Sunteți pe pagina 1din 4

NUME ȘI PRENUME....................................................

TEST P1

I. Încercuiește varianta corectă:

1.Părintele Ioan și bădița Vasile umblau prin sat sfătuind pe oameni:


a)să-și îngrijească gospodăria
b)să-și dea copiii la învățătură
c)să plătească bisericii, taxele

2. Calul Bălan a fost încălecat prima dată de:


a)Nică a lui Costache
b)Trăsnea
c)Smărăndița popii

3.Bădița Vasile era:


a)om frumos, dar sever
b)cuminte, harnic și rușinos ca o fată mare
c)un gospodar neîntrecut

4.Mama lui Nică ținea cu tot dinadinsul să-l facă:


a)popă
c)avocat
d)dascăl

5.Vorbele următoare: ”-Ian taci, măi femeie, că biserica-i în inima omului și dac-oi muri tot la biserică am să șed” îi
aparțin: a) preotului Ioan
b)bunicului lui Nică
c)tatălui lui Nică

6. Bunicul lui Nică se numea: a)Nicolae Duhu b)David Creangă c)Vasile Aniței

II. Completează spațiile punctate cu răspunsuri corecte:

7. Bunicul lui Nică îi zise tatălui acestuia :

”Nu-i rău măi Ștefane să..............................................................................................................................................”.

8.Irinuca avea o fată balcâză și lălâie ”de-ți era...............................................................................................................”

9.”Și în ziua de Paști am tras un ”Îngerul a strigat” la biserică de au rămas toți oameni cu gurile căscate. Și mamei îi

venea.................................................................................................................”.
NUME ȘI PRENUME....................................................
TEST P2

I. Încercuiește varianta corectă:

1.Când Nică se gândea la casa părintească simțea:


a)o strângere de inimă
b)că-i saltă inima de bucurie
c)o durere profundă

2.Mama lui Nică era vestită pentru:


a)năzdrăvăniile sale
b)cultura ei
c)grija sa față de familie

3.Nartorul consideră că doar copilăria este singura:


a)veselă și nevinovată
b)perioadă importantă din viață
c)perioadă neînsemnată

4.Când mama lui Nică nu mai putea de obosită, băieții:


a)”ridicau casa în slăvi”
b)mâncau smântâna de pe oale
c)plecau la scăldat

5.Când mama se plângea tatălui lui Nică de năzbâtiile copiilor, acesta considera că ei trebuie:
a)să înceteze distracția
b)să se joace liniștiți deoarece asta înseamnă să fii copil
c)să fie puși la muncă

6.Odată la un Sfântul Vasile, băieții s-au hotărât să:


a)meargă la săniuș
b)să meargă cu plugușorul
c)să cânte în biserică

II. Completează spațiile punctate cu răspunsuri corecte:

7.”Dacă-i copil, să se joace, dacă-i cal............................, ......................................................................”

8.”Nu-i acasă Ion, zice.............................. .................................. S-a dus cu moșu-tău să aducă niște sumani”.

9. ”Dă pace băiatului,moșule, zise un humuleștean de-ai nostru că-i feciorul lui............................................

.........................................
NUME ȘI PRENUME....................................................
TEST P3

I. Încercuiește varianta corectă:

1. Naratorul se consideră doar:


a)un boț cu ochi, o bucată de humă însuflețită în sat
b)un ciob
c)un suflet cald

2.Regula ”de trei” a fost enunțată de:


a)părintele Isaia Duhu
b)mama lui Nică
c)bădița Vasile

3.Lui Nică Oșlobanu i-a căzut într-o zi din sân, chiar în timpul orei:
a)un măr
b)un boț (o bucată) de mămăligă
c)o nucă

4.Autorul gramaticii după care studiau Nică și colegii lui la Fălticeni era:
a)Măcărescu
b)Sadoveanu
c)părintele Ioan

5.Trăsnea încerca să învețe gramatica:


a) în mod logic
b)memorând atât întrebările cât și răspunsul, fără să gândească
c)dimineața devreme

6.Când mergeau acasă în vacanță, băieții mâncau:


a)porumb fiert
b)costițe de porc afumate, slănină, mămăliguță
c)pâine cu gem

II. Completează spațiile punctate cu răspunsuri corecte:

7.”Satul .....................................în care m-am trezit, nu-i un sat lăturalnic, mocnit și lipsit de priveliștea lumii ca alte
sate”.

8.”Odată venise rândul lui Oșlobanu să cumpere...........................”.

9.” Dar vorba aceea „Dacă te-ai băgat în joc.........................................................”.


NUME ȘI PRENUME....................................................
TEST P4

I.Încercuiește varianta corectă:

1. Nică nu se ducea din Humulești:


a)cum nu se ducea vulpea din vizuină
b)cum nu se dă scos ursul din bârlog
c)cum nu stăteau tăranii în oraș

2.Personajul pricipal trebuia să plece la Socola:


a) după stăruința mamei
b)să-i demonstreze preotului Ioan că e capabil
c)să învețe o meserie

3.Prin satul Humulești trecea râul:


a) Mureș
b) Ozana
c) Prut

4.Nică a fost însoțit la Socola de un prieten numit:


a) Trăsnea
b) Zaharia lui Gâtlan
c)Ion Mogorogea

5.În noaptea dinaintea plecării la Socola, Nică:


a)s-a distrat prin sat
b)a mâcat pe săturate
c)s-a frământat foarte tare

6.Pentru a scăpa de batjocorile oamenilor privind neputința cailor de a trage căruța, băieții l-au sfătuit să spună că
transportă:
a)pietre
b)niște drobi de sare de la Ocnă
c)lemne

7. ”Să dea Dumnezeu tot anul să fie sărbători și numai o zi de lucru, și atunci să fie.............................................

................................”

8.”-Nu mă duc mamă, nu mă duc la Socola, măcar.............................................!”

9.”........................................................., însă, mâna cum știa el, căci smârțoagele lui de cai erau vlăguiți din cale-
afară”.