Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea:.

VASILE ALECSANDRI DIN BACU


Facultatea de Inginerie
Calificarea: Ingineria mediului Nivelul de studii:licen
Domeniul fundamental Ingineria mediului Domeniul de studii Ingineria mediului
Programul de studii Ingineria i proteciei mediului n industrie

Grila 2. Stabilirea corelaiilor dintre competenele profesionale i competenele transversale i ariile de coninut, disciplinele de studiu i creditele alocate
Competene profesionale Competene explicitate prin Arii de coninut Discipline de studiu Credite
descriptorii de nivel Pe Pe
disciplin* competen
C1 Explicarea mecanismelor, C1.1. Definirea conceptelor Identificarea conceptului de Matematici aplicate 1 3/4
proceselor i efectelor de fundamentale necesare pentru ingineria mediului Matematici aplicate 2 3/4
origine antropic sau natural aplicarea teoriilor i metodologiei Fizic 1 2/3
care determin i influeneaz tiinifice de mediu. Interaciunea ingineriei Geometrie descriptiv 2/3
poluarea mediului C1.2. Utilizarea cunotinelor mediului cu alte domenii Fizic 1 1/3
tiinifice de baz n definirea i inginereti
tiine i ingineria materialelor 1/3
explicarea conceptelor specifice
ingineriei i proteciei mediului Poluarea factorilor de mediu Utilizarea calculatoarelor 2/3
C1.3 Aplicarea cunotinelor tiina solului 1/3
tiinifice de baza n definirea i Fizic 2 2/3 31
explicarea conceptelor specifice Chimie 1/3
ingineriei i proteciei mediului Limbaje de programare 2/4
inginereti
C1.4. Analiza calitativ i Chimia mediului 1/3
cantitativ a fenomenelor naturale i Fizic 2 1/3
a proceselor tehnologice pentru Economie general 1/2
prevenirea i diminuarea impactului Bazele inginerie mediului 3/6
asupra mediului Ingineria microclimatului n 1/3
incinte
C1.5. Identificarea soluiilor Elemente de inginerie mecanic 2/4
tiinifice de implementare a Integrare european 1/3
proiectelor profesionale si Tehnici de prezentare i 1/3
tehnologice comunicare
C2 Gestionarea i soluionarea C2.1. Descrierea si aplicarea Limbaje de programare 1/4
problemelor specifice de mediu conceptelor, teoriilor si metodelor inginereti
pentru dezvoltarea durabil. practice/ tehnologice/ ingineresti Metode numerice 0,5/3
pentru determinarea strii calitii Termotehnic 1/3
mediului Desen tehnic 2/3
Indicatori de calitate ai Electronic aplicat 2/3 41,5
C2.2. Explicarea i interpretarea mediului Chimia mediului 2/3
conceptelor, metodelor i modelelor Hidrologie i hidrogeologie 1/3
de baz n probleme de ingineria Identificarea surselor i Fizica atmosferei 3/5
mediului factorilor de poluare n Ecotoxicologie i nutriie uman 2/3
diferite domenii
Mecanica fluidelor 1/3
C2.3. Aplicarea cunotinelor Metode numerice 1/3
tehnice i tehnologice de baz n Surse de radiaii i tehnici de 2/4
definirea i explicarea conceptelor protecie
specifice ingineriei i proteciei tiina solului 2/3
mediului Ingineria transporturilor 2/3
Meteorologie i climatologie 1/3
C2.4. Evaluarea calitativa si Bazele ingineriei mediului 2/6
cantitativa a fenomenelor naturale si Surse de radiaii i tehnici de 1/4
a activitilor antropice asupra protecie
calitii factorilor de mediu Matematici aplicate 2 1/4
Ingineria microclimatului n 2/3
incinte
Ingineria transporturilor 1/3
Sigurana i securitatea muncii 2/3
Matematici aplicate 3 3/4
Chimie 2/3
Geometrie descriptiv 1/3
C2.5. Identificarea celor mai bune Metode de analiz i 1/3
soluii tehnice si tehnologice in diagnosticare a calitii factorilor
vederea implementrii proiectelor de mediu
profesionale de ingineria i protecia Bazele ingineriei mediului 1/6
mediului tiina i ingineria materialelor 2/3
C3.1. Selectarea conceptelor, Elemente de inginerie mecanic 2/4
abordarilor, teoriilor, modelelor i Matematici aplicate 1 1/4
C3 Aplicarea principiilor metodelor elementare de calcul Identificarea funcionrii Fizica atmosferei 2/5
generale de calcul tehnologic tehnologic echipamentelor pentru Termotehnic 2/3
protecia mediului Metode numerice 1/3
C3.2. Interpretarea teoriilor, Meteorologie i climatologie 2/3
modelelor i metodelor elementare Ecologie general 2/3
utilizate n calculul tehnologic Cunoaterea principilor Grafic asistat 2/4 39
elementare de proiectare Metode de analiz i 1/3
tehnologic a diagnosticare a calitii factorilor
echipamentelor de protecia de mediu
C3.3. Rezolvarea de probleme mediului Desen tehnic 1/3
utiliznd metode asociate calculului Hidrologie i hidrogeologie 2/3
tehnologic Fenomene de transfer i operaii 2/4
unitare/ Utilaje i tehnologii
ecologice agricole 1
C3.4. Evaluarea instalaiilor, n Sigurana i securitatea muncii 1/3
condiii de asisten calificat, Procedee i tehnici pentru 3/7
utiliznd documenia specific protecia mediului I/ Utilaje i
calculului tehnologic tehnologii ecologice agricole 2
Studiul impactului ecologic I 2/5
Amenajri i construcii 1/4
hidrotehnice/ Construcii
agricole i de microindustrie
alimentar public
Electrotehnic i maini electrice 2/3
C3.5. Utilizarea conceptelor, Tehnici de comunicare i 1/3
teoriilor si metodelor de calcul in prezentare
domeniul ingineriei mediului pentru Mecanica fluidelor 2/3
elaborarea de proiecte profesionale Proiectare asistat de calculator 2/5
Studiul impactului ecologic II 1/5
Ingineria sistemelor de producie 1/3
Practic an II 3/3
C4 Elaborarea i exploatarea C4.1. Selectarea conceptelor, Topografie/ Amenajarea 2/4 44
sistemelor de monitorizare a abordrilor, teoriilor, modelelor i Identificarea metodelor de teritoriului agricol i silvic
poluanilor metodelor elementare privind monitorizare a surselor de Electronic aplicat 1/3
elaborarea i exploatarea sistemelor poluare, a factorilro d Procedee i tehnici pentru 4/7
de monitorizare si prevenire a epoluare protecia mediului I/ Utilaje i
polurii tehnologii ecologice agricole 2
Fenomene de transfer i operaii 2/4
Identificarea aspectelor de unitare/ Utilaje i tehnologii
mediu ecologice agricole 1
Matematici aplicate 3 1/4
Grafic asistat 1/4
Evaluarea impactului asupra Ergonomie 2/5
C4.2. Explicarea teoriilor, modelelor mediului Studiul impactului ecologic I 2/5
i metodelor elementare specifice Cerine de ap pentru industrie/ 1/3
sistemelor de monitorizare a Cerine de ap pentru mediul
poluanilor rural
Ecologie general 1/3
Procedee i tehnici pentru 2/6
protecia mediului II/ Utilaje i
tehnologii ecologice agricole 3
Elemente de electrochimie i 2/3
coroziune/ Resurse naturale
rurale
C4.3. Aplicarea de principii i Reglementri i normative de 1/3
metode de baz n elaborarea i mediu de mediu / Administraie,
exploatarea sistemelor de reglementri i normative rurale
monitorizare a poluanilor Studiul impactului ecologic II 1/5
Procedee i tehnici pentru 2/6
protecia mediului II/ Utilaje i
tehnologii ecologice agricole 3
Monitorizarea mediului 2/4
industrial/ Monitorizarea
mediului agricol
Amenajri i construcii 1/4
hidrotehnice/ Construcii
agricole i de microindustrie
alimentar public
C4.4. Evaluarea datelor obinute din Proiectare asistat de calculator 3/5
exploatarea sistemelor de Practic anul III 3/3
monitorizare a poluanilor Modelarea i simularea 2/4
proceselor de poluare/ Analiza
fezabilitii proiectelor de
dezvoltare rural
Sisteme informatice geografice 1/3
C4.5. Elaborarea de proiecte Management de proiect 1/3
profesionale, n contexte bine Riscuri i securitate industrial/ 1/4
definite, folosind rezultatele riscuri i securitate rural
monitorizrii poluanilor Creativitate tehnic 1/3
Estetic i design industrial/
Tehnologii de prelucrare a 2/4
produselor agricole
Gestionarea deeurilor/ Industrii 2/4
tradiionale
C5 Controlul calitii mediului, C5.1. Definirea conceptelor Studiul impactului ecologic II 2/5
evaluarea impactului si a elementare legate de controlul Activiti de audit de mediu Topografie/ Amenajarea 2/4
riscului i elaborarea de variante calitii mediului, evaluarea teritoriului agricol i silvic
tehnologice cu impact redus impactului si a riscului i elaborarea Amenajri i construcii 2/4
asupra mediului n concordan de soluii tehnologice pentru hidrotehnice/ Construcii
cu cerinele BAT/BREF si cu prevenirea si combaterea polurii Evaluarea calitii mediului agricole i de microindustrie
legislaia n vigoare alimentar public
Ingineria calitii 2/3 30
C5.2. Explicarea conceptelor de Fiabilitate a echipamentelor 1/3
Dezvoltare durabil
inginerie n elaborarea de procese pentru procese industriale
tehnologice, bine definite, cu impact Cerine de ap pentru industrie/ 1/3
redus asupra mediului Cerine de ap pentru mediul
rural
Electrotehnic i maini electrice 1/3
Ingineria sistemelor de producie 1/3
Ecotoxicologie i nutriie uman 1/3
C5.3. Identificarea i soluionarea, Auditul de mediu 1/5
n condiii de asisten calificat, a Monitorizarea mediului 1/4
unor situaii de poluare industrial/ Monitorizarea
mediului agricol
Riscuri i securitate industrial/ 1/4
riscuri i securitate rural
C5.4. Folosirea cunotinelor de Reglementri i normative de 1/3
ingineria mediului pentru a aprecia mediu de mediu / Administraie,
performanele unui proces reglementri i normative rurale
tehnologic industrial n concordan Modelarea i simularea 2/4
cu legislaia de mediu proceselor de poluare/ Analiza
fezabilitii proiectelor de
dezvoltare rural
Studiul impactului ecologic II 1/5
C5.5. Elaborarea, cu asisten Creativitate tehnic 1/3
calificat, de studii / proiecte din Procedee i tehnici pentru 2/6
domeniul ingineriei, al proteciei protecia mediului II/ Utilaje i
mediului si dezvoltrii durabile tehnologii ecologice agricole 3
Gestionarea deeurilor/ Industrii 1/4
tradiionale
Sisteme informatice geografice 1/3
Fiabilitate a echipamentelor 1/3
pentru procese industriale
Elemente de electrochimie i 1/3
coroziune/ Resurse naturale
rurale
Elaborare lucrare de licen 3/3
C6 Desfurarea activitilor C6.1. Definirea conceptelor Managementul ingineriei i Management de proiect 1/3
specifice managementului i elementare de management i proteciei mediului Gestionarea deeurilor/ Industrii 1/4
marketingului n ingineria si marketing tradiionale
protectia mediului Ingineria calitii 1/3
Sistem integrat de Economie general 1/2
C6.2. Explicarea conceptelor, management de mediu Ergonomie/ Inginerie agricol 3/5
teoriilor elementare utilizate n (calitate, mediu, siguran i Estetic i design industrial/ 23
probleme de management i securitate ocupaional, Tehnologii de prelucrare a 2/4
marketing responsabilitate social) produselor agricole
Fiabilitate a echipamentelor 1/3
pentru procese industriale
C6.3. Aplicarea de principii i Creativitate tehnic 0,5/3
metode de baz n rezolvarea Auditul de mediu 1/5
problemelor de management i Surse de radiaii i tehnici de 1/4
marketing protecie
Riscuri i securitate industrial/ 1/4
Riscuri i securitate rural
Auditul de mediu 1/5
C6.4. Analiza practicilor de Practic de specialitate 3/7
management si marketing in Cerine de ap pentru industrie/ 1/3
ingineria si protectia mediului Cerine de ap pentru mediul
rural
C6.5. Aplicarea conceptelor si Practic de specialitate 3/7
teoriilor din domeniul comunicrii Auditul de mediu 1/5
si managementului pentru Tehnici de prezentare i 0,5/3
promovarea proiectelor de mediu comunicare

Competene profesionale Discipline de studiu Credite


Pe Pe competen
disciplin
CT1 Integrare european 2/3
Identificarea si respectarea normelor de etica si deontologie profesionala, asumarea Riscuri i securitate industrial/ Riscuri 1/4
responsabilitilor pentru deciziile luate si a riscurilor aferente i securitate rural
Creativitate tehnic 0,5/3
Metode de analiz i diagnosticare a 1/3 6,5
calitii factorilor de mediu
Reglementri i normative de mediu de 1/3
mediu / Administraie, reglementri i
normative rurale
CT2 Ingineria sistemelor de producie 1/3
Identificarea rolurilor si responsabilitilor intr-o echipa pluridisciplinar si aplicarea de tehnici Studiul impactului ecologic I 1/5
de relaionare si munca eficienta in cadrul echipei Auditul de mediu 1/5 16
Monitorizarea mediului industrial/ 1/4
Monitorizarea mediului agricol
Management de proiect 1/3
Englez tehnic1/ Francez tehnic1 2/2
Educaie fizic 1 2/2
Englez tehnic2/ Francez tehnic2 2/2

Educaie fizic 2 2/2

Educaie fizic 3 2/2


Practic de specialitate 1/7
CT3 Englez tehnic 3/ Francez tehnic 3 2/2
Utilizarea eficienta a surselor informaionale si a resurselor de comunicare si formare
profesionala asistata (portaluri, Internet, aplicatii software de specialitate, baze de date, cursuri Englez tehnic 4/ Francez tehnic 4 2/2
on-line etc.) atat in limba romana, cat si intr-o limba de circulaie internaional
Utilizarea calculatoarelor 1/3 9
Grafic asistat 1/4
Metode numerice 0,5/3
Tehnici de prezentare i comunicare 0,5/3
Sisteme informatice geografice 1/3
Limbaje de programare inginereti 1/4
* Se va meniona numrul de credite prin care disciplina respectiv contribuie la realizarea competenelor, din totalul de credite alocat disciplinei potrivit planului de
nvmnt.