodistrugere. .Din poziţia în care acesta se află ,vede şi înţelege
toate informţiile care vin la creier din mediul interior şi exterior al
omului. La capătul corpului opus spiritul negativ este prezentat în
postura mincinosă de binevoitor cu cei din jur şi sfătuitor In realitate
este unul şi acelaşi lup în haină de oaie Piesa conţine imagini a
locului in care se află grupele de gene de natură pozitivă şi negativă
,mai mult sau mai puţin accentuate,determinante în producerea
caracterului fiecarui individ În spatele acestor gene se află spiritul
negativ conştient .

8
Arh.10, Segment din piesa „ Spiritul în corpul uman”

Arh 3 Imaginea prezintă capul unui viţel .Informaţiile sunt


necunoscute-

9
Arh 4 Spiritul negativ în corpul uman.(Copia imaginii nr.1 )

Arh, 5 Spiritul negativ în postura de supraveghetor a ce se petrece


în mediul înconjurător .Imaginile sunt realizate din pastă de culori
diferite,prin incizie sau împunsături.

10
Arh.6 Spiritul negativ la nivelul aparatului digestiv.Sunt prezentate
imagini de animale cu semnificaţii asupra structurii şi îmbolnăvirii
organelor interne .

Arh 7 Spiritul negativ introdus in corpul descendenţilor anterior


naşterii..Descendenţii hrânindu-se în perioada anterioară naşterii din
alimentele consumate de mamă,după naştere vor folosi in
alimentaţie aceleaşi substanţe nocive ca şi părinţii Astfel,speciile
,la nesfârşit se vor vâna şi mânca reciproc In corpul piesei
descendenţii ,cele trei structuri înconjurate cu liniea neagră
îngroşată , se află în stare mobilă demonstrând prin aceasta existenţa
lor în pîntecele mamei ca fiinţe independente .Astfel ,structura
decendenţilor a fost studiată de către autorii pieselor indepndent de
structura părinţilor.

11
Arh.9. Spiritul în corpul uman.Segment din piesă

Arh 8.Zeiţa Neagră. Piesa reproduce zonele cu sensibilitate


extremă. : la nivelul gurii, gâtului,pieptuluiLa nivelul frunţii se
remarcă o imagine care aseamănă unei căciuli cu vârful jos ,în
realitate prezintă portreul acestei femei..În urechi poartă cercei ,iar
aceştia strălucesc în bătaia luminii De la umăr, peste piept ,are o
dantelă cu flori Priviţi imaginile cu lupa.Veţi observa oameni,
animale, figuri de forme diferite.Reversul figurinei conţine alte
imagini şi benzi de imagini prin care se relatează rolul acestui
spirit în corpul femeii. Plasarea acestei imagini de„Googl„ pe loc de
frunte în albumele cu fotografii în care apar picturi de la Cueva de
las Manos ,confirmă rolul acestui spirit în războiul dintre spirite. .

12
Arh,12 Zeiţa Neagră fotografiată din profil.Se remrcă şiruri de
imgini care ies din unele aparate interne, se deplasează în exteriorul
corpului pe lungimi variate,după care se unesc cu alte şiruri
intrând în bust sau înconjurândul de la un capăt la celălalt capat.Ar
fi posibil să descrie circuitul sângelui sau canalele energetice
constatate după mii de ani de către medicina chineză şi susţinătorii
energiilor care înconjoară corpul omului.

Arh.13 Piesa Zeiţa Neagră fotogrfiată din alt unghi

13
Arh.15 Piesa Zeiţa Neagră fotografiată în aşa fel încât să se remarce
portretul de la capătul ochiului

Arh. 17 Piesa Zeita Neagră fotografiată în profil.

14
Arh.18 Imaginea unui capăt al piesei Zeiţa Neagră. Semnul crucii
aplicat pese gură semnifică aducerea gurii la tăcere.

Arh. 21 Piesa Zeiţa Neagră. Fotografiată din spate. La nivelul


capului se remrcă ,grupe de neuroni” şi formţiuni de componente
celulare asemănătoare cu „ acinul „.Aceste formaţiuni fiind desenate
cu capetele către şanturile cutiei craniene ar semnifica primirea
informţiilor din exterior şi transmiterea către exterior a gândirii ce
frâmântă omul.

Arh 23 Piesa arheologică cu imagini nevăzute de ochiul omenesc:


Imaginea lui Dumnezeu, a lui Isus Cristos, a lui Lucifer ,a fiinţei
numită Înger , învierea lui Isus Cristos,aşezarea de căre Înger a
coroanei pe capul lui Isus Cristos. Computerul transmite mii de

15
pagini text, luate de pe segmentele acestei piese.Textul conţine
profeţii despre răstignirea şi învierea lui Isus Cristos ...

Arh. 26 Un segment din piesa arheologică relatată la arh. 23.


Urmăriţi imaginile în paralel cu lucrările publicate de noi.

Arh. 29 Capătul opus a sgmentului din piesa arheologică nr.23 Acest


segment prezintă imagini de omeni ,animale şi militari .
Uniformele militare aseamănă unifomelor purtate de unele
armate din zilele noastre.

16
Arh .43 Mandibula confecţiontă pe cale chimică din substanţe
necunoscute. Concluziile examinării în prima fază de către
specialişti :este o mandibulă naturală rămasă de la un animal
ierbivor. În prezent s-a stabilit definitiv :piesa este produs chimic
realizat pentru a demonstra vinovăţia spiritelor negative cu privire la
intervenţiile genetice asupra mandibulei oamenilor şi animalelor
Conţine imagini de oameni şi animale . .

Arh 49-Măselele mandibulei de la piesa 43..Forma măselelor şi


imaginile realizate pe acestea,la care se adaugă textul transmis
demonstrează producţia din substanţe chimice necunosctue.

17
Arh.49 Structura inimii Punctul alb din directia cm. Nr.25
reprezintă locul străpungerii muşchiului inimii. În interiorul
străpungeri ca şi pe suprfaţa exterioară sunt desenate corpuri de
animale.

Arh.64 Piesa arheologică „Armonia dintre specii” prezentată de


„Google” în toate seturile de fotografii ca piesă de importanţă
crucială Imaginile de pe această piesă demonstrează că teoriea
evoluţiei materiei,a transformării materiei în energie şi a energiei în
materie,a transformării speciilor nu are temei arheologic şi
ştiinţific. Ea poate fi admisă ca problemă de discuţie a fenomenelor
neînţelese dar fără confirmare la nivel ştiinţific-arheologic de piese

18
provenite de la supersavanţii unei supercivilizaţii cum sunt piesele
de la Zărand.

Arh.65 Armonia dintre specii.Fotografie realizată pe altă faţă a


piesei de la nr.64.

Arh.66 Armonia dintre specii.Fotografie realizată pe altă parte a


piesei de la nr.64.

19
Arh-70 Armonia dintre specii.Fotografia pe cant a piese de la
nr.64.Observaţi: armonia dintre specii .In partea stângă, pe colţul de
sus, imaginea a doi oameni .La unul se observă sprâncenele ridicate
de culoarea brumei,mustăţile şi capul chel . Al doilea pare a fi
femeie Deci ,oameni cu structura corpului şi fenomenele îmbătrânirii
exact ca şi astăzi. Piesa demonstrează definitiv că în miile de ani nu
a existat nici o evoluţie Animalele nu s-au transformat în oameni.
Nu se vede nici o imagine de transformare a microbilor în şerpi
sau a şerpilor în oameni . Transformări de acest gen s-au făcut
artifcial,prin intervenţia spiritelor negative care nu au creat ci s-au
folosit de corpurile creiate a diferitelor specii. In lucrările noastre
demonstrăm procesul de formare a celulelor şi integrarea lor in
pereţii aparatelor si organelor interne cu remedierea erorilor de
asociere în pereţii celulari a substanţelor prin interacţiunea
câmpurilor de forţă moleculare creiate odată cu materia din
cosmos.(De fapt nu există nici o dovadă că lumina sau căldura ori
unde în Cosmos ,pe Terra sau în Terra .este alt fenomen decat
cel produs de particula elementară creiată: particula de lumină
pentru lumină sau particula termică pentru căldură.Acela care
formulează altă opinie logic ar trebui să prezinte dovezi certe care
să combată imaginile de pe piesele arheologice şi informaţiile
transmise ca text pe aceste piese.)

20
Arh.74 Piesa arheologică cu imaginea a doi cai (se observă capul,
gâtul şi coama) Caii aleargă ,trăgând după ei o „trăsură” în care se
află o statuie.(Pictura individului care ar trebui să existe pe statuie
,la nivelul capului , lipseşte) Platon descriind imperiul lui Poseidon
vorbeşe despre aceşti cai .In jurul statuii se observă imagini de
animale şi de oameni îngroziţi.. Ca atare,pictura reprezintă
încercarea subordonaţilor lui Poseidon, să salveze de la nimicire
statuia acestuia când munţii se scufundau iar fundul oceanelor se
tranforma în munţi Vezi imaginile din picturile de la Cueva de las
Manos, imaginile de harta Dacia Antică şi textul din 1 Petru cap.3
vers.18-20,în special fraza care nu pemite nici o interpretare „S-a dus
să propovăduiască duhurilor din închisoare,care fuseseră răzvrătite
odinioară,când îndelunga răbdare a lui Dumnzeu era în aşteptare,în
zilele lui Noe când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă
un mic număr de suflete şi anume opt „ Fără interepretări subiective
de genul „Altfel am învăţat eu.” !!!

21
Arh.79 Scenă din războiul dintre spirite.Scoarţa terestră
crăpată..Flăcări.,fum şi gaze au acoperit pământul Oameni,spirite
întrupate, spirite neîntrupate şi animale aleargă în toate direcţiile..

Arh-80 Scenă din Războiul dintre spirite.Pe colţul din dreapta,jos,în


scoarţă a fost „săpată „ o gaură în care, logic,s-a introdus un
explozibil puternic. Explozia a generat unda care a despicat munţii
şi a determinat scufundarea acestora…

22
Arh 84 Scena cu „groapa „ săpată în scoarta terestră şi crăpătura
produsă scoarţă.

Arh 87 Secenă cu crăpăturile scoarţei terestre,focul, gazele şi fumul


care au acoperit zona respectivă.Crăpătura urcă de la margine de
jos a unui podiş către vărful munţilor,fără să atingă înălţimea
munţilor Ajunsă la cca.70 % din înălţimea munţilor începe să
coboare ,despicând munţii.

Ar- 77 Scena cu oameni,spirite, şi animale scufundate odată cu


„continentul”Atlantida.”Se remarcă trei zone . a) Partea de jos în
culoarea roşiatică a aurului.Acolo se observă indivizi răsturnaţi unii
peste alţii în diferite poziţii b)Zona urmatoare de culoarea focului
amestecat cu gaze şi fum, c )Partea de sus cu imaginea de culoare

23
neagră,împrăştiată, a lui Poseidon .Acesta este prezentat cu faţa
îndreptată către focul din zona „b „şi „a „unde se mistuie armata
lui.Ochii de spaimă îi sunt bulbucaţi ,ieşiţi din orbite .O parte din
„garda” care îl însoţeşte se află resfirată în jurul său refuzând să –i
execute ordinile de intrare în focul simei pentru a salva pe aceia
cuprinşi de acesta.

Arh-90 Imaginea lui Poseidon în formă de pasăre.Această pictură


apare pe harta Dacia Antică la nord de Grădina Edenului,în zona
Crişului Negru .Piesa este străbătută de şiruri de semne similare
unui text scris.

24
Ar.109 Imaginea lui Kleitho,soţia lui Poseidon. Pictura prezintă pe
Kleitho moartă..Piesa conţine şiruri de semne sub forma scrisului
realizat într-o limbă necunoscută.

Arh.113 Aceiaşi piesă arheologică cu Kleitho fotografiată pe altă


suprafaţă. Conţine şiruri de semne similare scrisului.

Arh.117 Nava cosmică.Sus se află pilotul în cabina de


comandă.Interiorul conţine oameni şi animale răpite de pe Terra

25
Arh.130 O bucată de cărbune de lemn.. Iniţial am presupus că avem
în faţă o bucată de lemn carbonizat.Ulterior am constatat că ne
aflăm în prezenţa unui cărbune produs în laborator. Opinia noastră:
autorii pentru a demonstra că uneltele de tăiat nu s-au inventat de
specia umană , cum omul avea să susţină pentru a demonstra
inexistenţa creiaţiei ,prezintă urmele loviturilor aplicate şi bucăţile
de cărbune desfăcute din bucata lăsată martor.

Arh.134 Piesa,cărbunele de lemn descompusă după 2-3 luni de la


ridicarea din biblioteca Edenului..Pe suprafaţa tăieturilor au apărut
imagini de oameni şi animale,iar fibrele au luat forma animalelor
răzvrătite.Piesa demonstreză intervenţi spirtelor negative la sistemul
genetic al plantelor confirmând spusele lui Enoh

26
Arh 135 Desenele apărute în lemnul-cărbune.Se constată:piesa este
produs chimic,cu scopul dovedirii intervenţiei spiritelor negative la
nivelul genetic al plantelor cum spunea Enoh în lucrările sale. (vezi
volumele publicate de noi ).

Arh.145 Piesa arheologică. Piesa prezintă constructia limbii cu


intervenţiile spiritelor negative la nivelul genetic al gustului pentru
determinarea animalelor să se mănânce reciproc.

27
Arh.150 Piesa prezintă imagini de spirite,oameni şi animale
.Semnificaţia necunoscută Dintre imagini relevăm linii
asemănătoare drumului parcurs de un fascicul de energii (structuri
ale materiei aflate la nivel de structurare extrem de mic ) Acestea
venind din cosmos sunt manevrate pentru a lovi puncte,linii, sau
suprafeţe din corpul unor fiinţe sau structuri ale materiei fizice.
După traducerea textului care însoţeşte piesa se va cunoaşte şi taina
acestor imagini.

Arh152 Toartă nouă la un vas de apă.Conţine diferite imagini.În


colţul din dreapta ,sus, este desenat un om având pe cap o pălărie
Demonstrează folosirea anterior potopului, vaselor de lut smălţuite
cu desene de oameni şi animale .

28
Arh.160 Lespede formată din corpurile vii ale difeitelor specii de
animale Combinaţiile sunt „altoite „pe trei corpuri psihice de
bază . Se observă trei capete,plasate pe trei colţuri.

Arh 164 Piesă arheologică. .Individ construit din combinaţii de


segmente luate din specii diferite în postura de mândrie a
succesului,probabil, a victoriei în lupta purtată cu alt individ..Piesa
demonstrează transformarea specilor în luptători care se băteau
spre satisfacţia spiritelor participant la circ. .

29
Arh.168 Piesă Individ după lupta cu alt individ Fiinţele se
loveau,se muşcau îşi rupeau oasele până din membre rămânea un
simplu ciot ca în imaginea aceasta.

Arh. 170 Individ produs prin combinaţii din segmente luate de la alţi
indivizi,

30
Arh.177 Individ produs prin combinaţii de segmente luate de la alţi
indivizi. Remarcaţi: individul are faţă de om.

Arh.185Monstru produs din combinaţii de segmente luate de la


specii diferite

31
Aqrh.189 Individ -monstru- produs pe tulpina unui om,prin
segmente de corpuri luate de la specii diferite.

Arh.191 O femeie transformată în corpul unui animal.Se obseră faţa


femeii.La urletele acesteia se îngrozeau locuitorii Edenului.Este
monstru Hum Baba care a trăit în Munţii Zărandului.Cuvintele
pronunţate de monstru se regăsesc în vorbirea oamenilor din Zărand
cot, cot, ,pui, pui ,cot,cot,cot… ţţ ,ţţţţţ, cot
,pui….…(Acest cuvinte sunt transmise de computer ca text scris pe
piesa arheologică).

32
Arh. 197 Omul transformat genetic în aşteptarea venirii unui
mântuitor

33
Arh.198 Piesa arheologică Zeiţa Neagră într-o fotografie deosebită
care evidenţiază ,la nivelul capului şanţul,asocierile de neuroni şi
formaţiunile asemănătoare cu acinul.La spate prezintă un şanţ
întrerupt şi reluat aemănător cu cel dela nivelul capului. Semnificatia
este necunoscută. .Posibil, indică spaţiul care duce la măduva
spinării cu rol în obţinerea informaţiilor din mediul exterior şi
trimiterea informaţiilor către acesta..Împunsătura din mijlocul
spatelui este necunoscută. La capătul ei, în exteriorul corpului, se
află un fascicul de raze.Aceste amănunt ar putea indica locul de
intrare şi ieşire a spirtului în şi din corpul fizic al individului. (este
vorba de partea spiritului care construeşte celulele, aparatele şi
toată structura fizică a individului,şi mai târziu supraveghează şi
intervine în refacerea componentelor celulare ale organelor şi
aparatelor integrandu-le permanent în corpul fizic . Momentul în
care acesta părăseşte corpul subiectului corpul devine matere fără
viaţă.VeziVolumul”The Universe and The origin of life „Edit.Viaţa
Arădeană 1998

34
35
Arh.199Kleitho vie soţia lui Poseidon ,întinsă într-un pat.Piesa
conţine desene care transmit informaţii despre această femeie şi
răul produs speciei umne.

Cercetarem.jpg.Desctop jpg..Fotografia prezintă pe cercetătorul-


academician Teodor Ardelean în timpul editării Teoriei
Fundamentale a Creiaţiei Universului.

Arh 4 In album se află două copii identice .

36
Arh. 19 Copie a piesei arheologice arh.18

Arh.130 Copie a cărbunelui artificial desfăcut în fibre

CAP.III. FOTOGRAFII STUDIATE ( 27 de poze de la


Zărand )
Din cele 199 fotografii s-au studiat de noi ,în mod deosebit,
numai ,27de fotografii . .Acestea , în volumele publicate ,sunt
prezentate ca anexe cu numărul 17 -43. Exemple : anexa l7, anexa
18,… anexa 43. Pe site-ul nostru „www.cercetarewestinfo.ro
Cercetător-Academician Teodor Ardelean constituie Capitolul „Piese
arheologice şi articole publicate „
Pentru a se verifica autenticitatea fotografiilor studiate de noi şi
publicate,prezentăm cele 27 fotografii cu numarul sub care
figurează ca anexe în lucrările publicate şi separat cu numărul de pe

37
discul Biroului de Criminalistică al Politiei Arad . Prima cifră
prezintă numărul dat în lucrările publicate de către noi, iar al doilea
numărul de ordine din evidenţele discului magnetic realizat la
Poliţie.(Separat ,de cele 199 fotografii , s-au realizat la Poliţie alte
36 fotografii de pe piesa arheologică Marea Profeţie (Vezi
explicaţii pentru această intervenţie la „Alte fotografii de la
Zărand.) Iată fotografiile cu cele două numere :
Anexa nr. 17= 64, 18=66, 19=70, 20 = 1, 21 = 5 , 22=8 , 23=16
,24 = 21, 25 = 191, 26= 193 , 27 = 186, 28 = 190 - 29 = 189, 30 =
183, 31 = 182, 32 = 185, 33 = 116, 34 = 138 , 35= 134 , 36 = 74, 37
= 88 , 38 = 78, 39 = 83 , 40 = 86, 41 = 87, 42 = 78, 43 = 109

CAPITOLUL IV ALBUME DE FOTOGRAFII

In prezent, „Google „ (? ) a format mai multe seturi, adevarate


albume de fotografii compuse din cele 27 fotografii publicate pe
internet şi pozele următoare : 1 )Anexele „ 2 jpg „ ; „3 jpg „ ; „ 4
jpg „ ; „5 jpg „(sunt benzile de episoade de pe piesele arheologice de
la Zărand conţinînd semne muzicale similare notelor muzicale din
Simfonia a IX lea Scherzo .. Pe două benzi apare şi imaginea lui Isus
Cristos răstignit) , 2 ) „Anexa 2 harta Cetăţii Ziridava - Sarraand
3) Pictura intitulată„Dumnezeu,Isus Cristos,..mormânt „4)
Fotografia ceretătorului academician Teodor Ardelean intitulată
„Cercetarem jpg.Desctop jpg „ 5)„Copie (2),anexa Harta Dacia
Antică „.6 )„ Copie of (2) jpg, (este titlul dat de „Google „ (?) la
altă bandă de episoade care conţine desene similare notelor
muzicale din melodia Simfonia a IX lea Scherzo –vezi pct.1 de mai
sus.) -, 7) „ Drapelul României şi Drapelul USA „, 8) „Coperta
volumului publicat de noi „The Universe And The Origine Of Life
„ 9) „Topta jpg „ –Comunicatul- anunţ Google „ 9) O portiune din
Grădina Edenului în imaginaţia academicianului Teodor Ardelean
plasată în acest set sub denumirea de ” Accelerare dublă”. 10)
Pictura „Învierea „ de pe o frescă din Biserica Şipet- Banat în care
îngerul în genunchi aseamănă cu îngerul în genunchi la învierea lui
Isus Cristos de pe piesa arheologică nr. 43 . 11) Cinci fotografii
realizate în Argentina,numite Picturile de la Cueva de las
Manos.Din acestea ,trei prezintă fotografii de pe picturi, iar două ,
persoanele care ,probabil ,au descoperit şi fotografiat aceste picturi .
Pentru documentare prezentm albumul „Steagro” cu fotografiile în

38
ordinea existenţei în fişierul programului „ W.Office Picture
Manager”

A ) COPERTA ALBUMULUI „STEAGRO „


( La mijloc : fotografia drapelului României,iar în partea stângă,jos
titlul „STEAGRO „)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DRAPELUL ROMÂNIEI

S T E A G R O

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

B CONŢINUTUL ALBUMULUI
_____________________________

39
Fotografia icoanei din biserica Şipet-Banat-România trimisă
subsmnatului de către parohul acestei biserici..

40
Observaţi: Banda conţine desene de animale şi oameni.Aceste
desene sunt chivalentul notelor muzicale Ele redau sunetele
orchestrale care formează Simfonia al IX lea Scherzo

41
42
43
Observaţi:Banda conţine desene echivalente notelor muzicale .

44
Observaţi: Anexa 7 se deosebeşte de anexa 8 prin numarul
elementelor furnizate de statistica omputerului .

45
46
Observaţi armonia dintre specii şi omul ca specie deosebită de alte
specii:în colţul din drepta,sus,un bărbat cu mustăţi şi sprâncenele
brumate.Alături o femeie având culcată în poală o fată aproximtiv de
18-20 de ani . Lângă fată,în partea de jos , un pui de pasăre şi alte trei
figuri de animale.Pe piptul omului ,lateral,un pui de om sau animal

47
asupra căruia omul pare că suflă pentru a-l încălzi.Sub acesta faţa
altui om ,în postura omului bolnav ,întins pe spate înconjurat de
animalele ce îi vin în ajutor.

Priviţi imaginea din adâncul cutiei cranieneAseamănă femeii care


priveşte chiorâş ,cu ură la tot ce vede la nivelul creierului
omenesc.Desenele sunt relizate în pastă în culorile care se observă pe
fotografie.

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Observaţi:alături de imaginea în culoare roşie apare o imgine care
aseamănă unui turn Posibil, este turnul despre care vorbeşte Platon
când descrie imperiul lui Poseidon.

65
66
67
68
NOTĂ.Datele statistice relatate la piesele arheologice s-au transmis
de computer prin deschiderea titlului acestor imagini de pe discul
realizat de către Biroul de Poliţie cu anumite programe .

69
Fotografie.Acceleraţie dublă. Grădina Edenului în imaginaţia
cercetătorului acad.Teodor Ardelean

HARTA DACIA ANTICĂ (ZONA DE APUS )Observaţii: Ceia ce


par a fi rădăcinile munţilor erau tunele subterane pe care se
deplasau spiritele negative.In timpul răboiului dintre spirite acestea
au fost surpate pe segmente de lungimi variate.Locul surpării este
indicat cu semnul crucii.Între semnele gazelor nocive ce ies din
tunele apare şi semnul cruci semnificând anihilarea forţei nocive
ce iese din tunele..Figurile de animale şi oameni , de pe harta Dacia
Antică reprezintă spiritele negative care au stăpânit în zonă Acestea
sunt întemniţate..În desenele de pe hartă majoritatea figurează cu
capetele către râurile ce curg în zonă.. Semnificaţia : temperatura
infernală din temniţe Unele spirite , extrem de puternice, se află
legate .Pentru detalii vezi volumul Strigăte din Eden

70
71
HARTA GRĂDINA EDENULUI (înainte de potop )
Grădina era amplasată pe podişul desenat sub Crişul Alb(Vezi
direcţia săgeţii . Tot aici ,vezi şarpele cu gura larg deschisă către
cetatea Zqjccic Ajjeo-o (Centrul Spirital al Edenului) .Pe hartă,
numele cetăţii apare corectat în „ Ziridava. „ Grădina Edenului se
afla pe podişul din munţii Zărandului.In timpul războiului dintre
spirite,acesta a fost scufundat în lungime de 2o-30 km Despicarea
acestor munţi este vizibilă în zonă şi descrisă ca eveniment
geologic în lucrările de geografie..Azi pe locul fostului podiş se
întinde câmpia Zărandului.
.Piesele arheologice „ Nimicirea Atlantidei „ prezintă crăpătura şi
scufundarea mai multor părţi din scoarţa terestră . Textul nu a fost
tradus şi astfel nu putem afirma dacă piesa înfăţişează crăpătura
munţilor Zărandului sau crăpături ale altor zone terestre .Opinia
noastră: piesa arheologică care prezintă „groapa” realizată în soarţa
terestră,cu plecarea crăpăturii de aici, peste un podiş se referă la
scufundarea podişului de pe munţii Zărandului.Considerente: piesa
prezintă o groapă efectuată în scoarţa terestră de unde a plecat
crăpătura munţilor.. Deci,s-a utilizat o tehnică militară relativ
simplă în raport cu Forţa Creiaţiei Universului.În această situaţie,
actul s-a săvârşit de spiritele negative care nu dispuneau de
cunoştinţe şi de tehnică militară suficentă şi la nivelul Creiaţiei..

72
73
Vezi trei persoane sub inelul piesei : Dumnezeu (de pe frunte ies
radiaţii luminoase sub formă de cruce ).La mijloc Isus Cristos (pe
frunte cu radiaţii sub formă de cruce.)Alături, în culoare neagră,
Spiritul negativ privind în prtea opus lui Dumnezeu..Sub fotografia
lui Isus Cristos se află altă fotografie a unei fiinţe cu părul lung lăsat
pe umeri,asemanând cu Isus Cristos de pe icoanele multor biserici
creştine Observaţi:imaginea lui Dumnezeu este asemănătoare cu al
omului,aşa cum spune Bblia .

74
Copie

75
INVIEREA LUI ISUS CRISTOS.Vezi mormântul deschis . Între
cele două colţuri a mormantului,în diagonal se află fotografia unui
înger, în culoare albă, iar în partea opusă o fotografie care conţine
imaginea lui Isus Cristos Se observă capul în culoare roşiatecă şi
alături imginea Mielului. (Apocalipsa descrie o parte din corpul lui
Isus Cristos ca fiind de culoarea tablei de cupru ţinută în foc,iar piesa
arheologică il înfăţişează întocmai ) Îngerul ţine în mână braţele
unei coroane sau a mai multor coroane care asemănă unui
candelabru.Coroana se pune pe capul unui om cu faţa de culoarea
tablei de cupru în foc.Între braţele coroanei se află o cruce masivă.
Pentrucă structura îngerului este descrisă de pictori fără să fi văzut
această fiinţă,descriem segmentele principale ale îngerului. Acesta
nu are aripi.Pe haină are semnul crucii. Corpul este asemănător cu
al omului.Se observă :capul, ochii ,nasul şi gura.Din cap ţâşnesc
fascicule de radiaţii..Diametru gâtului este disproporţional cu
diametrul corpului.În piesa de mai jos imginea îngeruluise află la cm
22 Nu s-a putut reda vizibilităţii pentru a nu deranja restul textului
scrie la acest capitol.

76
77
Conejo-en-la -cueva-de –las-manos
(Probabil persoana care a fotografiat picturile de la Cueva.)

78
Copie realizată de Google

79
Copie realizată de Google

Dibujos-de-guanacos.i 306 jpg. Picturile de la Cueva ( redau


războiul dintre spirite )

80
Guanacas i 364 jpg. Războiul dintre spirite.Pictura de la Cueva.

Ilegando-a-las-pinturas i6850 Războiul dintre spirite Pictura de la


Cueva.

Steagro. Drapelul României.

Drapelul Uniunii Statelor Americane (USA)

COPERTA VOLUMULUI THE UNIVETSE AND THE OF


LIFE
(Volum trimis marilor personalităţi ale lumii )

81
82
Titulo-de-la- foto. I4731 (Probabil autorii fotgrafiilor de la Cueva
…).

TOPTA JPG. (Comunicat Google + WEB) Topta =Titlul acestui


comunicat.

83
NOTĂ,În locul fotografiilor de la Cueva de las Manos am pus
semnul literei X,deoarece nu avem aprobarea autorilor să prezentăm
aceste fotografii..Pentru cei interesaţi recomandăm căutarea prin
internet a picturilor respective, apoi compararea cu lucrările
menţionate de noi în acest capitol !

CAP. V FOTOGRAFII DE LA ZĂRAND


INREGISTRATE CU TITLUL SCHIMBAT .

Fotografiile cu titlul schimbat faţă de denumirile date de noi.


1.Fotografia „Anexa 17 Armonia dintre specii” a primit
denumirea „Topta jpg.Zărand jpg „
2.Fotografia „Anexa 22 Zeiţa Neagră „ a primit denumirea
„Titulo-de-las foto 4730 jpg”.
3.Fotografia cercetatorului –academician Teodor Ardelean în
timpul recepţionarii ideilor şi imaginilor,cu meditarea asupra lor ,a
primit denumirea de „Cercetarem jpg.Desctop jpg. (Titlul în limba
latină ? )
4.Setul cu fotografii de la Zărand şi de la Cueva de las Manos ,
drapelele României şi USA,comunictul Google,harta Dacia Antică
,fotografia cercetătorului -academician Teodor Ardelean a primit
titlu „ Cercetarem jpg.Desctop jpg „
5. Fotografia stiloului în cursul scrierii de către crcetătorul -
academician Teodor Ardelean, a Teoriei Fundamentale a Creiaţie
Universului, a primit titlul„Home-tax. jpg „
6. Fotografia cercetatorului-academician Teodor Ardelean la
maşina de scris a primit titlul „Topta jpg „
7.Capitolul I din site-ul wwwcercetarewestinfo.ro după cum am
spus, a fost transferat şi în Documentele mele cu numele de WPM
Info.Xml
8.Fotografiile de la Zărand cu cele din Argentina etc. integrate
în opera muzicală dramatică„ Tragedia Fiinţelor din Dacia „ a
primit denumirea „Untitled Auto Playlist (2) wpl „.
Aceste schimbări de denumiri s-au produs pe baza unei
gândiri.. Noi am dat denumirile în funcţie de picturilor imprimate
pe piese. „Fiinţa „ sau computerul care a realizat schimbările era în
„temă” cu alte documente de pe Terra,cum sunt picturile de la
Cueva ,imagini şi texte de pe unele Opere muzicale,etc Comparând

84
fotografiile de la Zărand cu picturile de la Cueva şi cu alte
informaţii,care de fapt se află şi pe Terra, fie ca obiecte materiale
fie ca imaginaţii cum sunt operele Link formate din imagini şi
muzică , a dat imaginilor de la Zărand denumiri care să exprime
cât mai clar locul acestora în topuri din diferite ramuri ale
ştiinţei. De exemplu : la cele 27 de poze realizate la poliţie de pe
piesele arheologice „ Google (?) „ a adaugat : harta Dacia
Antică,benzile de episoade care stau la baza noului cântec,
fotografia lui Dumnezeu Isus Cristos , Lucifer… ,fotografia cu Isus
Cristos răstignit,şi alte fotografii aflate în legatură cu evenimentele
din Eden care au condus la războiul dintre spirite. Fiinţele care au
trăit direct tragedia ,ori, din zilele noastre,care s-au preocupat de
aceste evenimente,ajunse pe diferite căi în fotografiile înregistrate
în programele computerului au fost imprimate automat şi de către
programul Windwos Media Player, în fişierul „Untitled Auto
Playlist (2) wpl.” În acest mod,aceste imagini,oameni,obiecte au
ajuns „personaje într-o operă muzicală dramatică ”,cu deosebirea
ca aici nu avm artişti , care învaţă şi joacă rolurile ,ci fiinţe vii care
au trăit sau trăiesc aceste evenimente. Fiecărui personaj,fiinţă sau
lucru, în cadrul operei dramatice a evenimetntului i s-a produs un
nou cântec,în raport cu rolul trăit .Astfel participăm la un şir
nesfârşit de roluri trăite , în care fiecare personaj îşi are cîntecul
său. Dar,mai mult decît atât ! .Tema informaţiilor de pe piesele
arheologice de la Zărand şi harta Dacia Antică fiind similară temelor
din unele opere muzicale, „Google „ a plasat titlul piesei
arheologiece „Marea Profeţie „ într-un set cu fotografii din fişierul
Manager la un loc cu titlul operelor „Untitled 1 jpg „ şi „Woc
banner png „ În această ordine de idei menţionăm că imaginea de
pe coperta opera Link „ceaşca de cafea” aseamană cu imginea nr
.179 din setul celor 199 fotografii de pe discul Poliţiei Arad.

CAPITOLUL VI. PIESELE ARHEOLOGIE DE LA


ZARAND ELEMENTE ALE OPERELOR MUZICALE
DRAMATICE.

Titlul pieselor arheologice de la Zărand deschis cu anumite


programe din structura computerului transmite trei opere muzicale
dramatice:

85
1 )Răstignirea lui Isus Cristos, 2)Tragedia fiinţelor din Dacia şi
3)Tragedia războiului dintre spirite .Ilustrăm această descoperire în
subcapitolele următoare :

A. IMAGINI :PARTE A OPERELOR DRAMATICE


MUZICALE

Imaginile sunt date de către spiritele întrupate ,oameni şi


animale transformate în monştri,,războiul dintre spirite,nimicirea
„Atlantidei „ imaginea lui Dumnezeu ,Isus Cristos,Lucifer,
răstignirea lui Isus Cristos ;picturile din Cueva de las Manos, cele
199 de fotografii de pe discul realizat de Politia Arad , persoanele
care au trăit din informaţii drama acestor evenimente înregistrate
automat de computer în fişierul Untitled Auto Playlist (2) wpl din
programul Windwos Media Player ... Deschizând fişierul Untitled
Auto Playlist (2) cu programul W.M.Player computerul în loc de
cîntece trimite pe ecran succesiv şi de mai multe ori imaginile şi
titlul imaginilor înregistrate în acest fişier. Exemplu: Fă clic pe titlul
„ Untitled Auto Playlist (2) wpl” ,apoi clic pe programul „Windwos
Media Player.” Computerul trimite pe ecran fotografiile şi titlurile
pieselor pe care le-a înregistrat automt în acest fişier..În acest mod,
programul muzical „Player „ transmite partea operei muzicale
dramatice , compusă din personajele participante la realizarea
celor trei opere dramatice : Răstignirea lui Isus Cristos,Tragedia
fiinţelor din Dacia şi Tragedia războiului dintre spirite

B ..MELODII AFERENTE IMAGINILOR DIN OPERELE


MUZICALE DRAMATICE
EXEMPLUL I
.Partea muzicală pentru fiecare imagine înregistrată în
Untitled Auto Playlist (2) wpl se transmite de computer ,deschizând
titlul acesteia cu programul Windwos Media Player .La clicul
făcut pe titlul piesei, (atenţiune ! clic pe titlul şi nu pe pictogramă
)computerul trimite pe ecran imaginea acesteia ,iar la explicaţii ,în
fereastră, titlul noului cântec. „Now Playing „ şi titlul acestei
piesei.După salvarea în My Playlist la explicaţii apare Noul cântec
New Playlist cu relatarea elementelor din care este compus : a )
Simfonia a IX Scherso (şi alte melodii ) şi b) Banda de episoade
„Anexa 8/a Răstignirea ,film 4559 ( Banda de episoade conţine

86
după cum am spus,desene echivalente notelor muzicale ) Prin
urmare , pentru obţinerea noului cântec aferent unei piese,se parcurg
două faze:
a.)Faza premergătoare transmiterii muzicii
- Se alege TITLUL piesei de pe Untitled Auto Playlist (2)
wpl. ,apoi se caută fişierul unde se află înregistrat titlul acestei
piese.După identificare,faceţi clic pe titlul piesei apoi pe Windwos
Media Player şi urmaţi fazele relatate mai sus. Fie această piesă
scena în care s-au produs evenimentele dramatice, desenată şi numit
„Anexa 1harta Dacia Antică”. Faceţi clic pe titlul „ Anexa 1Harta
Dacia Antică „ din fişier apoi pe Windwos Media Player.
Computerul trimite pe ecran fotografia „ harta Dacia Antică” , iar la
explicaţii , în fereastră , titlul „Now Playing” şi” titlul piesei
„Anexa 1 harta Dacia Antică „
b)Faza transmiterii melodiilor
Faza începe cu existenţa pe ecranul programului Player a

fotografiei titlului ales.,în speţă avem „ harta Dacia Antică.” Făcând

clic pe Now Playing ,pe Save,şi în My Playlist pe New Playlist (

4) ,sau alt număr din My Playlist ,se declanşează melodia Simfonia

IX Scherzo,iar la explicaţii ,în fereastră ,se trimit componentele

noului cântec salvat în Playlist, în speţă New Playlist ( 4) .In cazul

dat,pentru Dacia Antică se evidenţiază rularea pe ecran de două ori

a melodiei Simfonia IX Scherzo şi de două ori Banda de episoade

care conţine semnele muzicale de pe piesa arheoloică

Răstignirea, bandă întitulată de noi „ Anexa 8/a Răstignirea

film 4559.

EXEMPLUL II. Opera muzicală AVSEQ01.

87
Fă clic pe titlul piesei arheologice Marea Profeţie, Răstignirea
etc,apoi pe W.M.Player.Pe ecranul programului Player apare la
explicaţii titlul Now Playing..Fă clic pe Now Playing,apoi pe
Salvare ca,apoi pe Muzica Mea,unde fă clic pe fişierul Playlist_
0901104_2534 wpl. Computerul transmite melodia Simfonia IX
Scherzo concomitent cu trimiterea pe ecran a imaginilor : Piesa
arheologică Răstignirea,Banda de episoade format lung de două
ori,Banda de episoade format scurt cu imaginea piesei arheologice
Răstignirea de două ori,imaginea piesei arheologice Marea
Profeţie,imaginea pieseii arheologice Răstignirea lui Isus Cristos.
Această operă demonstrează că melodia Simfonia IX Scherzo face
parte din textul şi imaginile piesei arheologie Răstignirea lui Isus
Cristos

Exemplul III „Opera Răstignirea lui Isus Cristos „şi” Opera


Tragedia Războiului dintre Spirite”se obţin plecînd dela titlul piesei
.Pentru Răstignirea lui Isus Cristos deschizând titlul piesei
Răstignirea,iar pentru Opera Tragedia Războiului dintre Spirite
deschizînd titlul Steagro .Opeara Răstignirea lui Isus Cristos
înglobează toate piesele care au legătură cu Răstignirea lui Isus
Cristos,deci şi acelea care se referă la teritoriu Daciei ,a fiinţelor
din Dacia,a existenţei războiului dintre spirite,a celor care au luat
cunoştinţă despre răstignirea lui Isus Cristos. Opera Tragedia
Fiinţelor din Dacia înglobează toate fiinţele care au trăit ,sau în
cazul lucrurilor au existat în Dacia,inclusiv oamenii şi animalele
transformate genetic şi nimicirea Atlantidei. Opera Tragedia
războiului dintre spirite are ca subiect titlul „Steagro” şi toate
picturile cu albumele în care predomină picturile de la Cueva de las
Manos.

CAP.VII. SETURI ,ALBUME” CU FOTOGRAFII DE LA


ZARAND ŞI DE LA CUEVA DE LAS MANOS,CA
DESCOPERIRI DE IMPORTANŢĂ INMĂSURABILĂ PENTRU
ŞTIINŢĂ ŞI ARHEOLOGIE.

a) Titluri de piese modificate şi elemente deosebite introduse în


seturile de fotografii :
Am identificat,deocamdată, pe ecran şi în „Salvare „ în
computerul meu ,14 seturi ,albume,cu fotografii de la Zarand şi de la

88
Cueva de las Manos Numele fotografiilor de la Zărand ,în aceste
seturi,este deosebit fată de titlul dat de noi în lucrările
publicate.Redăm în ordinea plasării în seturi denumirea acestor
fotografii şi alte elemente despre care ne având cunoştinţă suntem
siguri că nu puteau proveni de la noi nici prin eroare de manevrare a
maosului:
l. An l7 jpg. ( Titlul la Zărand „anexa l7 Armonia dintre specii
„ Literele jpg nu apar în lucrările noastre)
2. An 22 jpg. (Titlul la Zărand „Zeiţa Neagră „)
3.Anuncios Google + WEB. ( Comunicat Google+WEB .Nu
apare în documentele de la Zărand )
4.Copy of topta jpg. (Copie de pe anuncios Google . Cuvântul
topta nu apare în lucrările noastre ) )
5.Drapele :România şi USA .
6.Topta jpg. ( al treilea anuncios Google+WEB )
7.Topta jpg.Zărand jpg (Fotografia de la Zărand a piesei
arheologice Anexa 17 „Armonia dintre specii „ Topta şi jpg nu
apare în lucrările noastre )
8. Fotografia unui bărbat cu soţia apare în toate
seturile.Presupunem că este realizatorul fotografiilor dela Cueva de
las Manos pe nume Reinhard Jahn Manneheim .Această fotografie
nu a fost realiztă de noi şi nu apare în lucrările efectuate de noi )
Subliniem:
1.Computerul meu a fost verificat de către firma
vânzătoare în anul 2010 (aflandu-se in termen de garanţie ).S-a
primit precizarea:Nu contine nici o defecţiune .
2 Seturile diferă după denumirea dată setului –iar denumirea
este expresia unei fotografii din fotogrfiile incluse în set.Fiecare
fotografie realizată după picturile de la Cueva poartă nu număr
propriu.
3.Şirul fotografiilor în toate seturile începe cu cele două
fotografii de la Zărand Armonia dintre specii şi Zeiţa Neagră.
4.In majoritatea seturilor s-a consemnat de trei ori
Comunicatul Anuncios Google+ WEB,care atestă importanţa
descoperirilor pentru arheologice şi ştiinţă .
5. Drapelul României figurează în seturi alături de
drapelul USA şi al Marii Britanii.În unele seturi figurează numai
drapelul României şi al USA (Smnificaţia : descoperirile
ceretătorilor academician Teodor Ardelean si Ing. Cristian Iuhas sunt

89
echivalente cu descoperirile marilor cercetători din USA şi din
Marea Britanie )
Subliniem:Seturile – albume -cu fotografii au fost cercetate
amănunţit pentru a ne convinge că nu au apărut pe ecranul
computerului din eroare şi deci, exprimă adevărul Cele cinci
elemente menţionate mai sus, reeşite din verificările efectuate,
conduc la concluzia: originea seturilor nu este întâmplarea sau
defecţiunea computerului ci o gândire care a analizat profund
realitatea
b).Seturi ,albume de fotografii cu titlul în limba spaniolă.
Iată aceste titluri care nu au fost scrise de noi:
1 titulo de- la foto _ 4730 jpg
2.dibujos-de –manos i.305 jpg
3.dibujos-de-guanacos jpg
4. dw jpg
5. el-micro- i 4729 jpg
6. escenas –de – caza i.363 jpg
7. farallon- cercano i 307 jpg
8 guanacas – i 364 jpg
9. ilegando –a-las-pinturas –i6850 jpg
10 .Steagro jpg
11.Steagus jpg
12.titulo-de la foto-i 4730
13.titulo –de-la-foto – 4731
14-valle del-rio-pinturas i 365 jpg
15, cercetarem jpg.Desctop jpg
16. New picture bmp
17.Sthortcut to top jpg
18.Steagus
19.Copy of topta jpg
20.Copy of ball 2 jpg
21.Untitled auto Playlist 2 wpl

De remarcat a)aproape toate albumele de la numărul 1 la l5


poartă un număr deosebit.
b)Fiecare album are un titlul propriu
c)Piesele albumelor sunt identice,cu deosebirea
că titlul albumului este dat de către numele unei piesă (întotdeaun

90
altă piesă ).Această piesă este încorporată în album,la un loc cu restul
pieselor,diferenţiindu-se de restul printr-o ramă de tablou deosebită.
Concluzii : fiecare album conţine elemente pentru a fi valorifict prin
vînzare sau făcut cadou prietenilor..
Exemplificăm albummul „TITULO-DE-LA-FOTO i 4730
înregistrat în programul My Pictures

a) C O P E R T A ALBUMULUI „ TITULO-DE- LA-


FOTO.i4730

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

91
Titulo-de-la-Foto i4730

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

b) FOTOGRAFIILE ALBUMULUI TITULO-DE-LA-


FOTO i 4730

92
93
94
HARTA DACIA ANTICĂ (ZONA DE APUS )

95
96
HARTA GRĂDINA EDENULUI (anterior
potopului )

Vezi : l)Podişul de pe Crşul Alb către care se îndreaptă semnul


săgeţii. 2 )Centrul Spiritual al Edenului pe Crişul Alb ZQJCCIC
AJJEO-O ,corectat în Ziridava. 3) Capete de monştii pe harta Dacia
Antică

PIESA ARHEOLOGICĂ MAREA PROFEŢIE.Conţine profeţii


pînă la sfârşitul veacurilor.Desenul către care se Îndreaptă indicatoul
nr.11 reprezintă pe Isus Cristos după înviere,iar indicatorul 9 arată
litera X,de forma literei V din alfabetul traco-daco-getic. Cu
semnificaţia LUMINA. Urmăriţi pe fotografie : semnul cruci

97
,semnul Luminii (X) şi picturi care aseamănă foarte mult cu
imaginea lui Isus Cristos din bisericile creştine .

98
99
Titulo-de –la-foto i4730 conţine în lucrările noastre denumire Zeiţa
Neagră

Imaginea cercetatorului academician Teodor Ardelean în cursul


editării Teoriei Fundamentale a Creaţiei Universului

100
TOPTA jpg ( denumiree de Topta jpg este dată acestei fotografii de
„Google „ + WEB)

Pictura de la Cueva- de-las –Manos Reprezintă nimicirea forţelor


negative prin mâna întinsă a lui Dumnezeu.De la distanţă enormă
sub mâna întinsă către o suprafaţă anumită corpurile spiritelor
negative se descompun în particulele din care sunt creiate

NOTĂ Pentru neposedarea aprobării autorilor fotografiilor de la


Cueva ,în locul fotografiei s-a pus semnul literei X

CAP. VIII . ALTE FOTOGRAFII DE LA ZĂRAND

1.Fotografia piesei arheologice „Anexa 7 Marea Profetie”


Această fotografie conţine două fotografii suprapuse,din care prima
este slab vizibilă iar a doua complet invizibiă ,ascunsă. Utilizând
în procesul de fotografiere a piesei separat cele patru culori
principale ale luminii , am obţinut patru fotografii picturi complet
diferite pentru fiecare suprafaţă a piesei arheologice. (Imprimarea
substanţelor pe piesa arheologică s-a realizat de autorii acesteia
după un proces necunoscut In realitate ,aseamănă cu zugrăvirea
caselor cu ajutorul mai multor tipare aplicate unele peste altele )Din
cele patru fotografii am reţinut două :prima fotografie prezintă

101
imaginea lui Dumnezeu,imaginea lui Isus Cristos şi imaginea lui
Lucifer (şi alte imagini ) descrie în lucrările noastre cu titlul „Anexa
8/b „Dumnezeu,Isus Cristos şi spiritul negativ , a doua fotografie,
ascunsă , a fost realizată pe baza unei anumite culoari a luminii
solare , dar deosebită de prima fotografie .A ieşit la vedere prin
utilizarea acelui proces care a condus la descoperirea primei
fotografii.Ea prezintă pe Isus Cristos răstignit între două persoane,
întitulată ,în lucrările publicate „ Anexa 8/a Răstignirea film 4559”
Vizibilitatea mai slabă a fotografiei „Răstignirea „ în raport cu prima
fotografia în care se transmite imaginea lui Dumnezeu, a lui Isus
Cristos şi a lui Lucifer îşi are explicaţia în culorile diferite ale
luminii utilizate . Prin urmare, de pe aceiasi piesa arheologică
înregistrată pe discul magnetic s-a obţinut, prin tehnica amintită ,
două fotografii deosebite: a )Fotografia care exprimă imaginea lui
Dumnezeu, a lui Isus Cristos, a lui Lucifer ,a lui Isus Cristos în
mormânt în momentul învierii cu Îngerul în genunchi ţinând în
mână o coroana pe care o aşează pe capul unui om ,care de fapt este
Isus Cristos ,identificat după semnele descrise în Biblie crucea şi
faţă lui Isus Cristos de culoarea tablei de cupru în foc (Culoare
descrisă în Apocalipsa ). Aceste picturi au fost numite 1)„Anexa 8
/b Dumnezeu ,Isus Cristos,Mormînt,,” şi 2 ) „Anexa 8/a
Răstignirea film 4559 „Ambele picturi,până astăzi, nu au fost văzute
de ochiul omenesc .In jurul realităţii pe care le exprimă în decursul
mileniilor s-au format doar imaginaţii din care amintim: chipul lui
Dumnezeu emană lumina, şi aseamă cu chipul omului, iar chipul
lui Lucifer transmiţând întunerecul este de culoare neagră Chipul
lui Isus Cristos pe piesele arheologice, în anumite posturi, aseamănă
cu picturile din bisericile creştine realizate de mari pictori care au
trait în era noastră.
Iată aceste două fotografii
A) Anexa 8/b. Dumnzeu,Isus Cristos,Lucifer,… (vezi sub inelul
piesei trei persoane Dumnezeu cu radiaţiile în formă de cruce care-I
ies de pe frunte ESTE mai Înalt decat Lucifer :Isus Cristos la
mijloc, cu radiaţii ce –I ies din frunte sub formă de cruce, ; Lucifer
în culoare neagră privind în partea opusă lui Dumnezeu.Sub
imaginea lui Isus Cristos apare altă imagine cu părul lăsat pe umeri
similar picturilor lui Isus Cristos din toate picturile din lume

102
B, ISUS CRISTOS RASTIGNIT INTRE DOUA
PERSOANE

103
104
Notă Această pictură nu se vede pe piesa arheologică.Este acoperită
de pictura care reprezintă pe Dumnezeu, Isus Cristos,Lucifer…

2.Benzile de episoade anexa 8/a Răstignirea. . Benzile sunt


compuse din desene , precizează computerul , „identice” cu acelea
de pe piesa arheologică intitulata de noi „Anexa 8/a Răstignirea
film 4559„ Deasupra corpului material , care redă această
fotografie pe ecranul computerului, deasupra corpului piesei
fotografiată dintr-un anumit unghi,apare un brâu din desene
realizate în culorile luminii .Desenele sunt echivalentul notelor
muzicale din vremurile noastre . Deschizînd piesa arheologică
Răstignirea de la pct.B de mai sus cu Windwos Media Player ,
făcând clic în Playlist pe poziţia nr.5 computerul transmite melodia
Simfonia IX Scherzo (fără a indica benzile de episoade. Benzile
aflându-se în desenele de pe această piesă. ) .Pentru alte titluri
computerul trimite succesiv benzile de episoade şi melodia
Simfonia a IX lea Scherzo,iar . la explicatii, în coloana fereastră
,computerul prezintă titlul noului cântec compus din : a ) denumirea
melodiei care se transmite şi b) Anexa 8/a Rătignirea … film
4559.,care în realitate,la folsirea unui computer performant ,
prezintă pe ecran ,cu relatarea secundelor ,rularea
benzii de episoade cu desenele de pe brâul existent deasupra piesei
arheologie Răstignirea (vezi şi procesul descria mai sus pentru
obţinerea operei ITEMQO1 ). Astfel ,melodiea noului cântec
exprimă în sunetele instrumentelor orchestrale ,pe episoade
,procesul real al răstignirii lui Isus Cristos Prezentăm din nou
banda de episoade format scurt cu imginea lui Isus Cristos
răstignit,alături de desenele benzii de episoade

105
3.Pictura din Biserica Şipet ,din Banat , înfăţişează invierea lui
Isus Cristos şi îngerul în genunchi cu mânile intinse Acest segment
de fotografie aseamană cu segmentul de pe piesa arheologică
purtând pe setul cu cele 199 fotografii numarul o23 Pe ambele
picturi se remarcă îngerul în genunchi cu mânile întinse Iată aceste
fotografii :
a). Invierea lui Isus Cristos conform picturii din Biserica
Şipet

106
b) Învierea lui Isus Cristos conform picturii de pe piesa
arheologică anexa 023 Schimband poziţia piesei În aşa fel încât
desenul metrului să se afle sub fotografia piesei, îngerul apare în
genunchi cu mânile întins pe diagonală către colţul unde se află Isus
Cristos.Se observă,pentru Isus Cristos, capul în culoare roşiatică şi
la nivelul bărbiei imaginea Mielului.

107
In poziţia existentă,cu metru deasupra piesei, se vede clar
imaginea îngerului.Acesta pare un bărbat la etatea de 25-3o de ani.
Nu are aripi Faţa de culoare albă.Se observa nasul ,ochii şi gura.Din
cap ies fascicule de radiaţii.Diametrul gâtului disproporţional cu
diametrul corpului..Între brăţările coroanei ce trece peste mâna sa
este desenată o cruce masivă..Pe haină, îngerul posedă semnul
crucii cu semnificaţia,,face parte din Oştirea lui Isus Cristos şi a lui
Dumnezeu !

108
CAPITOLUL IX HARTA DACIA ANTICĂ deacoperită de
către academicianul Treboniu Aug.Lauriano,membru al Şcolii
Ardelene.
A Hartă conţine imagini similare celor de pe picturile de la
Cueva de las Manos şi de pe piesele arheologice de la Zărand. Priviţi
cu atenţie şi comparaţi fotografiile de pe harta Dacia Antică cu
fotografiile de pe piesele arheologie şi picturile de la Cueva de las
Manos Apar desene de fiinţe în format asemănător .Terenul din
picturile de la Cueva de Las Manos conţine crăpături asemănătoare
cu cele de pe piesele arheologice în care se prezintă nimicirea „
Atlantidei” Totodată,terenul de la Cueva de las Manos este înfăţişat
ca un platou străbătut de văi cu zone de înălţimi variate
,asemănător cu podişul pe care se afla Grădina Edeului din Dacia.

B. Textul de pe harta Dacia Antică. Deschizând „ Anexa 1


harta Dacia Antică „ ,mentionată mai sus, cu programul WordPad
computerul transmite un text compus din 1296 pagini.Intre cuvintele
acestui text am remarcat cuvinte şi fonetică similarecelordin vorbirea
ţărănimii române din Ţara Zărandului. Cuvinte asemănătoare se
regăsesc în vocabularul ţărilor de limbă franceză din Africa şi chiar
Asia (Constatarea s-a realizat pe baza traducerii făcută de computer
şi vorbirea reală a oamenilor ) Concluzia :Scrisul s-a realizat la
nivelul apariţiei gîndirii,formulării ideilor , cuvintelor şi vorbirii
dintre personaje şi nu conform procedura realizării scrisului din
vremurile noastre Astfel ,scrisul pe hartă,ca şi pe piesele
arheologice,se aseamănă foarte mult cu scrisul fonetic,dar cu mult
mai accentuat ca acesta., Redăm o pagină din acest text privind
convorbirea dintr un spirit negativ întrupat şi un comerciant, aheu,
descoperitorul alcoolului .

a óôőôňöňëô÷őěňóóőööýřřýöů÷őőřüőűôűôđřööő
úđööňňüřů÷ôőüőűőóőőôřüńőűńőůůńúóôúőööňőřůőőóôúńřöîóôîň÷ńíň
ěëöďńďďíýřöóňô÷řőôňó÷őőúóňřďóřîôňńó÷řőúőřůôóřőőůööţôřýôôúô
ó÷óôůřőűöřýůňřôőúőřýöřúöňůňóöňňđîńňńđ÷őđđęôóíň÷őň÷öőóőö÷ö
óúóőűőőűôőűőóüďóůňňűőó˙üńňôôřőôňóőůńóç˝äÚé¬úôđ¸ŠçĆćŠčŢď˝

109
ć¸öńôëĎěŢĺ¸â¸ÚĐâ¨ôěňöćëĆ×âôđëËŻŢĺÍÍŃÉżre“‘ÂhęíŢńíîőňńőőđřô
đőîńăáćp_—
«Ţcďňěňěďöčí~w¸éčżôđěěíéŇ‘äcolęďËůîň˙őó÷őőůňö÷óôőđô÷đôôóî
öňňöőňůńőöńňüńőôóňúôôůőňőůďôňôňęóôđîůňîůđđńńííěíčŕëćÜĺçćŕîîç
őęňńńěôôňřóóřňňőîňřőďđďđńńëëÂëo‹…đîŐńđđřöřöďöűűďőíňôńîűřó
úňňůôî÷ďńôëëöďîóě檤Ěuź ôóćôîđňöéöřńőřńőńôěäđ~i©VVZÜá¨ńî
ëńëîńďńćŇçwt ăęĽóíěôńííěěş ŢÂá…óńě÷ńíüůńůőö÷óőúôňöňôůńď
úňőóřňřďóďńę÷đóôňňôďńőďôđßěukźŇŕŁíçčćŕçćÖㆦÄĺçÇóÜçlr‚Üç›
ńíěńďňçżčÔ®¸g_zÚć©öďěďđńŁwŢ„¸xíë⦮ŕčďŢőňóüôőôńňę˝éi_}X
RZ‘ÂgéčÚôňěđěîôîđă§âpc{iŚdŃÜżíďćöńîýůďőĘótkŠoihĎç ýřóűöô
űóřóôđ÷ńňíěňíďćńěíôđęđěčďíëáÔćĂŮşáäăâčâěđéďëđôôíüńňřóóřőőÂ
çoylćçÉëęéőńđîćęş ÚpžhćçĹóđéôîě÷ďíčÍćyi jodŚ {ŃÖ˛éíâ˙ůóţ
öřţűřüůů˙ţňůňř÷đńôóî×–
싦zŮŕĐîďęóńďőîńőňńöóôóďđôďđööôőňîřňőöîđööîůôôüôóýřřűőöě°ń
¸‚úůęüôóőňőúőň¬‘ăëđĹúőöřđőűöń÷ůőůíô÷đďřöóůőô÷óóőôőôřôѬíë
îÍöňô˙óřôóňöňőőöď÷öôűńőúöőűőőřôóúńőőńń÷ôđřôóřîô˛ Ţutz‹˘ŚŇâ
ĽéńëňńńÓ‘ěc\s]\ZÁ܇ńóíóęňőóěúđő» ŕwŻpíńÜůőőůřőůôôצńÍâ ýő
ďřöń÷ôôńđôČ ę^VdtvZd_jZU]ŇăŠôôîřäđywśééÄšw×o¨hűóćďôńűň
őüńő÷ůđűóöúřňőđó˙őööóńüöőüöď˙őőţřďóőó÷ęó÷đńúöő˙ňůűőńţůőüô
őřńô÷öô÷öőúöőöëôś“żęďËűöňîíňńâďşÜ©ďěëŐ´ćdYz‰Ë^ďéăőěőóî
ěňďîäĽęŹÄ…ÍžÚlrzŕč˛ňîéńńěđńńëďîđěďȆç–
Öxîěčüëď mÄ”×lüřóůůőţűöřńřűřőřďó§‹ŃńîÓöďňńĺîŔĎÚďňëďŮđrt
•äëżőőđőđńööđôđđ÷ńóůďńôîńęéëôňćőôđőőń÷óńňđôöđđřđňĆśăÜč«ö
óń÷őňůöőůôő÷ôř÷ňň÷íňš~Ä ´sőńă˙öďööőúöôíĎńw˝Žřňć÷óíôőň× ęlt
{¨µŠÔç°řńňůđńřńőüňóôîđîĎíšĎ ăÚĺzkµ]k^®ÁŁŃ•ĚcilÄ׫číăíęíôí
ńőîň˝ Ţ|»jíéŕďôçńëđóňíôďíŃ˛äż Żg_u¦ÍmŇŃŃ®¬ÄâëŔüńó y¬éőĽ
öűőüőřőőńńíňóęÜáéŔîęîńíďđďđńđďôěîôďěůôíńîňáÇîzm”jrl¦Í”çíŢ
ďđëíëďňóíöíőÜŮ妑˛šŁŽŢÚÂăćŢéđçőđóűôď÷őó˙ůůřöôůôőůőőööôřô
őöőđöňöőőđöńňöěńňńë÷ôôîîńěňńăÖëǺɯ²×ÜÇäćâíéçđňěňďđůńő
ůńńřöńăźëiŹvčîŃöđóöóóúőőůöôôîń÷ďó÷óíńđóěéň÷ńíńíîűóîůöőđěř÷đ
ńóđíüńő÷óóřóđîĘďŚw›t rž|¬sđőŐůöőýůőţüů˙ňűšŕ†m…ccd˛˛”Ţ
çľëçęńîđűňńůůńúřőúőöóőöúöőúřőűőřúňńűóóďóóőîřôđďóíďéäĺ”v±Ćß
‡ńńîóďňřňěôďóřóňôóđűőńóňőůůňůôőřňőüöôůőö˙öőüőöýööţőřţýř˙üů˙
üřúüűúöű˙űőýöőůýőüöűůůňóřîůîôýóőöřń÷ôöűňńűňňřđó÷ôóôöíôőóřö
ňůůő÷ńőřňňőëđđçëîăăěŕâćéĺěęčëěäďčęçćçďíććîëěďńôďěňîíúěěůěđ÷ń
ěňęëńďíóóđőńôőíňőóîőőôőöőöńôőâňîíß÷őďóňńúöďůóőôňóůöř÷öô÷ö
íúôř˙üő˙ü˙˙ő˙ý˙ö˙őűôňńţůůůőřýöőůöňúňűţîřúíöńóěďőóňđńöđěđěđňđé

110
đéîííîëîéëáîëčäěĺěěăčęäçëéćëäéçęŕéęčëęčöňěňîđđôíúňóřěňűôďúőőýőő
űőőűřöůńó˙őóýüöőőř˙ůóüôôůůőřőőýôőďîőöóîďěďôňčńěőíôěřóő÷ôóö
ďôńďí÷ńí÷öńőîńőóëöűóűůóöôřřőôůřööóőřńőöďîýřőőđňöěňńëěóôîűű
ň˙öůňČó°Ţ•ůőđńńíôňóřôôôňóďěëôńďřřđůöőűöřüřřőôöůńőúőďúöň÷ô
ôůňóűöőüőőýűőööřřęőöđëďçńôěëóďęüőđ÷đőôđôôôđđńňîďóđđîűňőó
ôńóęôüöďöôôüůöůôřřőň˙őő÷ňóôńďüöřýôűţöőůůóűůřüöőüôô˙üűűűű˙
ö˙˙üűţůřűóőýőó÷ôńęěńčĺěéççňĺçěĺěőđéőöď÷öňţůřţřůřööýřů˙űř˙ůř˙öřű
öřúőőúôó˙öř÷öňýůřűöőúřöüůř˙űůřűőůôöűůřöřůüůűřőőţóöřöőöřőűřűú
űů÷őőúňőúňđôíîďîđěěěňěíîéëńęčďíđóőěńđňőöô÷ńř÷ôîřňůúöôúőöřđő
úőóýóřůôńűőř˙řřýüőűöř˙öř˙őř˙üő˙üř˙üű˙ůţ˙˙ţ˙üűúďříęíďéěěęéëëëíďęđ
đěíîěńěň÷ńëđíîůöîţôřöôîüřđřřöűöôůöőöűůôöő÷ńôúöőůňöőřďöôő÷öóđ
đóőôň÷öőřöőůňőúůđěđďňîńńőîđôőýńőúňóúóőóňńřôőűóöőöőúőőýůřř
ňőúůôúřř˙ůôýüř˙öű˙ůôýööüřöúôůňóöňňńóńđőóîňěđííđđëîňóëńęďöóîů
ôöőňđőöđöîőřôńňńđóňôűűôűůřöőö÷öřýůőűüöýřřüřř˙ůř˙ůőřôőýőôűűő
ůůřđőóőőđřôř÷řóöňö÷ńňóďíóîđóňńîĺńńďěóđěňňóúůóřůôůőřţřőúůôüů
óűöűőůő÷ööööůřîő÷řôöđřřôëňďóőđńřőő÷ůň÷öőôöő÷óőřöôôńđüőöůő
ňřůőűôöůôôůőőúöřůńřúóôúöőůńőűůň˙üřúůöűöőóôđűőňöóňúőóóîđńě
đřôîňôň˙űřóöůýöőţőôţőő÷öóřőóűöôřřó÷óń÷óňřőôőóóööóůôřôńňúňő˙
öóöôń÷óóůűö˙řůůőô˙ööüöő÷öő÷řő÷ńóôőňôôő÷óőřőđöňôđďěôđďýřď
ôóőřóôőôďýóöűôöřôóúőďűîńýřň˙ůř˙řűőóńôôńřřůřőőőńööńřúôóűöőřů
ńúöôôřňőňô÷óöřîóţöńüööňôőűôřňóîőóőôôöůůň˙őř÷óôřňňřńňřůőúöř÷ř
řűňöűůőúôřűőń÷íőőůđ˙öőńďřůôňőřňóóřűđó÷öňîóő÷öőůđôöôńůôőöö
óřöôööđůőöüóůúöőôńőűůňţůő÷öő˙ůřűóřýóóúůđüřđůőô÷öóůöőńëôöó
óôöđđóőôňđďîôöđďüňěíîîóőňňěíđîďőđôńđőňďîđęëôîëďóđóîńöńîôôńů
őí÷ďđđóěíîěîęďóîďđîěőíěńëéďďďöôđňéňôîíîđđőěíôîîëěëôóîďńđřńńńíí
ôđď÷öô÷öńřőöýöűůöđüóöíëńěďěęčęćăéçäŕéáâěëëńńěőôńöůő˙˙ű˙ü˙÷
ďöÚÜéíîëöńńđëîőęňíäé˙ôí÷đőňđňřôóöőöüńňôńđůöňňńđýůő˙ýů˙ű˙őčô
äíâňöďöůđűüűüöţűööýüó˙řůöňőůůňřűő˙őü÷ůôřůöŢćęćäçěéęđéď÷đđń
ďńîňęńôóóńóóńńńěďőňďěďîóńëóôěöűřţüřůöö÷đôřóđůöőöôôëđńűöď˙
öôúńóůěôůôóőöóńńďúűň÷đďýřôůôööđńőňďďôěőđďôďńóóóöíîóëíďď
ěęëëěëíńđéöóňůöôóóőďďďńîđ÷ňđđňđőňôőóőđîńňöîőôřůőőńńëőîôîâë
ęéäňůîűôűúřř˙ůű÷öřţöő÷öőňďóďîëîěďěčěěëéëęçěëćčěçéíďďéďďěęđë
ęďíëďóîëěńňîéóňňńďíňđíóďńńńňňěďîíďéěěöńíňđďőđďîďďđîňńďëřěň
ňóňđďěóňďńěěňíňôöđôěńôńńíëěđííńđđíîęëíîěéëôďíďđëôńôňďëňďęęíí
ňńďöđňóîđďôí÷ďđéęęęçĺéăććâáŢŕčÜÜßĺâŢäćáéĺçęęčíęěíńëîëđíîîńčíéę
čęëěđęďňďîďńîôďíďîńńďěóńóóńóőîóřđíÚšęČŕŚňôíôóô÷đîôđńňńňňňń
ôôöööňöôőóôđôđôňďôíëěđňěđííóňîăčíęđíîďňńďî÷îîóíěôőńôňńöđňöď
ďűňóóíďňçěóęďěćîđëęęëíîěďůđíčíěîńëóëőöňňöôőëňôňęőěďáçăěęęćîéí
ňďě÷ňńôôóóôňňďđđóďńďďíđďîőîöńďňëîđďěňîîřđóííĺđëěííęęěĺěíďîńěí

111
čđçćĺěěëďçęëđďôíđďîďřđđňńęńđěôíîňôęőíőňíńđîęđîěđńńéčďđčďóđęô
çëóíëěčëňíěííđđčííëěîčęëëęíčëđěëěěëéçéëčęďęçěĺčîęçčěęâäáččäčćĺîčę
đďäéěíčěëčéęçäčäćăíäęçŕâçčâęáăëčĺëŕéććäáßäµÂŃäŕÚćčáčâĺâáŐčĺŕäé
ăćéßâŢćÚŮŘâŮŢăŕáĺĺâççĺŕçââäčäáăćĺÜáßâÜÚŢááÚÝŢßăÚŢăÜÝßÜ

CAPITOLUL X . HARTA CETĂŢII ZIRIDAVA-


SARRAAND DIN TIMPUL EDENULUI
a) Preluând de pe harta Dacia Antică o zonă care corespunde
aproximativ cu întinderea Edenului am realizat o hartă în care este
vizibilă fotografia unui „şarpe uriaş „ care iese din braţul Ghihon
cu gura larg deschisă către Centrul Spiritual al Edenului ,cetatea
numită după potop : Sarra, Răsăritului,Deusara,Sarraand,Zărand.
(vezi harta la acest articol publicat mai sus. ). Textul de pe hartă este
scris în mod identic cu scrisul de pe harta Dacia Antică Iată o
pagină din acest text în traducerea computerului.

CETATEA SARRAANDULUI
PE HARTA DACIA ANTICA
STATISTICA PAGINI 143 CUVINTE . 3829

BM&^ _____6___(___K___\___________đ]
_________________˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
˙___čęŕóíďđęíđëęęć딜ÍëěÇđěěňďíňěďôďëňîďóńďňđń
óíńőńďňďíôńîôńńöóďőňńôđń÷ňňőóň÷ńńňíďóďďíÉí|mŁ‡
Âkńéăěîëóîéóóđőďńőňďňđńóđńđďďđîîôďîďđďôđďôďđőđ
ńőëđňňěôđňôďńńíďőďďóďîőďďńďíňëđďëéďăëÚĺŮíĺéŽtĹ
\\ab]\´Úxćăćëäáďęćěčč· Üghm·Ć‰ääŐńďçíěęđéëěčăč
ääíęĺňëëđďëěčëńé识׿܆ďîéóďěőńěőńđîńéóőňőóňűö
đ÷ďôóňđőňďóóíóňńůôňůőôüńňőëńöńíöóî÷ňôôőńőńôîčî
íěíăŕâáĺÜóňëňďňőďîůńňůńňóóđőńđöíńóďďöńíďîěńéíô
éëččćóěéęěěíęěëäćďééńëćęăëéäéčăćΚܫɓßáŐăăçäß
ĺÚşŢsŤ„ÜÝżÝŐÝϲՑ| ezjËÔŁéáÝŕáÚăáâáâââáââŕŕëçĺ
ďíéňíěńěěőđîňđďöôóńěńřńîőďëóďíěßíĺíŮńŘíÂßÄččéŔ
’޽ތíă珔ÉŢßż˝¦ÚŢč´ŕ¬ă‘Ń„ÜŻŢ˛Ö ÚâĎߟї
޿ԉǍٰȄÇĘÉ–|żt oŹŚ‘tc‰YXYY\Vmqh–
± ÚßĂęăçëéăçăçÖÂÜ›Ľ¨ÚÉŃ{rźÂŃ ž†ÍĎŐ§‡śľÚĘż’«°«ł
żÖ¦Ç_UxJGLy˛RŔ¦żv_“OhR˛˝ ÂÇÂŘ˝ŃÍË´¸Ŕ˝ŐßÍÜßŕŮŃŢ
ŇÓŃÇšŃxg}Yt_ž}šµÓ€ÔĽŮ’š¨Äş-
Śś¤ÇŻµ tť§Ę}áÚŰäááĺÜŕŇ´ÚËʶվ˸«¨Žż‡¦„ĐČ²šż”

112
§ŽŻ¸°ŻŞąŚ‚ž’ś «¬Ą¸¸´şÇ·ŕŰϢŚÍĂ˝źÉÖżŮÔŮáŢÚζÚŕß
¶ßşŕ®ż§Ş żĂŐžŔŔŐ”oą\__›¦x©¸°~…¤g\{OUQYQYXCcjvL
YzgŠg‘OIVTXNXaYtcqYz]»ˇ°É֫ɤŐlh ÄŐ Ý×ܨ”ËŔÉš¸
Çy}›ś“ ź˘”ś¶¤Ŕ±żg_“Ą—
qvm~_\j«Şzj]ŤŚ¬_…‰ ba{˛Í ÔÖŮÚÓŐ´˘ĂŽz™|rwsˇrÝßÉ
ăßŢľ۔…®qg}ŚżkŮŮĎÁľĎą§ÄeUŚJ_L łw´¸¸ŃÄDzŤąsc}T
hU«µ†ÉÔ»ÖÜŮŇĆă´ żcguŞÄzÖßŐ×ÄŮt Ą·ľ Ž€¶©Č Ç×ĎÚĘ
Ú‹q¶–
˝fŇĆÍ”g˛]jZşĚ€ kÂŹÄ[ŕŕŮáŮ⸠Ń_}hµÎ™ŕŘŮ›wѢĆt°
ŐŇŰĄĺä຀Űh_g…ŽmmY„cšYÓŘ»ĄťÉ˝¶ź{hĄ ÄkĺäÚăÝä˝ Ő
ˇtŚq¤Ş¸rÂĸ{g©~ŻaÁ »dXt‚´aÖÝÉŇťÔi tŮ޶ÓÄŕááÍé
ĺăćŕă—
×gq{§š{szŤ…z†cTuSPLe˘QĎ´Ç™’¨sc‹śĆj¶¸ËÚäżčăçáÚĺ
ĺăÚßľŕŘÝżĺĺĺ޸ä´Ç«ăáÓÚăÝÚŢă°Ć×äă×îčäéęćÚ˝äĎĘşŠ
|¸‡—zŇÝ-
ăŢăąČ×ăăŐęčçëĺéÉÂŢŘ×Ďś…Ës|w‚ €¶¸˘ŇݿټÖÉײżťÓš
ś•ËÇ«Ą‚ş\_g·ŐuŕáÝÂÍÝäĺŢęăćäćáçääŢÓâÜÎÓŘŃǸŐÁßŮ
ŰÄĘÓĎŮÍăăÝŘşŕ¬Č®ŕŢ×ÜŇÝÍŔÍĄ’´’±ŤŘŮÁ‘vŨÇq« ÇXQm
GUI_Ť]Çԣиڅ€ ›Ŕ ŢáĎăâćéćăěééęëčáëÝěçěíéĺîçęď
íčďěíîęęëčëĺßćÍÄŮăÝŐ«šß»µ˘ š¨Ř׿ÝŐק Çbmh˝Đ ăĎ
ŮymŻÍމĺäčńíçěęëëęěîßéÎÎ×ćčÓďěěôďëńěîňďëňíďňęę
ŢŮ踕ͶŔ•˝ÖÂçăáÚ¨áp}~~k€Ź|q˛Ô}čÖಎͥ͆éčâ×˝ĺy
g›XdYqjwÉŐŽäŢŕź ĎŽş~ăäÚĎŻŰÂŐŻččâă˝ÜÉبéĺŢËś×m‰
te\€‘‚_]TjLILqŻV›w»XQ_YUR‚ľ_ÚŘ×ßÇ×xy•ŕÄ·Ôă©îęë
ňďěóîëőíďÖżéŕáÓŘÖŮ… ŻÉÚ–
ŔÇ×ńîÝńćčÉź×f[teqU\XjQOQ„ş]‡w¸˙˙˙___ěęćôďďńéîń
ěéěéë«ÂÚëëßîęëńďěńëďôďéňîđôńďńďňńíńöńďňďěôńî÷ń
ńőňďöňňôďňřńńőôń÷ńňôďďôďđőíńżŹámhv”ľréĺŰôďčńôđ
öîń÷ńîńďďôďňďďîďîîöďďďńďôďďôďďöńň÷ęńôňëöńóöďňď
ěîőďîňîî÷ńđňďđďďëňńďňíď÷îëňîîÄŹĺ©Ó‡ŢÄß Ť–
”Śˇ źŠŮáµěçčëáç›zËd]hu®eŕćÔěëčďčéÉ“ßymy†˛qŕáÓî
çéčŕé° Ňp oŢé˛ńîđřďî÷ôîöěńńńëöňň÷ňň÷ńň÷ńôřďńôď
ďöőďôôóůňőůôóůîńöńđűôôůőóůőöűöőůďńôëîôńďôńńňíë
ééëňńëôďňôőńôďóöôďúňóřďńöďďöîďęéëňěđňęîîçčďćéë
ęćěéëčáćěććńčäéăäěćâčćĺăÚĺ« ÎgwdŻ˛ ¸–
±gZyV†TÓŮ˝ßÚŰáŢßÜÓÚŃ ÓŚµ‚Ř×ÍŢŕ×ááááááăáăŕŢŕéçä
îíéńěëďëëőńîňńďůöőôíóřďî÷ńěôăđĽÜĎďńéôńîôěňߤéĄ
ÓŚńčăӜލ‚čŢŢ‹˘ĽëĺĹÄ‹áĹÚ ŮĄá©×ŠÝ¨áżÜŹÎŚŢd^kZT
ZVTVZ^V¤¶vŇĘÂĹżÇĎÍÉŰŢÍÝŕÝčäĺčččěäçěäćďĺčÖ°Ü›¶”
äŢĎś ÉÉםӰܓǔáŐ×Ç×ÂÝĆŮÉѸ”«ĽÉŠÁp…m¶ľ‘ye©URVa

113
VRg˛^áăÓäŢäÝÜßßŢÝËÉŐĆŐÇŢŢÜÚÓŰş–
Î”Ć ŃşĐ m¦|§jŘÚÍ©™Ń¤Ľ”Žrłiqapaqu˘bÓÚżâŢßćăáÎŻß
«Ľ©Ć¸É¶Ä±Ć§ĹyžŠĹË»ÝŢÖÝÎÝÔÉÍł¤ÁŤ›”ĂĘŻÔĎϲ«ÇąÂµŇ
ÚÉăÜ޸ĽÔŘŐËÖÄÖ¨şŻŘÓĐ×ÜŇŕŢÝáŢŕÂŻŐĐÓ˛ŢŕÖâŢŕł‚ÖŽş
v‹o·«˛mźŚˇjZzp¤Z¤|¸”R—
Y T x ‰m|UVa ™jZRtU|R°Â °”ÇĎÍ

CAPITOLUL XI HARTA GRĂDINA EDENULUI ÎN


ZILELE NOASTRE
Ţinând seama de informaţiile conemnate pe piesele
arheologice,harta Dacia Antică, Biblie…,harta executată de către
Soc.Naţională de Imbunătăţiri Funciare din Arad pentru obiective
conform statutului său ,am reconstituit harta Grădina Edenului aşa
cum se înfăţişează astăzi cu relieful,râurile,canalele,bălţile,
ridicăturile răzleţe,mlaştinile ,urmele vechiului curs a braţului
Tigru ,craterele tranformate în mlaştini şi crăpături ale scoarţei
terestre numite de băştinaşi „Holcrişuri Iată cum se înfăţişează
astăzi acest spaţiu cîntat de poeţi înaintea războiului care a condus
la scufundarea podişului din Munţii Zărandului : :

114
Harta Grădina Edenului în zilele noastre (reconstituită) V E Z I
.braţele rîului ce urcă din câmpie Tigru (numit Taşninicul sau
,Puratu), Pisonul care curgea şi curge prin Ţara Havila-ţara aurului,(
pisând bolovanii de piatră şi eliberand firicelele de aur ), bratul
Ghion şi braţul Eufrat(numit astăzi Cigher,iar pe timpul,anterior
sumerienilor Idiglat, braţ cu apă noroioasă,mlaştinile,lacurile,vechiul
curs al braţului Puratu (Tigru,Taşnicul ) numit Canalul Gutul Mort (
cursul vechi a apei care din cauza unor catastorfe, scufundarea
scoarţei terestre ,azi se manifestă cînd cu apă când fără apăObservaţi
numele „ Gutul „este substantiv la genul masculin,corespunzând la
genul femenin numelui dat unei boli care se naşte şi afirmă similar,
numită „Gută „ Facem această remarcă pentru a demonstrat că
originea cuvantului este „daco-tracă provenind din timpul
potopului şi nu este importată de la alte popoare care după potop
nu se aflau pe suprafaţa pământului.Noe şi urmaşii săi cunoscând

115
vechiul curs al Puratului ajuns în faza de moarte i-au pus numele
care exprimă această realitate Gutu Mort .Gutul mort, s-a născut în
timpul războiului dintre spirite ,odata cu lacurile ,bălţile, şi
crăpăturile scoarţei tereastre, pe unde ieşiau din adâncuri lavă şi
flăcări , azi ajunse „ taină a bălţilor şi a canalelor Zărandului .”

CAPITOLUL XII FOLCLORUL DE LA SARRAAND SCRIS


ÎN LIMBA MOŞTENITĂ DIN TIMPUL EDENULUI
Locuitorii comunei Sărraand ,comună construită între braţele
râului ce urcă din câmpie,numit astăzi Crişul Alb , iar pe timpul
sumerienilor Puratu adecă râul cu apa pură ,folosesc o limbă şi
fonetică deosebită care se regăseşte parţial în scrisul trasmis de
computer de pe pesele arheologice şi de pe harta Dacia Antică.
Explicaţia fenomenului :limba vorbită în Eden s-a transmis după
potop şi s-a cimentat în această zonă a Daciei unde a existat
Edenul.Ispitit de vocabular ,fonetică, poveşti şi mai ales de
cuvintele folclorului compus din colinzi,strigături,,cântece de jale
şi mai puţin de bucurie,în care se remarcă o tentă slabă de regret a
bunurilor pierdute , şi totuşi cu speranţă într-un ajutor venit din
înălţimele siderale,similar cu piesa aheologică care înfăţişează un
om strbătând cu privirea văduhul în aşteptarea Celui care a plecat
dar a promis că se va reîntoarce , am procedat la culegerea acestui
tezaur venind din vremuri imemoriale , din generatie in generatie .
Cuvintele redate în graiul oamenilor din această localitate, pentru a
fi înţelese,s-au explicat în limba română literară. Realităţi existente
şi azi în Zărand ca denumiri de relief, modele de îmbrăcăminte,
unităţi de măsură. relaţii din domeniul dreptului, construcţii şi
obiceiuri ce existau în civilizţiile popoarelor de mult ieşite de pe
scena istoriei, regăsite în obiectele arheologice sau ca texte în Biblie
, etc. au fost scoase în evidenţă în volumul pe care l-am publicat
cu titlul „ Teoria Fundamentală a Creiaţiei Universului. Cetatea
Sarraa –Sarraand şi Marii Sacerdoţi ai Religiei Zamolxiene „ .Scopul
urmărit de noi :demonstrarea sensibilităţii profund umane a omului
din aceasta zonă a Daciei, dovezi mute şi uitate de istoricii
trecutului nostru milenar pe acest teritoriu al patriei noastre,a locului
de origine a omului înainte de potop şi după potop. Prin oamenii care
au trăit aici,care au compus cuvintele ce exprimau adevăruri
absolute, cântecele,tânguirile,strigăturile ,blestemele ce trebuiau să

116
cadă pe capul celor care călcau direct sau indirect dreptul la viaţă
şi libertate a celor slabi ,care au ţinut sus steagul libertăţii şi speranţa
în zile mai bune s-a transmis şi consolidat credinţa în Dumnezeu şi
în dreptatea Divinităţii Prin astfel de oameni ,care au trăit aici şi
în alte zone trestre , s-a dezvoltat civilizatia speciei umane.Acei
oameni,care au produs şi îmbrăţişat alte modele de viaţă ca furtul
înşelăcinea ,minciuna, desfrîu,,falsuri în acte,mărturii mincinoase
,crime,trăind numai pentru ei şi familiile lor au fost dintoteauna
obstacole în calea progresului societăţii. Odată cu dezgroparea
Grădinii Edenului se va cunoaşte numele oamenilor care în această
zonă s-au implicat pentru dezgroparea acestui ideal al omenirii şi a
celor care s-a opus acestei acţiuni ,a profeţiilor consemnate pe
piesele arheologice, a planului lui Dumnezeu . O parte din piesele
arheologice a Bibliotecii Edenului rămase în apele Crişului Alb
deja s-au pierdut.Altele se pierd zilnic spre bucuria spiritelor
negtive.Personal nu pot să fac nimic. Volumul „Folclorul de la
Zărand „cu strigate,cîntece şi blesteme rămâne document istoric
întregind argumentele din care rezultă că spiritele negative sunt
răspunzătoare de toată tragedia oamenilor care au trăit în această
zonă a Europei şi nu numai aici.

PARTEA II. DESCOPERIREA AUTENICITĂŢII


HARŢII DACIA ANTICĂ
Relieful şi figurile de oameni şi animale de pe harta Dacia
Antică au stârnit vii interese în cercul intelectualilor.Neexistând
originalul şi nici explicaţii asupra desenelor ce le conţinea unii au
etichetat-o :imaginaţii bolnave.Cercetările noastre,intemeiate pe
alte surse decât originalul cum sunt realităţile reliefului dădeau ca
sigură autenticitatea hărţii..Pentru unii argumentele noastre nu erau
suficente.Ideia a continuat să nr frământe în subconştient .Prin anul
2002 am solicitat Conducerii aviaţiei romîne să trimită un elicopter
care să fotografieze hotarul comunei Zărand,Seleuş şi Ineu pentru a
vedea ce se află în subsol.Răspunsul :Nu dispunem de această aratură
.Ideia ne presa permanent. In noaptea de 11/12 iulie2010 între orele
o-2 pe ecranul computerului au intrat imagini de pe satelit .Am mers
la zona Grădina Edenului,iar mai tărziu,pentru verificare am urmărit
comportamentul undelor transmise de pe Satelit pe toate

117
continentele şi fundul oceanelor. Un număr redus din fotografiile
obţinute prin satelit se publică în Partea IV din volumul pe care-l
prezentăm Iată ce am reţinut din aceste fotografii realizate de pe
obiectele sacre acoperite cu pământ :
1.In albia Crişului Alb de la localitatea Joia Mare până în
Ungaria,sub apă, din loc în acest volumIată ce am reţinut :loc apar
„insule” în care se află fotogafii de oameni şi animale.(Zona de la
Joia Mare-Buteni pînă la confluenţa cu rîul Cigher formează braţul
numitTigru,Puratu.
2.Pe harta Satelitului apare vechiul curs al Tigrului conform
desenului de pe harta Dacia Antică şi de pe harta elaborată de
către Soc.Com.Naţională de Imbunătăţiri Funciare Arad , numit
Canalul Gutul Mort. .Pe fundul acestui canal apar din nou imagini de
oameni şi animale..
3.În spaţiul Grădinii Edenului , pe teritoriul Daciei,în
Europa,Asia,Africa,India ,America, Palestina, pe fundul Oceanului
Atlantic, sub apele Dunări se observă imagini asemănătoare cu cele
de pe Harta Dacia Antică
4. Sub apele Dunării satelitul a fotografiat insulele care apar pe
Harta Dacia Antică,iar sub apele râurilor din Moldova şi republica
Moldova,care se varsă în Dunăre, straturile de nămol care figurează
pe harta Dacia antică.
5.Pe malul drept al Crişului Alb, nu departea de locul unde am
descoperit biblioteca Edenui apare statuia unui bărbat -
6.Pe distanţa de la est de Cetatea Centrul Spiritual al Edenului
desenată pe Harta Dacia Antică către localitatea Cintei,apare o
multime de siluete între care imagini de forma oamenilor îmbrăcaţi
militar pregătiţi pentru atacul decisiv asupra Grădinii Edenului
.Mulţimea este acoperită cu nori de praf sau gaze. (Povestirile
oamenilor despre soldaţii care se plimbă pe malurile Crişului Alb
sau prin Grădina Edenului ,luate în batjocură de mulţi,pe baza
fotografiilor trimise din satelit,despre războiul spiritelor negative
împotriva celor pozitive,cu moartea miilor de oameni şi spirite
întrupate, cu milioane de sprite negative făcute prinzonieri şi
întemniţate, ies din zona imposibilului şi intră în zona realităţii .
Procesul ieşirii afară a spiritelor şi plimbarea pe aceste spaţii este
necunoscut ).
7. Spaţiul de la confluenţa râurilor conţine fotografii de mare
splendoare,cum numai în această Grădină puteau să existe Redăm

118
câteva imagini:în partea de nord o cruce masivă este răsturnată
ajungând cu capetele sub apele Crişului Alb (în urma scufundării
podişului din munţii Zărandului );Imaginea unui spirit cu mânile
întinse ,cu faţa către răsărit, ţine în mîna dreaptă un obiect
asemănător unui sul de papirus vizibil şi pe harta Dacia Antică
(descris în lucrările noastre) ;Un imobil grandios cu lungimea de
aproximativ 2 km ,mai mult decît sigur este vorba de Templul Sfânt
al Edenului (statui,panouri cu desene,,turnuri ; şiruri de semne
similare literelor , în jurul unor tablouri; figuri din „metale nobile”
lucrate artistic ..
Pereţii sunt de culoare verde transparentă în variaţii diferite
asemănînd cu piatra de smarald. Turnurile în partea de sus au
culoare alb transparentă Unele obiecte, sau părţi de obiecte au
culoare galbenă -roşiatică transparentă.Pe suprfaţa pereţilor se află
două rânduri de tablouri
8.În lungul Cigherului , la vărsare în Crişul Alb, se află mai
multe obiecte,intre care o cheie enormă cu zone strălucitoare în
culoarea luminii albe solare.
9.Pe „Locul Târgului” din faţa primăriei Zărand , se afla imagini
de oameni şi animale,iar
1o Sub parcul de pe Locul târgului” din Zărand imaginea unui
bărbat şi a unei femei..
11.Pe distanţa de cca.2 km de la marginea localităţii Zărand
pînă la fosta cetate a Zărandului,unde azi este păşune, satelitul trimite
fotografiile unei localităţi.Sunt casele şi grădinile care au existat în
acest loc.Despre acest sat vorbeau generaţiile trecute.
12 .Sub casele oamenilor din Zărand şi în exteriorul vetrii stului,
imagini de oameni şi femei.
13Ţărmul Balta Ineului,în partea dinspre vest,în fotografie, are
forma feţei în profil a uni om cu gura larg deschisă şi privirea
îndreptată către fundul lacului.
14.Pe fundul bălţii apar imagini de oameni şi animale.
15.Între Baltă şi DJ .792 se trimite fotografia unui castel
enorm cu mai multe etaje având pe faţadă imaginea unei femei .
16.Drumul 709 dintre localităţile Şicula-Şeleuş trece peste
imagini de oameni şi animale, Sub arături şi plante apar aceleaşi
imagini de fiinţe.
17. Suprafaţa unor terenuri este acoperită cu imaginea
proprietarului. În jurul unor spaţii apar texte scrise.

119
CONCLUZII: 1 ) fotografiile sunt realizate de satelit cu unde
care străbat adâncimi mari în scoarta terestră.Vatra Edenului la 8-10
m. sub stratul de pământ este un fleac faţă de adâncimea oceanului
de 8-10 km. Ca atare,imaginile transmise de satelit confirmă
desenele de pe harta Dacia Antică şi arată splendoriile Grădinii
Edenului de sub stratul de pământ.
2)Pe timpul Edenului, conform fotografiilor,
Crişul Alb era cu mult mai larg decât astăzi.Această situaţie a
permis construcţii pe insulele existente în lungul râului.
(Crişul se asemăna cu Dunărea unde până la ultimul secol se
observau vestigiile unei cetăţi sau locuinţe clădite pe insule
înconjurate de ape.)
3.Originalul hărţii Dacia Antică se află sub stratul
de pământ .Acel original se află la originea fotografiilor realizate de
aparatura de pe Satelit
4.Harta Dacia Antică a fost realizată din spaţiu .
5.Harta Dacia Antică conţine cele mai vechi
imagini a reliefului terestrul
Marile piramide egiptene şi alte imobile impresionante
din istoria omenirii sunt departe pentru a se compara cu Templul
Sfânt al Edenului din fotografiile realizate cu aparatura de pe Satelit
Azi,acest teren sacru al umanităţii este călcat în picioare,folosit ca
obiect de schimb, înşelăciune şi furt.Pe stratul de pământ, care
acoperă obiectele sfinte, oamenii calcă şi înjură, aruncă excremente
şi bălegar . În faţa acestor fărădelegi, la închiderea computerului ,nu
mă pot abţine să nu strig din nou : Conducători ai omenirii, opriţi
blasfemiile, luaţi măsuri urgente pentru dezgropare şi conservarea
templului Grădinii Edenului!Trageţi la răspundere pe acei care au
acaparat şi pângărit proprietatea sacră a lui Dumnezeu ,care se opun
la dezgroparea acestui tezaur al DIVINITĂŢII, care calcă locul
sacru şi –l înjură din te miri ce cauză, care-l folosesc ca obiect de
schimb şi înşelăciune,care, în acest mod, au avut şi au curajul să
înfrunte pe Creiatorul Cerurilor şi a Pământului !

PARTEA III .MUNŢII ARARAT PE CARE S-A OPRIT


CORABIA LUI NOE
MUNTELE Imaginilor.Fotografii realizate prin Satelit.

120
In lucrările publicate de noi am susţinut cu dovezi ştiinţifice
şi din Biblie că corabia lui Noe s-a oprit pe Munţii Zărandului(Vezi
„Ziridava:cetăţi şi subterane extraterestre „ Ed.Viaţa Arădeană.Arad
2002.) După anul 2002 cercetările noastre au continuat descoperind
în această zonă Grădina Edenului,localizarea scrierii Cartea lui Iov
din Biblie şi alte evenimente de importanţă pentru consolidarea
credinţei în Dumnezeu.În noaptea de 12/13 iulie 2001 am urmărit
prin internet fotografiile transmise de satelit . pe zona Munţilor
Zărandului unde dovedeam oprirea corabiei lui Noe. La dovezile
publicate adăugăm azi,în afară de fotografiile care nimicesc orice altă
localizare, că: 1)Noe nu s-a oprit cu corabia unde a voit ci unde a
fost transportat de spiritele pozitive. 2)Conform textului de pe harta
Dacia Antică şi acum fotografiile Templului Sfânt al Grădinii
Edenului, Ra,Dumnezeu a ales spaţiu din Zona Zărandului pentru a
fi a Lui pe vecie 3)Acest spaţiu este sacru.4)Marele evenimente cu
influenţă asupra omeniri au plecat şi vor pleca întotdeauna din acest
spaţiu În această situaţie, corabia lui Noe nu se putea opri decât pe
Munţii Zărandului. 5)Noe coborând din corabie cu însoţitorii săi a
imortalizat evenimentul pe aceşti munţi.(Atâta timp cât potopul ca
realitate nu a fost imortalizat în semne clare într-o anumită zonă, ci
în altă parte,concret pe Munţii Zărandului, ideia opririi corabie în alt
loc este falsă Acest fals duce omenirea în eroare şi menţine
minciunea inexistenţei potopului şi a nepedepsirii oamenilor pentru
înălcarea legii) Astfel de desene nu se află în altă parte decat pe
aceşti munţii.Până astăzi fotografiile nu puteau fi cunoscute la scara
munţilor din lipsa mijloacelor de urcare în spaţiu şi a aparatelor care
să fotografieze scoarţa terestră .Tehnologia aplicată de Noe sau poate
de „extratereştii-îngeri de nivel înalt, subordonaţi lui Dumnezeu „ nu
este cunoscută Noi descriem fotografiile, şi le prezentăm în număr
extrem de mic,pentru dovedirea descoperirilor,deoarece din
motivele repetate în lucrările noastre,nu avem posibilitatea să le
trimitem în număr mare nici chiar în alb-negru ,(ele toate se află ân
culori ). Pe lângă lipsa banilor pentru a pune imaginile descoperite
pe Siite din februarie până azi 22 iulie 2010 nu am reuşit să aflu un
cunoscător al site-ului.Am identificat în aceaastă perioadă cinci
spcialişti. Au început să lucreze ,apoi au lăsat lucru fără a-l finaliza
Aceiaşi situaţie cu tipărirea volumului „Templul Sfant al Edenului „
Două edituri au promis că-l va tipări,din care una a realizat şi

121
paginaţia.Apoi a renunţat. Dece ? Să fie vorba numai despre bani ?
Aproape toţi specialiştii au adus ALTE justficări decat cele de
natură financiară .Cauza este cunoscută de noi ,dar nu este
cunoscută de subiecţi.Cu toate acestea nu avem voie să renunţăm !
Iată fazele ce trebuiesc urmate pentru a vedea lucrările de
imortalizare a potopului de pe Masivul Sacru al Sarraandului
(fotogrfiile obţinute prin satelit sunt publicate pe segmentul numit
patea IV din acest volum )
1)Aduceţi fotografiile transmise de satelit,prin internet, la
teritoriu României, continentul Europa..Deplasaţi-vă la Arad şi de
aici la localitatea Arăneag,drumul 792 D. Coordonatele geografice
din zilele noastre sunt menţionate pe harta transmisă de
Satelit.Acestea sunt: 46gr. ;78 min. 24,21 . sec. / 21 gr. ;46
min.;65,72 sec..Acest punct se află in localitatea Arăneag lângă o
casă construită pe malul unui pârâu.Satelitul transmite fotografii
existente sub grădinile şi casele oamenilor în culori verde spre
negru şi ici acolo în roz. La marginea localităţii se vede coperta
unui volum care asemănă cu Biblia Peste capetele foilor din carte
este desenată o cruce.Titlul cărţii nu s-a putut citi.Urcă pe valea
pârului în sus către vârful muntelui .Pe ambele părţi ale pârâului
imagini similare celor din localitate.Ajungi la punctul de bifurcaţie a
pârâului (de unire a două izvoare ) Aici satelitul trimite o fotografie
ce conţine cîteva litere(par a fi vorba de literele J, A şi R ).Du te
pe izvorul ce vine din stânga.Întâlneşti o imagine compusă din trei
segmente de culori .Priveşte cu lupa..Primul segment de culoare alb-
roşiatic , la vârf conţine imaginea unui om .Pe fruntea acestuia este
desenată o cruce.Segmentul de la capătul opus conţine desenul unui
animal care stă la pândă întins pe labele din faţă (Este poziţia unui
animal.spirit negativ întemniţat în zona Porţile de Fer de pe harta
Dacia Antică).Urmează la stânga o fotografie masivă de culoare
vernil conţinând diferite poze, apoi un desen în formă de romb
,având pe margine semnul crucii.,În apropiere sunt fotografiate două
animale care pasc iarbă . aseamănând cu cu cele de pe piesa
arheologică şi „caii” de pe picturile de la Cueva de las Manos..Pe
corpul animalelor sunt desenate imgini de oameni şi animale.Urcaţi
muntele.
Peste tot fotografii cu oameni,animale,rânduri scrise într-un alfabet
necunoscut compus de desene asemănătoare cu imginile de pe

122
piesele arheologice şi cuvinte necunoscute.( Studiaţi cu ajutorul
lupei şirurile de imagini scrise pe plăci de mărimi imense )
2.Fotografii cu imaginii similare,oameni ,între care unii
aseamănă cu imaginea lui Isus Cristos, animale ca cele de pe piesele
arheologice de la Zărand se trimit de Satelit urcând muntele din
localitatea Agrişul Mare
3.Urcând muntele din fotografie în fotografie din spre Mureş ,de
la localitatea Odvoş se junge la o fotografie de culoare vernil ce
aseamănă unei corăbii în care se văd tot felul de animale şi câţiva
oameni într-o armonie perfectă.Peste lungimea corabiei,plecând din
partea de sus către colţul de jos , în diagonală, un odgon .Corpul
corabiei este compartimentat.La capătul de sus al corabiei,opus
colţului de jos unde vine odgonul ,se observă semnul x din alfabetul
traco-geto-dacic.Acest semn X în piesele arheologice de la Zărand
semnifică lumină şi se află pe imaginea lui Dumnezeu şi a lui Isus
Cristos .De la acest capăt se deşiră imagini de culoare roşiată neclare
care urcă muntele către răsărit. La capătul acestui şir o mulţime de
imagini a unor fiinţe de forme diferite .Sunt fiinţele de nivel înalt
din jurul lui Dumnezeu !Pe puntele corabiei apar desene
nedescifrabile de culoare roşiatecă. Corabia se află aşezată pe un
desen care se apropie de forma unei alte corăbii ,probabil un spirit
superior ,care o conduce prin apele învolburate ale planetei. În jurul
corabiei ,la distanţă,mişună spaţiu (de fapt apele ) de animale de
forme diferite(care putem spune : erau spirite negative dornice să
nimicească corabia şi pe cei din aceasta. ) Cine şi în ce vremuri s-au
împrimat pe stânci sau în huma Masivului Zărand aceste imagini
?După potop!Autorii sunt membrii supercivilizaţiei care
recunoaşteau Creiator şi Conducător al lumii pe Ra şi pe Ri, în zilele
noastre numiţi de creştini Dumnzeu şi Isus Cristos ! (La desenul
acestei corabii se ajunge şi plecând din partea opusă a Masivului,
din localitatea Arăneag.In acest caz,corabiase află la stânga spre
sud de desenul în culoare verde închis care aseamănă cu „caii ” din
picturile de la Cueva de las Manos) Fotografiile transmise de
internet ,cu ajurorul satelitului ,demonstrează că Masivul Zărandului
este plin de imagini Din acestea,noi ne-am oprit la fotografiile care
nu pot fi contrazise fiind dscrise sub formă de texte în Biblie.
Cele mai multe nu sunt studiate de noi.Nu ştim ce reprezintă dar
probabil descrie în fotografii istoria Universului ,istorie îngropată
sub straturile de pământ pentru a fi descoperită la împlinirea

123
vremurilor.La marginea localităţii Arăneag,în pământ,satelitul a
fotografiat un obiect care aseamănă cu o mapă sau geantă de culoare
maro. Suprafata este împărţită în patru segmente de formă
dreptunghiulară.Pe copertă şi o pagină ieşită pe jumătate din acesta
se află desene similare celor de pe piesele arheologice de la Zărand..
Spaţiul munţilor Zărandului din această zonă, la limita imaginilor
vizibile , a fost cercetat de multe persoane.Unii au contribuit la
însemnarea pe hartă a imaginilor transmise ulterior de internet, sau
la calculul coordonatelor geografice menţionate de noi . Fotografiile
acestora cercetători sunt transmise de internet prin”serviciul Google
„ şi pot fi vizionate de către Dumneavoastr..Pe Munte ,după
declaraţiile mai multor persoane,se află o cruce săpată în stîncă
numită de localnici CRUCEA PĂCURARILOR ,CARE PROBABIL
AU DESCOPERIT-O PRIMA DATĂ.Aveam cunoştinţă despre
această cruce dar nefiind văzută de noi am evitat să o scoatem în
videnţă.Azi,având sute de fotografii de la Zărand şi de pe Masivul
Sarraandului ne permitem să prezentăm şi această cruce dovadă a
implantării în sol şi în stâncă,în această zona,a marilor evenimente
unice ale omeniri Nu ştim dacă între fotografiile transmise de Satelit
figurează şi aceasta. ( Crucea semnifică nu numai răstignirea lui
Isus Cristos,eveniment petrecut în urmă cu 2000 de ani,ci şi realitatea
transmisă prin piesele arheologice de la Zărand FORŢA SUB
FORMĂ DE CRUCE DE NATURĂ SPIRITUALĂ CARE
CREIAZĂ MATERIA ŞI SPIRITELE IESE după voinţa
Subiectului DIN FIINŢA LUI DUMNEZEU ŞI A LUI ISUS
CRISTOS.Piesele arheologice care atestă aceste cuvinte au apărut cu
mii de ani înainte de potop, iar Noe le cunoştea . Ca atare, acei care
au desenat crucea şi imaginile fotografiate de satelit cunoşteau
adevărul despre acest semn şi l-au imortalizat nu numai ca amintire
şi recunoştinţă faţă de Dumnezeu pentru salvare ,ci şi cunoştinţă că
ACEASTĂ FORŢĂ ,realmente, este totul în Univers ,este originea
Universului !
Personelor sceptice,gata în orice moment să conteste adevăruri de ei
necunoscute ,în consecinţă şi imaginile descrise de noi,le spunem:
fotografiile nu sunt executate de noi şi sunt transmise de pe Satelit
.Dacă până astăzi aţi susţinut sus şi tare că Dumnezeu şi Isus Cristos
sunt plăsmuiri ale minţii omneşti,că crucea a fost inventată de primii
creştini, că Grădina Edenului se află în Mesopotamia,că nu a existat
potopul de pe vremea lui Noe,dovediţi că şi fotografiile transmise de

124
satelit prin internet sunt plăsmuiri ale minţii omeneşti ! Dacă
contestaţi autenticitatea acestor fotografii dovediţi că internetul
realizează fotografii a structurilor materiale inexistente Atunci,
dovediţi că descoperirile veacului acesta,în ce priveşte computerul
şi internetul sunt false Dovediţi că aceste imagini nu există în solul
Ţări Zărandului!Dovediţi că Biblia nu spune devărul ! Urmăriţi
aceste fotogtafii în partea IV din acest volum !

PARTEA IV .FOTOGRAFII DIN EDEN OBŢINUTE PRIN


SATELIT ÎN NOAPTEA DE 11-12 IULIE 2010,INTRE ORELE 0
ŞI 2.

125
Fotografia 6354.

126
Localitatea Zărand jud.Arad România. Din capătul de nord al
localităţii se desprind mai multe şiruri de dreptunghiuri care se
îndreaptă către râul Cigher pentru a trece în spaţiul Edenului.Sunt
fundaţiile locuinţelor acestei localităţi dinaintea sistematizării ,azi
păşune pe care nu se observă nici o urmă de fundaţie a unui imobil.
Bătrânii povesteau despre casele care se aflau cândva pe acest
spaţiu.Deci, Stelitul a transmis fotografii deosebite între terenul în
urmă cu 2oo-300 de ani fost vatra satului cu fundaţiile şi grădinele
acoperite cu iarbă şi restul terenului care de asemenea este acoperit
cu iarbă şi folosit pentru păşune ddin timpuri imemoriale. Cu ochiul
liber nu se distinge fosta vatra a satului de teritoriul fost permanent
păşune.La cca.1 km. pe şoseaua care duce la Chişineu Criş în urmă
cu loo de ani existau imobile (Imobilele numite Liporhaz ) Acestea
sau demolat şi pe locul respectiv a crescut iarbă.Stalitul transmite
fotografii cu fundatia acelor clădiri.)
Urmăriţi imaginile de oameni de sub solul localităţii.

Fotografia 6355

127
Localitatea Zărand.Urmăriţi şi aci pozele relatate la fotografia 6354
Templul dintre râurile Crişul Alb şi Cigher se află sub stratul de
pământ .

128
Fotogrfia 6356

Localitatea Zărand.Templul Sfânt al Edenului aşezat în spaţiu dintre


raurile Crişul Alb şi Cigher..De la confluenţa râurilor până la urmele

129
caselor care ajung la râul Cigher se află cca.2000 de metri.Distanţa
dintre cele două râuri în acest punct este de cca 1ooo m..Ca atare,
suprafaţa Templului Sfânt era de 2ooo/1ooo m..La mijlocul
confluenţei , fotografia prezintă un preot sau un înger cu mânile
defăcute în lături, cu faţa către răsărit ţinând în mâna dreaptă un
„papirus” făcut sul Se observă turnuri,statui şi tablouri cu
picturi..Jos,în lungul Cigherului se află o cheie masivă pentru o
anumită uşă din cadrul Templului. Tablourile pe care le vedeţi se
întind spre răsrit pe lungime de alţi km,trecând de lungimea actuală a
localităţii Zărand.

Fotografia 6357 , 6358 şi 6359

130
Localitatea Zărand.Templul Sfânt.Panouri încustrate cu pietre
scumpe la mărimi superioare celor din fotografia prcedentă.Lucrări
de artă . Culori de verde transparent similar cu piatra scumpă
numită smarlad.Panouri cu imagini ale Marilor Personalităţi Cereşti.

Fotografia 6358

131
Localitatea Zărand. Imaginile precedente fotografiae din alt
unghi..Urmăriţi semnul crucii .

132
Fotografia
6359

Localitatea Zărand. Interiorul templului.

133
Fotografia 6360

Localitatea Zărand.Lărgimea Crişului Alb în timpul Edenului era cu


mult mai mare decît atăzi În mijlocul apei se flau insule similare
celor existente pe Dunăre.(Vezi Harta Dacia Antică)

134
Fotogrfia 6361 şi
6362

Localitatea Zărand. Pe partea deaptă a râului se observă o mulţime


de siluete în culoare neagră.Ce reprezintă ? Presupunem:pregătesc
invazia,atacul asupra Grădinii şi Templului Sfânt al Edenului
!(Sursa:Harta Dacia Antică,picturile de la Cueva şi Epistola lui
Petru,despre care am vorbit )

135
Fotografia 6362

136
Localitatea Zărand. Spaţiul unde se află siluetele,figurile negative
,este acoperit de intunerec. Acesta provine din cauza nopţii sau a
gazelor ce ies din pământ ? (Necesită studii suplimentare )

Fotografia 6363 şi 6364

137
Localitatea Zărand.Remarcaţi fotografia unui om cu barbă care se
află alături de „oştire” pe partea dreaptă a Crişului Alb în zona
numită de băştinaşi „Drumul Prostului „ . Cine este această persoană
? Presupunem: Poseidon ! Din această zonă, aflată aproximativ la 5
km de la confluenţa râurilor,satelitul trimite fotografii cu panouri
asemănătoare unor pagini de carte.Pe unele tablouri se remarcă
imagini..Studiaţi fiecare imagine în parte.Veţi afla taine ascunse până
astăzi.Cunoaşterea vă ajută să înfruntaţi ideile negative.

Fotografia 6342

Localitatea Araneag jud.Arad La vestul localităţii se află o mapă cu


patru spaţii desparţite prin linii Spaţiile de culoare maro conţin
imagini .O filă este ieşită în afară mapei..Între saţiul localităţii şi
mapă se află panouri cu desene.

138
Fotografia 6343şi 6344

Araneag. Texte scrise pe lespezi de stâncă.Sub rândurile scrise se


văd imagini de fiinţe.Studiaţi scrisul cu lupa. Desenele nu sunt plante
ci semne asemănătoare cu animalele (Sunt folosite ca litere sau
semne de transmiterea informaţiilor.Sursa : semne similare se află pe

139
piesele arheologice de la Zărand traduse de computer în cuvintele
unei limbi necunoscute )

Fotografia 6345

140
Lespedele de piatră cu textul scris formează o piramidă.Scrisul în
culoarea imaginilor din Templul Sfânt dezvăluie taina
„cernelii”Materialul similar smaraldului a fost tranformat în
substanţă lichidă.Aceasta amestecată cu alte substanţe necunoscute a
produs subtanţa care fără să se degradeze a înfrunta mileniile şi
intimperiile.

141
Fotografia 6346. 6347,6348

Araneag.Urcând din sat pe firul pârâului ce suie pe Masivul


Zărandului,părăul se imparte in doă izvoare..Vi imginile din acest

142
loc. Deplasându-ne pe izvorul ce vine dinspre rărărit, mai înainte de
desenul format din trei culori întâlnim un desen în formă de
cruce,apoi în dreptul imagnii de culoare roz-verzui, (care pare a fi a
unui bărbat avand pe cap o coroană,întălnim altă cruce.La capătul
desenului cu trei culori se află alt semn al crucii.Imaginea de culoare
roz,din vârful triunghiului,după unghiul de examinare,aseamănă cu
un miel .Pe această stâncă se află altă cruce ,

Fotografia 6347

143
Fotografia 6348

144
145
Fotografia 6349.

Araneag. Animalul de culoare verde închis conţine pe corp desene de


animale şi oameni.El paşte ,dar nu iarbă, ci fiinţe .

Fotografia 6350

146
Araneag. Satelitul trămite fotografia realizată pe Masivul
Zărandului.Aceasta aseamănă cu corabia.Din colţul stâng sus este
desenată o linie care coboară în diagoală pe colţul opus Acest desen
asemănă cu odgonul de la corăbiile din vechime şi nedetermină să
susţinem că Satelitul a fotografiat o corabie .Corpul corabiei este

147
compartimentat .În interior se remarcă oameni şi animale.În jurul
corabiei se observă imagini de animale şi de oameni.

Fotogrfia 6351.

148
Araneag.Fotografia corabiei din alt unghi. Se remarcă elementele de
la fotografia 6350

Fotografia 6352
3

Araneag. De la capătul corabiei urcă în sus,spre răsărit, un şir de


imagini ,între care la nivelul culorii albe poziţia 2, în faţa culorii

149
albe poziţia 3 şi ,sus, în direcţia culorii albe se află desenate câte o
cruce. Peste tot,spaţiu este plin de desene ce aseamănă cu oamenii şi
cu animalele.

Fotografia 6353

La capătul lanţului de figuri ce pleacă de la corabie şi urcă în


sus,spre rărsărit , sunt desemn ate diferite forme de

150
animale.Examinaţi aceste animle fotografite de Satelit ca desene
sau statuii existente sub stratul de pământ

PARTEA V.ISTORIA FUNDAMENTALĂ A CREIAŢIEI


UNIVERSULUI

A . ISTORIA UNEI TEORII

I .PROECTUL TEORIEI .Anul 1948. Ideile mate -


rialist-evoluţioniste a inexistenţei spiritului se aflau în plină
ofensivă. Numărul celor care credeau în Dumnezeu se micşora de la
o zi la alta .Mulţi nu ştiau ce să creadă. Ideile evoluţioniste se
impuneau în ştiinţă,în învăţământul de toate grade -le şi chiar în
rândul unor slujitori ai bisericii. În acest vârtej a gândirii a venit o
idee: să mă conving personal despre adevărul promovat de idealism
şi religii, pe de o parte şi de cel promovat de filozofia materialist
evoluţionistă pe de altă parte. Am schiţat un plan,care a devenit
proect de cercetare: Să culeg fenomenele confuze din natură, şi să le
compar cu cele două filozofii în luptă. Să urmăresc procesele prin
care materialiştii au ajuns la concluziile lor şi procesle prin care
idialiştii şi religiile au ajuns la concluziile lor Să studiez procesele
şi fenomenele prin principiile fizicii, chimie şi geneticii .Să aflu
explicaţii pentru fenommenele din cosmos şi de pe pământ prin
ştiinţele geologiei, producţiei industrială,agricolă,pomicolă,viticolă.
psicicolă , înmulţirea , îmbolnăvărea şi moartea plantelor şi
animalelor .Să aflu raportul dintre spirit şi materie;realitatea care
impune existenţa, dacă există,a spiritului şi a materiei în corpul
omenesc , în al animalelor şi al plantelor cu raportul dintre viaţă ,
moarte şi sănătate .Să aflu dovezi materiale şi procese
explicabile în absolut toate fenomenele în care se afirmă şi în care
nu se afirmă ,deşi ar trebuia să se afirme, fenomenele căldurii,
electricităţii, şi luminii Să aflu originea şi realitatea
luminii,caldurii,electricităţii,magnetismului,mirosului,gustului,
sensibilităţii omului .plantelor şi animalelor.-Să aflu dovezi certe a
transformării materiei în energie şi a energiei în materie, a
cauzelor care determină limitarea atomilor şi moleculelor în
univers, a relaţiilor dintre lumina licuricilor, a peştilor de pe fundul
oceanelor şi lumina soarelui şi a stelelor Formarea conştiinţei, ideii,

151
emoţiilor şi atitudinilor la om şi cunoaşterea limitată,dar cunoaştere
,la animale. Factorii implicaţi în săvârşrea de om a faptelor
necugetate cu apariţia regretului. Cum şi dece s –au produs
evenimentele istoriei şi cataclismele din erele geologice? În ce
constă fenomenele telepatice , hipnotice,apariţia şi dispariţia
civilizaţiilor ? Cum se realizează descoperirile ştiinţifice şi de ce
numai de către unii indivizi ?…
Deţinând funcţii de conducere cu atribuţii în
verificarea financiar-economică (contabil şef şi inspector principl
în Direcţia de Control Financiar al Ministerului de Finanţe) am avut
posibilitatea să verific în laboratoarele unităţilor şi în discuţiile cu
specialiştii din toate ramurile industriei,agriculturii, viticulturii,
silviculturii, pomiculturii, pisciculturii, înmulţirii animalelor, în
construcţii,in artă,literatură etc . toate ideile care mă frământau.
Rezultatele cercetărilor înclinau către evoluţionim, dar fără să
nimicească , în toate procesele şi în toate fenomenele luate în
studiu şi calcul, ideile religioase. Rezultate contradictorii ! De unde
? De la metodele de cercetare aplicate! Cercetările s-au efectuat pe
baza metodelor din producţie limitate la obţinerea unui anumit
produs : fontă, aliaj,tratamentul unei anumite boli, existenţa unei
seminţe de animal sau plantă… având la bază principiile filozofiei
materialistă atotstăpânitoare în perioada 1950-1989 şi partial până
în anul 2o1o În opoziţie cu aceste principii, tainele căutate se
refereau la descoperirea originei şi structurarea materiei,la existenţa
vieţii Era clar :am studiat fenemenele plecand de la premise false.,
de la existenţa unui anumit nivel de structurarea materiei,(de fapt de
la formaţiile subatomice).Se cerea o nouă abordare a problemei,o
metodă de cercetare adecvată care să satisfacă legea universală a
apariţiei.existenţei şi dispariţiei fenomenelor din natură ,legea cauzei
şi a efcctului.

II. PRINCIPIILE FUNDAMENTALE CARE


GUVERNEAZĂ CERCETAREA FENOMENELOR ŞI
ACTIVITATEA OMENEASCĂ
Urmare multor cercetări ,calcule şi experimente
realizate pe baza ideilor primite, în final, am ajuns la principiile
de la care trebuie plecat şi ce trebuie urmărit în procesul de
cercetare. Iată aceste principii :

152
1.Admiterea existenţei creiaţiei şi a fenomenelor
generate de o cauză. Cauza primară este SPIRITUL UNIC
ABSOLUT care a creat lumea : DUMNEZEU ( TATĂL ) , ISUS
CHRISTOS (FIUL ) şi DUHUL SFÂNT pronunţaţi într-un singur
cuvânt „DIVINITATE”
2,Tot ce este bun ,pozitiv,pentru viaţă vine de la
Divinitate.Tot ce este distructiv de la spiritul negativ, superior ,numit
Lucifer.
3.Toate structurile apar , există şi dispar prin acţiunea
instrumentelor create şi lansate odată cu prticulele elementare din
interior,în exteriorul Sferei în care se află Divinitatea.
4.Descoperirile ştiinţifice se înfăptuiesc în cadrul şi
timpul prestabilit în Marele Proect al Creiatiei şi existenţei
Universului elaborat de către Dumnezeu.
5.Elementele structurării materiei , ale dezvoltării,
îmbolnăvirii şi morţii plantelor şi animalelor se află incorporate în
fiecare entitate corp fizic
5.Procesele de structurare a materiei , calitativ ,sunt
de o simplitate extremă .
6.Acceptând apariţia materiei,spiritului ,vieţii şi toate
fenomnele Universului ca plecate de la articulele elementare ale
materiei ,considerată Dumnezeu, nu se poate explica absolut nici
un fenomen pentrucă se ajunge la originea existenţei materiei şi a
spiritului. În situaţie inversă, acceptând existenţa Unui Spirit
Conştient cu Forţă Unică prin care se creiază conştient materie şi
spirite cu toate formele de afirmare toate fenomenele devin
explicabile

III.METODA GENERALĂ DE CERCETARE A


CREIAŢIEI ŞI A STRUCTURĂRII MATERIEI.
Se acceptă :
1.Materia şi spiritul există ca efect al voinţei Divinităţii.
2.Toate structurile de materie şi spirit există prin
interacţiunea unor câmpuri de forţă structurale,specifice nivelelor de
structurare,dimensionate ca forţă şi distanţă de afimare ,create odată
cu materia şi cu spiritul pentru orice structură de materie şi spirit ce
va exista în Univers
Apropierea structurilor ce constituie componentele unei
structuri de nivel superior pentru interacţiunea liniilor câmpurilor de

153
forţă prin care două structurii se asociază în formarea unei structuri
de nivel superior se realizează prin instrumente specifice compuse
din particule elementare care dezvoltă câmpuri de sensuri opuse ,
încât se atrag reciproc . ( electricitate, magnetism,gravitaţie,… )
sau, prin presiunea unnor corpuri aflte în exterior.
3 Particulele elementare şi structurile pînă la un anumit
nivel de structurare se autopropagă în spaţiu.
4.Câmpurile de forţă de orice natură electrice ,magnetice
gravitaţionale ,strălucitoare,termice, sunt prestabilite ca potenţă
,distanţă şi mediu de afirmare.
5.Mediu este compus din particule elementare,structuri
şi câmpuri de forţă existente şi care se afirmă ntr-un anumit spaţiu..
6.Omul nu poate produce particule elementare şi
câmpuri de forţă.
7.Evenimentele,fenomenele,oamenii geniali sau
nemernici,cu mărmea acestor calităţi, apar la timpul prestabilit în
Marele Proect al Creiaţiei . Spiritele se bucură de libertate deplină ,
urmând să răspundă pentru prejudicierea libertăţăţii,suferinţa şi
poluarea sufletului altor indivizi şi pentru negarea Divinităţii.
8.Tote procesele,fenomenele şi cauzele ce se afirmă în
natură pot fi cunoscute de oameni,şi devin cunoscute la timpuul
prestabilit de Divinitate.
9.Concluzia la care se opreşte un cercetător în procesul
de cercetare a fenomenelor, pentru fenomene la care nu a reuşit să
le identifice cauza, ori procesul de apariţie a fenomenului în lipsa
câmpurilor de forţă structurale este eronată .Cercetarea este
incompletă şi necesită noi investigaţii.
10.Cercetătorul pentru a fi sigur de adevărul
procesului şi a cauzei descoperită este obligat să cerceteze absolut
toate procesele în care se afirmă chiar numai scântei care ar nega
concluziile sale..Dacă un fenomen nu pote fi explicat pe baza
concepţiei dominantă ,concepţia este incompletă sau eronată şi se
impune informarea lumii despre acel fenomen pentru a fi cercetat
de alţi contemporani,sau de generaţiile viitoare.

IV. PARTICULELE ELEMENTARE.


.
Particulele elementare sunt cărămiziile Universului
,folosite la construcţia acestuia. Numărul lor,calitativ,este extrem de

154
mic:Poate, 20-30 de tipuri Formează un număr limitat de grupe .Iată
câteva grupe de particule elementare:
luminoase,electrice,magnetice, gravitaţionale, mirositoare ,gustative
,structuraleş de fond..Particula ca substanţă şi proprietate se afirmă
prin câmpul ce-l produce, nu se divide,nu evoluiază,nu se
transformă Este aceieaşi din creiaţie şi ori unde s-ar afla în
Univers.Proprietatea particulei se afirmă în interiorul şi exteriorul
substanţei sale. Lumina este produsă de particula de lumină,căldura
de particula termică… În acelaşi spaţiu a câmpului(de forţă) coexistă
toate câmpurile emanate de particuele încorporate în structură.
Distanţa de afirmare şi potenţa câmpului este dependentă de
vibraţia substanţei.Unele genuri sunt create în mai multe subgrupe
Particulele luminoase,baza spectrului solar, în 7 culori,particulele
electrice în pozitive şi negative..Particulele de fond se regăsesc în
toate structurile constituind „Eterul” intuit de Newton şi produc forţa
numită impropriu „Energie universală „ sesizabilă cu unele aparate
,ca fenomen fără cauză” În momentul lansării, particulele
elementare se prezentau ca o masă de apă, numită în Biblie „apă”
iar în piesele arheologice „nori de gaze” Coliziunea dintre
particulele elementare de genuri diferite a produs lumina şi
căldura primară cu tunetul îngrozitor numit în piesele arheologice
„VUIET ”( tunet prelung şi intens).

V.INSTRUMENTE DE STRUCTURARE.
În masa de gaze se aflau, ca particule elementare,un
gen aparte de particule numite de „Structurarea materiei” Ele
constituiau mai multe subgrupe pentru fiecare gen de structuri din
Univers: Cosmosul ca unitate independentă , metagalaxiile,galaxiile,
stelele,planetele, structurile simple şi complexe , formaţiunile
subatomice,atomii,moleculele …De aici,numărul limitat calitativ a
electronilor, atomilor -104 tipuri-, moleculelor - aproximativ 5ooo
de tipuri ..Fiecare componentă este plasată pe un loc bine
deteminat în carul schemei corpului în care este atrasă Prin
asociere, pe baza câmpurilor de forţă ,aceste particule formează
inima structurii sau a corpului şi atrag în structură particulele şi
structurile pentru care acţionează.Forţa de atracţie şi distanţa de
afirmare este variabilă şi proprie structurii pentru care acţionează :
galaxie,structură simplă,proton.

155
Componentele structurilor până la un anumit nivel se
apropie de câmpul de forţă al inimii viitoarei structuri prin
autopropagare ( determinată din creiaţie), prin mijlocirea altor
câmpuri generate de particulele elementare: gravitaţionale , electrice,
magnetice , termice.. şi , prin presiunea exercitată de structuri ori
particule elementare din exteriorul celor care intră în formaţiunea în
curs de constituire .( La descompunerea structurii se afirmă acelaşi
proces din timpul structurării . Factorii acţionează din interior şi
exteriorul acesteia ).

VI. MEDIUL DE EXISTENŢĂ


Mediul este compus din particule elementare, structuri
şi câmpuri de forţă generate de particulele elementare şi structurile
în care sunt asociate , plus presiunile exercitate unele asupra
celorlalte.Mediul este decisiv în existenţa structurilor de orice
natură.
Observaţii 1 )Particulele elementare cu câmpurile de
forţă(sau de afirmare)nu se pot autocreia pentru a dovedi existenţa
lor dintotdeauna ;nu se transformă în altceva decât ceia ce erau în
momentul creiaţiei Substanţa lor nu se transformă în forţa pe care o
emană sau forţa lor în substanţa ce o produce.Dovadă : lumina este
identică în tot universul cu intensitate variabilă după gradul de
vibraţie a particulelor de lumină
2. )Dovezi cu explicaţiile amănunţite se află în
cele 24 volume publicate sub genericul Teoria Fundamentală a
Creiaţiei Universului, cu adăugarea de la carte la carte a noi şi noi
dovezi materiale , psihice (spirituale)şi arheologice în raport cu
primirea informţiilor din Spaţiu Toate descoperirile noatre vin în în
sprijinul şi dovedirea adevărului din principiilor şi metodele de
cercetare a fenomenelor din Univers elaborate de noi.

VII.VIAŢA ŞI RAPORTUL DINTRE MATERIE ŞI SPIRIT.


O parte din lucrările noastre se referă la originea
vieţii.Proprietăţile vieţii nu se afirmă în nici o structură a materiei
fizice În schimb aceste proprităţi se constată în corpurile vii .
Concluzia : în univers, în afară de materia fizică există o substanţă
deosebită,care se afirmă în corpurilevii şi produce fenomenul”viului”
ca fenomen independent de fenomenul materiei din corp. Această
substanţă se numeşte spirit. Fiecare corp viu îşi are spiritul său

156
alcătuit din substanţă organizată similar cu materia fizică din corpul
fizic al individului (în cazul omului celule,organe,aparate etc.
integrate în ceia ce este corpul fizic vizibil). Corpul fizic este
clădit de compartimentele specializate ale corpului spirit. Unul
,din aceste compartimentc, clădeşte din alimente, aer şi apa ajunse
şi prelucrate în organele mamei şi ale tatălui,structuri ale celulelor
organelor mamei şi ale tatălui (adeca a părinţilor ) şi separat ale
viitorului descendent ,apoi le integrează în organe şi aparate.Când
construcţia este terminată , procesul este preluat de spiritul propriu
al viitorului descendent, care va proceda similar .Cămăruţele
compartimentelor spiritului care produc „cărămizile”materiei fizice
construiesc organele viitorului descendent potrivit tiparului înscris în
programul genetic,care corespunde cu celulele şi structura
spiritului. Materia prelucrată ,necesară fiecărei componentă a
celulei, celulele din structura organelor şi aparatelor, organele şi
aparatele din cadrul corpului fizic , în întregime, se leagă unele de
altele prin interacţiunea câmpurilor de forţă de natură materială ,
descrise la capitolul V . Apropierea „cărămizilor” de şantier, până la
distanţa de afirmare a cîmpurilor de forţă a materiei fizice se
efectuiază de cămăruţe specializate din structura spiritului După
constructia corpului fizic în spatele acestuia şi a componentelor
sale, pînă la cea mai simplă structură din celulă se află
componente ale spiritului cu atribuţii vizibile în activitatea viului.
Componentele constructoare ale corpului fizic, din cadrul spiritului,
clădind celulele din materia adusă la „şantier” introduc între „
cărămizile „ din care clădeşte celulele, structuri de materie fizică
neprevăzută sau în cantităţi superioare celor din proect.Acestea
legandu-se pe baza câmpurilor de forţă a materiei fizice, îngre-
unează activitatea altor cămăruţe ale spiritului destinate să lucreze
cu acestea .Apare fenomenul numit boală. La depăşirea gradului de
clădire a celulelor din materiea degradată, inclusiv poluată ,spiritul
este obligat să se retragă. Proprietăţile viului dispar din corpul
fizic .Se instalează „moartea „ (tema este scrisă în volumul
„Originea vieţii.Sistemul nervos antena sufletului şi diversificarea
speciilor „ .Lucrarea revizuită şi îmbunătăţită se află tradusă în
limba engleză „The Universe and the origin of life „ Pentru
aceasta lucrarea Sfantul Părnte Ioan Paul al II a acordat autorilor
Binecuvantrea Apostolică iar preşedintele USAexcelenţa sa Dl.Bil
Clinton le a trimis o scrisoare de felicitare –mulţumire ) Alte dovezi

157
care confirmă teoria, aflate ulterior pe baza noilor idei
recepţionate, se află consemnate în volumele apărute după această
dată.
Concluzia care se impune, bazată pe studiul fenomenelor la
nivelul fundamental de existenţă a materiei şi a spiritului: a) Există
un Creiator care a creiat spiritul ,materia şi instrumentele de
structurare. b)Nu există materie vie.c)Fenomenele vieţii sunt
cauzate de componentele corpului spirit.(Pentru detalii vezi
volumul în limba engleză „The Universe and the origini of life „

VIII .IMPOSIBILITATEA PUBLICĂRII


DESCOPERIRILOR PÂNĂ LA REVOLUŢIA DIN 1989
În anul 1965, în mare, dispuneam de toate dovezile creiaţiei
şi a existenţei particulelor elementare cu instrumentele de
structurarea materiei şi a construcţiei de către spirit a corpurilor
vii .Materialul nu s-a putut publica.. Cenzorii care nu aveau habar
de materie fizică şi de modul în care această se află în Univers şi
în construcţia corpului omenesc, interziceau astfel de publicaţii.În
anii l990-l99l am realizat primul manuscris . Nu s-a putut publica
la Timişoara. În anul 1992 manuscrisul s-a predat Edituri „
Concordia Arad ” , care l-a publicat în anul 1993 sub titlul
„Cunoaşterea omului .Corp fizic şi Corp psihic” În anii urmatori s-au
publicat restul volumelor relatate pe coperta acestui volum.
Teoria Fundamentală a Creiaţiei ia poziţie în lupta dintre spirite.
Blocarea şi înlăturarea obstacolelor în înfăptuirea unei idei sunt
fenomene de natura întâmplării sau ,întâmplare nu există în Univers
? Aşteptăm răspunsul de la cititorul acestor capitole Cititorul este
rugat să mediteze asupra fenomenelor şi cauzelor consemnate în
aceste capitole. Plecând de la „Principiile fundamentale care
guvernează cercetarea fenomenelor şi activitatea omenească” şi în
continuare,de la” Metoda generală de cercetare a creiaţiei şi
structurarea materiei „ cititorul are posibilitea să verifice toate
fenomenele din lumea înconjurătoare şi să-şi fundamenteze propria
concepţie asupra lumii

IX .RĂSUNETUL ÎN LUME A TEORIILOR


FUNDAMENTALE ALE CREIAŢIEI UNIVERSULUI.

158
Lucrările noastre se adresează cercetătorilor,
savanţilor,conducătoriilor de religii,conducătorilor de state şi
marilor societăţi de producţie şi bănci,deoarece, numai cu ajutorul
acestora se poate curăţa ştiinţa de lacunele şi erorile conţinute, se
poate asigura cultura şi dezvolta civilizaţiea, fără bâjbăieli în bezna
necunoaşterii. În consecinţă ,volumele publicate au fost aduse la
cunoştinţa celor vizaţi, astfel:
a. Am prezentat Comunicări ştiinţifice la Simpozioane cu
participare internaţională în ţară şi în străinătate obţinând o serie de
diplome şi premii .Exemple :
–La Simpozionul Ştiinţific Internaţional organizat de
Fundaţia Ştiinţifică Internaţională „D.I.Mangeron”:Premiul I la
Secţiunea Ştiinţă şi Tehnică,Premiul I la Arheologie şi
Istorie,Premiul I la Miracolul Dacic.Diplomă de Onoare şi Diploma
de Excelenţă.
-La Simpozionul Ştiinţific Internasţional organizat de
către „Autoritatea de Sănătate Publică-Colegiul Medicilor din
Maramureş” Diploma de Excelenţă.
b.Volumele publicate au fost oferite şi comandate direct
de biblioteci universitare din România.
c.Volume, însoţite de scrisori, s-au trimis rectorilor
marilor universităţi preşedinţilor unor Academii, conducătorilor
de state şi conducători de religii mondiale.(nu pentru a fi acceptate
automat de către aceste personalităţi,ci pentru ca dânşii să cunoască
existenţa constatărilor noastre,să le verifice autenticitatea,direct sau
prin persoane de specializate ) Dintre scrisorile primite relatăm :
-Sfântul Părinte Ioan Paul al II lea ne-a trimis patru
scrisori ,fotografiile Domniei Sale,,acordarea Binecuvântării
Apostolice şi copia Discursului ţinut în Adunarea Generală a
Academiei Pontificale a Ştiinţelor de la Roma,care conţine ideii
similare celor din „ Originea Vieţii.” În altă scrioare, cu data de 11
martie 1997, semnată de către Mons.L.Sandri,asesor, printre altele
se spune :”Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea vă comunică
recunoştinţa sa pentru delicatul gest şi pentru sentimentele de
respect filial CE L-AU SFĂTUIT . Nici un Papă nu a trmis unui
muritor un text continând cuvinte din care rezultă că aceste l-au
sfătuit similar cu această frază ! În testamentul Sfântului Părinte,
după informaţiile transmise de TV,ar exista un paragraf prin care
Acesta aduce mulţumiri celor care l-au „sfătuit” în activitatea

159
desfăşurată.În această ipostază printre aceşti oameni se numără şi
autorii Teoriei Fundamentale a Creiaţiei Universului,cărora Sfântul
Părinte,în timpul vieţii sale le a transmis în scris recunoştina Sa .
-Excelenţa Sa domnul Bill Clinton , în timpul când era
preşedintele USA, urmare volumului şi scrisorii trimise Familiei
Domniei Sale „The Universe and The origin of life” pe data de 8
iunie 1998 ne a trimis direct de la Casa Albă o scrioare de
mulţumire din partea familiei „pentru minunatul cadou „ şi pentru
că ne am gândit la familia Dsale..
-Domnul Chitic Gheorghe (cercetător –filozof ?) , urmare
studierii şi evaluării volumului „Originea Vieţii”, ne-a trimis o
scrisoare din Paris relatând : a) „Originea Vieţii” ocupă locul
numărul unul în topul descoperirilor ştiinţifice b) Pentru scrierea
acestui volum sunt necesare cunoştinţe din multe discipline
ştiinţifice ,cu eforturi conjugate a multor savanţi care să lucreze
generaţii la rând c)Fără implicarea Divinităţii un singur om este
exclus să scrie această operă. În continuare,domnul Chitic face o
paralelă între lucrările noastre şi profeţia din Isaia,capitluul 41.(este
primul om care sesizează aceste legături)
-„Google „ aşează coperta volumului The Universe and
tehe Origin of life „ în albumele cu fotografii compuse din
picturile de la Cueva de las Manos din Argntina ,piesele arheologice
de la Zărand,drapelele USA,Marea Britanie şi Romaniei …
Să fie vorba de complezanţă cum spun unii , pentru a
minimaliza valoarea Teoriei Fundamentale a Creiaţiei Universului
sau întâlnirea dintre autori şi aceste personalităţi fac parte din
profeţia lui Isaia Cap. 41, fiind prezăzută ca tote evenimentele din
Univers, în Marele Proect de Creiaţie a Universului?Dar, să
traducem conţinutul acestei profeţii.

X .SINTEZA PROFEŢIEI DIN ISAIA CAP.41.


Teoriile noastre,în funcţie de tema atacată, persoanele la
care se referă, atragerea în analiză şi recunoaşterea valorii temei de
mari personalităţi contemporane,agitaţia produsă în rândul unor
propovăduitori ai altor filozofii se înfăţişează ca operă deosebită.
(În anul 2oo7şi 2oo8 un director de liceu a respins oferta noastră
pentru prezentarea teoriilor în cadrul profesorilor şi a elevilor
susţinând „ noi avem Biblia.Nu vrem să cunoştem nimic în
plus.Domnul,limitat în concepţii nu poate să vadă că elevii săi nu

160
formeză populaţia de miliarde de oameni de pe planetă,că miliarde
nu acceptă Biblia sau contestă pe Isus Cristos. Cum se vor desurca
acesti elevi dacă mîne ar ajunge să dezbată probleme de ştiinţă sau
de filozofie in care partenerii de dialog vor ridica alte probleme
decat cele pe care dumnealui le predă elevilor ? Nu-l intereseză !Un
decan al unei facultăţi care pregăteste oameni ce vor lucra în mediul
religios respinge intenţia noastră de prezentare în faţa studenţilor şi
a profesorilor teoriile creiaţiei pentrucă, mulţi profesori rămânând
în cadrul cunoştinţelor materialiste , nu accepta teoriile noastre,sunt
împotriva acestor teorii. Un altul mă informa, în anul 2oo7, trei
sau patru profesori din Arad s-au decis să combată prin presă
Teoria Fundamentală a Creiaţiei Universului .(Planul nereuşind să
treacă pragul absurdului ,ignoranţei şi invidiei nu s-a pus în apliare,
iniţiatorii scăpând de dispreţul publicului prin retragere în cochilia
tăcerii) . În faţa acestor realităţi, profeţia din Isaia cap.41 pare a se
identidfica în totalitate cu teoriile noastre , cu poziţia favorabilă şi
opoziţia luată fată de aceasta a oamenilor din diferite categorii
cultural- intelectuale aşa cum a intuit domnul Gh.Chitic Redăm în
sinteză ,cu interpretarea de rigoare, profeţiea din Isaia (Capitolul
41)
1) Să ne apropiem şi să ne judecăm împreună, zice
Dumnezeu(vers .1 ) ; 2) Un om având o misiune va veni de la
răsărit ( concret, din cetatea Răsăritului ? (vers 25) ; 3) Va merge
chiar pe urmele lăsate în creiaţie de către Dumnezeu (vers 2 ); 4
) Prin teoriile ce va formula va fi cunoscut de mari personalităţi ale
lumii (vers 2); 5)Va călca pe căi pe care nu a umblat,pe urmele
savanţilor din „n” discipline ştiinţifice,numiţi ostroave(v.3) 4)
Demascând erorile ostroavelor, aceştia se vor întruni ,vor tremura
de spaimă pentru teoriile false, pe care le-au elaborat şi
propovăduit.Se vor încuraja unul pe altul şi vor susţine că teoriile lor
sunt corecte. (vers 5,6,7 ) ; 5)Omul se teme, dar Dumnezeu îl
încurajează permanent.”Nu te teme căci Eu sunt cu tine;nu te uita cu
îngrijorare ,căci Eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc.Tot Eu îţi vin
în ajutor.Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare. (vers.9,10,11,12
).; 6)Nu te teme de nimic,Eu îţi vin în ajutor..De ce de nimic ? Pe
cine mai afectează constatările acestui om ?Pe spiritele negative !
(vers 13,l4 ); 7) Te fac o sanie ascuţită,nouă de tot (cum nu a mai
existat)Vei zdrobi şi vei sfărma munţii şi vei face dealurile ca
pleava. Le va lua vântul ,dar tu te vei bucura,te vei făli cu Sfântul

161
lui Israel (Munţii şi dealurile sunt învăţăturile false care vor fi
spulberate.Vers 15,16 ); 8) Mulţi vor cunoaşte adevărul . Acolo
,unde nu exista nici urmă de adevăr, vor curge adevăruri (Verset
17, 18,19 ); 9).Apăraţi-vă ,pricina, arătaţi dovezile cele mai tari de
care dispuneţi ( Dovezi contrare celor prezentate de acel om )
Astfel de dovezi nu se vor produce.Toţi opozanţii adevărului vor
rămâne de pomină (vers.21,22,23,24 ); 1o) Învăţătura lor va fi luată
de vânt şi spulberată . Omul strigă numele lui Dumnezeu şi trece
peste învăţăturile eronate, ( le calcă în picioare.)” Strigă numele
Meu”Care nume? Să fie vorba despre numele lui Dumnezeu
„Ra”şi a lui Isus Cristos „Ri” descoperit în Ţara Zărandului, relevat
pe piesele arheologice şi pe harta Dacia Antică , folosit mii de ani în
perioada Edenului şi uitat de mii de ani de generaţile care au trăit
pe pământ ? (vers 25 ) Menţionăm : după unele învăţături ,numele
lui Dumnzeu din vremurile de început a omenirii va fi cunoscut din
nou. Această profeţie legată de activitatea subsemnatului ,după
cum spune domnul Chitic,este frapantă,ameţitoare( Studiaţi,cercetaţi,
comparaţi şi trageţi concluzii !)

XI. OPINIILE OFICIULUI DE STAT PENTRU INVENTII


ŞI MĂRCI (OSIM) FAŢĂ DE TEORIILE NOASTRE.
Opinii de aceiaşi factură a mai multor cititori faţă de
valoarea teoriilor noastre, procesele care au existat în istorie pe
seama întâietăţii unor descoperiri pretinse a se fi realizate de mai
mulţi cercetători , corecţi sau incorecţi, în posesia scrisoarii
DSE/528/1o/IV2001 a Preşedinţiei României, cu recomandarea să
obţinem de la O.S.I.M brevetarea descoperirilor noastre ,ne a
determinat să solicităm acestuia brevetarea unui număr însemnat
din cele peste l5o de teorii pe care le am formulat .Teoriile noastre ,
de fapt ,nu sunt teorii,ele se aplică ca orice invenţe şi imedit în
producţie şi în cercetare în toate domeniile .Beneficiarul teoriei şi
societatea omenească în întregul ei înlătură bâjbâielile în
descoperirea şi realizarea produselor noi,de calitate superioară cu
reducerea cheltuelilor de cercetare şi experienţă asigurând
înţelegerea proceselor de asociere şi disociere a structurilor
aferente oricărui corp.(Pe baza acestor descoperiri puse în aplicare,s-
a localizat definitiv în anul 2009 Edenul şi Grădina Edenului )Iată
răspunsul OSIM -ului primit cu scrisoarea nr.4oo6/2/IX l998
Lucrarea pare a fi o lucrare ştiinţifică ce trebuie protejată prin

162
Legea Dreptului de Autor. În anul 2o1o am solicitat OSIM
protejarea dreptului de prim descoperitor al Edenului.Răspunsul
primit cu recomandata nr. 620/06/01/ 2010 a fost similar celui din
anul 1998 . Referitor la opinia oficială a OSIM lui „ pare lucrare
ştiinţifică” mentionăm: la Osim s-a trimis sinteza teoriilor fără
relevarea amănunţită a dovezilorInteresul în protejare ,nu a dreptului
de autor asupra cărţilor publicate, ci asupra esenţei descoperirilor
din teoriile noastre, priveşte poporul român în totalitate,pe toţi aceia
care s-au născut pe teritoriul Daciei,deoarece, ideile în cauză au
venit în creerul unor oameni care s-au născut pe acest teritoriu
care va deveni din nou Centrul Spiritual al lumii.În luna iunie 2010
Camera Lorzilor din Parlamentul Marii Britanii,urmare unei scrisori
adresată Marilor personalităţi ale lumii prin care solicitam sprijin în
dezgroparea Grădinii Edenului,prin email trimis, îmi propune
deplasarea la Londra şi luarea legăturii cu marile personalităţi din
Camera Lorzilor şi cu Tribunalul Suprem al Marii Britanii.

XII . PROECTUL PROCESULUI VERBAL PENTRU


CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ CARE VA LUA ÎN
STUDIUL TEORIILE NOASTRE.
Volumele trimise unor personalităţi cunoscute erau însoţite de
scrisori în care în, afară de propunerile consemnate în prefaţa
volumului sau în textul acestuia, prin care solicitam organizarea unor
dezbateri concrete de către cei mai mari savanţi ai secolului nostru,
recunoscuţi pe baza descoperirilor ştiinţifice realizate, în anul 2ooo
, în volumul „CHEMARE LA CLARIFICAREA ADEVĂRULUI.
EXTRATEREŞTII ŞI BIBLIA”,apărut în Editura Viaţa Arădeană cu
Nr.de ISBN 973-9454-30-5 am inclus un proect de proces verbal
pentru a fi completat şi semnat de persoanele care vor particip la
Conferinţa Internaţională propusă an de an începănd cu primul
volum publicat în anul l993..Iată introducerea :
PROECT DE CONCLUZII PENTRU CUNOAŞTEREA
CREIAŢIEI
Subsemnaţii …întruniţi în Conferinţa Internaţională
organizată de către ….. şi desfăşurată în ……zilele de….,după ce
am luat la cunoştinţă şi am dezbătut conţinutul volumului TEORIA
CREIAŢIONISTĂ A UNIVERSUUI PREZENTATĂ DE CĂTRE
DL T.I.Ardelean cercetător şi coautor al acestei teorii publicată şi
lansată în România şi în alte ţări ,am ajuns la următoarele

163
CONCLUZI I
1 .Principiile care guvernează…….
2 ……
3…….
Această conferinţă nu a fost orgnizată sau ,ţinând cont de
experimentul de la Geneva realizat în anul 2oo8 de mai multe
ţări,propunerea noastră a fost aplicată,dar nu am fost informaţi despre
ea. Ideia ne aparţine ,dar am fost înlăturaţi complet din această acţiune !
XIII. CERCETĂRI INSPIRATE DIN LUCRĂRILE NOASTRE
ÎN MAI MULTE ŢĂRI.
1.În anul 2oo1 într-o conferinţă de presă ţinută la Berlin, se
transmitea la TV : Un reprezentant al unui grup de cercetători a
informat presa că grupul în cauză este pe cale să producă un utilaj
model care va funcţiona în locul carburanţilor pe lumină.
Explicaţiile date asupra luminii erau similare celor descrise de noi
în volumele publicate cu opt ani mai de vreme,concret în anul
1993-1994 şi în continuare până în anul 2oo1..Am solicitat sprijin
pentru clarificarea acestui anunţ Preşedinţiei României şi
Ministerului Educaţiei şi Cercetării de la Bucureşti. Preşedinţia m-a
îndrumat să brevetez descoperirile,iar Ministerul Cercetării în
scrisoarea 20165/03 /05/2001 ,printre altele spune: …” în ultimul
timp a apărut o puternică mişcare,ce are ca program exact ceiace
faceţi dvoastră,adică încercare de cuplare a ştiinţelor cu religia.”Cine
a organizat mişcarea şi a elaborat programul care „este exact” cu
lucrările noastre publicate cu opt ani mai devreme,concret în anul
1993 ? Nu am aflat.Este clar:cineva dintre destinatarii lucrărilor
trimise de noi cu scrisori în care solicitam repetat,an de an , odata cu
apariţia în librării a unui nou volum, organizarea unei conferinţe
internaţionale care să ia în cercetare descoperirile noastre, a trecut la
acţiune.A organizat la nivel internaţional grupe de cercetători dotate
cu laboratoare pentru a verifica teoriile noastre !

2.EXPRIMENTUL ŞTIINŢIFIC DE LA GENEVA DIN ANII


2oo8-2oo9
În anul 2oo8 s-a efectuat la Geneva un experiment
ştiinţific internaţional cu finaţarea lucrărilor de mai multe state
Experimentul urma să stabileacă componentele protonilor mergând
în sens invers explicaţiilor date de noi,confirmate de SuperSavanţii
Edenului prin piesele arheologice amintite Noi spuneam: particulele

164
elementare se asociază în structuri,iar structurile se asociază în
structuri din ce în ce mai complexe până se ajunge la proton şi în
continuare după acelaşi proces la atom,moleculă şi la toate
structurile materiei fizice din Univers. Organizatorii experimentului
de la Geneva încercau să descompună protonul din structuri în
structuri până se ajunge la particulele elementre. Procesul ce trebuia
realizat la Geneva este identic cu cel descris de noi în anul 1993
(cunoscut de noi încă din anul 1965.)Organizatorii experimentulului
dela Geneva au elaborat un program perfect,alegând dintre structurile
materiei fizice structura protonului,Experimentul se încadrează
perfect în informaţiile date de MinisterulCercetării şi Educaţie prin
care„cineva”a comandat aceste cercetări,iar grupele de cercetători
lucreau, în realizarea experimentului ,pe baza unui program.
Experimentul trebuia, în final ,să ajungă la particulele elementare
incluse în componentele protonului, particule numitede unii fizicieni
„particula lui Dumnezeu” (în concepţia evoluţionistă a plecării
Universuluil de la existenţa la început a unei particule care a evoluat
dela sine în ceia ce se constată şi se admite a se afla în Univers. )
Despre acest experiment nu am fost anunţat ca şi când
teoriile noastre elaborate şi publicate începând cu anul 1993,deci
cu 15 ani mai de vreme decât experimentul de la Geneva nu ar fi
existat !Această realitate face parte şi ea din istoria zbuciumată a
Teoriei Fundamentale a Creiaţiei Universului.
CONCLUZIA NOASTRĂ, CU PRIVIRE LA
EXPERIMNTUL DE LA GENEVA:
1 . EXPERIMENTUL A FOST ORGANIZAT ŞI
REALIZAT, ÎN URMA CERERILOR NOASTRE.
2.CENTRUL CARE A COMANDAT EXPERIMENTUL
A DORIT SĂ AFLE ADEVĂRUL DIN LUCRARILE ŞI
SCRISORILE NOASTRE PRINTR-UN EXPERIMENT
ŞTIINŢIFIC.

X X X

Pietrele arheologice nu au ieşit întâmplător la lumin zilei.


Ele strigă şi istoria nu va putea să treacă peste ele şi peste
împrejurările descoperirii lor , a Edenului şi însăşi a Teoriei
Fundamentale a Creaţiei Universului !

165
B. CANALELE ŞI BĂLŢILE ZĂRANDULUI

(dovezi ale războiului nuclear dintre spirite)


Un fenomen care în decursul veacurilor a stârnit
curiozitate şi uimire a fost şi este terenul din jurul cetăţii Zărandului
Acest teren până în Banat ,pînă la Tisa,până la Crişul Negru şi în
răsărit până la localitatea Buteni conţine zeci de bălţi cu diametrul
de la 2 la 2000 metri şi adâncimi , faţă de terenul din jur, între
5o cm şi 5 m .;crăpături ale scoarţei terestre în lungimi de la câţiva
metri la mai mulţi km,cu lărgimi între 20 şi 2oo m,iar adâncimi, în
unele zone până la lo-l5 m .Crăpăturile se numesc „canale”,iar în
dialectul oamenilor din Zărand „holcrişuri „ Sunt Canalele şi bălţile
Sarraandului acoperite cu zbeguri (resturi de arbori pitici,ierburi,
plante acvatice) . Mlaştini şi „dâmburi” cu înalţimi variabile
care în plin şes se ridică până la 4-8 m. Reţele de tunele subterane
părăsite şi fără istorie.O parte din bălţi poartă numele de lacuri
.Lacul Tauţ,Seleuş,Rovine,… Pe harta Dacia Antică locul acestor
pustietăţi era ocupat cu verdeaţă,pomi fructiferi şi plante
ornamentale .Comparând relieful de pe Harta Dacia Antică ,cu
picturile şi textul de pe piesele arheologie descoperite în spaţiul
fostei cetăţi a Zărandului ,în special cu desenele piesei întitulată
„Nimicirea Atlantidei „ şi cu picturile din peşterile Argentinei
,despre care am vorbit, ajungem la misterelor Zărandului .
Crăpăturile ,lacurile şi bălţile , provin din timpul potopului de pe
vremea lui Noe,ca urmare a războiului dintre spiritele pozitive şi
cele negative! Scoarţa terestră a crăpat formînd canalele din care
ieşieau din adîncul pământului gaze şi flăcări. Sute de cratere au
apărut pretutindeni .Podişul s-a scufundat acoperit cu praful provenit
din partea de suprafaţă a munţilor şi a dealurilor sale . (În spaţiul
bibliotecii Grădinii Edenului,unde s-au descoperite piesele
arheologice,stratul de prav are grosimea între 6-9 metri )Focul şi
gazele au ucis toată viaţa de la suprafaţă şi din subterane .După
şapte zile de la izbucnirea războiului –cînd Noe, conform Bibliei a
intrat în corabie -, spiritele negative au fost arestate.S-a declanşat
potopul cu apă. Apa a depăşit înălţimea munţilor pentru a spăla sau
purifica moleculele materiei fizice de pe Terra ajunse improprii
pentru viaţa plantelor şi a animalelor prin poluarea la care au fost
supuse de către spiritele negative şi oamenii care le-au urmat

166
Fenomenele,după mii de ani, au ieşit din memoria
oamenilor . Craterele şi crăpăturile scoarţei terestre, din cari se
ridicau limbi de foc, aburi şi gaze au devenit locuinţe pentru plante
semiacvatice,pentru apele provenite din ploi şi zăpezii. Mlaştinile
întinse pe zeci de kilometri pătraţi , acopeite cu plante şi păduri de
arbori seculari au devenit forţa naturală care se opunea înaintării
armatelor invadatoare către Cetatea Sarra ,Cetatea Răsăritului,fără
ca luptătorii să cunoască taina acestor mlaştini,taina acestei
cetăţi,obiectivul pentru care se luptau şi pentru care mureau . Istoria
şi lucrările noastre descriu o parte din luptele desfăşurate peste
canalele şi mlaştinile din jurul acestei cetăţi, din jurul fostului
spaţiu a Grădinii Edenului .( Luptele purtate peste mlaştinile
Tisei , peste mlaştinile dintre Crişul Alb şi Crişul Negru, peste
mlaştinile dintre cursul vechi al Mureşului şi râul Cigher ,peste
canalele din jurul cetăţii Saara din timpul lui Rama şi Crişna
descrise în epopeele indiene şi în Cântarea Deborei din Biblie…)
Redăm o parte din dovezile care stau la baza
descoperirii originii Canalelor bălţilor şi lacurilor Zărandului:
l)Realitatea canalelor şi bălţilor vizibile în zilele
noastre, Exemplu Balta Ineului.,balta Seleuşului.
2/a ).Biblia :Genesa Cap. II/8-15 ;Cap. IV/6-7 :Cap-
IV/11-12; 1 Petru Cap.I II/18-20; Judecători:Cap.5
2/b) Epopeea Ramayana cu luptele lui Crişna ,nume
traductibil în eroul de pe Crişuri .
3)Desenele şi textul de pe harta Dacia Antică şi de pe
piesele arheologice cu privire la viaţa din timpul Edenului.
4)Textul şi picturile de pe piesele arheologice întitulate
„Nimicirea Atlantidei” cu crăpăturile scoarţei terestre şi craterele din
care ies gaze,aburi şi flăcări printre care se se văd oameni şi spirite
negative alergând sau schelete ale indivizilor dispăruţi.
5) Informaţiile lui Platon despre nimicirea Atlantidei.
Desenele de pe piesa arheologică similare cu informaţiile lui Platon
,readuc nimicirea Atlantidei în perioada potopului de pe vremea lui
Noe,deci de dată relativ recentă
6.Vestigii –obiecte şi schelete de oameni cu zeci şi sute
de mii de ani vechime . Aceste vestigii demonstrează existenţa pe
Terra a unei civilizaţii negative mai veche decat potopul de pe
timpul lui Noe,precum şi adevărul informaţiilor transmise de piesele

167
arheolgice şi harta Dacia Antică despre războiul dintre acestea şi
spiritele pozitive.
7. Tabloul cu picturi rupestre transmis prin internet cu
titlul”Rio Pinturas-003”jpg.din America de Sud (author REINHARD
JAHN MANNHEIM WIKIMEDIA FOUNADTION) care conţine
fotografii-picturi cu teme similare celor de pe piesele arheologice
,inclusiv piesa „Nimicirea Atlantidei” din volumele publicate de
noi.
P.S.Rugăm conducerea Fundaţiei Wichimedia să ia
legătură cu noi pentru a trece la dezgroparea Edenului din Biblie şi
pentru a ne pune de acord în efectuarea cercetărilor.Adresa de
internet a Fundaţiei: http:// wikimedia foundation.org/wiki/ ??
Academician Ardelean Teodor.

C. O Z N REALITATE PERMANENTĂ ÎN
ISTORI E

OZN ,farfurii zburătoare, au constituit şi constituie


subiect de discuţii în masa oamenilor de cele mai variate profesii.
Unii le aceptă alţii le resping existenţa. Problema nu a fost
elucidată nici de cercetările ştiinţifice întreprise de instituţii ale
statelor cu tehnică avansată. ( sau realitatea nu a fost dată
publicităţii ?). Mass media, din când în când , transmite informaţii
alarmante şi cidate despre survolarea atmosferei teritoriilor statale
de pe toate continentele, a spaţiului deasupra oceanelor de aceste
obiecte misterioase. Ce sunt ? De unde vin? Dece se întâlnesc
pretutindenea în atmosfera terestră? Radarul nu le poate depista şi
oamenii nu le pot capta pentru a le studia. Fenomenul nu este nou
Este descris în cele mai vechi lucrări cunoscute de oameni.Profetul
Ezechiel descrie un obiect asemănător în cartea „ Ezechiel „ Cap.1
vers 4-20 . ( În această descriere constatăm elemente din „caii”
roşii desenaţi pe picturile murale din Cueva de las Manos din
America de Sud, fotografiate de către R.J.Manneheim ) . .Papirusul
Tulli descrie o sferă de foc apărută în Egipt cu cca.15oo de ani
î.e.n. Piesa arheologică „Nava Cosmică” descoperită la Zărand
înfăţişează un obiect care ar putea fi chiar o navă cosmică.(Obiectul
are formă relativ rotundă cu uşă ,fereastră ,intrarea la motoarele de
tracţiune,cabina pilotului şi „pasageri” pe care îi transportă.

168
Fotografia navei realizată dintr-un anumit unghi de vedere lasă să
se vadă pilotul în cabina de comandă,,o femeie cu părul răvăşit de
spaimă în faţa unui individ cu chip de om care, cu o lupă întinsă în
direcţia femeii o examinează din tote părţile similar examinării unui
obiect pentru a vedea dacă corespunde cu cel comandat .. Suprafaţa
exterioară a navei conţine fotografii şi texte scrise. În interiorul navei
se observă multe fiinţe între care o femeie purtând ochelari de
soare. Piesa arheologică întitulată de noi„Omul maimuţă”, privită
dintr-un anumit unghi ,se înfăţişează în postura omului care cu
privirea îndreptată către„cer”cercetează în atmosferă apariţia navei
cosmice aşteptată . Piesa arheologică „ Nimicirea Atlantidei”
conţine figuri de oameni şi alte fiinţe asemănătoare cu cele de pe
pictura din Argentina, zburând prin gazul şi focul ce iese prin
crăpăturile şi craterele formate pe Terra .
Dovezile de mai sus, limitându-ne doar la acestea
,sunt clare şi categorice.Universul este populat şi cu alt fel de fiinţte
decât structura omului şi animalelor de pe Terra. .O parte din aceste
fiinţe dispun de forţă care depăşeşte orice imaginaţie..După ultimul
război mondial numărul , obiectelor misterioase care brăzdează
atmosfera terestră , a crescut simţitor .Intîlnirea peste tot
deasupra continentelor, dar şi a apei oceanelor este dovadă certă a
pilotării lor de fiinţe conştiente ,sau a dirijării , de la mari
distanţe , pe calea unor unde necunoscute de oameni. Planeta este
supravegheată şi controlată permanent! De când ? De la războiul
dintre spirite, descris în Biblie,pe piesele arheologice de la Zărand,
pe picturile din Argentina ! Înmulţirea controalelor este legată de
apropierea împlinirii unor momente legate direct de rezultatul
războiului dintre spirite,de apropierea momentului de judecată a
spiritelor întemniţate.Acel moment nu a fost adus la cunoştinţa
spiritelor Este cunoscut numai de Dumnezeu .Piesele arheologice
de la Zărand conţin sute de cifre şi calcule pentru determinare
unor momente şi numele unor spirite La ce se referă aceste
calcule ? La un fenomen important ,la determinarea prin calcule a
numelui şi timpului de elibere a celor întemniţaţi. Inmulţirea
brăzdării aerului de către Farfuriile Zburătoare este motiv de
agitaţie a celor întemniţaţi, de apropierea eliberării acestora , de
împlinirea profeţiilor din Apocalipsa. Piesele arheologice de la
Zărand,confecţionate de către îngerii Edenului, contin informaţii
despre războiul dintre spirite,despre potopul cu ape din timpul lui

169
Noe ,despre răstignirea lui Isus Cristos, despre sfârşitul antagonis-
mului dintre spirite .Conţinând astfel de informaţii înseamnă că au
importanţă deosebită pentru spiritele pozitive şi pentru cele
negative, că sunt cunoscute spiritetelor din ambele tabere. Un fapt
legat de aceste piese arheologice,pe care am încercat să-l ascund ani
în şir în toate volumele publicate şi în comunicările ştiinţifiee
prezetate în simpozioanele la care am partiocipat a fost implicarea în
descoperirea pieselor arheologice a OZN-urilor. În prezent,după
descoperirea picturilor din Argentina şi recunoaterea valorii
lucrărilor noastre de către un număr important de oameni m-am
decis să-l fac cunoscut Iată evenimentul. Prin luna octombrie anul
2003, la cca două luni dela descoperirea şi aducerea pieselor
arheologice la Arad, când le studiam ziua şi noaptea cu mijloace
de cercetare rudimentare,într-o noapte, pe la orele 23 ,obosit, am ieşit
din birou pe balconul apartamentului..Privirea îmi este atrasă de
nişte lumini care deasupra blocului se aprindeu şi stingeau cadenţat
deplasndu-se în lungul acestuia.M-am oprit şi le am studiat.Erau
şapte cercuri amplsate pe o orbită lunguiaţă Fiecare cerc se realiza
prin deplasare pe orbită a unei lumini care se aprindea şi stingea
ritimic.(Nu am putut determina dacă pe orbită se mişcă o singură
lumină ori mai multe lumini. ) Cercul,în aceiaşi formaţie de lumini,se
deplasa în lungul blocului în care locuiam .După parcurgerea lungimi
blocului apăreau în partea opusă la celălalt capăt al blocului şi
procesul se relua şi repeta . Jocul a durat până pe la orele 4
dimineaţa, De atunci ,fenomenul nu s-a întâlnit..Din mişcarea
luminilor pe circumferinţă în jurul unui punct şi toate cercurile pe
orbita cercului oval, cu reluarea fenomenului de zeci de ori şi în
lungimea blocului rezultă : fenomenul se desfăşura pe baza unei
gîndiri, a unui proect determinat de raţiune. Dece se mişca
formaţiunea de lumini numai în lungul blocului în care locuiam ?
Opinia mai multor persoane : entităţile din cele din cele şapte
cercuri urmăreau soarta pieselor arheologie transportate de la
Zărand la Arad! Se verifica starea pieselor, intenţiile mele cu privire
la păstrare,,studiul sau aruncarea lor în râul Mureş !Se verificau toţi
oamenii din bloc sub aspectul atitudinilor pe care le vor lua faţă de
aceste piese considerate,în lumea spiritelor, de importanţă majoră .

170
D. MINISTERUL CULTURI ,PATRIMONIULUI
NATIONAl COMPARTIMENTUL COMUNICARE SI RELAŢII
CU PUBLICUL

STIMATE DOMNULE ACADEMICIAN


TEODOR ARDELEAN
In primul rând permiteţi-ne să vă prezentăm înalta apreciere şi
felicitările noastre pentru erudiţia şi capacitatea de muncă dovedită
de dumneavoastră şi colaboratorul dumnevoastră,domnul Master
Energetic Inginer Cristian Iuhas din Timişoara,pentru realizarea
celor peste 23 volume apărute sub genericul „Teoia Fundamentală a
Creiaţiei Universului „.
Urmare a memoriului dumneavoastră trimis pe adresa MCPN în
februarie a.c. vă comunic următoarele :
Ceia ce dumneavoastră aţi realizat este un studiu cuprinzător,bine
documentat,inedit în sfera culturii noastre,conţinând informaţii
ştiinţifice preţioase asupra Edenului biblic existent,după opinia
dumneavoastră în Ţara Zărandului.
Suntem convinşi că,editate în volum sau explicate în conferinţe
publice susţinerile dumneavoastră s-ar bucura de mare succes şi vă
pot aduce prestigiul binemeritat de care se bucură acei cercetători
unici şi pasionaţi în susţinerea conceptelor şi realizărilor lor.
Lucrarea dumneavoastră poate fi fără îndoilală o noutate iar
elementele identificate pot deveni repere religioase şi de pelerinaj
cuantificând realităţi din ţara noaastră puţin cunoscute pe lângă
care,adeseori,trecem nepăsători.
Credem însă ca,pentru ca acest studiu să-şi poată găsi o
materializare în sensul celor dorite de dumneavoastră,este necesar să
se realizeze mai întâi un proiect pilot aplicabil la nivelul judeţului
Arad.
Aceasta s-ar suprapune geografic zonei şi ar putea atrage încă
unul,două judeţe limitrofe în evidenţierea potenţialului turistic
existent sub formele pe care le-aţi identificat dumneavoastră.
Dacă rezultatele devin vizibile putem vorbi despre extinderea
acestui proect la scară naţională,ca o adoua etapă incluzând
capacităţile organizatorice a celor două ministere la care vă referiţi şi
anume Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Turismului,fundaţii . etc.

171
Am trimis spre informare şi analiza studiului dumneavoastră şi la
DJCPN Arad,instituţie ce vă stă la dispoziţie pentru consiliere de
specialitate.

Cu deosebită stimă Consilier L-S- ss.Liviu Mincu


Notă.Directia JCPN Arad prin scrisoarea semnată de dl.Director
General Caba S. comunică:Nu ne intereseză preocupările Dv.Avem
alte atribuţii!...(Fără comentarii .Rugăm cititorii să judece )

E . ADMINISTRAŢIA PATRIARHALĂ. CANCELARIA


SFANTULUI SINOD .
Biroul de sesizări şi scrisori.Nr.4528/2010.
Domnului Academician Teodor Ardelean.
31o.169 str.Iuliu Maniu nr.17-21 Bl.D,sc.B,ap.15 Arad
Vă aducem la cunoştinţă că s-a luat act,cu aprecieri,de studiul
dvoastră privind Edenul Biblic,pe care l-aţi înaintat la Patriarhia
Română.Lecturînd materialul respectiv,considerăm că este potrivit să
fie prezentat pentru referat ştiinţific unor specialişti în arheologie
biblică de la Facultatea de teologie Arad(str,cademia teologică nr.9
cod.310096-Arad)
Apreciind preocupările dumneavoastră,vă restituim materialul în
cauză
L.S.
Vicar ad-tiv Patriarhal Inspector General Bisericesc
ss. Pr. Gabriel Corduneanu ss. Pr. Alexandru Moţoc.

F ATENŢIUNE : PIETRELE VORBESC !


DESCOPERIREA EDENULUI ŞI A
BIBLIOTECII EDENULUI .
:
a) EDENUL : Spaţiu dintre râul
Tisa,Râul Crişul Alb,râul Mureş şi o linie ce
pleacă la 1o km est de izvorul Crişului Alb,

172
trecând pe lângă localitatea Roşia Montană,
până la Mureş .
b.Grădina Edenului : Spaţiu dintre
râurile Crişul Alb ( Tigru) şi Cigher (Eufrat),
Canalul Morilor(depresiune naturală numită în
Eden Ghihon ) până la balastiera de pe Crişul
Alb dintre localităţile Ineu şi Bocsig( vezi
harta Grădina Edenului înainte de potop şi
reconstituită după potop. ).Cetatea Zqjccic-
Ajjeo-o Centrul Spiritual al Edenului de la
confluenţa dintre rîurile Crişul Alb (Tigru) şi
Cigher (Fotografiile realizate cu ajutorul
Satelitului prezintă în cest spaţiu un Templu
uriaş care se întinde pe 2000/1000 m)
c.Ţara Cuş ( Ţara Cu uşi ).Fâşia de teren
dintre braţul Ghihon (Canalul Morilor ) şi
braţul Eufrat (Cigher).
CAPITOLUL I. I N T R D U C E R E
Edenul,Grădina Edenului,Centrul
Spiritual al Edenului şi Biblioteca Edenului
descoperite de Acad.Dr H.C Ardelean Teodor
şi Master Ing.Iuhas Cristian constituie tema
volumului „Mesaje din Eden „ publicat de
aceştia în anul 2oo9 în Editura Viaţa
Arădeană cu ISBN 978-973-161-034-
4.Descoperirile au fost prezentate şi sub
formă de Comunicare astfel: a)La
Simpozionul Ştiinţific Internaţional„
Disponibilităţi Creative în Lume „ organizat
şi desfăşurat între 27-29 noembrie 2009
sub egida Asociaţiei Cultural Ştiinţifică „
Vasile Pogor” Iaşi-România, premiată cu

173
Premiul I „ şi „Premiul de onoare „ b).La al 5
lea Simpozion Ştiinţific Internaţional
organizat şi desfăşurat la Iaşi între 22-25
iunie 2oo9 sub egida „Fundaţiei Ştiinţifice
Internaţionale D.I.Mangeron obţinând
„Premiul de Excelenţă” , „Premiul de Onoare
„şi „Premiul I pentru descoperiri
arheologice”. Lucrările ambelor simpozioane
s -au transmis prin internet pe toate
continentele.Scopul urmărit : a) omenirea să
cunoască cele mai mari descoperiri arhe
ologice din toate timpurile şi b) dovedirea
ştiinţific-arheologică cu privire la adevărul din
Biblie referitor la existenţa lui Dumnezeu
,Isus Cristos şi creiaţia lumii demonstrat prin
cele 24 volume publicate de noi între anii
1992 – 2o10 sub genericul „TEORIA
FUNDAMENTALĂ A CREIAŢIEI
UNIVERSULUI „

CAPITOLUL II . SCURT ISTORIC A


CUNOŞTINŢELOR DESPRE EDEN,
GRĂDINA EDENULUI ŞI
CENTRUL SPIRITUAL AL EDENULUI.
1)Biblia spune: „Apoi Domnul
Dumnezeu a sădit o grădină în Eden spre
răsrit şi a pus acolo pe omul pe care-l
întocmise.Un râu ieşea din Eden şi uda
Grădina şi de acolo se împărţea şi se făcau
patru braţe.Numele celui dintâi este Pison,el
înconjura toată ţara Havila unde se găseşte
aur.Aurul din ţara aceasta este bun;acolo se

174
găseşte bedelion şi piatră de onix. Numele
râului al doilea este Ghihon; el înconjoară
toată ţara Cuş. Numele celui de al treilea este
Hidechel;el curge la răsăritul Assiriei. Al
patrulea este Eufratul.Domnul Dumnezeu a
luat pe om şi l-a aşezat în grădina Edenului s-
o lucreze şi s-o păzească.(Gen cap.III vers.
8,1o-15 )
2) Observăm: Biblia nu arată continentul
unde se afla Edenul.
3)Cele mai vehi informaţii scrise despre
Eden vin de la preoţimea zeităţilor sume-
riene.Aceştia, fără nici o dovadă materială sau
spirituală,au lansat ideia că Edenul s-a aflat
pe pământ între râurile Tigru şi Eufrat din
Mesopotamia.

4) Arheologi şi cercetători cu renume


mondial au scormonit pământul dintre flu-
viile Nilul din Egipt şi Indus din Pachistan
,dar nu au aflat reperele precizate în Biblie.
Exemple: S.R.Driver, The Book of Genesis
(1911) pag. 57-60; J . Skinner ,Genises
ICC (1930) pag.62-66 ; N.M. Sarna, Under
standing Genesis (1966) pag.23-28. Deci,
Edenul cu splendoarele lui a rămas
nedescoperit.(Dicţionar biblic.Ed.Cartea
Creştină Oradea 1995)

CAPITOLUL III.DESOPERIREA
EDENULUI,GRĂDINII EDENULUI ŞI
CENTRULUI SPIRITUAL AL EDENULUI.

175
1)Numele Zeului Suprem creator al
Universului:
a) In mitologia egipteană
„Re„(Zeul”Lminii”sau al Soarelui) şi mai
târziu „Os- iris” în numele căruia apare
substantivul propriu „Ri”.Acesta moare şi
învie.
b)În mitologia indiană,antevedică,:
„Prajapati” ,iar mai târziu „Brahma „.In nu-
mele ambilor zei se regăseşte substantivul
propriu „Ra „
c)În credinţa primilor triburi latine care
au rămas în peninsula Italică după potop
„Janus”( sau zeul „Luminii”.)
d)Pe piesele arheologie recuperate din
Crişul Alb ( HOTARUL COMUNEI ZĂ-
RAND,jud.Arad ) : Dumnezeu= „Ra”, iar
Isus Cristos = „Ri”, „Re” sau „Lumină”
OBSERVĂM: NUMELE LUI
DUMNEZEU ŞI A LUI ISUS CRISTOS
PE PIESELE ARHEOLOGICE ,
PROVENITE DIN TIMPUL EDENULUI
,SE REGĂSESC CA SIMPLE
REMININSCENŢE ÎN NUMELE DAT DE
OAMENI ZEULUI CREATOR AL
UNIVERSULUI . ESTE DOVADĂ, CĂ
PIESELE ARHROLOGICE CONŢIN
INFORMAŢII ADEVĂRATE despre
existenţa lui Dumnezeu şi creaţia lumii,
despre originea cuvintelor RA,RE şi Ri din
credinţa celor mai vechi popoare ajunse până
la noi. Credinţa primelor triburi latine din

176
Italia cu privire la Zeul „Luminii” sau
Zeul „JANUS”corespunde ca două picături de
apă cu informaţiile despre RA. pe piesele
arheologice numit tot LUMINĂ.
2.Numele zeului creator al Universului
Re,Ri,Ra în toponimicile din Ţara Zăran –
dului din Dacia (România) . În Ţara
Zărandului ,din apusul României ,ţărănimea
română pentru sustantivele proprii privind
munţii şi localităţile , în locul literei „ Z „
pronunţă litera S .Exemple: Munţii
Sarraandului, Ţara Sarraandului, localitatea
Sarraand, Târgurile Sarraandul,..Observăm :
în aceste substantive figurează numele
zeului creiator al Universului din mitologiile
indiene „Ra „.In numele dat apelor,ţinutului
din Dacia de apus,în numele aşezărilor
omeneşti,în numele unor locuri importante, în
peste 2o de cazuri din jurul localităţii
Zărand jud.Arad , regăsim numele zeului
creiator al Universului Ra,Re şi Ri.Exemple în
dialectul sărăndanilor :Ţinutul C-ri-işana; râul
C-ri-iş (C-ri-işul Alb,Negru şi Repede); holc-
ri-işuri ( pentru canalele naturale din această
zonă) ; râul Mu-re-eş.Localităţi: Sar-ra-and,
Ca-ra-and, Zăb-ra-ni, D-ra-auţ, , A-ra-neag
,A-ra-ad, Ra-adna, Măge-ra-at, Pe-ri-iam, Ag-
ri-iş, Şi-ri-ia, Moc-re-ea, Ze-ri-ind , Ci-re-eci ,
Ce-re-eluş ...
Locuri importante: Uşe-ri-ind, Ce-re-epţel.
De unde în numele atâtor substantive
propii din jurul localităţii Zărand,unde s-au

177
descoperit piesele arheologice, numele lui
Dumnezeu din marile şi printre primele religii
ale lumii ? Dece aici şi numai aici, în atâtea
substantive proprii oamenii au inclus
numele lui Ra?Dece asemenea exemple nu se
mai află pe pămînt la popoarele care
adoptând religia cu zeul având aceste
denumiri au dominat lumea veche unele
ajungând până în zilele noastre? Deasemenea,
dece numele Zeului Suprem creiator al
Universului cu aceste denumiri de Ra ,Ri
,Re, Lumină ( pictat şi scris pe aceste pietre
arheologice),cu informaţii despre creiaţie,
potop, patimile ce vor fi îndurate de către Ri
(adeverite după mii de ani ) s-a înscris de
aceste popoare în numele Zeului la care s-au
închinat ? Pentrucă primii oameni care
aveau cunoştinţă despre Eden , despre Ra,
despre Fiul acestuia Ri nu au trăit în ţările
unde oamenii au dat numele de RA, Ri ,Re
zeului la care s-au închinat , ci aici, unde sau
aflat piesele arheologice, aici unde oamenii
pe măsură ce sau înmulţit ,după potop ,au
dat numele Zeului acestor locuri pe care le-
au aflat deja puse sub ocrotirea Sa , aşa
cum se explică creiaţia lumii în textul
hărţii „ Dacia Antică „ (lansarea particulelor
elementare sub formă de gaz, generând în
momentul coliziunii vuietul îngrozitor,
lumina orbitoare şi căldura infernală,).

178
3.Semnificaţia numelui Sarraand.
.Cuvântul este compus din trei substantive :
a) Sar= lumina, b) Ra=numele Zeului
Creiator al Universului, şi c) and = ţinut
sau cetate. Prin urmare ,cuvântul Sarraand
respectând integral sensul substantivelor
asociate transmite o informaţie : Ţinutul sau
cetatea de lumină a Zeului RA creiatorul
Universului este spaţiu din care se revarsă
peste omenire lumina lui Ra ! Acest spaţiu pe
veci se află sub ocrotira Sa !

4.Originea şi sensul cuvântului Zarand


În dicţionarele maghiare,aşa cum l-au aflat
triburile maghiare la finele mileniului I e.
n., scris în „ Pallas Nagy Lexikona Budapesta
1897”stă scris : „ Zarand localitate importantă,
reşedinţă de plasă,avînd poştă şiCEC.Cuvîntul
următor în dicţionar: „Zarandok” scris în
paranteză „perigrinus „adecă mase mari de
oameni aflaţi în pelerinaj,numiţi pelerini, care
se deplasează într-un anumit loc pentru a se
ruga sau închina.Ca atare, cuvântul Zărand
semnifica locul unde se deplasau pelerinii ,
masa mare de oameni,pentru a se închina lui
Dumnezeu. Numele de Zarand s-a dat pe baza
unei realităţi care vine din mileniile trecute.

5.Numele preoţilor din localitatea


Sarraand la finele mileniului I .e.n. dat în
cronica . Rohonczi existentă în biblioteca
Academiei de Ştiinţă din Budapesta ( tradu -

179
cere făcută de Viorica M.Enăciuc ) Numele
acestor preoţi era „ Marii Sara Ra „ care în
traducere , are următorul înţeles: Marii preoţi
ai Zeului Creator al Universului din
localitatea Sarra . Imbrăcămintea acestora,
descrisă, în Condex : „izmene largi”în loc
de pantaloni. Este portul ţăranilor români din
localitatea Zărand pînă la începerea celui de al
doilea război mondial din l940.
6. Localitatea Zărand în manualul de
Istoria Românilor editat de Academia Ro-
mână în anul 1964 pentru facultaţile de
istorie.La pagina 267 se arată : la venirea
romanilor în Dacia,în vestul Daciei se afla o
localitate cu numele de DeuSara.(Era
localitatea numită la finele mileniului I
e.n. „Sarra” apoi, în dicţionarele maghiare
Zarand,iar în dialectul ţărănimii române Sar
ra-and.)

7 .Harta Dacia Antică . Harta a fost


descoperită de August Treboniu Laurian
membru al Şcolii Ardelene şi se află în
Muzeul Bisericii Sfântul Nicolaie Braşov
Textul originar de pe hartă este cenzurat.
Relieful şi coordonatele geografice nu cores-
pund cu cele de astăzi. Pe hartă figurează
desene de oameni şi animale dispărute,dife–
rite de cele din erele geologice cunoscute.
Textul de pe hartă tradus cu ajutorul com
puterului, regăsit şi pe piesele arheologice
aflate pe Crişul Alb ,descrie Edenul din

180
Biblie, în Dacia de apus , între râul Tisa
,Crişul Alb, Mureşul şi o linie care pleacă de
la izvoarele Crişului alb pînă la râul Mureş
trecând pe lîngă localitatea actuală Roşia
Montană. Acest text este desfăşurat de
computer pe 1296 pagini. Grădina Edenului
se afla pe podişul desenat pe hartă ,delimitat
de braţele râului ce urca din câmpie, între
braţele numite astăzi :Crişul Alb,râul Cigher şi
Canalul morilor până aproximativ la
balastiera de pe Crişul Alb dintre localităţile
Ineu şi Bocsig.
Centrul Spiritual al Edenului era
cetatea Zqjccic-Ajjeo-o cu semnul conven-
ţional similar a două corăbii sumeriene
suprapuse una peste alta.(cu semnificaţia: de
aici vor pleca permanent acţiuni de
salvare a omenirii ). Podişul şi cetatea au
fost scufundate în timpul războiului dintre
spirite. Munţii s-au deplasat de la
locurile relatate pe hartă.Vatra Edenului a fost
acoperită cu un strat de praf de grosimi
variabile Răsculaţii au fost prinsi,legaţi şi
vârâţi cu sila în temniţă, sub scoarţa terestă
,unde stau până la procesul ce va avea loc la
timpul prestabilit de către Dumnezeu. 1)
8.Coordonatele geografice pentru
Grădina Edenului nu corespund cu cele de
astăzi,în schimb se apropie de cele de pe o
hartă întocmită de Ptolemeu (secolul II
e.n. (45 -46 grade long.estică şi 45 grade
latitudine nordică) . Aceste coordonate se

181
află şi în profeţiile lui Nostradamus când
vorbeşte despre Mica Mesopotamie a Europei
(Coordonatele geografice corespund Terrei
anterior apariţiei continentului Atlantida,când
America se afla lângă Africa şi Europa
.Atunci distanţa intre Africa şi America,în
unele porţiuni se materializa într-un jghiab
cu lărgime de 150-200 m.prin care apele
Oceanului Atlantic de sud făceau contactul cu
Oceanul Atlantic de Nord)

CAPITOLUL IV . REPERELE
BIBLIEI PENTRU EDEN SI GRĂDINA
EDENULUI.
Aceste repere sunt relatate la cap.II
d.m.s. Ele se regăsesc pe harta Dacia Antică
şi azi în teren . Iată dovezile:
1. Rîul ce urcă din câmpie, astăzi se
numeşte Crişul Alb .În timpul Edenului
vărsîndu-se ca şi astăzi în Tisa,urca din
cîmpie către izvoare. Braţele sale
înconjorau Grădina Edenului aflată pe
podiş.(vezi harta Grădina Edenului )
2.Cele patru braţe amintite se deosebesc
unul de altul după caracteristici profunde:
A BRAŢUL PISON Curge printre
pietrele munţilor de la izvoare pînă la balas-
tiera actuală dintre localităţile Ineu şi
Bocsig .Caracteristici: Malurile sunt
desfăcute sub forma unei văi,cu maluri
oblice,încât permit trecerea de pe un mal pe
altul.Adâncimea este relativ mică Pe fundul

182
braţului se află bolovani de piatră în
dimensiuni variate.Braţul înconjoară ţara
Havila unde se găseşte aur (zăcămintele de
aur dinŢara Zărandului.) În timpul
Edenului, filoanele de aur se întindeau
către apus ajungând până la localitatea
Araneag numită Creangă de aur (situată la
cca. l2-l4 km de Centrul Spiritual al
Edenului)Braţul înconjura toţi muntii cu aur
In războiul dintre spirite s-au produs unele
deplasări a munţilor.In prezent fosta ţară
Havila ,ţara aurului,se întinde până la
localitatea Roşia Montană. Aurul acesta,zice
Biblia,este bun. La ce şi dece este mai bun
aurul din ţara Havila decât aurul din alte
zone ? In timpul Edenului aurul avea alte
întrebuiţări decât astăzi ! Pietrele
arheologice ne răspund : din aurul Havilei
se va confecţiona substanţa prin care se va
transmite peste milenii profeţia lui
Dumnezeu cu privire la Fiul Său şi la viitorul
omenirii ! Zăcămintele de aur din ţara
Zărandului au fost exploatate mii de ani,
în timpul Edenului şi mii de ani după
potop..Cantităţi enorme de aur prelucrat şi în
stare nativă, împreună cu alte materii nobile,
azi ,extrem de rare,conform pieselor
arheologice şi logicii, se află depozitate în
subteranele Grădinii Edenului pentru a fi
întrebuinţate de oameni ,atunci când se vor
împlini profeţiile pronunţate de Dumnezeu În
localităţile din jurul Grădinii Edenului

183
circulă, din generaţie în generaţie, legende
despre aurul din subteranele existente în
regiune .Tot aici, zice Biblia,se găseşte bede-
lion şi piatră de onix.Ambele sunt substenţe
necunoscute. Piesele arheologice conţin
peste bust o ţesătură umplută cu substanţe
colorate ( Această ţesătură aseamănă
perfect cu ţesătura numită betelie ,din care
ţărăncile române ,din zonă ,confecţionează
obiecte de podoabă pentru înfrumuseţarea
locuinţelor , sau cu firile lungi de metal
auriu sau argintiu pentru împodobirea
mireselor la cununie, numite„ betală „ nume
ce pare a descinde tot dela cuvântul
„bedelion). Munţii Apuseni conţin
zăcăminte de piatră de cele mai neaşteptate
compoziţii chimice .Bustul pieselor
arheologice este format dintr-un amestec
de pastă provenită din pulberi variate de
piatră de culori diferite,granule mărunte de
metal de culoarea aurului şi de culoarea
luminii alb –strălucitoare ca „ mica „Unele
segmente au culorea albă ca dinţii sau ca
oasele animalelor, culoarea neagră lucitoare
ca resturile de cărbune din furnalele de
topit minereuri .Fotografiile transmise de
satelit conţin tablouri,texte scrise pe
suprafeţe enorm de mari cu substanţă similară
de culoare verde-albastru transparent,şi gălbui
transparent.De sigur ,provin din prelucrarea
pietrelor de onix. În regiune cresc arbori
producători de răşină Concluzia: piatra de

184
onix şi bedelionul din Biblie sunt substanţe
provenite din materialele existente în
regiune,prelucrate după o tehnologie
necunoscută .Bedelionul : pastă de pulbere
de piatră amestecată cu răşină şi alte materiale
din regiune.
B. BRAŢUL TIGRU şi CENTRUL
SPIRITUAL AL EDENULUI..
Acest braţ îşi începea exixtenţa de la
lacul Rovine .Curgea spre vest înconjurând
Grădina Edenului pe latura de nord.,după
care,se vărsă în Tisa Azi se numeşte CrişulAlb
Anterior potopului,braţul forma o curbă
,similară unei seceri cu capetele spre nord.
În timpul potopului curba s-a schimbat
radical,centrul curbei ajungînd la nord,iar cape
-tele acesteia la sud. Cursul vechi apare pe
harta Dacia Antică şi se regăseşte în teren
la estul desenului cetăţii Zqjccic –Ajjeo-o
(Vezi desenul rîului pe harta Dacia Antică
comparativ cu Canalul Gutu Mort (cursul
vechi al Crişului Alb pe hărţile actuale )
În localităţile Zărand şi Seleuş,Crişul Alb
se numeşte„Ta-şinic”unde :Ta este sinta-
gmă,iar „şinic”substantintiv,unitate de măsură
a cerealelor.Sub formă de Taşinic cuvântul
indică o măsură.Ce indică măsura ? sau ,faţă
de ce se realizează măsura ? La aşezarea
Grădinii Edenului pe Globul Pământesc !
Conform hărţii lui Ptolemeu ( secolul II e.n.)
şi a profeţiilor lui Nostradamus când vorbeşte
despre Mica Mesopotamie Europei, acest

185
spaţiu figurează între 45 şi 46 grade grade
longitudine estică şi la 45 grade latitudine
nordică.(Aceste coordonate ,după cum am
arătat, le întâlnim după prăbuşirea scoarţei
terestre în Era Terţiară cînd Americile se
aflau lângă continentul African despărţite de
acesta printr-un jghiab . După apariţia
Atlantidei facându-se o nouă cartografiere a
Terrei primul meridian a fost trasat prin
Atlantida In această situaţie Grădina Edenului
apare la 40 grade long.estică (vezi harta
Dacia Antică )Coordonatele geografice de 45
grade aşează spaţiul Grădinii Edenului în
emisfera nordică asigurându-i
supravegherea permanentă din direcţia
stelei Vega , de pe Constelaţia Lira.
DE REŢINUT : Harta Dacia Antică
prezintă relieful şi coordonatele geografice
pentru Eden din perioada Atlantidei,iar
Ptolemeu şi Nostradamus din era Terţiară.
Caracteristicile braţului Tigru:
a)Adâncimea este superioară celorlalte
braţe.Atinge 6-8 m. b) Malurile sunt tăiate
vertical încât râul nu poate fi trecut de pe un
mal pe celălat mal, decât ,pe locuri anume
amenajate.c)Primăvara când se topesc
zăpezile apele curg zgomotoase , înfuriate
înecând tot ce le stă în cale. (În această
fază Crişul se înfăţişează ca un tigru )d)
Fundul braţului este acoperit cu nisip mărunt.
Biblia dă încă un reper pentru acest braţ
:Braţul curge la răsăritul Assiriei .Assiria a

186
fost un imperiu clădit pe sânge de către
împăraţii Assiriei. Ţara Assiria nu exista în
timpul Edenului.În schimb,în Eden se afla
cetatea Zqjccic Ajjeo-o clădită chiar pe apele
braţului cu ziduri de apărare construite din
canalele umplute cu apele râului. Fotografiile
transmise de satelit prezintă Crişul Alb cu
mult mai larg decât astăzi.Între malurile sale
se observă insule populate,şi poate întărite. Ca
atare, aceste insule constituiau Cetatea,centru
administrativ,distinct de Templul Sfânt care
era înconjurat şi apărat de „centrele militare
„ construite chiar pe apă (Cum se aflau mai
tărziu cetăţile ridicate pe insulele Dunării
Apele curgeau fără încetare din direcţia
răsăritului Astfel, în anticitate au existat
două „ Sirii” : Siria din Dacia şi AsAsiria din
Meopotamia.Conform hărţii Dacia Antică,
numele cetăţii Zqjccic –Ajjeo-o a fost
corectat în Ziri-dava Litera Z,după cum am
văzut, s-a pronunţat şi se pronunţă S. Ca atare
,această cetate era cunoscută cu numele de
Siria, şi numele de cetatea Răsăritului.
Împăraţii Mesopotamiei au voit ca ţara lor să
asemene cu Siria, ţară model a lumii vechi .I-
au pus ţării numele de As-Siria (a doua
Sirie sau Siria de atăzi )
Cetatea Zqjccic-Ajjeo-o este cea mai
veche cetate atestată pe un document dina-
inte potopului (Insulele probabil formau o
reţea legate unele de altele In caz de atac se
sprijineau reciproc. În Templul Sfânt şi în

187
templele de pe insule s-au rugat mari
personalităţi , spirite pozitive şi Isus Cristos .
A fost Centrul Spiritual al lumii înainte de
potop şi mii de ani după potop. In această
cetate şi dup potop veneau să se închine lui
Dumnezeu pelerinii din cele mai îndepărtate
locuri de pe Terra (vezi şi cap. III ,pct.4-6 )

C. BRAŢUL GHIHON .
În Ţara Zărandului se pronunţă Gihon
sau Gihanie.,amintind de dihanie sau de li-
ghioane.Îşi începe cursul de la lacul
Rovine.După ce ,în partea de răsărit,către sud
înconjoară Grădina Edenului se întretaie cu
apele braţului Eufrat ,formând între apele
sale şi apele Eufratului fâşia de teren numită
în Biblie Ţara Cuş . Se varsă în Crisul Alb
la vestul cetaţii Zqjccic-Ajjeo-o.În timpul
Edenului şi multe milenii după acesta era o
depresiune naturală cu ape mocirloase în
care se bălăceau animale monstruoase şi
agresive ,între care şi spirite negative
întrupate. Pe harta Dacia Antică, este desenat
un şarpe uriaş care se ridică din apele
Ghihonului cu gura larg deschisă către
cetatea Zqjccic Ajjeo-o.Spiritele negative
neavând voie să intre în Grădina Edenului
transmiteau idei nefaste celor din
Grădină(Vezi şarpele de pe hartă şi Genesa
cap.Ш vers 4-.5 )
Caracteristici: Ghihonul era şi este o
depresiune naturală cu ape mocirloase cu

188
plante acvatiсe In apele sale trăiesc şi astăzi
broaşte,peşti,şerpi şi alte animale proprii
apelor stătute şi mocirloase.

D.BRAŢUL EUFRAT.
Azi, acest braţ se numeşte râu Cigher.El
izorăşte din Munţi Zărandului, din Eden.
După ce se întretaie cu apele Ghihonului
curge prin sudul Grădinei Edenului făcând
confluenţă cu braţul Tigru la vestul cetăţii
Zqjccic –Ajjeo-o..Caracteristici :a) malurile
se deschid oblic, pe unele porţiuni apele sunt
adânci pe altele mai puţin adânci.Apele sunt
noroioase, iar pe fundul rîului se întâlnesc
zone cu nisip mărunt şi zone cu noroi.
MENŢIUNE: 1)Sumerienii numeau râul
Tigru„ Puratu” iar râul „Eufrat” Idiglatu după
caracteristicile apelor .Puratu avea apa
limpede, albă , filtrată ca şi „Ta-şinicu
„Eufratu avea apele noroioase ca şi râul
Cigher .Cuvintele Puratu şi Idiglatu sunt
proprii dialectului ţărănimii române din Ţara
Zărandului.Aici, aflăm ,adjectivul „ pur” :
alcool pur, aer pur.(Există şi o plantă care se
numeste pur )Rezultă: sumerienii foloseau
cuvinte proprii ţărănimii române din Ţara
Zărandului şi numiseră cele două ape din
Mesopotamia după calitatea apei care era
identică cu apele cunoscute în DaciaAceastă
realitate este dovadă că sumerienii au plecat
după potop din spaţiul fostului Eden din
Dacia.

189
2.Braţele râului ce urcă din cîmpie
constituie repere pentru identificarea Grădinii
Edenului .Ca simple braţe reperele sunt
insuficente.Fiecare braţ avea caracteristicile
şi rolul lui în păstrarea Grădinii Edenului

3, UDAREA GRĂDINII DE APELE


RÂULUI CARE IEŞEA DIN EDEN.
La cap.II vers 10 din Genesa, se arată
:apele râului ieşiau din Eden şi udau Grădina
Edenului. Fenomenul este real .Se regăseşte în
Ţara Zărandului .Până la ridicarea digurilor
apele râului a cărui braţe în totalitate ies din
spaţiul Edenului se vărsau primăvara peste
Grădină realizând un fenomen similar cu al
Nilului din Egipt. Apele cărau nămol
amestecat cu frunze şi flori de pe munţii şi
dealurile pe care le străbăteau .Îngrăşau solul
grădinii mărindu-i şi întreţinându-i fertilitatea
În timpul ultimului război mondial, în acest
spaţiu se cultiva orez (Anterior potopului,
conform imaginilor transmise de satelit,
spaţiul Grădinii Edenului era ocupat in
proporţie de cca l/5 de Templul Sfânt şi
anexele sale.Restul spaţiului a fost folosit ca
teren pentru flori,pomicultură şi agricultură )
4. ŢARA CUŞ
Fâşia de teren aşezată la sudul Grădinii
Edenului între braţele Eufrat( Cigher) şi
Ghihon (Canalul Morilor este numită în Biblie
Ţara Cuş Titlul nu spune nimic.Dece s-a dat
acest nume ?Ce înţeles are? Dialectul ţăranilor

190
români din Ţara Zărandului,harta DaciaAntică
şi toponimicile din zonă spun : ţăranii din
Ţara Zărandului când dau un nume sau o
poreclă unui om sau unui lucru au în vedere
realităţile care i se aseamănă, realităţi care au
denumiri Dacă , la numele ce i se potriveşte
se află numele a două realităţi ,cu două
denumiri diferite,în care ultima literă din
primul nume se regăseşte ca primă literă în al
doilea nume,în numele ce se formează se
exclude una din cele două litere .In speţă,
numele CUŞ este compus din două cuvinte
„cu” ( prepoziţie )şi ” uşi” (substantiv )
Pronunţate separat,cele două cuvinte redau
realitatea. ,adică „Ţara cu uşi” pentru că din
teritoriu acestei ţări se intră în Grădina
Edenului pe cîteva „porţi” sau uşi.Iată şi
numele uşilor transmise pînă astăzi sub formă
de toponimici :a)Ţele-uş ( sau Sele-uş ,unde
„Ţel” semnifică un obiectiv ,concret intrarea
în Grădina Edenului). Este o aşezare veche
construită pe malul râului Cigher . b ) La cca
3 km de localitatea Seleuş, în Ţara Cuş ,
există tarlaua cu numele de” Uşe-ri-ind” ,prin
care trec două drumuri de ţară. Unul duce
,în lungul Ţării Cuş făcând legătură cu
podul construit peste Eufrat pentru a trece în
Grădina Edenului Urmele caselor care se
desfăşoară până la podul de peste Eufrat sunt
transmise de satelit prin fotografiile amintite)
Al doilea drum ducea la localitatea Comla-uş
,de unde , un alt drum după ce trecea podul

191
de peste Ghihon (Canalul Morilor) intra în
tarlaua numită „Uş-tăleci ( Uşa Grădinii )
premergătoare intrării în cetatea Zq-jccic
Ajjeo-o din Grădina Edenului . Amintim:
În rîndul ţărănimii romîne din zona
Sarraandului circulă nenumărate legende
,colizi,tânguiri la morţi ,cântece religioase
etc. despre uşa Grădinii Edenului,despre
încredinţarea pazei acestei uşi lui Sfântu
Petru, despre căderea de pe punte în apă a
celui păcătos carevrea să intre în Grădina
Edenului. Izvoarele acestor legende, le
regăsim astăză în realitatea Edenului din
Dacia , în realitatea apelor ce înconjoară
Grădina , în uşile păzite ,în toponimicile
care transmit informaţii despre un spaţiu real
aflat în hărţi , în teren şi acum în fotografiile
transmise de satelit. .

5.ALTE REPERE PRESUPUSE DE


CERCETĂTORII EDENULUI.
Cercetătorii Edenului din Mesopotamia
au formulat pentru aflarea Edenului şi alte
repere neprevăzute în Biblie,presupuse a fi
existat înainte de potop. Iată aceste repere:
a) Grădina a fost clădită pe un podiş , b) Era
împrejmuită cu „ceva” pentru apărare.; c) În
Grădină nu se putea intra decât pe locuri
amenajate şi păzite împotriva spiritelor
negative şi a oamenilor „păcătoşi „, d)
Braţele râului izvorau din Eden, înconjurau
Grădina fară să treacă prin aceasta.Reperele

192
Bibliei şi reperele formulate de cercetători nu
s-au identificat nici unde pe pământ. Dar,iată
şi acestea se află în Dacia în Ţara
Zărandului.Aci se regăsesc în teren şi astăzi
aşa cum le-au prevăzut cercetătorii Bibliei.
Grădina era aşezată pe un podiş.(vezi harta
Dacia Antică ) Era împrejmuită cu apele celor
patru braţe care se deosebeau unele de altele,
peste care nu se putea trece decât prin „uşi”
a căror nume a rămas ca toponimici pâna
astăzi .Cele patru braţe izvorau din Munţii
Edenului ,dar nu treceau prin Grădină
.Podişul pe care era aşezată Grădina a
dispărut în timpul potopului . Conform
geologilor ,fenomenul a avut loc în perioada
PLEISTOCENULUI din Cuaternar.Deci
potopul cu coborârea şi ridicarea scoarţei
terestre din Dacia de apus este o realitate
recunoscută ştiinţific , şi de vâstră relativ
recentă. Este confirmată de starea reală a
despicării munţilor,vizibilă la Baraţca, şi
Păuliş,confirmată de fotografiile lute prin
Satelit şi oprirea Munţilor Zărandului direct
în câmpie .

6. BOGĂŢIILE EDENULUI.
Spaţiul Edenului a fost ales pe Terra
pentru două motive :să fie văzut permanent
de pe o anumită Stea şi să asigure omului un
trai fericit din toate punctele de vedere
Edenul este aşezat în emisfera nordică la
jumătatea distanţei dintre ecuator şi capătul

193
meridianelor ( polul nord în mişcare de
procesie ) ,adecă la 45 grade, şi la jumătatea
sfertului din lungimea cercului, adică tot la 45
grade .In această situatie e supraveghiat de
pe steua Vega din constelaţia Lira. Solul
Edenului în partea de apus este dintre cele
mai fertile din lume. Istoricii recunosc că aici
în câmpia dintre Tisa,Mureş şi Crişuri s-a
realizat permanent o agricultură performantă
.In valea Crişului alb cresc, după unii
cercetători, prof. univ.Aurel Ardelean, 38 %
din toată flora României, între care şi plante
rare cum sunt narcisele de pe dealul Mocrei.
Terenul ,clima şi apele sale prezintă condiţii
calitativ superiare pentru agricultură,
apicultură,viticultură, ,piscicultură.Subsolul
conţine minereuri nobile,ape termale şi
minerale (Izvorul de la Mocrea , Lipova
Ţipar).plante medicinale ,piatră şi lemn pentru
construcţii…

7. OCROTIREA CETĂŢII
ZQJCCIC-AJJEO-O DE CATASTROFE.
Este un fapt cunoscut şi transmis de
oameni din generaţe în generaţie :fostul
spaţiu al Centrului Spiritual al Edenului este
ocolit de nenorocirile care se abat peste alte
zone terestre:furtuni devastatoare, secetă
cumplită , troene de zăpezi şi geruri nă -
praznice.Aici natura este blândă . Când în
jur apele îneacă oamenii si animale, când
peste tot se aşază geruri şi zăpezi

194
împiedecând deplasarea oamenilor şi a
maşinilor, în spaţiul cetăţii Sarraandului sunt
semne de primăvară. .Furtunile care vin
dinspre S.V. ajungând la aproximativ l2
km de cetate se rup în două şi înconjoară
spaţiul cetăţii. Istoria nu arată să fi existat în
această cetate vărsări de sânge provenite din
revoluţii şi războaie.

CAPITOLUL V BIBLIOTECA
EDENULUI.
În anul 2003 am descoperit în
apeleCrişului Alb, aproape de confluenţa cu
râul Cigher , la adîncimea de cca .8 m o
grămadă de moloz provenit din pereţii
unei clădiri prăbuşită .Clădirea ieşind de
sub ţărmurile râului e dovadă că restul
imobilului se află sub stratul de pămânnt.
Din moloz am ridicat mai multe bucăţi de
piatră, o bucată de cărbune de lemn,o
mandibulă provenind de la un animal.
Spălate şi curăţate obectele prezentau
desene ciudate. După fotografiere cu
aparatele Biroului de Criminalistică al
Poliţiei Arad, şi ,şase ani de studii ,am
constatat că piesele fac parte din Biblioteca
Edenului.Au fost confecţionate de către marii
savanţi ai Edenului, Spirite pozitive de rang
superior .Piesele au fost oferite de noi
Muzeului Judetean Arad care le a refuzat.

195
După nenumărate intervenţii facute la toate
nivelele de specialitate a statului,în cele din
urmă conducerea Muzeului Arad a aceptat să
le preia pentru conservare.pe bază de
proces verbal , semnat şi de delegatul Politiei
Arad care le a fotografiat după ce au fost
ridicate de noi din apele Crişului Alb. .

CAPITOLUL VI. INFORMAŢII DE


PE PIESELE ARHEOLOGICE
1 .Compoziţia pieselor este diferită :
pulbere de piatră ,transformată în pastă
amestecată cu granule de material de
culoarea aurului, mică, substanţe
necunoscute obţinute pe cale chimică pentru
producerea cărbunelui de lemn,a oaselor de
culoare albă a dinţilor, sau a culorilor
spectrului solar .
2.Picturi.Peste bustul pieselor este
aplicată o ţesătură similară beteliei scoţând în
relief,cu ajutorul substanţelor colorate
conturul diferitelor segmente din corpul
animalelor şi al oamenilor reproduşi pe
piese.Desenele-picturi sunt realizate la
dimensiuni submicroscopice ,după o tehnică
ce depăşeşte imaginaţiea.Astfel, din orice
parte priveşti desenele acestea apar realizate
vertical,suprapuse în straturi similar colorilor
spectrului solar. Piesele arheologice au fost
prezentate in capitolele anterioare .

196
3.Textul scris pe piesele
arheologice.Limba vorbită în Eden.
Deschizând titlul picturilor de pe
piesele arheologice fotografiate de către
Biroul de Criminalistică al Poliţiei
Arad,transpuse pe disc,cu diferite programe,
compterul trimite pe ecran mii de pagini
scrise codificat într-o limbă necucunoscută .
Aceste semne pot fi traduse în alfabetul
latin ,în scrierea chineză. greacă etc.
.Examinand cuvintele transmise de computer
constatăm: unele corespunnd cuvintelor şi
foneticii din dialectul ţărănimii române din
Ţara Zărandului .Ilustrativ redăm câteva
cuvinte:
Scrise pe piesă. Pronunţate în Zărand
Sensul în limba română
Amu Amu
Uuuyyyy Uuuiiii
Zc Zc
Dâââceee Dâââceee
Ţc Ţc
Uţu Uţu
Ra Ra
(Rezultă : dialectul vorbit de ţărănimea
română din Ţara Zărandului provine nu din
limba vorbită la Roma ci din limba vorbită în
Eden.Limba vorbită de triburile latine din
Italia conţinând cuvinte de pe piesele
arheologice a fost cosmeticizată de învăţaţii
Romei Aceasta a fost prezentată eronat ca
limbă originară care a înlocuit limba vorbită

197
de populaţia Daciei. În realitate dacii şi
romanii se înţelegeau prin limba vorbită de
populaţia care trăia la ţară şi vorbea aceiaşi
limbă unică moştenită de la populaţia
Edenului salvată de potop cu ajutorul corabiei
de Noe Dovezi sunt scrisul de pe piesele
arheologice !
4.Informaţii conţinute pe fotografii şi
regăsite în textul scris:
-Există două cosmosuri:Cosmosul în
care se află Divinitatea şi Cosmosul nostru
Ambele sunt create de către Ra.(Dumnezeu )
- Cosmosul nostru a fost construit din
particule elementare create de Dumnezeu în
Cosmosul originar.Lansate în valuri sub
formă de gaze, în momentul coliziunii au
produs un vuiet,o căldură şi lumină despre
care am relatat mai înainte. (Experimentul
ştiinţific de la Geneva din anul 2oo8 va trebui
să confirme informaţiile transmise de
Supersavanţii Edenului şi cu cele din
cercetările publicate de noi , începând cu anul
l993 ,sub generecul Teoria Fundamentală a
Creaţiei Universului.)
-Structurarea materiei, în toate
structurile existente , se realizează smilar
prin interacţiunea câmpurilor de forţâ create
înaintea existenţei Cosmosului.
-Se descrie hotărârea lui Ra cu privire
la Grădina Edenului : acest loc a fost ales
de către Ra înaintea existenţei Universului şi
rămâne Ţara Lui pe vecie.

198
- Se arată pe larg începerea şi
desfăşurarea războiului dintre spirite cu
înfrângerea celor negative şi victoria lui Isus
Cristos şi alui Dumnezeu..
-Se descrie procesul care după mii de
ani va fi intentat lui Isus Cristos, cu arătarea
mărturiilor ce vor fi luate de către Marele
Preot împotriva Sa Condamnarea la moarte
prin răstignire;îngroparea,învierea şi înălţarea
la ceruri.
-Se descrie viaţa în infern,în împărăţia
lui Lucifer.
-Zeci de pagini conţin calcule în care
figurează cifre compuse din 35-38 de nu-
mere,între care se remarcă cifra 666 (numărul
fiarei din Biblie.) Calculele urmăresc să
identifice spiritul negativ cu acest număr
,timpul venirii în lume,sub ce nume şi alte
informaţii despre acesta.
5.Banda de episoade.
La deschiderea piesei Răstignirea,piesa
cu brîul de desene amintit, computerul
trimite pe ecran desenele de pe piesa
arheologică transpuse pe o bandă similară
unei coli de hârtie aşezată orizontal .Bandă se
trimite în toate cazurile deschiderii pieselor cu
programul Windows Picture and Fax Viewer
,de unde reese ,că, textul se află scris pe
toate sau aproape toate piesele arheologice
recuperate din Biblioteca Edenului.

199
6, Opere muzicale scrise pentru
orchestră pe piesele arheologice. (S-au desris
mai sus şi nu le repetăm )

7.Alte informaţii transmise prin


piesele arheologice şi harta Dacia Antică.
a) Harta DaciaAntică pusă pe disc
magnetic transmite informaţii similare celor
de pe piesele arheologice : picturi
asemănătoare cu cele de pe piesele
arheologice recuperate din Biblioteca
Edenului , text scris în limba necunoscută,
(1296 pagini) Prezintă cu programul Player
acelaşi cântec…Concluzia:la bază harta a fost
reprodusă de pe o piesă arheologică
similară cu piesele din Biblioteca Edenului.
b).Conform pieselor arheologice
potopul a fost prevăzut în profeţiile pronunţate
de Dumnezeu. Trebuia să vină, doar că
masa oamenilor nu cunoşteau momentul
declanşări.În consecinţă conducătorii
Edenului au luat măsuri preventive.Au
introdus în subteranele Grădinii Edenului şi
a Templului Sfânt principalele secrete de
care dispuneau în legătura înfăptuirea
pe pământ a unei vieţi fericite : proecte ,
aparate finite, semifabricate, aurul bun pentru
întrebuinţări necunoscute ,aparate şi proecte
de zbor în cosmos, hărţi şi informaţii
despre planete, corpuri cosmice, sisteme
stelare. Noe a luat măsuri şi a asigurat cu

200
ajutorul corabiei salvarea specilor de animale
de pe pământ.
c) Grădina Edenului fiind declarată
„Ţara lui Ra pe pământ”această planetă nu va
dispare niciodată. Secretele cunoscute şi
obiectele produse de Supersavanţi Edenului
au fost introduse în subterane pentru a fi
scoase şi puse în aplicare pentru realizarea
fericirii omului întocmit de catre Dumnezeu
In acest caz piesele arheologice nu au fost
descoperite la întâmplare.Au fost îngropate
pînă la împlinirea timpul prestabilit cînd
cineva le va desoperi , prelucra şi prezenta
lumii. La nivel superior a creiaţiei nu există
întâmplare.Această realitate ne obligă să ne
preocupăm de securitatea acestora.
Proectele,informaţiile şi aparatele
confectionate, din care unele pot fi arme
distructive nu trebuie să cadă în mîna
spiritelor negative, sau a indivizilor
destinaţi pierii, pentru ale folosi împotriva
Divinităţii şi a omenirii ! Pentru acest
motiv,conform legilor internaţionale,cerem
persoanelor fizice şi persoanelor juridice
să nu efectueze săpături arheologice sau
construcţii de orice natură care privesc
exploatarea Edenului în spaţiul delimitat de
râurileTisa ,Crisul Alb şi Mureş, iar în
răsărit de o linie ce pleacă la 10 km est de
izvorul Crişului Alb dusă perpendicular pe
lîngă localitatea Roşia Montană pe Mureş în
lipsa unui contract încheiat cu noi ca des

201
coperitori ai spaţiului Edenului,Grădinii
Edenului şi Templului Sfânt al Edenului
Conform legilor internaţionale şi
descoperitori reali a Edenului neconsiderăm
răspunzători pentu păstrarea şi folosirea
cestor acestor bunuri în interesul Divinităţii
şi interesul întregii omeniri

Arad la 25 iulie 2010

NOTĂ Toate drepturile asupra lucrărilor şi


descoperirilor consemnate pe acest site
şi pe site www.cercetarewestinfo.ro sunt
rezervate autorilor: Academician Teodor
Ardelean şi Master Energ.Ing.Cristian Iuhas(
pe unele cărţi C.D.Avram )
Arad la 25 iulie 2010
Academician Teodor Ardelean

202
.

203