Sunteți pe pagina 1din 4

Program de corectare a sunetelor siflante - studiu de caz

Educ. Dorina Zota

G.P.P. Nr 31 Bacău
Prezentarea cazului:

Nume şi prenume: Ş.R.


Data naşterii: 24.06.2008
A început terapia logopedică la vârsta de 4 ani.
Anamneza:
Naştere prin cezariană, făt cu greutate de 3900g, lungime de 50 cm, alimentat natural o lună.
Istoricul dezvoltării:
Este crescut de ambii părinţi, într-o familie legal constituită. Ambii părinţi manifestă dorinţă de
cooperare, atât cu cadrul didactic cât şi cu profesorul logoped, înţelegând dificultăţile de limbaj ale
copilului.
Primele sunete rostite la 4-5 luni, primii paşi la 9 luni.
În unitatea noastră vine din familie la vârsta de 4 ani.
S-a adaptat greu la mediul din grădiniţă, cât şi în interiorul grupului din cauza dificultăţilor de
comunicare sau de interpretare a cerinţelor celorlalţi. Este timid, retras de multe ori, nehotărât cu cei ce
ar dori să se joace, preferând să se joace singur.
Date psihopedagogice
Dezvoltare intelectuală:
 Concentrarea atenţiei pe rezolvarea sarcinii date de nivel mediu
 Slabă iniţiativă în cooperare şi participare la activităţile de învăţare
 Vocabular activ, mediu dezvoltat
 Voce scăzută
Limbaj
 Dificultate în pronunţia sunetelor siflante “s”- “ş” şi vibranta “r”
 Desparte cuvinte în silabe
 Identifică corect ordinea silabelor la cuvinte simple formate din două silabe
 Sesizează sunetul iniţial din cuvinte
 Utilizează propoziţii simple, corecte din punct de vedere gramatical
 Utilizează corect pluralul substantivelor, adjectivelor, verbelor
 Prezintă dificultăţi în construcţiile genitivale
 Vocabular de nivel mediu, utilizează cuvinte obişnuite
 Înţelege semnificaţia unor cuvinte uzuale: măr, copil, primăvară, maşină, jucărie
Achiziţii dobândite:
- Numără în şir crescător 1-10
- Cunoaşte cea mai mare parte a culorilor
- Este docil, reacţionează pozitiv la solicitările din partea adulţilor şi copiilor
- Preferă jocuri de construcţie şi puzzle uşoare
Dezvoltare socio-emoţională
 Interacţionează mai greu cu copiii şi adulţii
 Este emotiv şi sensibil, prefer jocul solitar
 Abandonează uşor o sarcină pe care nu o poate rezolva
 Reacţionează pozitiv la aprecierea educatoarei
PLAN OPERATIV DE INTERVENŢIE

Scopul: dezvoltarea abilităţilor de comunicare, corectare a pronunţiei sunetelor siflante “s”- “ş”
valorificarea potenţialului fizic şi psihic al copilului în vederea realizării unui debut şcolar bun
Persoane implicate : educatoare grupă
Obiective pe termen lung:
-dezvoltarea exprimării orale, a capacităţii de comunicare, înţelegere şi utilizare corectă a
semnificaţiilor structurilor verbale.
Obiective pe termen scurt:
- exprimare liberă şi corectă prin participare la jocuri, jocuri exerciţii, activităţi;
- dezvoltarea componentei semantic a limbajului, înţelegerea semnificaţiei unor cuvinte uzuale;
- pronunţia corectă a sunetelor afectate, în silabe, cuvinte şi propoziţii;

Nr. Obiective pe termen Activităţi de învăţare Activitatea Perio Evaluare


Crt. scurt preşcolarului ada
1 Să recepteze un mesaj Activităţi alese: -să aleagă Octo -receptează mesajul;
verbal simplu şi să ALA1 Joc exerciţiu: jucăria şi să o mbri -acţionează lent
acţioneze conform “Te rog să-mi denumească e
mesajului primit aduci…” (jucării) 2013

Activităţi alese: Octo -alege jucăria


ALA1 Joc exerciţiu: -să aleagă mbri -conversaţie seacă
“Caută-ţi un jucăria şi să e -necesită întrebări
prieten…” (jucării) converseze cu 2013 ajutătoare
aceasta

2 Să înţeleagă ALA3 Joc exerciţiu: -să explice Octo Răspunsuri :


semnificaţia unor “Spune ce este?” semnificaţia mbri - Mărul este un fruct.
cuvinte uzuale -un măr cuvintelor date e -Un copil este un om
-un copil 2013 mic care are părinţi
-o maşină mari.
- o jucărie -O maşină este un
-primăvara mijloc de transport.
-O jucărie este un lucru
cu care ne jucăm.
-Primăvara este un
anotimp rece sau cald.
3 Să pronunţe corect şi ALA1 Joc exerciţiu: - să pronunţe Noie -pronunţie incorectă
clar sunetul “s” “Şarpele” sunetului “s” mbri
“Gânsacul supărat” folosind poziţia e
“sss….sss…” corectă a gurii 2013

4 Să pronunţe corect ALA1 Joc exerciţiu: -să repete în cor Octo -se antrenează în joc
onomatopee cu “Cheamă pisicuţa: cu grupul de mbri - parţial corect
sunetul “s” pissss” joc, individual e
onomatopee 2013
5 Să pronunţe corect şi ALA1 Joc exerciţiu: -să pronunţe Noie - se concentrează pe o
clar sunetul “s” în “Repetă după mine” silabe mbri perioadă scurtă
silabe prelungind e -abandonează jocul
sunetul “s”; 2013
sssa, ssse, sssi,
ssso, sssu
6 Să pronunţe cuvinte ALA1 Joc exerciţiu: -să pronunţe Noie - pronunţie relativ
monosilabice “Învăţăm împreună să cuvinte cu mbri corectă
vorbim” sunetul “s”- sac, e
nas, soc, fes, 2013
sec, sos, sus
7 Exersarea sunetului ALA 3 Activităţi de -să completeze Noie Sa….re
“s” în cuvinte în după amiază silaba formând mbri Ca…re
poziţie iniţială, Joc exerciţiu: cuvinte după e Ma…să
mediană, finală “Spune mai departe” imagini 2013 Sa…pă
Cla…să
Fru …mos
Versuri recitative
“Un căţel pufos -să pronunţe rar -participă la activitate
Sare pe un os. cuvinte -pronunţie îmbunătăţită
Oo, ce curajos!” accentuând Dece a sunetului “s”
“Urs, urs, mofturos sunetul “s” şi să mbri
Sforăie periculos.” formuleze e
propoziţii din 2013
două cuvinte
8 Exersarea sunetului ALA 1 -să recite în cor, Dece -se antrenează în joc
“s” în cuvinte în ALA1 Joc exerciţiu: în grup, mbri -individual recită încet
poziţie iniţială, “Spune după mine”: individual e -emisie corectă a
mediană, finală “soare” versuri 2013 sunetului “s”
“stele” -pronunţie fără
“stup” accent pe
“semafor” sunetul “s”
“dans” -să pronunţe
“plâns” rar cuvinte
“spumos” accentuând
sunetul “s” şi să
formuleze
propoziţii din
două cuvinte
9 Să pronunţe alternativ ALA1 Joc exerciţiu: -să emită prin Ianua -pronunţie
prelungind uşor “Facem linişte alternanţă rie nediferenţiată a celor
sunetele “s”, “ş” sss…..şşş” sunetele “s”, 2014 două sunete
“ş” folosind
poziţia corectă
a aparatului
articular
10 Să pronunţe ALA2 Joc de mişcare: -târâre pe palme Ianua -se antrenează cu
onomatopee cu “Pisica prinde şi genunchi cu rie plăcere în joc
sunetul “ş” şoareci” pronunţie “pâşş, 2014
pâşşş ,pâşş -pronunţie insuficient
,pâşşş” formată
“Să speriem păsările”
11 Să pronunţe silabe cu ALA3 Joc exerciţiu: -să pronunţe Febr -docil
sunetul “ş” “Ne jucăm cu sunete” silaba uarie -cooperant
prelungind 2014 -emitere parţial corectă
sunetul “ş” : (la începutul cuvântului)
şşşa, şşşe, şşşi,
12 Să pronunţe cuvinte ALA1 Joc exerciţiu: -să înlocuiască Febr -reproduce în ritm lent
monosilabice cu “Schimbă sunetul” sunetul uarie
accent pe sunetul “s”- “s”cu“ş” 2014
“ş” Cos-coş
Nas-naş
13 Să pronunţe corect ALA 2 Versuri -să recite Febr -îi plac versurile ritmate
sunetul “ş” în cuvinte recitative versuri uarie şi se străduie să repete
în poziţie iniţială, “Moş, moş Cocoloş respectând 2014
mediană, finală Duce-n coş un cocoş”; ritmul, cu
“Într-un coş, accent pe
Lângă moş,
sunetul “ş”
Stau şapte şoricei
fricoşi”
14 Să utilizeze numărul ALA1 Joc exerciţiu: -să găsească Marti -găseşte cu uşurinţă
substantivelor “Eu spun una, tu spui pluralul e cuvântul potrivit
(singular, plural) multe” cuvinte: urs-urşi 2014 -pronunţie parţial
-şapcă-şepci .. corectă a sunetului “ş”
15 Să utilizeze sunetul ALA1 Joc exerciţiu: -să aleagă un Marti -formulează propoziţii
“ş” în cuvinte, “Spune ceva jeton e scurte
propoziţii despre….” -să denumească 2014 -pronunţie parţial
imaginea corectă.
-să spună ceva
despre….
-şoricel,
maşină, poşetă

Concluzii
Formarea deprinderilor de a pronunţa corect sunetele limbii române este condiţionată atât de
maturizarea şi perfecţionarea aparatului neuro-motor, cât şi de calitatea auzului fonematic.
Condiţionarea între percepţia auditivă şi pronunţarea corectă este directă, auzul având rolul de a oferi
modelul, dar şi controlul emiterii de sunete.
Datorită intervenţiilor educaţionale de specialitate (consiliere psihopedagogică, terapie
logopedică, program de intervenţie personalizat) se constată în prezent diminuarea dificultăţilor de
comunicare, relaţionare şi integrare.

Bibliografie:
- Verza, E. – 1977, Dislalia şi terapia ei, EDP, Buc.
- Vrăsmaş, E., 2009,(coord.), 8 Log, Program de exerciţii logopedice pentru remedierea dislaliei.
- www logopedics.