Sunteți pe pagina 1din 14

FISA DE DEZVOLTARE PSIHOMETRICA PORTAGE

Socializare (83 itemi)

0-1 ani
1. Urmăreşte cu privirea persoane care se mişcă în câmpul său vizual
2. Zâmbeşte ca răspuns la atenţia acordată de adult.
3. Vocalizează ca răspuns la atenţia ce i se acordă.
4. Îşi priveşte mâinile, zâmbeşte adeseori sau vocalizează.
5. Răspunde la faptul că se află printre membrii familiei zâmbind, vocalizând sau încetând să
mai plângă
6. Zâmbeşte ca răspuns la expresia facială a celor din jur.
7. Zâmbeşte şi vocalizează la vederea imaginii în oglindă
8. Atinge şi-l trage pe adult de păr, nas, ochelari
9. Se întinde spre obiectul oferit.
10. Se întinde spre persoanele familiare.
11. Se întinde spre oglindă, loveşte uşor cu mâna imaginea din oglindă sau un alt copil.
12. Ţine şi examinează obiectele oferite cel puţin un minut
13. Scutură sau strânge obiectele care îi sunt puse în mână, producând sunete neintenţionat.
14. Se joacă singur timp de 10 minute.
15. Caută adesea contactul vizual atunci când vă ocupaţi de el 2-3 minute.
16. Se joacă singur cu plăcere, timp de 15-20 de minute, în preajma adultului care se ocupă de
treburile lui.
17. Vocalizează pentru a atrage atenţia.
18. Imită jocul „cucu-bau”.
19. Bate din palme (ca la Ala-Bala), imitându-l pe adult.
20. Face din mână „pa-pa” imitând adultul.
21. Ridică braţele „aşa de mare” imitând adultul.
22. Oferă adultului o jucărie, un obiect, puţină mâncare, dar nu o şi lasă întotdeauna19.
23. Îmbrăţişează, mângâie, sărută persoane „familiare”.
24. Răspunde la propriul nume cu privirea sau întinzându-se să fie luat în braţe.
25. Apasă sau scutură o jucărie ca să producă un sunet prin imitaţie.
26. Manipulează o jucărie sau un obiect.
27. Oferă jucăria sau obiectul adultului şi o lasă acestuia
28. Îmită mişcările altui copil când se joacă

1.2 ani
29. Imită adultul în diverse activităţi (aranjează îmbrăcămintea, întinde aşternutul, manevrează
vesela).
30. Se joacă cu alt copil, fiecare făcând activităţi diferite.
31. Participă la jocuri, împinge maşinuţa sau se joacă cu mingea cu un alt copil timp de 2-5
minute.
32. Acceptă absenţa părinţilor prin continuarea activităţii, exprimându-şi eventual supărarea
pentru moment.
33. Explorează activ mediul înconjurător.
34. Participă la jocuri de manipulare (trage sfoara, întoarce manivela) împreună cu alte
persoane.
35. Îmbrăţişează şi duce în braţe o păpuşă sau o jucărie de pluş.
36. Repetă acţiuni care produc zâmbete şi atrag atenţia.
37. Aduce cărţi adultului pentru a-i „citi” sau să le „citească” împreună.
38. Trage o altă persoană pentru a-i arăta o serie de acţiuni sau obiecte.
39. Îşi trage mâinile şi spune „nu-nu” când se află în apropiere de obiecte ce-i amintesc
interdicţia.
40. Aşteaptă să i se satisfacă necesităţile (schimbat, alimentat) când este plasat în scaunul înalt
sau pe masa de schimbat.
41. Se joacă cu alţi 2-3 copii.

1
42. Îşi împarte jucăriile sau mâncarea cu un alt copil atunci când i se cere.
43. Salută pe copiii de vârsta sa şi persoanele familiare când i se aduce aminte.
44. Îndeplineşte ceea ce îi cer părinţii 50 % din timp.

2-3 ani
45. Poate să aducă sau să ia un obiect sau să cheme o persoană din altă cameră dacă i se dau
indicaţii.
46. Ascultă muzică sau poveşti timp de 5-10 minute.
47. Spune „te rog” şi „mulţumesc” când i de aduce aminte.
48. Încearcă să ajute părinţii în diverse activităţi casnice îndeplinind o parte din acţiune (de
exemplu, ţine făraşul).
49. Joacă roluri costumându-se în haine de adult („de-a ...”).
50. Face o alegere când i se cere.
51. Arată înţelegerea sentimentelor verbalizând dragostea, supărarea, tristeţea, veselia, etc.

3-4 ani
52. Cântă şi dansează după muzică
53. Respectă regulile de joc imitând acţiunile altor copii
54. Salută adulţii familiari
55. Respectă regulile în jocuri de grup conduse de adult
56. Cere voie să se joace cu jucăria cu care se joacă alt copil
57. Spune „te rog” şi „mulţumesc” jumătate din timp, fără ca cineva să-i aducă aminte
58. Răspunde la telefon, cheamă pe cei mari sau vorbeşte cu persoană familiară
59. Aşteaptă să-i vină rândul
60. Respectă regulile unui joc condus de un copil mai mare
61. Îndeplineşte cerinţele formulare de adulţi 75% din timp
62. Stă în zona delimitată din curtea casei
63. Se joacă alături de alţi copii şi vorbeşte cu ei în timp ce lucrează la o activitate proprie(30
minute)

4-5 ani
64. Cere ajutor şi asistenţă când întâmpină greutăţi
65. Participă la conversaţiile adulţilor
66. Spune versuri, cântă sau dansează pt. alţii
67. Lucrează singur la o sarcină casnică 20-30 de min
68. Îşi cere iertare fără să i se amintească în 75% din cazuri
69. Îşi aşteaptă rândul într-o activitate de grup cu 8-9 copii
70. Se joacă cooperând în activitate cu 2-3 copii timp de 20 de min
71. Se angajează în comportamente social-acceptabile când este în public.
72. Cere permisiunea de a folosi obiectele care aparţin altor persoane în 75% din cazuri

5-6 ani
73. Numeşte sentimentele pe care le încearcă: furie, bucurie, iubire
74. Se joacă cu 4-5 copii cooperând într-o activitate, fără a fi supravegheat permanent.
75. Explică altora regulile unui joc sau ale unei activităţi.
76. Imită roluri de adulţi.
77. Participă la conversaţie în timpul mesei.
78. Respectă regulile unui joc de raţionament verbal.
79. Îşi consolează prietenii de joacă atunci când aceştia sunt necăjiţi.
80. Îşi alege singur prietenii.
81. Planifică şi construieşte folosind unelte simple (planuri înclinate, pârghie, scripete, suport de
sprijin).
82. Îşi stabileşte singur obiective de îndeplinit şi duce la bun sfârşit activitatea7.
83. Joacă el însuşi sau folosind marionete, roluri din poveşti.

2
LIMBAJ

0-1 ani
1. Repetă sunetele făcute de alte persoane.
2. Repetă aceeaşi silabă de 2-3 ori (ma-ma-ma).
3. Răspunde la gesturi cu gesturi.
4. Îndeplineşte comenzi simple, însoţite de gesturi.
5. Încetează activitatea cel puţin momentan, în 75% din cazuri când i se spune “nu”.
6. Răspunde prin gesturi la întrebări simple.
7. Combină două silabe diferite în jocul vocal.
8. Imită intonaţia vocii altuia.
9. Foloseşte un cuvânt cu sens ca să denumească o persoană sau un obiect.
10. Vocalizează ca răspuns la vorbirea altei persoane.

1.2 ani
11. Spune cinci cuvinte diferite (poate folosi acelaşi cuvânt pentru obiecte diferite).
12. Poate cere "mai mult" .
13. Spune:"Gata/Nu e".
14. Execută 3 comenzi simple, fără a i se da indicaţii prin gesturi74.
15. Poate da sau arăta la cerere (când i se spune: “dă-mi” sau “arată-mi”).
16. Arata 12 obiecte familiare când sunt numite.
17. Indică 3-5 imagini dintr-o carte, când acestea sunt denumite.
18. Arată 3 părţi ale propriului corp.
19. Îşi spune la cerere numele sau porecla (diminutivul).
20. Răspunde la întrebarea: “Ce-i asta?”, denumind obiectul.
21. Combină cuvintele şi gesturile pentru a-şi face cunoscute dorinţele.
22. Numeşte alţi membri ai familiei, inclusiv animalele preferate.
23. Numeşte 4 jucării.
24. Produce onomatopee pentru a imita glasul animalelor sau foloseşte aceste sunete pentru a
denumi animalele (vaca este „muu-muu”).
25. Cere un aliment care-i este cunoscut folosind numele acestuia când îl vede (lapte, biscuit,
prăjitură).
26. Pune întrebări folosind o intonaţie urcătoare la sfârşitul cuvântului sau al propoziţiei.
27. Numeşte trei părţi ale corpului la o păpuşă sau o altă persoană.
28. Răspunde afirmativ sau negativ la întrebări care cer răspuns „da/nu”.

2.3 ani
29. Alătură un substantiv şi un adjectiv sau 2 substantive în propoziţii de două cuvinte: „mingea
mea” sau „mingea masa”.
30. Alătură un substantiv şi un verb în propoziţii de două cuvinte: „tata pleacă”.
31. Foloseşte un cuvânt anumit pentru a-şi exprima nevoia de a merge la toaletă.
32. Alătură un verb sau un substantiv cu „acolo” şi „aici” în propoziţii de 2 cuvinte78.
33. Alătură 2 substantive ca să exprime posesia („maşina tata”).
34. Foloseşte „nu” în vorbirea spontană.
35. Răspunde la întrebarea „ce face?” pentru activităţi simple.
36. Răspunde la întrebarea „Unde este ... ?”.
37. Numeşte sursa unor sunete familiare din mediu.
38. Dă mai mult de un obiect când i se cere folosind pluralul („cuburi”).
39. În vorbire se referă la sine cu nume propriu („Ionel vrea prăjitură”).
40. Indică imaginea unui obiect uzual descris prin întrebuinţarea lui.
41. Arată pe degete câţi ani are.
42. Îşi spune sexul când este întrebat.
43. Îndeplineşte 2 comenzi legate între ele.
44. Foloseşte forma continuă (-ing)82. Doar pt. limba engleză.
45. Foloseşte forma obişnuită a pluralului (cub-cuburi).
46. Foloseşte câteva verbe neregulate la trecut (în mod consecvent) – a fost, a băut, a avut

3
47. Pune întrebări: „ce e asta / aia?”.
48. Îşi controlează volumul vocii 90% din timp.
49. Foloseşte „asta” şi „aia” în vorbire.
50. Foloseşte „este / e” în afirmaţii: „asta e minge”.
51. Foloseşte mai mult „eu / mie / al meu” decât numele propriu.
52. Indică un obiect care „nu este” („nu este o minge”).
53. Răspunde la întrebările cu „cine”, indicând numele.
54. Foloseşte formele de posesiv („al lui tata”).
55. Foloseşte articolul hotărât şi nehotărât în vorbire (pentru masculin şi feminin).
56. Foloseşte câteva substantive care desemnează categorii (animal, mâncare, jucărie).
57. Foloseşte uneori „pot” şi forme verbale de viitor.
58. Poate descrie lucrurile ca fiind „închise” sau „deschise”.

3.4 ani
59. Construieşte propoziţii interogative cu „este” la început (când e necesar).
60. Este atent 5 minute în timp ce i se citeşte o poveste
61. Îndeplineşte o serie de 2 comenzi care nu sunt corelate
62. Îşi spune numele întreg.
63. Răspunde la întrebări simple de tip „cum?”
64. Foloseşte trecutul verbelor regulate („sărit”, „lovit”) etc.
65. Povesteşte despre lucruri care s-au întâmplat în trecut.
66. Spune la ce folosesc obiectele uzuale.
67. Exprimă acţiuni viitoare prin formulele „o să ...”
68. Schimbă ordinea cuvintelor în mod adecvat pentru a pune întrebări („pot să merg la ...?”).
69. Foloseşte câteva plurale neregulate (pt. limba engleză)
70. Relatează 2 evenimente în ordinea apariţiei lor

4.5 ani
71. Îndeplineşte o serie de 3 comenzi
72. Demonstrează înţelegerea propoziţiilor pasive („băiatul a lovit fata” - „fata a fost lovită de
băiat”)
73. Poate alege o pereche de obiecte/imagini la cerere
74. Foloseşte verbele la optativ („aş putea”).
75. Foloseşte fraze („am lovit mingea şi ea a ieşit în stradă”).
76. Poate indica, la cerere, partea de sus şi de jos a diferitelor obiecte.
77. Foloseşte forme contrase la negativ (numai pt. limba engleză)
78. Poate să indice absurdităţile dintr-o imagine
79. Foloseşte cuvinte ca: soră, frate, bunic, bunică.
80. Spune cuvintele corespunzătoare care lipsesc în construcţii tip „analogii opuse” („fratele e
băiat, sora e ...”)
81. Poate spune o poveste cunoscută fără ajutorul imaginilor
82. Numeşte imaginea care nu se încadrează într-o anumită categorie.
83. Spune dacă 2 cuvinte rimează sau nu.
84. Foloseşte propoziţii complexe („ea vrea ca eu să intru pentru că ...”).
85. Poate spune dacă un sunet e tare sau încet.

5.6 ani
86. Poate indica: „câteva”, „multe” sau „mai multe” obiecte.
87. Îşi spune adresa.
88. Îşi spune numărul de telefon.
89. Indică: cel mai mult, cel mai puţin, câteva (puţine) obiecte
90. Spune glume simple
91. Relatează întâmplări din experienţa sa zilnică.
92. Descrie locaţia sau mişcarea folosind prepoziţiile: de la, care, peste, departe de.
93. Răspunde cu o explicaţie la întrebarea „de ce?”.
94. Aşează 3-5 imagini reprezentând o poveste în ordinea corectă şi spune povestea.

4
95. Defineşte cuvinte.
96. Poate spune opusul (antonimul) unui cuvânt
97. Poate răspunde la întrebări de genul „ce se întâmplă dacă ... (scapi un ou din mână)”
98. Foloseşte corect noţiunile de „ieri” şi „mâine”
99. Întreabă ce înseamnă cuvintele noi sau nefamiliare lui.

5
AUTOSERVIRE
0-1 ani
1. Suge şi înghite lichide.
2. Bea alimente lichide.
3. Întinde mâinile după biberon.
4. Mănâncă alimente pasate.
5. Ţine biberonul fără ajutor în timp ce bea.
6. Controlează mişcarea biberonului, îndreptându-l spre gură sau împingându-l la o parte.
7. Mănâncă alimente făcute piure, date de părinte.
8. Bea din ceaşca ţinută de părinte.
9. Mănâncă alimente semi-solide date de părinte.
10. Se hrăneşte singur cu degetele.
11. Ţine cana cu amândouă mâinile şi bea din ea.
12. Duce ajutat lingura umplută cu hrană la gură.
13. Întinde mâinile şi picioarele atunci când este îmbrăcat de adult.
1-2 ani
14. Mănâncă independent cu lingura la masă.
15. Ţine ceaşca cu o mână şi bea din ea.
16. Introduce mâinile în apă şi le pune pe faţă imitând adultul.
17. Stă pe oliţă sau pe scaunul de toaletă pentru copii, timp de 5 minute121.
18. Pune pălăriuţa sau căciuliţa pe cap şi o scoate.
19. Îşi scoate şosetele.
20. Introduce mâinile în mâneci şi picioarele în pantaloni.
21. Îşi scoate pantofii atunci când şireturile sunt dezlegate şi lărgite.
22. Îşi scoate haina atunci când este descheiată.
23. Îşi scoate pantalonii când sunt descheiaţi.
24. Închide şi deschide fermoare mari, fără să potrivească capetele fermoarului.
25. Foloseşte cuvinte şi gesturi pentru a indica nevoia de a merge la baie.
26. Se hrăneşte singur folosind lingura şi cana (vărsând puţin conţinutul).
2-3 ani
27. Ia prosopul de la părinte şi îşi şterge mâinile şi faţa.
28. Suge lichidele din pahar sau ceaşcă folosind paiul.
29. Ia alimentele pe furculiţă.
30. Mestecă şi înghite numai substanţe comestibile.
31. Îşi şterge mâinile fără ajutor atunci când i se dă prosopul.
32. Cere să meargă la baie, chiar dacă este prea târziu pentru a evita accidentele.
33. Îşi controlează scurgerea salivei din gură.
34. Urinează sau are scaun la oliţă de trei ori pe săptămână atunci când este aşezat pe ea.
35. Îşi pune pantofii.
36. Se spală pe dinţi imitând adultul.
37. Îşi scoate haine simple care au fost descheiate.
38. Foloseşte toaleta pentru scaun, are un singur accident pe săptămână în timpul zilei.
39. Ia apă de la robinet fără ajutor, atunci când îi este pus la dispoziţie un scaun sau o treaptă.
40. Se spală pe faţă şi pe mâini cu săpun, când adultul reglează temperatura apei.
41. Cere să meargă la baie la vreme, pentru a evita accidentele în timpul zilei.
42. Îşi agaţă haina într-un cuier aşezat la înălţimea lui.
43. Rămâne uscat în timpul somnului de după-amiază.
44. Evită pericolele cum ar fi: colţuri ascuţite de mobilier sau scări deschise.
45. Foloseşte şerveţele atunci când i se aminteşte.
46. Înfige furculiţa în alimente şi le duce la gură.
47. Toarnă dintr-un ibric mic într-un pahar fără ajutor.
48. Desface capse de la îmbrăcăminte.
49. Îşi spală singur mâinile şi picioarele atunci când este îmbăiat.
50. Îşi pune şosetele.
51. Îmbracă haina, jacheta, cămaşa.
52. Distinge partea din faţă a îmbrăcămintei.

6
3-4 ani
53. Mănâncă singur întreaga masă
54. Se îmbracă singur, mai primeşte ajutor pentru bluzele peste cap şi pentru încheiat
55. Îşi şterge nasul când i se aminteşte acest lucru
56. Se trezeşte uscat în 2 dimineţi din 7
57. Băieţii urinează la toaletă stând în picioare
58. Începe şi termină îmbrăcatul şi dezbrăcatul cu excepţia închizătorilor în 75% din cazuri
59. Încheie hainele cu capse şi copci
60. Îşi suflă nasul când i se aminteşte
61. Evită pericole comune (de ex.: sticlă spartă)
62. Îşi pune haina pe umeraş şi pune la loc umeraşul pe o bară joasă, când i se dau instrucţiuni
63. Se spală pe dinţi când i se dau indicaţii verbale
64. Îşi pune mănuşi cu un deget
65. Deschide nasturi mari pe o placă de învăţare sau la o jachetă aşezată pe masă
66. Încheie nasturi mari pe o placă de învăţare sau la o jachetă aşezată pe masă
67. Îşi încalţă şoşonii
4-5 ani
68. Curăţă locul unde a vărsat ceva, luând singur cârpa de şters
69. Evită otrăvurile şi substanţele periculoase
70. Îşi deschide singur hainele
71. Îşi curăţă locul la masă
72. Îşi încheie singur hainele
73. Încheie fermoare
74. Se spală pe mâini şi pe faţă
75. Foloseşte tacâmurile adecvate
76. Se trezeşte din somn pentru a merge la toaletă sau rămâne uscat toată noaptea
77. Îşi şterge şi suflă nasul în 75% din cazuri când e necesar, fără să i se reamintească
78. Se spală singur când face baie, cu excepţia gâtului, urechilor şi spatelui
79. Foloseşte cuţitul pentru a întinde unt sau gem pe pâinea prăjită
80. Încheie şi descheie catarama la cureaua de la rochie sau pantalon şi de la încălţăminte
81. Se îmbracă singur complet, inclusiv toate încheietorile din faţă, exceptând legăturile (noduri,
funde)
82. Se serveşte singur la masă atunci când părinţii îi ţin platoul (castronul) să se servească
83. Ajută la pusul mesei aşezând corect farfuriile, şerveţelele şi tacâmurile, dacă i se dau indicaţii
verbale
84. Se spală pe dinţi
85. Merge la toaletă la timp, se dezbracă, se şterge, trage apa şi se îmbracă fără ajutor
86. Se piaptănă sau se perie dacă are părul lung
87. Îşi agaţă hainele pe umeraş
88. Merge în vecinătatea casei fără supraveghere permanentă
89. Înşiră şireturile la pantofi
90. Înnoadă şireturile la pantofi
5-6 ani
91. Este responsabil pentru o sarcină gospodărească săptămânală.
92. Îşi alege îmbrăcămintea potrivită în funcţie de temperatură şi ocazie.
93. Se opreşte la bordură, priveşte în ambele părţi şi traversează strada fără să i se dea instrucţiuni
verbale.
94. Se serveşte singur la masă şi dă mai departe platoul de servit.
95. Îşi prepară singur o mâncare simplă din fulgi de cereale.
96. Este responsabil pentru o sarcină gospodărească zilnică (aşezarea mesei, aruncarea gunoiului).
97. Îşi potriveşte temperatura apei pentru duş sau baie.
98. Îşi prepară singur sandvişul.
99. Merge singur la şcoală, la un teren de joacă, sau la un magazin, la distanţă de până la 2 străzi de
casă.
100. Taie alimente moi cu cuţitul (banane, cartofi fierţi).
101. Găseşte WC-ul potrivit cu sexul într-un loc public.
102. Ridică, duce, aşează tava de servit (în autoservire sau cantină).

7
103. Leagă şnurul la glugă.
104. Îşi încheie singur centura de siguranţă la maşină.

8
COGNITIV
0-1 ani
1. Îndepărtează de pe faţă scutecul care îi împiedică vederea.
2. Caută un obiect care a fost îndepărtat din linia directă a privirii.
3. Ia un obiect dintr-o cutie deschisă.
4. Pune un obiect în cutie, imitativ.
5. Pune un obiect în cutie, la comandă verbală.
6. Scutură o jucărie sunătoare agăţată pe o sfoară.
7. Pune trei obiecte într-o cutie, goleşte cutia.
8. Transferă un obiect dintr-o mână într-alta pentru a lua un alt obiect.
9. Lasă să cadă o jucărie şi o ridică.
10. Găseşte un obiect ascuns sub o cutie.
11. Împinge un tren din trei cuburi.
12. Scoate cercul din încastru.
13. Pune o piesă cilindrică în planşeta cu orificii.
14. Execută gesturi simple la cerere (bate din palme).
1-2 ani
15. Scoate unul câte unul 6 obiecte din cutie.
16. Indică o parte a corpului.
17. Suprapune trei cuburi la cerere.
18. Asociază obiectele asemănătoare.
19. Mâzgăleşte.
20. Arată spre sine când e întrebat „unde e ... (numele) ?”178.
21. Pune 5 piese cilindrice în planşeta cu orificii.
22. Asociază obiecte cu imaginile lor.
23. Indică o imagine numită.
24. Întoarce 2-3 pagini la rând ca să găsească imaginea cerută.
2-3 ani
25. Găseşte o anumită carte la cerere.
26. Completează un încastru cu trei figuri.
27. Numeşte imagini ale unor obiecte cunoscute (patru).
28. Desenează o linie verticală, imitativ.
29. Desenează o linie orizontală, imitativ.
30. Copiază un cerc.
31. Asociază materiale după textură.
32. Indică la cerere obiecte mari şi mici.
33. Desenează o cruce, imitativ (+).
34. Sortează (asociază) trei culori.
35. Plasează obiecte în, pe, sub, la cerere.
36. Numeşte obiecte după sunetul produs (sonerie, telefon, etc).
37. Pune 4 cuburi unele în altele, după mărime (piramidă).
38. Numeşte acţiunea din imagini.
39. Asociază forme geometrice cu imaginile lor.
40. Aşează inele, în ordinea mărimii, pe un baston.
3-4 ani
41. Spune dacă un obiect este mare sau mic
42. Indică 10 părţi ale corpului la comandă verbală.
43. Indică un băiat şi o fată la comandă verbală.
44. Spune dacă un obiect este greu sau uşor
45. Alătură două părţi ale unei forme pentru a reface un întreg.
46. Descrie două evenimente sau personaje familiare din poveşti sau programe TV.
47. Repetă jocuri cu degetele, însoţite de cuvinte186.
48. Asociază câte 1 la 1 (trei sau mai multe obiecte)
49. Arată obiectele lungi şi scurte.
50. Spune ce obiecte se potrivesc
51. Numără până la trei imitativ.
52. Aranjează obiecte în categorii.

9
53. Desenează un „V” imitativ.
54. Desenează o diagonală într-un pătrat cu latura de 10 cm.
55. Numără 10 obiecte imitativ.
56. Construieşte un pod din trei cuburi, imitativ.
57. Realizează un şir de cuburi sau mărgele, repetând o secvenţă (model de culoare, formă sau
mărime)189.
58. Copiază o serie de linii în „V” unite (VVVVVV).
59. Completează imaginea „omuleţului” cu mâna sau piciorul care-i lipseşte.
60. Completează un joc puzzle format din 6 piese fără încercări şi erori.
61. Numeşte obiecte ca fiind „la fel” sau „diferite”
62. Desenează un pătrat imitativ.
63. Numeşte 3 culori la cerere.
64. Numeşte 3 forme (pătrat, triunghi, cerc).
4-5 ani
65. Ia un număr de obiecte specificat, la cerere (1-5).
66. Numeşte 5 texturi191.
67. Copiază un triunghi la cerere.
68. Îşi aminteşte 4 obiecte văzute într-o imagine.
69. Numeşte timpul din zi asociat cu anumite activităţi.
70. Repetă versuri familiare.
71. Spune dacă un obiect este mai greu sau mai uşor (diferenţă sub 500 grame)192.
72. Spune ce lipseşte când se îndepărtează un obiect dintr-un grup de 3 obiecte.
73. Numeşte 8 culori.
74. Numeşte 3 monede diferite (1, 5 lei, 25 bani).
75. Sortează simboluri (litere şi numere).
76. Spune culoarea unor obiecte numite.
77. Redă 5 fapte importante dintr-o poveste auzită de 3 ori.
78. Desenează un om (cap, trup, 4 membre)193.
79. Cântă 5 versuri dintr-un cântec.
80. Construieşte imitativ o piramidă (scară) din 10 cuburi.
81. Spune dacă un obiect este lung sau scurt194.
82. Plasează obiecte lângă, după, în spate.
83. Realizează seturi egale cu un eşantion de 1 până la 10 obiecte.
84. Numeşte sau arată partea lipsă a unui obiect dintr-o imagine.
85. Numără de la 1 la 20.
86. Numeşte poziţiile: prima, cea din mijloc, ultima.
5-6 ani
87. Numără până la 20 de obiecte şi spune câte sunt.
88. Numeşte 10 numerale scrise.
89. Numeşte stânga şi dreapta raportat la propriul corp.
90. Spune în ordine literele alfabetului.
91. Îşi scrie numele cu litere de tipar.
92. Citeşte 5 litere ale alfabetului.
93. Aranjează obiecte în ordine, după lungime şi lăţime.
94. Citeşte literele mari ale alfabetului.
95. Aşază cifrele de la 1 la 10 în ordinea adecvată.
96. Numeşte poziţiile obiectelor: primul, al doilea, al treilea.
97. Citeşte literele mici ale alfabetului.
98. Asociază literele mari cu cele mici ale alfabetului.
99. Arată (indică) numerele numite de la 1 la 25.
100. Copiază un romb.
101. Completează un labirint simplu.
102. Numeşte în ordine zilele săptămânii195.
103. Face adunări şi scăderi cu numere până la 3.
104. Îşi spune data naşterii (ziua şi luna).
105. Recunoaşte 10 cuvinte scrise.
106. Poate prevedea ce va urma (după situaţie)

10
107. Arată obiecte întregi şi jumătăţi.
108. Numără de la 1 la 100.

11
MOTRIC
0-1 ani
1. Întinde mâna după un obiect aflat în faţa lui la 15-22 cm.
2. Apucă un obiect suspendat în faţa sa la 7-8 cm.
3. Se întinde după obiectele plasate în faţa lui şi le apucă.
4. Întinde mâna după un obiect preferat.
5. Duce obiecte la gură.
6. Îşi ţine capul şi pieptul ridicate cu sprijin pe braţe, în timp ce stă culcat pe abdomen.
7. Susţine capul şi pieptul sus cu sprijin pe un braţ.
8. Explorează obiectele cu gura.
9. Se întoarce de pe abdomen pe o parte şi-şi menţine menţine această poziţie 50% din timp.
10. Se rostogoleşte de pe burtă pe spate.
11. Înaintează pe burtă o distanţă egală cu lungimea corpului.
12. Se rostogoleşte de pe spate pe o parte.
13. Se întoarce de pe spate pe burtă.
14. Se ridică în poziţia şezând când apucă degetele adultului.
15. Întoarce capul nestingherit când corpul este sprijinit.
16. Îşi menţine pentru două minute poziţia şezând.
17. Dă jos din mână un obiect pentru a se întinde după un altul.
18. Ridică şi lasă să cadă un obiect, intenţionat.
19. Stă în picioare cu sprijin maxim.
20. Saltă în sus şi în jos fiind sprijinit să stea în picioare.
21. Merge de-a buşilea pentru a lua un obiect de la distanţă egală cu lungimea corpului lui.
22. Stă sprijinit în poziţia şezând.
23. Din poziţia şezând se întoarce în poziţia de mers „de-a buşilea”.
24. Se ridică de pe burtă în poziţia şezând.
25. Şade fără să se sprijine cu mâinile.
26. Aruncă obiecte la întâmplare.
27. Stând sprijinit pe genunchi şi mâini se leagănă înainte şi înapoi.
28. În poziţia şezând trece un obiect dintr-o mână într-alta.
29. Reţine într-o mână 2 cuburi mici (cu latura de 2,5 cm).
30. Se ridică singur în poziţia „în genunchi”.
31. Se ridică în picioare sprijinindu-se.
32. Foloseşte pensa digitală205 pentru a ridica un obiect.
33. Se târăşte (merge de-a buşilea).
34. Apucă cu o mână din poziţia târâre.
35. Stă în picioare cu sprijin minim.
36. Linge mâncarea din jurul gurii.
37. Stă singur în picioare 1 minut.
38. Scoate obiecte dintr-un recipient, prin răsturnare.
39. Întoarce paginile unei cărţi, mai multe odată.
40. Ia mâncarea cu linguriţa.
41. Pune obiectele mici într-un recipient.
42. Se aşează în poziţia şezând din poziţia în picioare.
43. Bate din palme.
44. Merge cu sprijin minim.
45. Face câţiva paşi fără ajutor.
1-2 ani
46. Urcă pe scări de-a buşilea.
47. Se ridică în picioare din poziţia şezând.
48. Rostogoleşte mingea imitând adultul.
49. Se urcă pe un scaun pentru adulţi, se întoarce şi se aşază pe el.
50. Aşază 4 inele pe un suport vertical.
51. Scoate din planşeta cu orificii piese cilindrice cu diametrul 2,5 cm.
52. Pune piese cilindrice în planşeta cu orificii (cu diametrul de 2,5 cm).
53. Face un turn din 3 cuburi.
54. Trasează linii.

12
55. Merge independent.
56. Coboară scările de-a buşilea, punând mai întâi picioarele.
57. Se aşază singur într-un scaun pentru copil.
58. Se aşază pe vine şi se ridică din această poziţie în picioare.
59. În timp ce merge, împinge sau trage o jucărie după el.
60. Se dă în balansoar.
61. Urcă scările cu ajutor.
62. Se apleacă din talie pentru a ridica obiecte, fără să cadă.
63. Imită mişcarea circulară cu creionul.
2-3 ani
64. Înşiră 4 mărgele mari pe un şiret în 2 minute.
65. Răsuceşte butoane şi mânere.
66. Sare pe loc cu ambele picioare odată.
67. Merge cu spatele.
68. Coboară treptele cu ajutor.
69. Aruncă adultului mingea la distanţa de 1,5 m fără ca adultul să se mişte din loc219.
70. Construieşte un turn din 5-6 cuburi.
71. Întoarce pagini, una câte una.
72. Despachetează un obiect mic.
73. Împătureşte o hârtie în două, imitativ.
74. Desface şi îmbină jucării de asamblat.
75. Deşurubează jucării cu filet.
76. Dă cu piciorul într-o minge care stă pe loc.
77. Face biluţe din plastilină.
78. Apucă creionul între degetul mare şi arătător, sprijinindu-l pe mijlociu.
79. Face o tumbă înainte, cu ajutor.
80. Bate cu ciocanul 5 piese cilindrice.

3-4 ani
81. Completează un încadastru cu 3 forme
82. Taie cu foarfeca
83. Sare de la înălţimea de aproximativ 20 cm.
84. Loveşte mingea cu piciorul când acesta se rostogoleşte spre el.
85. Merge pe vârfuri.
86. Aleargă 10 paşi cu mişcări coordonate alternative ale braţelor.
87. Pedalează pe tricicletă pe o distanţă de 1,5 m.
88. Se dă în leagăn dacă leagănul este pus în mişcare de adult la început.
89. Se urcă şi îşi dă drumul pe tobogan.
90. Se dă tumba înainte
91. Urcă scările, alternând picioarele.
92. Merge în pas de marş.
93. Prinde mingea cu amândouă mâinile.
94. Foloseşte şabloane
95. Taie de-a lungul unei linii drepte, lungă de 20 de cm, depărtându-se numai cu 0,5 cm.

4-5 ani
96. Stă într-un picior, fără sprijin 4-8 secunde
97. Aleargă, schimbă direcţia
98. Merge pe bârnă în echilibru.
99. Sare înainte de 10 ori fără să cadă.
100. Sare peste o sfoară întinsă, înălţată la 5 cm.
101. Sare înapoi de 6 ori.
102. Loveşte (face să sară) o minge mare şi o prinde.
103. Modelează forme din plastilină şi le asamblează (2-3 părţi).
104. Decupează de-a lungul unei linii curbe
105. Înşurubează un obiect fixat pe filet.
106. Coboară scara alternând picioarele.

13
107. Pedalează pe tricicletă, întoarce la colţ.
108. Sare într-un picior de 5 ori succesiv.
109. Decupează un cerc de diametru 5 cm.
110. Desenează imagini simple (casă, om, copac).
111. Decupează şi lipeşte forme simple.

5-6 ani
112. Scrie litere de tipar mari, disparate, la întâmplare pe hârtie.
113. Merge în echilibru pe bârnă, înainte, înapoi, lateral
114. Ţopăie
115. Se dă în leagăn, iniţiind şi menţinând mişcarea
116. Desface degetele şi cu cel mare le atinge pe celelalte în parte.
117. Poate copia litere mici
118. Urcă scările de lemn sau treptele unui tobogan înalt de 3 m.
119. Bate cu ciocanul un cui.
120. Driblează mingea cu direcţie.
121. Colorează în interiorul conturului 95%.
122. Poate decupa poze din reviste fără a depăşi mai mult de 0,5 cm de la contur.
123. Foloseşte ascuţitoarea de creioane.
124. Copiază desene complicate
125. Rupe forme simple de hârtie.
126. Îndoaie un pătrat de hârtie de 2 ori pe diagonală, prin imitaţie
127. Prinde o minge moale sau un săculeţ cu nisip cu o mână
128. Poate sări singur coarda.
129. Loveşte mingea cu paleta sau cu băţul.
130. Ridică de jos un obiect în timp ce aleargă.
131. Patinează înainte aproximativ 3 m
132. Merge pe bicicletă.
133. Se dă cu sania.
134. Merge sau se joacă într-un bazin cu apă până la nivelul taliei.
135. Conduce un vehicol de jucărie (camion) împingându-se cu un picior
136. Sare şi se învârteşte într-un picior.
137. Îşi scrie numele cu litere de tipar pe o foaie liniată
138. Sare de la înălţimea de 30 cm şi aterizează pe tălpi.
139. Stă într-un picior fără sprijin cu ochii închişi, 10 sec
140. Stă atârnat de o bară orizontală 10 secunde susţinându-şi propria greutate în braţe.

14

S-ar putea să vă placă și