Sunteți pe pagina 1din 29

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII


ȘTIINȚIFICE
Nr. _____/______________
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU DAVILA” PITEŞTI
Str. Făgăraş nr. 10, Piteşti - 110080; Tel/fax:
(+4)0248212541 email: scoala14@yahoo.com

Nr. ........../.....................

ADEVERIN

Se adevere te prin prezenta c doamna Pahon u Alina, profesor titular la


disciplina chimie a aplicat metode, procedee i tehnici de predare inovatoare,
utilizând materialele Engage, preluate din platforma educa ional de profil.

S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la dosarul personal.

Director, Secretar ef,

Anton Iuliana

Prof. Stancu Floarea


ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE
Nr. _____/______________
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU DAVILA” PITEŞTI
Str. Făgăraş nr. 10, Piteşti - 110080; Tel/fax:
(+4)0248212541 email: scoala14@yahoo.com

Nr. ........../.....................

ADEVERIN

Se adevere te prin prezenta c doamna Pahon u Alina, profesor titular la


disciplina chimie a participat la activit i de remediere colar , în cadrul
planurilor de remediere pentru elevii cu cerin e educa ionale speciale: Gae Ionu ,
Saru Cristina i Bo oghin Mihai, în perioada 2014-2016.

S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la dosarul personal.

Director, Secretar ef,

Anton Iuliana

Prof. Stancu Floarea


ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE
Nr. _____/______________
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU DAVILA” PITEŞTI
Str. Făgăraş nr. 10, Piteşti - 110080; Tel/fax:
(+4)0248212541 email: scoala14@yahoo.com

Nr. ........../.....................

ADEVERINŢ

Se adevereşte prin prezenta c d-na prof. Pahon u Alina a desf şurat în


anul şcolar 2014-2015 activit ţi de educaţie incluziv cu elevul Gae Ionu
Octavian, din clasa a VII-a D, elev cu cerinţe educaţionale speciale, conform
Certificatului de orientare şcolar şi profesional nr. ...../.............., eliberat de
C.J.R.A.E. Argeş, în baza planific rii activit ţilor educative şcolare şi
extraşcolare.
Eliber m prezenta pentru dosarul personal.

Prof. psiholog ,

Nicolicea Anca

Director, Secretar ef,

Anton Iuliana

Prof. Stancu Floarea


ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE
Nr. _____/______________
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU DAVILA” PITEŞTI
Str. Făgăraş nr. 10, Piteşti - 110080; Tel/fax:
(+4)0248212541 email: scoala14@yahoo.com

Nr. ........../.....................

ADEVERINŢ

Se adevereşte prin prezenta c d-na prof. Pahon u Alina a desf şurat în


anul şcolar 2014-2015 activit ţi de educaţie incluziv cu elevul Bo oghin
Mihai, din clasa a VII-a C, elev cu cerinţe educaţionale speciale, conform
Certificatului de orientare şcolar şi profesional nr. ...../.............., eliberat de
C.J.R.A.E. Argeş, în baza planific rii activit ţilor educative şcolare şi
extraşcolare.
Eliber m prezenta pentru dosarul personal.

Prof. psiholog ,

Nicolicea Anca

Director, Secretar ef,

Anton Iuliana

Prof. Stancu Floarea


ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE
Nr. _____/______________
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU DAVILA” PITEŞTI
Str. Făgăraş nr. 10, Piteşti - 110080; Tel/fax:
(+4)0248212541 email: scoala14@yahoo.com

Nr. ........../.....................

ADEVERINŢ

Se adevereşte prin prezenta c d-na prof. Pahon u Alina a desf şurat în


anul şcolar 2015-2016 activit ţi de educaţie incluziv cu elevul Bo oghin
Mihai, din clasa a VIII-a C, elev cu cerinţe educaţionale speciale, conform
Certificatului de orientare şcolar şi profesional nr. ...../.............., eliberat de
C.J.R.A.E. Argeş, în baza planific rii activit ţilor educative şcolare şi
extraşcolare.
Eliber m prezenta pentru dosarul personal.

Prof. psiholog ,

Nicolicea Anca

Director, Secretar ef,

Anton Iuliana

Prof. Stancu Floarea


ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE
Nr. _____/______________
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU DAVILA” PITEŞTI
Str. Făgăraş nr. 10, Piteşti - 110080; Tel/fax:
(+4)0248212541 email: scoala14@yahoo.com

Nr. ........../.....................

ADEVERINŢ

Se adevereşte prin prezenta c d-na prof. Pahon u Alina a desf şurat în


anul şcolar 2014-2015 activit ţi de educaţie incluziv cu eleva Saru Cristina,
din clasa a VII-a C, elev cu cerinţe educaţionale speciale, conform Certificatului
de orientare şcolar şi profesional nr. ...../.............., eliberat de C.J.R.A.E.
Argeş, în baza planific rii activit ţilor educative şcolare şi extraşcolare.
Eliber m prezenta pentru dosarul personal.

Prof. psiholog ,

Nicolicea Anca

Director, Secretar ef,

Anton Iuliana

Prof. Stancu Floarea


ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE
Nr. _____/______________
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU DAVILA” PITEŞTI
Str. Făgăraş nr. 10, Piteşti - 110080; Tel/fax:
(+4)0248212541 email: scoala14@yahoo.com

Nr. ........../.....................

ADEVERINŢ

Se adevereşte prin prezenta c d-na prof. Pahon u Alina a desf şurat în


anul şcolar 2014-2015 activit ţi de educaţie incluziv cu eleva Saru Cristina
Valentina, din clasa a VIII-a C, elev cu cerinţe educaţionale speciale, conform
Certificatului de orientare şcolar şi profesional nr. ...../.............., eliberat de
C.J.R.A.E. Argeş, în baza planific rii activit ţilor educative şcolare şi
extraşcolare.
Eliber m prezenta pentru dosarul personal.

Prof. psiholog ,

Nicolicea Anca

Director, Secretar ef,

Anton Iuliana

Prof. Stancu Floarea


ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE
Nr. _____/______________
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU DAVILA” PITEŞTI
Str. Făgăraş nr. 10, Piteşti - 110080; Tel/fax:
(+4)0248212541 email: scoala14@yahoo.com

Nr. ........../.....................

ADEVERINŢ

Se adevereşte prin prezenta c d-na prof. Pahon u Alina a desf şurat


activit ţi cu elevul ........................................, cu p rinţi plecaţi la munc în
str in tate (din grup vulnerabil), conform tabelului cu situaţia elevilor cu p rinţi
plecaţi la munc în str in tate, care a finalizat ciclul de studii în anul şcolar
...................... .

Eliber m prezenta pentru dosarul personal.

Prof. psiholog ,

Nicolicea Anca

Director, Secretar ef,

Anton Iuliana

Prof. Stancu Floarea


ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE
Nr. _____/______________
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU DAVILA” PITEŞTI
Str. Făgăraş nr. 10, Piteşti - 110080; Tel/fax:
(+4)0248212541 email: scoala14@yahoo.com

Nr. ........../.....................

ADEVERIN

Se adevereşte prin prezenta c dl/d-na prof. Pahon u Alina a desf şurat


activit ţi cu elevul Bo oghin Mihai, cu cerinţe educaţionale speciale, conform
Certificatului de orientare şcolar şi profesional nr. 1283 / 26.08.2015, eliberat
de C.J.R.A.E. Argeş, care a finalizat ciclul de studii în anul şcolar 2015-2016 .
Eliber m prezenta pentru dosarul de gradaţie de merit.

Prof. psiholog ,

Nicolicea Anca

Director, Secretar ef,

Anton Iuliana

Prof. Stancu Floarea


ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE
Nr. _____/______________
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU DAVILA” PITEŞTI
Str. Făgăraş nr. 10, Piteşti - 110080; Tel/fax:
(+4)0248212541 email: scoala14@yahoo.com

Nr. ........../.....................

ADEVERIN

Se adevereşte prin prezenta c dl/d-na prof. Pahon u Alina a desf şurat


activit ţi cu eleva Saru Cristina, cu cerinţe educaţionale speciale, conform
Certificatului de orientare şcolar şi profesional nr. ...... / ...................., eliberat
de C.J.R.A.E. Argeş, care a finalizat ciclul de studii în anul şcolar 2015-2016 .
Eliber m prezenta pentru dosarul de gradaţie de merit.

Prof. psiholog ,

Nicolicea Anca

Director, Secretar ef,

Anton Iuliana

Prof. Stancu Floarea


ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE
Nr. _____/______________
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU DAVILA” PITEŞTI
Str. Făgăraş nr. 10, Piteşti - 110080; Tel/fax:
(+4)0248212541 email: scoala14@yahoo.com

Nr. ........../.....................

ADEVERINŢ

Se adevereşte prin prezenta c dl/d-na prof. diriginte Pahon u Alina a


desf şurat activit ţi prin proiecte didactice inovatoare cu eleva Marin Loriana,
din clasa a V-a B cu risc de abandon şcolar, conform statisticii cu num rul de
absenţe de la nivelul clasei, care a realizat progres în înv ţare, finalizând anul
şcolar 2013 - 2014 .

Eliber m prezenta pentru dosarul de gradaţie de merit.

Prof. psiholog ,

Nicolicea Anca

Director, Secretar ef,

Anton Iuliana

Prof. Stancu Floarea


ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE
Nr. _____/______________
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU DAVILA” PITEŞTI
Str. Făgăraş nr. 10, Piteşti - 110080; Tel/fax:
(+4)0248212541 email: scoala14@yahoo.com

Nr. ........../.....................

ADEVERINŢ

Se adevereşte prin prezenta c dl/d-na prof. diriginte Pahon u Alina a


desf şurat activit ţi prin proiecte didactice inovatoare cu eleva Marin Loriana,
din clasa a VI-a B cu risc de abandon şcolar, conform statisticii cu num rul de
absenţe de la nivelul clasei, care a realizat progres în înv ţare, finalizând anul
şcolar 2014 - 2015 .

Eliber m prezenta pentru dosarul de gradaţie de merit.

Prof. psiholog ,

Nicolicea Anca

Director, Secretar ef,

Anton Iuliana

Prof. Stancu Floarea


ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE
Nr. _____/______________
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU DAVILA” PITEŞTI
Str. Făgăraş nr. 10, Piteşti - 110080; Tel/fax:
(+4)0248212541 email: scoala14@yahoo.com

Nr. ........../.....................

ADEVERINŢ

Se adevereşte prin prezenta c dl/d-na prof. diriginte Pahon u Alina a


desf şurat activit ţi prin proiecte didactice inovatoare cu eleva Marin Loriana,
din clasa a VII-a B cu risc de abandon şcolar, conform statisticii cu num rul de
absenţe de la nivelul clasei, care a realizat progres în înv ţare, finalizând anul
şcolar 2015 - 2016 .

Eliber m prezenta pentru dosarul de gradaţie de merit.

Prof. psiholog ,

Nicolicea Anca

Director, Secretar ef,

Anton Iuliana

Prof. Stancu Floarea


ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE
Nr. _____/______________
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU DAVILA” PITEŞTI
Str. Făgăraş nr. 10, Piteşti - 110080; Tel/fax:
(+4)0248212541 email: scoala14@yahoo.com

Nr. ........../.....................

ADEVERINŢ

Se adevereşte prin prezenta c dl/d-na prof. Pahon u Alina a desf şurat


activit ţi cu elevul Gae Ionu Octavian, cu cerinţe educaţionale speciale,
conform Certificatului de orientare şcolar şi profesional nr. ............... /
............., eliberat de C.J.R.A.E. Argeş, care a realizat progres în înv ţare, în anul
şcolar 2014-2015 .

Eliber m prezenta pentru dosarul de gradaţie de merit.

Prof. psiholog ,

Nicolicea Anca

Director, Secretar ef,

Prof. Stancu Floarea Anton Iuliana


ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE
Nr. _____/______________
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU DAVILA” PITEŞTI
Str. Făgăraş nr. 10, Piteşti - 110080; Tel/fax:
(+4)0248212541 email: scoala14@yahoo.com

Nr. ........../.....................

ADEVERINŢ

Se adevereşte prin prezenta c dl/d-na prof. Pahon u Alina a desf şurat


activit ţi cu elevul Bo oghin Mihai, cu cerinţe educaţionale speciale, conform
Certificatului de orientare şcolar şi profesional nr. ............... / ............., eliberat
de C.J.R.A.E. Argeş, care a realizat progres în înv ţare, finalizând anul şcolar
2014 - 2015.

Eliber m prezenta pentru dosarul de gradaţie de merit.

Prof. psiholog ,

Nicolicea Anca

Director, Secretar ef,

Prof. Stancu Floarea Anton Iuliana


ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE
Nr. _____/______________
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU DAVILA” PITEŞTI
Str. Făgăraş nr. 10, Piteşti - 110080; Tel/fax:
(+4)0248212541 email: scoala14@yahoo.com

Nr. ........../.....................

ADEVERINŢ

Se adevereşte prin prezenta c dl/d-na prof. Pahon u Alina a desf şurat


activit ţi cu elevul Bo oghin Mihai, cu cerinţe educaţionale speciale, conform
Certificatului de orientare şcolar şi profesional nr. ............... / ............., eliberat
de C.J.R.A.E. Argeş, care a realizat progres în înv ţare, finalizând anul şcolar
2015 - 2016 .

Eliber m prezenta pentru dosarul de gradaţie de merit.

Prof. psiholog ,

Nicolicea Anca

Director, Secretar ef,

Prof. Stancu Floarea Anton Iuliana


ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE
Nr. _____/______________
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU DAVILA” PITEŞTI
Str. Făgăraş nr. 10, Piteşti - 110080; Tel/fax:
(+4)0248212541 email: scoala14@yahoo.com

Nr. ........../.....................

ADEVERINŢ

Se adevereşte prin prezenta c dl/d-na prof. Pahon u Alina a desf şurat


activit ţi cu eleva Saru Cristina, cu cerinţe educaţionale speciale, conform
Certificatului de orientare şcolar şi profesional nr. ............... / ............., eliberat
de C.J.R.A.E. Argeş, care a realizat progres în înv ţare, finalizând anul şcolar
2014 - 2015 .

Eliber m prezenta pentru dosarul de gradaţie de merit.

Prof. psiholog ,

Nicolicea Anca

Director, Secretar ef,

Prof. Stancu Floarea Anton Iuliana


ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE
Nr. _____/______________
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU DAVILA” PITEŞTI
Str. Făgăraş nr. 10, Piteşti - 110080; Tel/fax:
(+4)0248212541 email: scoala14@yahoo.com

Nr. ........../.....................

ADEVERINŢ

Se adevereşte prin prezenta c dl/d-na prof. Pahon u Alina a desf şurat


activit ţi cu eleva Saru Cristina, cu cerinţe educaţionale speciale, conform
Certificatului de orientare şcolar şi profesional nr. ............... / ............., eliberat
de C.J.R.A.E. Argeş, care a realizat progres în înv ţare, finalizând anul şcolar
2015 - 2016 .

Eliber m prezenta pentru dosarul de gradaţie de merit.

Prof. psiholog ,

Nicolicea Anca

Director, Secretar ef,

Prof. Stancu Floarea Anton Iuliana


ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE
Nr. _____/______________
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU DAVILA” PITEŞTI
Str. Făgăraş nr. 10, Piteşti - 110080; Tel/fax:
(+4)0248212541 email: scoala14@yahoo.com

Nr. ........../.....................

ADEVERINŢ

Se adevereşte prin prezenta c d-na prof. Pahon u Alina a desf şurat


activit ţi cu elevul ....................................................., cu burs social (din medii
dezavantajate), conform tabelului elevilor cu burse sociale ............/.................
Eleva a finalizat ciclul de studii în anul şcolar ...................... .

Eliber m prezenta pentru dosarul de gradaţie de merit.

Director, Secretar ef,

Prof. Stancu Floarea Anton Iuliana


ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE
Nr. _____/______________
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU DAVILA” PITEŞTI
Str. Făgăraş nr. 10, Piteşti - 110080; Tel/fax:
(+4)0248212541 email: scoala14@yahoo.com

Nr. ........../.....................

ADEVERIN

Se adevere te prin prezenta c doamna Pahon u Alina, profesor titular la


disciplina chimie, în calitate de responsabil i membru CEAC, a elaborat
Regulamente de func ionare CEAC, în perioada 2012-2016.

S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la dosarul personal.

Director, Secretar ef,

Prof. Stancu Floarea Anton Iuliana


ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE
Nr. _____/______________
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU DAVILA” PITEŞTI
Str. Făgăraş nr. 10, Piteşti - 110080; Tel/fax:
(+4)0248212541 email: scoala14@yahoo.com

Nr. ........../.....................

Program de sprijinire a dezvolt rii elevilor capabili de


performan la disciplinele chimie i fizic
2013 - 2016

Titlul programului: ”Pot deveni foarte bun!”


Peroada desf ur rii: 2013- 2016

Argument:

Orice copil supradotat identificat de p rinţi sau de şcoal trebuie s


beneficieze de programe educaţionale care s le favorizeze dezvoltarea
potenţialului nativ, astfel încât s accead la performanţe, care s fie convertite
în final în competenţe cu impact social.

Programul are ca misiune sus inerea elevilor talenta i i motiva i care nu


pot atinge excelen a în cadrul educa ional obi nuit, de la clas . Acesta se
adreseaz elevilor care vizez o performan deosebit . Programul este astfel
conceput , încât s -i ajute pe elevi s exceleze în viitorul lor parcurs educa ional,
în competi iile colare, dar i în cre terea încrederii i stimei de sine.

Scopul i obiectivele programului:

Scop: Promovarea i sprijinirea dezvolt rii elevilor capabili de performan în


chimie i fizic , de formare a unui nucleu educa ional orientat c tre dezvoltarea
capacit ilor individuale la nivel maxim, sprijinirea performan ei educa ionale.

Obiective:

 Creşterea conştientiz rii în rândul tinerilor din coala Gimnazial


”Alexandru Davila” în vederea form rii competenţelor specifice
domeniilor chimie i fizic .
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE
Nr. _____/______________
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU DAVILA” PITEŞTI
Str. Făgăraş nr. 10, Piteşti - 110080; Tel/fax:
(+4)0248212541 email: scoala14@yahoo.com

Nr. ........../.....................

 Realizarea unui program educaţional cu coeficienţi de calitate înalt în


paralel cu dezvoltarea armonioas a componentelor personalit ţii copiilor
care urmeaz acest sistem de educaţie.
 Abordarea subiectelor de la concursuri i olimpiade, astfel încât elevii s
lucreze la cel mai înalt nivel de performan .
 Corelarea activit ilor de preg tire pentru concursuri cu Calendarul
activit ilor educative.

Justificare:

coala Gimnazial ”Alexandru Davila” are nevoie de un program pentru


descoperirea şi dezvoltarea talentului şi inteligenţei dedicat copiilor cu potenţial
înalt, pentru a r spunde cerin elor educa ionale la nivel jude ean i na ional.
Programul de preg tire a olimpicilor este dedicat copiilor cu inteligenţ înalt i
reprezint un mediu de hr nire şi de încurajare a supradot rii umane i
inteligen elor multiple.
Programul ”Pot deveni foarte bun!” s-a fundamentat pe convingerea c
identificarea timpurie a copiilor capabili de performan înalt i dezvoltarea de
programe educa ionale care s respecte nivelul lor de dezvoltare sunt esen iale
pentru facilitarea performan elor lor academice i profesionale.
Grupul int :

Manea Tony Constantin – clasa a VII-a D, aVIII-a D

Iva cu Liana – clasa a VII- a B, a VIII- a B

Activit i propuse:

 Preg tire suplimentar s pt mânal (conform graficului planific rii


temelor);
 Efectuarea de expermente în laboratoarele de chimie sau în mediul virtual
(Crocodile Chemistry);
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE
Nr. _____/______________
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU DAVILA” PITEŞTI
Str. Făgăraş nr. 10, Piteşti - 110080; Tel/fax:
(+4)0248212541 email: scoala14@yahoo.com

Nr. ........../.....................

 Rezolvarea de teste folosind Google Docs;


 Folosirea de filmule e cu experimente efectuate de al i elevi sau cadre
didactice i postate pe You Tube;

Profesor coordonator,

Pahon u Alina

Director,

Prof. Stancu Floarea


ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE
Nr. _____/______________
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU DAVILA” PITEŞTI
Str. Făgăraş nr. 10, Piteşti - 110080; Tel/fax:
(+4)0248212541 email: scoala14@yahoo.com

Nr. ........../.....................

Feedback - Program de sprijinire a dezvolt rii elevilor capabili de


performan la disciplinele chimie i fizic

2013 - 2016

”Pot deveni foarte bun!”

1. Premiul II Olimpiad Na ional de Chimie – faza-jude ean 2015 -


Manea Tony
2. Premiul I Olimpiad tiin e pentru Juniori 2015 - Manea Tony
3. Premiul III Olimpiad tiin e pentru Juniori 2014 - Manea Tony
4. Premiul I Concurs Na ional Raluca Ripan, faza jude ean 2014 - Manea
Tony
5. Premiul II Concurs Jude ean Silviu Stoiculescu 2015 - Iva cu Liana
6. Men iune Concurs Noi i Chimia 2014 - echip - Botea I., Popescu T.,
Manea T.
7. Premiul I Concurs Jude ean Gheorghe Mitu 2016 - Iva cu Liana
8. Premiul I Olimpiad tiin e pentru Juniori 2016 - Iva cu Liana
9. Premiul III Olimpiad Na ional de Chimie – faza-jude ean 2016-
Iva cu Liana
10.Men iune Special Concurs Na ional Raluca Ripan, faza na ional 2014 -
Manea Tony
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE
Nr. _____/______________
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU DAVILA” PITEŞTI
Str. Făgăraş nr. 10, Piteşti - 110080; Tel/fax:
(+4)0248212541 email: scoala14@yahoo.com

Nr. ........../.....................

Program de sprijinire a dezvolt rii elevilor talenta i


2013 - 2016

Titlul programului: ”Micul chimist – marele artist”


Peroada desf ur rii: 2013- 2016

Argument:

Talentul este for a din spatele performan ei individuale. Talentul s-a


dovedit a fi bun, cu o condiţie: s fie descoperit.

Copiii talenta i ne fascineaz prin performanţele lor, prin truda şi efortul


lor personal, prin multe ore de munc petrecute cu profesorii coordonatori, în
spa iul colar sau în afara acestuia, susţinuţi de p rinţi, care înţeleg s se ocupe
de educaţia şi instruirea copiilor lor, investind cu încredere şi f r rezere în
acest instruire şi educare – merit respectul nostru.
Programul are ca misiune sus inerea elevilor talenta i i motiva i care nu
pot atinge excelen a în cadrul educa ional obi nuit, de la clas . Acesta se
adreseaz elevilor care vizez o performan deosebit . Programul este astfel
conceput , încât s -i ajute pe elevi s exceleze în viitorul lor parcurs educa ional,
în competi iile colare, dar i în cre terea încrederii i stimei de sine.

Scop:

Informarea şi dezvoltarea personal a elevilor pasionaţi de chimie.

Promovarea i sprijinirea dezvolt rii elevilor talenta i, de formare a unui


nucleu educa ional orientat c tre dezvoltarea capacit ilor individuale la nivel
maxim, sprijinirea performan ei educa ionale.

Programul are ca scop promovarea chimiei prin toate mijloacele.


ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE
Nr. _____/______________
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU DAVILA” PITEŞTI
Str. Făgăraş nr. 10, Piteşti - 110080; Tel/fax:
(+4)0248212541 email: scoala14@yahoo.com

Nr. ........../.....................

Obiective:

 Stabilirea de relaţii interumane cu scopul de a genera şi extinde idei noi şi


iniţiative care s contribuie la dezvoltarea ştiinţei chimice.
 Dezvoltarea unui program în scopul transferului activ de informaţie.
 Susţinerea dezvolt rii pe plan educaţional a elevilor colii Gimnaziale
”Alexandru Davila”.
 Realizarea unui program educaţional cu coeficienţi de calitate înalt în
paralel cu dezvoltarea armonioas a componentelor personalit ţii copiilor
care urmeaz acest sistem de educaţie.
 Corelarea activit ilor de preg tire pentru concursuri cu Calendarul
activit ilor educative.

Justificare:

Programul se adreseaz elevilor claselor VI –VIII pasiona i de chimie i


fizic , mai exact de aspectele practice ale acestora, materializate în cotidian.
coala Gimnazial ”Alexandru Davila” are nevoie de un program pentru
descoperirea şi dezvoltarea talentului şi inteligenţei dedicat copiilor cu potenţial
înalt, pentru a r spunde cerin elor educa ionale la nivel jude ean i na ional.
Programul ”Micul chimist – marele artist” s-a fundamentat pe
convingerea c identificarea timpurie a copiilor talenta i i dezvoltarea de
programe educa ionale care s respecte nivelul lor de dezvoltare sunt esen iale
pentru facilitarea dezvolt rii lor profesionale.

Grupul int :

Elevi gimnaziu: Ioni Ersilya, Ana Maria Pavel, Andreea Marcu, Alexandra
M d lina D n lache, Andrei Mazilu, C lin Anda, Nedelcu Bianca

Elevi liceu: Mihai Bolbea, Iva cu Liana


ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE
Nr. _____/______________
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU DAVILA” PITEŞTI
Str. Făgăraş nr. 10, Piteşti - 110080; Tel/fax:
(+4)0248212541 email: scoala14@yahoo.com

Nr. ........../.....................

Activit i propuse:

 Preg tire suplimentar – aspectele practice ale chimiei


 Efectuarea de expermente în laboratoarele de chimie sau în mediul virtual
(Crocodile Chemistry);
 Folosirea de filmule e cu experimente efectuate de al i elevi sau cadre
didactice i postate pe You Tube;
 Participarea la concursuri care vizeaz acest aspect al chimiei.

Profesor coordonator,

Pahon u Alina

Director,

Prof. Stancu Floarea


ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE
Nr. _____/______________
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU DAVILA” PITEŞTI
Str. Făgăraş nr. 10, Piteşti - 110080; Tel/fax:
(+4)0248212541 email: scoala14@yahoo.com

Nr. ........../.....................

Feedback - Program de sprijinire a dezvolt rii elevilor talenta i

2013 - 2016

”Micul chimist – marele artist”

1. MEN IUNE – Concursul Na ional ”Cum se face?” 2013 - BOLBEA


Mihai i MAZILU Andrei - Creion
2. MEN IUNE - Concursul Na ional ”Cum se face?” 2015 - Ioni Ersilya ,
Andreea Marcu
3. MEN IUNE SPECIAL - Concursul Na ional ”Cum se face?” 2015 -
Ana Maria Pavel
4. PREMIUL SPECIAL Concursul Na ional ”Cum se face?” 2014 -
Alexandra M d lina D n lache
5. PREMIUL TÂN RULUI INOVATOR Concursul Na ional ”Cum se
face?” 2015 Nedelcu Bianca
6. MEN IUNE SPECIAL - Concursul Na ional ”Cum se face?” 2016 -
Nedelcu Bianca
7. MEN IUNE - Concursul Na ional ”Cum se face?” 2016 – Liana Iva cu
8. PREMIUL TÂN RULUI INOVATOR - Concursul Na ional ”Cum se
face?” 2015 – Bolbea Mihai
9. MEN IUNE SPECIAL - Concursul Na ional ”Cum se face?” 2014 –
Bolbea Mihai
10.PREMIUL I – Concursul Jude ean ”Calculatorul în sprijinul chimiei” ppt
- 2016– Nedelcu Bianca
11.MEN IUNE – Concursul Jude ean ”Calculatorul în sprijinul chimiei”
ppt - 2014– Alexandra M d lina D n lache
12.PREMIUL III – Concursul Jude ean ”Calculatorul în sprijinul chimiei”
afi e - 2013– Bolbea Mihai
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE
Nr. _____/______________
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU DAVILA” PITEŞTI
Str. Făgăraş nr. 10, Piteşti - 110080; Tel/fax:
(+4)0248212541 email: scoala14@yahoo.com

Nr. ........../.....................

13.PREMIUL I – Concursul Jude ean ”Calculatorul în sprijinul chimiei” ppt


- 2014– C lin Anda
14.PREMIUL I – Concursul Jude ean ”Calculatorul în sprijinul chimiei” -
afi e - 2015– C lin Anda
15.MEN IUNE – Concursul Jude ean ”Calculatorul în sprijinul chimiei”
afi e - 2014– C lin Anda
16.MEN IUNE – Concursul Jude ean ”Calculatorul în sprijinul chimiei”
ppt - 2015– C lin Anda

S-ar putea să vă placă și