Sunteți pe pagina 1din 1

TEST DE VERIFICARE A LECTURII 10.

După năzdravăniile din timpul verii (furatul


Amintiri din copilărie cireselor, prinderea pupezei, fuga la scăldat),
de Ion Creangă copilul îşi schimbă comportamentul deoarece:
a) începe şcoala
1. Cel care îl meşteşugeşte pe Sf. Neculai este: b) vrea să ajungă preot
a). moş Fotea c) îşi dă seama că a supărat-o pe mama
b). părintele Ioan d) vrea să fie lăsat la şcoală
c). Ştefan 11. La Târgu-Neamţ, Nică îl are drept profesor pe:
d). bădiţa Vasile a). dascălul Trăsnea
2.Cine este personajul caracterizat prin notaţia că b). părintele Isaia Duhu
întrecea mai pe toţi băieţii şi din carte, dar şi din c). privighetorul Pârvu
nebunii: d). stareţul Nionil
a). Toader a Catincăi 12. La catihetul din Fălticeni, Trăsnea nu reuşea
b). Nic-a lui Costache să înveţe:
c). Nic-a lui Ştefan a). rugăciuni din Biblie
d). Smărăndiţa popii b). psalmul „Îngerului a strigat”
3. Dascălul luat la oaste cu arcanul este: c). regula de trei simplă
a). Iordache d). gramatica lui Măcărescu
b). Vasile 13. Gazda lui Nică la Fălticeni era:
c). Teofan a). Pavel ciubotarul
d). Ioan b). Fotea cojocarul
4. Boala de care a suferit Nică pe timpul cât a stat c). moş Bodrângă
la stână se numea: d). popa Buliga
a). gripă 14.Colegii de la Fălticeni îi spunea lui Nică:
b). pojar a) Creangă
c). holeră b) Ion
d). scarlatină c) Ştefan
5. Personajul care are ideea ca Nică să urmeze d) Ştefănescu
şcoala din Broşteni este: 15. Nică e nemulţumit de acestă şcoală pentru că:
a). bunicul David a) era prea mult de învăţat
b). Ştefan b) profesorii nu veneau la ore
c). Smaranda c) nu avea prieteni
d). părintele Ioan d) nu avea timp liber
6. La şcoala din Broşteni, Nică este coleg cu : 16. Nică se mută la şcoala Socola pentru că:
a). vărul Dumitru a). are note bune
b). Irinuca b). are note proaste
c). fratele Vasile c). se desfiinţează catihetul
d). Nastasia d). insistă părinţii
7. Printre activităţile preferate ale copiilor din 17. În călătoria spre Iaşi, Nică este condus de:
timpul iernii nu se numără: a). David din Pipirig
a). colindatul b). vărul Dumitru
b) furatul cireşelor c). Luca Moşneagul
c). jocul de-a biserica d). tatăl său
d). smântânitul oalelor 18. Ce părere are Nică despre plecarea la Iaşi:
8. Unde era aşteptat Nică atunci când se abate a) se bucură că va merge la o şcoală mai bună
din drum să prindă pupăza din tei? b) este trist pentru că se desparte de sat şi de
a). la scaldă familie
b) la şcoală c) speră că va deveni un preot cu o parohie bună
c) la târg d) e supărat că nu poate să se însoare
d) la locul de praşilă
9. Nică participă la şezătorile din timpul serii Punctaj:
pentru : 5 puncte pentru fiecare răspuns corect
a). a sta alături de Măriuca, de care era 10 puncte din oficiu
îndrăgostit
b). a asculta basme
c). a toarce cât mai multe fuioare de lână
d). a nu o mai supăra pe mama lui