Sunteți pe pagina 1din 18

MINISTERUL EDUCAIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

DIRECIA EDUCAIE UNGHENI


LICEUL TEORETIC ION CREANG
Comisia Metodic Socioumanistic
APROBAT COORDONAT
Vrabie Z.___________ , directorul liceului Vrabie L. _________, dir. adjunct
________________2015 _________________2015

Proiect didactic de lung durat


La Geografie pentru clasa a X-a B profil uman
Anul de studii 2015-2016
Profesor: Beschieru Vadim
Semestrul I Semestrul II Anual
Numrulde ore 32 36 68
Lucrri practice 1 1 2
Evaluare 2 3 5

Proiectul este elaborat conform Curriculumului modernizat la geografie 2010

Manual de baz:

Autori N. Volontir, I. Boian Geografia fizic general


Competenele specifice ale disciplinei Geografie:
1. Colectarea, prelucrarea i interpretarea datelor i materialelor geografice;
2. Clasificarea unor elemente, obiecte geografice;
3. Construirea unui demers tiinific geografic;
4. Elaborarea unor documente cu character geografic (scheme, schie, hri, diagrame, imagini, profile);
5. Interpretarea unor documente geografice (texte tiinifice, hri, diagrame, imagini, fotografii, .a.);
6. Caracterizarea complex a unor obiecte, procese, fenomene geografice;
7. Rezolvarea unor probleme abordate n temele studiate;
8. ntocmirea unor prognoze ale evoluiei unor procese, fenomene geografice;
9. Prelucrarea surselor de informaie;
10. Manifestarea unui comportament critic i constructiv fa de problemele mediului i ale societii.

SUBCOMPETENE
1. Comunicarea corect n limba matern cu utilizarera adecvat a termenilor geografici
Selectarea termenilor specifici;
Definirea terminilor noi;
Utilizarea terminilor geografici n comunicare;
2. Aprecierea importanei caracteristicilor i proprietilor fizice ale Terrei
Descrierea structurii Universului i a Sistemului Solar
Argumentarea influienei Soarelui asupra Pmntului;
Analizarea caracteristicilor i proprietilor fizice ale Pmntului;
Explicarea consecinelor micrilor Pmntului;
Aprecierea importanei proprietilor fizice ale Terrei;
3. Reprezentarea cartografic a spaiului terestru
Analizarea modalitilor de reprezentare cartografic a spaiului terestru;
Explicarea elementelor planului i hrii geografice;
Identificarea tipurilor de hri dup diferite criterii;
4. Rezolvarea exerciiilor, problemelor, ce in de reprezentarea cartografic a spaiului terestru
Utilizarea hrii fuselor orare/ a reelei de grade n calcularea orei pe glob;
Msurarea distanelor i suprafeelor pe hri;
Analizarea materialelor cartografice;
5. Analizarea structurii interne i a compoziiei Pmntului
Descrierea structurii interne a Pmntului;
Caracterizarea tipurilor de crust (continental i oceanic)
Analizarea compoziiei petrografice a scoarei terestre
Aprecierea importanei structurii interne i a compoziiei Pmntului pentru natur, pentru via
6. Elaborarea unui demers tiiific despre prognoza evoluiei scoarei terestre
Explicarea rolului factorilor endogeni n dinamica scoarei terestre;
Analizarea cauzelor dinamicii plcilor litosferice;
Caracterizarea general a elementelor geostructurale ale scoarei terestre;
Interpretarea hrii tectonice;
Descrierea particularitilor specifice etapelor evoluiei Pmntului;
Aprecierea rolului scoarei terestre n nveliul geografic. Prognozarea evoluiei scoarei terestre

Caracterizarea complex a reliefului Terrei

Identificarea pe harta fizic a particularitilor reliefului Terrei;


Clasificarea reliefului Terrei conform diferitor criterii;
Explicarea rolului factorilor endogeni n modelarea scoarei terestre;
Caracterizarea unitilor majore de relief ale uscatului i ale bazinelor oceanice;
Explicarea rolului proceselor exogene n modelarea difereniat a scoarei terestre;
Caracterizarea tipurilor de relief;
Analizarea reliefului orizontului local;
Aprecierea rolului scoarei terestre n nveliul geografic.

Caracterizarea generala a atmosferei

Analizarea caracteristicilor generale ale atmosferei terestre;


Aprecierea importanei compoziiei i structurii atmosferei.

Analiza datelor, materialelor grafice i cartografice la caracterizarea elementelor climatice.

Caracterizarea general a tipurilor de radiaie solar;


Interpretarea hrii climatice la caracterizarea i repartiia geografic a elementelor climatice: temperatura aerului, presiunea atmosferic,
vnturile, umiditatea aerului, precipitaiile atmosferice;
Caracterizarea formelor de condensare a vaporilor de ap;
Explicarea aciunii factorilor care determin repartiia geografic a elementelor climatice;
Interpretarea graficilor variaiei elementelor climatice n diferite regiuni ale Terrei;
Analizarea climogramelor;
Caractetrizarea maselor de aer;
Explicarea circulaiei generale a atmosferei;
Aprecierea importanei circulaiei generale a atmosferei.

Citeirea i interpretarea hrii sinoptice

Descifrarea semnelor convenionale ale hrii sinoptice;


Descrierea strii vremii conform hrii sinoptice;
Aprecierea rolului hrilor sinoptice la prognozarea vremii.

Descrierea zonelor climatic

Explicarea rolului factorilor genetici ai climei;


Caracterizarea zonelor climatic;
Argumentarea relaiilor dintre elementele climatice;
Aprecierea rolului climei pentru natur i viaa omului.

Rezolvarea problemelor, exerciiilor ce in de elementele climatic

Aplicarea gradientului termic;


Aplicarea coeficientului de umezire.

Aprecierea importanei atmosferei terestre n cadrul nveliului geografic


Caracterizarea componentelor hidrosferei

Analizarea materialelor grafice despre repartiia apei pe glob;


Aprecierea importanei circuitului planetar al apei n natur;
Analizarea caracteristicilor specifioce prilor componente ale Oceanului Planetar;
Explicarea proprietilor chimice i fizice ale apelor oceanice;
Explicara dinamicii apelor n ocean;
Caracterizarea general a apelor subterane;
Caracterizarea general a rurilor;
Clasificarea lacurilor dup genez cuvetelor lacustre;
Caracterizarea general a mlatinilor i a ghearilor;
Aprecierea importanei hidrosferei n nveliul gepgrafic.

Elaborarea unui demers tiinific despre rolul hidrosferei pentru Terr

Colectarea i prelucrarea datelor i informaiilor;


Construirea reprezentrilor grafice;
Formularea concluziilor despre rolul hidrosferei pentru Terra.

Argumentarea interaciiunii biosferei cu alte geosferei ale Terrei

Explicarea rolului factorilor care condiioneaz rpspndirea organismelor n domeniile: acvatic i continental de via;
Identificarea relaiilor reciproce dintre biosfer i celelalte geosfere.

Caracterizarea complex a solurilor Terrei

Explicarea rolului factorilor de formare a solului;


Clasificarea solurilor;
Interpretarea hrii solurilor;
Manifestarea comportamentului critic i util fa de utilizarea solurilor.

Prelucrarea informaiilor selectate din Internet i din alte surse despre funcionalitile legitilor principale ale nveliului geografic.

Explicarea legitilor nveliului geografic;


Aprecierea funcionalitii legitilor nveliului geografic.
Argumentarea rolului omului n nveliul geografic.
Competene specifice Resurse materiale i de documentare
Uniti de Subcompetene Uniti de coninut Nr. Data
nvare de
ore
1/1.Comunicarea corect n limba Resursele procedurale: analiza, conversaia,
Pmntul matern cu utilizarea adecvat a Universul i sistemul 1 explicaia, demonstraia;
individualitate termenilor geografici. solar Tabelul de concepte, schema Compoziia
n univers Universului, Tehnica Ptratului, Graficul T,
( 11 ore) Tabelul Caracteristicilor.
Resurse materiale: manualul colar, albume
cu imagini, fotografii ale cltorilor, imagini
la calculator, fotografii (comet, stea,
2/2. Aprecierea importanei planet, Lun), desene schematice (forma
caracteristicilor i proprietilor Pmntului, Dimensiunile comparative ale
fizice ale Terrei. Soarelui i planetele sistemului solar, globul
geographic).

Resurse procedurale: analiza fotografiilor i


Soarele i influiena sa 1 a desenelor schematice, conversaia euristic,
asupra Pmntului. explicaia, demonstraia, Tabelul de
concepte, Schema Importana soarelui
Resurse materiale: manualul colar, alte
Evaluare iniial 1 surse bibligrafice, calculatorul, desene
schematice: Structura soarelui; globul
geografic, enciclopedii, postere.
Resurse procedurale: demonstraia,
Individualitatea 1 explicaia, conversaia euristic, analiza
Pmntului n Sistemul desenelor, schematice, problematizarea,
Solar: forma i Graficul T.
dimensiunile Resurse materiale: manualul colar, desene
Pmntului schematice, globul geografic.
Resurse procedurale: demonstraia,
Micrile Pmntului. 1 explicaia, conversaia euristic, analiza
Micarea de rotaie desenelor schematice, problematizarea,
Graficul T, rezolvarea problemelor.
Resurse materiale: manual colar, desene
schematice, globul geografic, imagini
schematice Micarea de rotaie, harta
fuselor orare, imagini la calculator, telurul,
atlasul colar.

Micrile Pmntului. 1 Resurse proceduale: demonstraia, explicaia,


Micarea de revoluie conversaia euristic, analiza desenelor
schematice, problematizarea, Graficul T,
rezolvarea problemelor.
Resurse materiale: manualul colar, desene
schematice, globul geografic, imagini
schematice Micarea de revoluie,
Zonele de cldur, harta fuselor orare,
imagini la calculator, telurul, harta zonelor de
iluminare soalar, atlasul colar.

Proprietile fizice ale 1 Resurse proceduale: demonstraia, explicaia,


Pmntului. conversaia euristic, analiza desenelor
schematice, problematizarea, Schema
Proprietile fizice ale Pmntului,
rezolvarea problemelor, Tabelul
Argumentelor.
Resurse materiale: manualul colar, desene
schematice: Magnetosfera terestr, globul
geographic, imagini la calculator.
3/3. Reprezentarea cartografic a Msurarea i 2 Resurse procedurale: analiza desenelor
spaiului terestru; reprezentarea spaiului schematice, conversaia euristic, rezolvarea
terestru: globul problemelor, exerciii de orientare i de
geografic, harta identificare a unor elemente pe glob i pe
geografic i planul. hart, technical Fiecare hart spune o
Proieciile cartografice. poveste, explicaia, demonstraia, exerciii n
teren, orientarea cu busola, dup semen
locale, technica Eu sunt aici, technica
Graficul T.
Resurse materiale: manualul colar, busola,
ceasornicul, organizatorul grafic, sistemul de
coordonate, globul geografic.
1
4/4. Rezolvarea exerciiilor, Lucrarea practic nr. 1: Resurse procedurale: exerciii de msurare a
problemelor, ce in de Calcularea orei pe distanelor pe glob, harta geografic; exerciii
reprezentarea cartografic a glob, utiliznd reeaua de de calculare a orei pe glob, analiza,
spaiului terestru grade i harta fuselor descrierea, explicarea.
orare Resurse materiale: globul geografic, harta
fuselor orare, atlasul colar, sistemul de
coordonate.

Evaluare sumativ 1 Resurse procedurale: exerciii de analiz a


hrilor tematice, de soluionare a situaiilor
problem, de determinare a distanelor de pe
glob i hart.
Resurse materiale: globul geografic, hri
tematice, atlasul colar sistemul de
coordonate.

Litosfera 1/5. Analizarea structurii interne Structura intern i 1 Resurse procedurale: analiza desenelor
(17 ore) i a compoziiei Pmntului. compoziia Pmntului schematice, a imaginilor la calculator;
descrierea,experimentul, conversaia
euristic, technica tabelul caracteristicilor,
schema radiara, technica Ciorchinele cu 5
satelii.
Resurse materiale: manualul colar, schema
Structura intern a Pmntului,
calculatorul, desene schematice.
Crusta: Compoziia 1
crustei. Resurse procedurale: analiza desenelor
schematice, a imaginilor la calculator,
descrierea, observaia n teren, conversaia
euristic, technical Tabelul Caracteristicilor,
schema radiar, technica Graficul T.
Resurse materiale: manualul colar, desenul
schematic Structura crustei continentale i
celei oceanice, profile, imagini la calculator.
Structura,tipuri. 1
Resurse procedurale: analiza desenelor
schematice, conversaia euristic, descrierea,
Ciorchinele cu doi satelii, schema radiar,
technical Tabelul incomplet.
Resurse materiale: manualul colar, profile
de roci, desene schematice, imagini la
calculator.
2/6. Elaborarea unui demers Dinamica scoarei 1
tiinific despre prognoza terestre: micrile Resurse procedurale: analiza desenelor
evoluiei scoarei terestre. tectonice, cutremurile schematice, analiza harii, conversaia
de pmnt. euristic, demonstaia, explicaia,
problematizarea, Lanul denumirilor
geografice, tabelul Consecine Msuri de
protecie.
Resurse materiale: manualul colar,
calculator, Harta fizic a lumii, Harta zonelor
cu cutremure, desen schematic, fotografii.
Plcile litosferice i 1
dinamica lor Resurse procedurale: conversaia euristic,
descrierea, explicaia, Brainwritengul,
completarea tabelului Presupuneri
Consecine, elaborarea unei comunicri
tiinifice despre dinamica Plcilor
Litosferice, Masa rotund, problematizarea.
Resurse materiale: manualul colar, Harta
fizic a lumii, Harta zcmintelor minerale,
Harta repartiiei vulcanilor active, desene
schematice, imagini la calculator, fotografii,
mulaj al zonei de rift, profil transversal prin
aparatul vulcanic.
Elementele 1
geostructurale ale Resurse procedurale: Tabelul incomplete,
scoarei terestre. completarea schemei: Elementele
geostructurale, analiza imaginilor din
manual, descrierea, explicarea, conversaia.
Resurse materiale: manualul colar, Harta
tectonic a lumii, desene schematice, Harta
fizic a lumii, fotografii i imagini, scara
chronologic.
Geocronologia 2
Pmntului .Scara Resurse procedurale: analiza schemelor
timpului geologic. paleografice, imaginilor la calculator ; tabelul
caracteristicilor, investigaia,descrierea,
explicarea, conversaia.
Resurse materiale: manualul colar, imagini
la calculator, Harta fizic a lumii,scara
timpului cronologic, desene schematice.
3/7.Caracterizarea complex a Relieful.Particularitile 2
reliefului Terrei. generale.Clasificarea Resurse procedurale: conversaia,
reliefului. investigaia, descrierea, tabelul incomplet,
tabelul caracteristicilor, analiza desenelor
schematice, comunicarea geografic.
Resurse materiale: manualul colar,
calculator, Harta fizic a lumii, Harta fizic a
Republicii Moldova;fotografii i desene
schematice cu muni, dealuri, podiuri,
cmpii.
Unitile majore de 1
relief ale uscatului i Resurse procedurale: desen pe tabl i n
bazinelor oceanice. caiete, analiza desenelor schematice, analiza
hrii, analiza fotografiilor, conversaia,
demonstraia, explicaia, schema radiar.
Resurse materiale: manualul colar, Harta
fizic a lumii; fotografii i desene schematice
cu muni, dealuri, podiuri, cmpii; harta-
contur, atlasul colar, portofoliu.
Procesele exogene i 2
tipurile de relief create. Resurse procedurale: conversaia euristic,
Procesele gravitaionale. completarea Agendei cu notie, analiza
imaginilor din manual, nscrierea pe harta de
contur a obiectelor geografice, technica
schema Clasificarea munilor dup
genez, Clasificarea cmpiilor dup
genez, descrierea unei uniti de relief
conform algoritmului, analiza desenelor
schematice, schema radiara Procesele
gravitaionale, technica Graficul T, technica
Conferina de pres.
Resurse materiale: manualul colar, desene
schematice, calculator, fotografii.
1 Resurse procedurale: conversaia euristic,
Relieful creat de apele demonstraia, explicaia, ciochinele, analiza
meteorice unui desen schematic, problematizarea, desen
Relieful fluvial. pe tabl, observaia.
Resurse materiale: manualul colar, desen
schematic, macheta unei ravene, macheta
unei vi fluviale cu elementele sale specifice.

Relieful carstic. Relieful 1 Resurse procedurale: conversaia euristic,


glaciar. Relieful eolian. analiza desenelor schematice i a imaginilor
din manual, descrierea, technica schema:
Relieful carstic, technica Tabelul
Caracteristicilor, explicaia.
Resurse materiale: manualul colar, desene
schematice, calculator, fotografii, scheme,
Harta fizic a lumii, atlasul colar.

1 Resurse procedurale: conversaia euristic,


Relieful biogen.Relieful analiza imaginilor din manual i a
antropic.Rolul scoarei fotografiilor, descriere, problematizare,
terestre n nveliul explicare, observaia, technica Agenda cu
geografic. notie, technica Ciorchinele, observaia n
teren, elaborarea unui referat tiinific:
Importana scoarei terestre n nveliul
geografic.
Resurse materiale: manualul colar, atlasul
colar, harta fizic a lumii, harta-contur,
desene schematice, fotografii cu diferite
forme de relief, calculator.

Resurse procedurale: Exerciii de analiza a


hrilor tematice, de soluionare a situaiilor
problem.
Evaluare sumativ 1 Resurse materiale: hri tematice, teste.
Atmosfera 1/8. Caracterizarea general a Atmosfera terestr. 1 Resurse procedurale: conversaia euristic,
terestr Atmosferei. Compoziia i structura analiza, explicaia, descrierea, technica
(14 ore) atmosferei. Dreptunghiului, schema radiara Structura
atmosferei, technical Brainwriting.
Resurse materiale: manualul colar, desenele
schematice, calculator, fotografii.

Radiaia solar. 2 Resurse procedurale: conversaia euristic,


Temperatura aerului. demonstraia, explicaia, analiza desenelor
schematice, analiza hrilor, problematizarea,
experimentul, Tabelul Caracteristicilor,
Tabelul Cauz-Consecine.
2/9. Analiza datelor,materialelor Resurse materiale: manualul colar,
grafice i cartografice, la termometrul, desen schematic pe tabl, Harta
caracterizarea elementelor izotermelor lunii ianuarie pe glob, Harta
climatice. izotermelor lunii iulie pe glob, dicionare,
schema vnturilor Terrei; calendarul vremii

Umiditatea aerului: 3 Resurse procedurale: conversaia euristic,


formele de condensare a analiza imaginilor din manual, descriere,
vaporilor de ap. explicaie, schema Mrimile umiditii,
Nebulozitatea. schema Tipurile de precipitaii, exerciii
Precipitaiile prin aplicarea coeficientul de umezire.
atmosferice. Resurse materiale: manualul colar, Harta
fizic a lumii, imagine la calculator, desene
schematice, Harta repartiiei precipitailor
atmosferice, imaginea cu girueta, barometrul.

Presiunea atmosferic. 3 Resurse procedurale: analiza imaginilor i


Vnturile. Precipitaiile desenelor schematice, technical Tabelul
atmosferice. Caracteristicilor, schema Clasificarea
maselor de aer, technica Diagrama Venn.
Resurse materiale: manualul colar, desenul
pe tabl, imagini, desene schematice, Harta
repartiiei presiunii atmosferice, roza
vnturilor.
3/10. Citirea i interpretarea Vremea i prevederea 1
hrii sinoptice. ei. Resurse procedurale: observaia dirijat,
exerciii de codificare i decodificare a
elementelor meteorologice.
Resurse materiale: manualul colar, hri
sinoptice, desene schematice, harta fizic a
lumii.
4/11. Descrierea zonelor climatice. Clima.Factorii genetici 1
ai climei.Zonele Resurse procedurale: analiza
climatice. climatogramelor, conversaia euristic,
Lucrare practic nr. 2: 1 explicarea, technica Tabelul caracteristicilor,
Descrierea unei zone algoritmul caracterizrii zonelor climatice,
climatice n baza hrii examinrii hrilor tematice, elaborarea unui
5/12. Aprecierea importanei climatice i climatogramelor. referat despre rolul atmosferei pentru Terra.
atmosferei terestre n cadrul Rolul atmosferei pentru 1 Resurse materiale: manualul colar, atlasul
nveliului geografic. Terra. colar, harta zonelor climatice, climatograme,
Harta fizic a lumii, postere.
Evaluarea sumativ 1
Resurse procedurale: exerciii de analiz a
hrilor tematice, de soluionare a situaiilor
problem.
Resurse materiale: atlasul geografic, hri
tematice, teste.
Hidrosfera 6/13. Caracterizarea Apa n natur. 1 Resursele procedurale: analiza desenelor
(12 ore) componentelor hidrosferei. Repartiia apei pe glob. schematice din manual, conversaia,
explicaia, technica Brainwriting.
Resurse materiale: manualul colar, harta
fizic a lumii, atlase colare, desene
schematice, schema Circuitul apei n
natur, imagini la calculator.

Oceanul Planetar. 2 Resurse procedurale: conversaia euristic,


Proprietile chimice i schema radiar, ciorchinele, technica
fizice ale apelor Descoper i numete, explicaia, analiza
oceanice. desenelor schematice, Tabelul
Caracteristicilor.
Resurse materiale: manualul colar, harta
fizic, desene schematice, atlase colare.

Dinamica apelor n 2 Resurse procedurale: conversaia euristic,


ocean. schema radiar, Tabelul Caracacteristicilor,
schema Elementele unui val, analiza
desenelor schematice, explicaia,
Resursele naturale ale 1 problematizarea, Ciorchinele.
Oceanului Planetar. Resurse materiale: manualul colar, Harta
fizic a lumii, desene schematice, atlase
colare, Harta-contur, Harta repartiia
curenilor maritime pe glob.

Apele uscatului. Apele 1 Resurse procedurale: conversaia euristic,


subterane. completarea Agendei cu notie, schema
radiara, technica cadranelor, explicaia,
descrierea, argumentarea.
Resurse materiale: manualul colar, Harta
fizic a lumii, desene schematice.
Rurile. 1 Resurse procedurale: conversaia euristic,
demonstraia, analiza desenelor schematice,
descrierea, Graficul T, technica Ptratului.
Resurse materiale: manualul colar, Harta
fizic a lumii, Harta bazinelor oceanice i
cumpna principal a uscatului, desene
schematice.

Lacurile 1 Resurse procedurale: conversaia euristic,


explicaia, schema radiar, Graficul T.
Resurse materiale: manualul coalar, Harta
fizic a lumii, Atlasul colar, harta-contur,
imagini cu diferite lacuri, desene schematice.

Mlatinele.Ghearii. 1 Resurse procedurale: analiza imaginilor i


desenelor schematice, conversaia euristic,
Tabelul Caracteristicilor, Ciorchinele.
Resurse materiale: manualul colar, Harta
fizic a lumii, imagini la calculator, desene
schematice, atlasul colar.

4/14. Elaborarea demersului Rolul hidrosferei n 1 Resurse procedurale: coonversaia euristic,


tiinific nveliul geografic. descrierea, explicaia, investigarea
documentelor bibliografice.
Resurse materiale: diferite surse
bibliografice, materiale de pe Internet,
(didactic.ro), scheme, desene, imagini.

Evaluare sumativ 1 Resurse procedurale: exerciii de analiza a


hrilor tematice, de soluionare a situaiilor
problem.
Resurse materiale: hri tematice, atlasul
colar, teste.
Biosfera 7/15. Argumentarea interaciunii Biosfera: limite, 1 Resurse procedurale: conversaie euristic,
(4 ore) biosferei cu alte geosfere ale circuitul substanei n analiza desenelor schematice din manual,
Terrei. biosfer. explicaie.
Resurse materiale: manualul colar,
calculator, fotografii despre circuitul
substanei n biosfer, desene schematice.

Domeniile de via pe 2 Resurse procedurale: conversaie euristic,


Pmnt. analiza imaginilor din manual, explicaie,
Tabelul incomplet.
Resurse materiale: manualul colar,
calculator, fotografii cu diferite animale de
pe glob.

Interaciunea biosferei 1 Resurse procedurale: conversaia euristic,


cu celelalte geosfere ale analiza imaginilor din manual, explicaie,
Pmntului. technica Tabelul Caracteristicilor,
dezbaterea, convorbiri geografice.
Resurse materiale: manualul colar,
calculator, fotografii, postere.
Solul 6/16. Caracterizarea complex a Solul i caracteristicile 1 Resurse procedurale: conversaia euristic,
(3 ore) solurilor Terrei. lui. explicaia, schema radiar, observaia.
Principalele tipuri de 2 Resurse materiale: manualul colar, desene
sol schematice, Harta fizic a lumii, Harta
solurilor, profil de sol, imagini la calculator.
nveliul 9/17. Prelucrarea informaiilor Noiuni generale despre 1 Resurse procedurale: conversaia euristic,
geografic selectate din Internet i din alte nveliul geografic. explicaia, schema radiar, observaia,
(3 ore) surse despre funcionalitatea descrierea, documentarea n reeaua Internet,
legitilor principale ale dezbaterea, Masa rotund.
nveliului geografic. Resurse materiale: manualul colar, desene
schematice,imagini la calculator.
Resurse procedurale: conversaia euristic,
Legitile principale ale 1 explicaia, schema radiar, descrierea,
nveliului geografic. documentarea n reeaua Internet, dezbaterea,
completarea Agendei de notie, convorbirea
geografic.
Resurse materiale: manualul colar, desene
schematice, imagini la calculator.

Mediul geografic i 1 Resurse procedurale: conversaia euristic,


societatea uman. explicaia, schema radiar, descrierea,
documentarea n reeaua Internet, dezbaterea,
completarea Agendei de notie, convorbirea
geografic.
Resurse materiale: manualul colar, desene
schematice, imagini la calculator.

Generaliti 4 Resurse procedurale: chestionare oral, Masa


rotund, prelucrarea informaiei prezentat la
calculator, rezolvarea situaiilor problem.
Resurse materiale: teste,atlase colare, hri
tematice.

Total 68 ore

Discutat i aprobat la edina comisiei metodice


Proces verbal nr. 2 din 3 septembrie 2015
eful comisiei metodice ___________V.Beschieru
Director adjunct_____________L.Vrabie