Sunteți pe pagina 1din 3

BXAMEN DE ABSOLMRE

SPECIALITAIEA: BALNEOFIZ IOKINETOTERA?IE SI RECTIPERARE


AN SCOLAR 20T4.2015- SESIIINEA IULIE 2OI5

SI]BIECTE PENTRU PROBA PRACTICA

Tema 1: a. Tebdc& aplicarii galvanizarii transversale la nivelul genunchiului


b. Dozarea intensitatii curentului aplicat
Tema 2: a. Tehdca aplicarii ionizarii la nivel lombosacrat iIr scop analgetic
b. Enumerari indicatiile ionogal vaniTari i
Tema 3: a. Tehlica aplicarii bailor galvanice patru-celulare
varia e de combinatii ale polaritafii
b. Exmplificati
Tema 4: a Tebnica aptcarii cuentilor diadinamici pe regiulea tmacala
b. Efectele terapeutice a1e formelor: DF, PS
Tema 5: a. Tehnica aplicarii curenfului diadinamic la nivelul umarului
b. Efectele tenpeutice ale formelor MI si PL
Tema 6: a. Tebnica aplicadi curentilor Trabot paraverbal lombar
b- hinoipalele indicatii terapeutice
Tema 7: a. Tehnica aplicarii curentilor interferentiali in coy.arhoza
b. Enumerati variatiile de modulatie si efectele terapeutice obtinute
Terna 8: a Tehnica aplicarii curendlor inteferentiali in edorsa glezrei
b. lndicatiile terapeutice ale curentilor interferetrtiali
Tema 9: a. Tebnica aplicarii rmdelor scurte pe articulatia coxo-femural4 metoda in camp
condetrsatff
b. Erumerati dozele de aatame ale undelor scufie
Tema 10: a. Tehnica aplicaii undelor scurte pe regiunea csrvical4 metoda in caip condsnsator
b- Erplicati metoda subiectiva de dozarc a intensitatii curenhrlui
Tema 11: a- Tebnica aplicarii elechodului tip monoda la nivel lombar, oetoda in camp inductor
b. Aprecierea distantei electozilor fata de suprafata hatata
Tema 12: a- Telmica aplicmii ultrasmetului iu PSH
b. AFeciati durata si dtrnul sedintelor in fimctie de diagnostic
Tsma 13: a. Tehnioa aplicarii exercitiilor kinetice in apa
b. Pregatirea pacientului pentru prooedua
Tema 14: a. Tehnica aplicarii parafrnei pe regiunea coxofemuala bilateral
b. Corfraindicatiile aplicarii de parafina
Tema 1 5 : a. Tehdca aplicarii magnetodialluxului in ner,aoze
b. Reguli geneale de aplicare a MDF
Tema 16r a- Tehnica aplicarii magnetodiaflu-rolui in gonarhoza
b. Contraindicatiile aplicarii MDF
Tema 17: a. Tehnica aplicarii para.finei in spondiloza cen icala
b. Exptcati $odul de actiune al parafinei
Tsma I 8: a. Thnica masajului la nivelul membrelor inferioare
b. Vanelrele frrndamenlale de masaj
Tema 19: a. Tehdca masajului decontractuart la nivelul regiunii cefficale
b. Contraindicatiil masajului
Tema 20: a. Modalitati de aplicare a culentilor diadinamici la nivelul regiurii dorsale
b. Efectele terapeutice ale formelor RS si DF
Tema 2I: a. Tebnica aplicadi bailor galvadce 4 oelDlare ascnde e
b. Explicati pregatirea vanelor pentnr proceduE
Tena22: a. Tehnca aplicarii bailor galvanice 4 celulare descendente
b. Combinatii de polaritate in functie de scopul urmarit
Tena 23 : a. Mobilizarile pasive si autopasive la nivelul membrului supedor
b. Obiectivele mobilizarilorpasive'
Tema 24i a. Tehnica bailor generale cu plarte medicinale
b. Reguli generale ale aplicarii bailor
Tema 25 : a Tehnica impachetarii cu narnol
b. Connaindicatii
Tema 26r a. Tebnica aptcarii ulftasuletului in gonartroza
b. Marcwa traductondui
Tema 27: a. Masajul decontracturant al bmhrlui
b. Contraindioatii majore
Tema 28: a. Masajul tonifiant al coapsei
b. Reguli generale ale masajului
Tema 29: a. Masajul deconftacturant al regiutrii lombare
b. Manel're ftndamefltale ale regiunii lombosaclate
Tema 30: a. Masajul tonifiant al fetei posterioare a gambei
b. Reguli de aptcare a masajului la membrele inferioare
Tema 3l: a. fllhasrmetul in coxarhoza
b. Principii de dozare a intercitatii dcfi2
Tema 32: a. Teh{ica aplioarii [ltrasunetului ir cuplaj indi&ot pentru glz a
b. Contraindicatiile ultrasrmetului
Tema 33 : a- Tehnica iradierii generale cu razele ulhaviolete ( R.U.V.)
b. Efeoto chimioq Foprietati ale RttV
Tema 34: a. R.LR. in spaiu "deschis" Sollux
b. lndicarii R.l.R in spatiu deschis
Tema 35: a. Tehnica RIR in spatiu "inchis" ( bai de lumina)
b. Indicatii RIR in spatiu inchis
Tema 36: a Tebnica RUV fuadiere locala
b. lndicatii RUV
Terla 37: a. MDF itr afctiuni degsneffitive vertebmle
b. Enumemti formele pdncipale de camp rnagnetic
Tema 38: a. MDF post fiacturi de membr
b. Indicatiile MDI in afectirmi reunati$nale
Tema 39: a. MDF in afectiunile digestive
b. Contraindicatiil MDF
Terna 40: a. MDF iII afctiufl ginecologice
b. lndicatiile MDF in afectimile ginecologice
Tema 4 I : a. Afirziuri la nivelul mernbrclor infrioare
b Clasifi carea afirrirlnilor
Tema 42: a. Dusul subacval in obezitate
b. Indicatii si containdicatii ale dusului subaoval
Tema 43 : a. Bai partiale de maini
b. Clasificaea bailor
Tema 44: a- Bai cu CO2 - in afectiunile cardiovasoulaxe
b. Modul de aotiune a bailor cu CO2
Tema 45: a Mofele la nivelul membrelor iderioare
b. hdicatiile mofetelor
Telna 46: a. Curentii diadinamici in regiunea lombara
b. Indicatiile curelltilor diadinamici
Tema 4?: a. Curentii diadfuamioi pe regiunea latero-cervicala (aplicatio gangliohopa)
b. Reglarea htensitatii cuentului
Tema 48i a. Undle scurte in gomrffoza
b. Contraindicatii ale undelor scurtd
Tema 4q. a. I ode scuae io artro,/a umarului
b- Efectele tempeutice dedvate dill actiunea caldudi
Te a 50. a. Unde scufle rn artroza tibiohrsiana
b. Recomandari si reguli pentu utilizarea undele scurte
Tema 5l: a. Modaltati de apticare a parafinei
b. Indicatiile aplicarii parafinei
Tema 52: a. Metode de ltilizare a ultrasunetului
b. Indicatiile ultrasunetului
Tema 53 : a.Indicatiile generale ale aplicatiilor de caldura
b. Baile peste temperatue de neutalitate termica
Tema 54: a. Contraindicatiile aplicatiilor ale rece
b. Modul de actiune si efectele aplicarii proceduii de crioterapie
Tema 5 5 : a. Efectele terapeutice ale cuenhrlui galvanic
b. Tehnica aplicarii curentului galvadc in ne\,Talgia de trigemen
Tema 56: a. Elechozi utilizati in cadrul curentilor interferelrtiali, in aplicatia statica stabila
b. Tehnica aplicmii curentilor interfere[tiali in constipatia qonica
Tema 57: a. Explicati ce pre$rpune tehnica cwentilor de stimulme nervoasa
b. Indicatiile aplicatiei TENS
Tema 58: a. Numiti 4 efecte bio-fizico-chimice ale ultrasuntelor la nivel bio-moleculm
b. Sonoforeza in newa.lgia sciatica
Tema 59: a. Enunerati 5 dintre conhaindicatiile de ordin genelal pertru tratamentul fizical si
curele balneo-chmatrce la aduli
b. Tmtamentul balnear in endocardita ftumafismala
Tema 60: a. Baile ascendente de maird in hipertensiunea arteriala
b. Tehnica de aplicare a afiEiunilor in boala varicoasa
Tema 6l: a Numiti 2 dinte contraindicatiile speciale de trimitere la cura penhu bolnavii cu
poliafrita reumatoida
b. Gimnastica medical4 in pozitie sezand, a pacienfiilui cu poliart ita reumatoida
Tema 62: a. Principalele substante active folosite in ionogalvadzarg
b. Tehnica ionogalvanizarii in gastrita hiperacida
Tema 63 : a. Tebnica aplicarii cuetrtilor inteferentiali in boala artrozica
b. Tehnica aplicarii cataplasmelor in boala artlozica
Tema 64: a. Tehnica RLry in astmul bronsic
b. Tebnica aplicarii MDF in astmul bronsic
Tema 65: a. Enumerati principalele efecte tempeutice ale culentului galvanic
b. Tehnica aplicarii curentului galvanic in PSH