Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae Inseraţi fotografia.

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)


Europass
Informaţii personale
Nume/Prenume POPESCU NICOLAE
Adresă(e) Braila, Calea Calarasi bl. C1, sc.2, ap. 24
Telefon(oane) 0239/614356 Mobil: 0744768950
Fax(uri) 0239/612454
E-mail(uri) popescunic22@yahoo.com
Naţionalitate(-tăţi) romana
Data naşterii 22 octombrie 1987
Sex masculin
Locul de muncă
vizat / Domeniul Bucatar /Restaurante
ocupaţional
Experienţa
profesională
Perioada Mai 2008 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Ajutor de bucatar
Activităţi şi responsabilităţi Prepararea produselor calde şi reci în conformitate cu reţeta, care să satisfacă exigenţele
principale consumatorilor, şi predarea produselor gătite personalului de deservire
Numele şi adresa angajatorului S.C. Monoprix S.R.L.- “Pizzeria Bella Italia” , Braila, str. Gen. Eremia Grigorescu, nr. 24,
Braila, judetul Braila , tel.: 0239.610.559
Tipul activităţii sau sectorul de Alimentaţie publică
activitate

Perioada Septembrie 2006 – aprilie 2007


Funcţia sau postul ocupat Lucrător în comerţ (Vânzător)

Activităţi şi responsabilităţi Întocmirea documentelor specifice activităţii de vânzare


principale Prezentarea produselor şi serviciilor aferente vânzării
Promovarea imaginii standului
Menţinerea stocurilor de rezervă
Verificarea stocurilor cu vânzările
Efectuarea vânzării
Încasarea contravalorii mărfii
Numele şi adresa angajatorului S.C. PANOVRA S.R.L. Braila – Magazin Sora, Str. Paltin nr. 32

Tipul activităţii sau sectorul de Comercializare produse cosmetice


activitate
Educaţie şi formare
Perioada octombrie 2010 – mai 2011
Calificarea / diploma obţinută Bucatar/ Certificat de calificare profesionala recunoscut de Ministerul Muncii, Ministerul
Educatiei si CNFPA si un supliment descriptiv cu competentele dobandite
Disciplinele principale studiate / Discipline: Educatie generala, tehnologie culinara, calitate si siguranta alimentara, protectia
competenţe profesionale dobândite si igiena muncii, calcul economic si statistic

Competenţe: respecta NTSM si PSI/ efectuează calcule matematice simple; identifică


materiile prime şi auxiliare; identifică utilajele, vasele şi ustensilele de bucătărie; Identifică
sarcinile şi planifică activităţile zilnice şi timpul de muncă; execută operaţiile de prelucrare
primară; Execută operaţiile de prelucrare termică; Executa montarea preparatelor; respecta
regulile de igiena
Numele şi tipul instituţiei de S.C. MONOPRIX S.R.L. Braila – Scoala Bella Italia – furnizor de formare profesionala
învăţământ / furnizorului de formare autorizat CNFPA

Perioada Septembrie 2002 – iunie 2006


Calificarea / diploma obţinută Tehnician in activitati de comert /Diploma bacalaureat
Disciplinele principale studiate / Matematica, fizica ,economie, educatie tehnologica, logica si argumentare
competenţe profesionale dobândite Competenţe:
Identificarea oportunităţilor de piaţă;
O realizare a unei oferte de mărfuri conform nevoilor consumatorilor;
identificare a celor mai bune surse de finanţare;
O utilizare a bilanţului contabil pentru informarea, analiza şi calculul principalilor indicatori
economico-financiari
Numele şi tipul instituţiei de Colegiul Economic “Ion Ghica” Braila
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau ISCED 3
internaţională

Aptitudini şi
competenţe personale
Limba(i) maternă(e) romana
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare Intelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Participare la
Ascultare Citire Discurs oral Exprimare scrisa
conversatie
Limba italiana C Utilizator B Utilizator A2 Utilizator B1 Utilizator B2 Utilizator
1 experime 2 independent elementar independ independent
ntat ent
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale Abilitati de comunicare si capacitate foarte buna de relationare cu persoane de diferite
nationalitati, datorita experientei acumulate in Italia, spirit de echipa, adaptabilitate la
diverse medii socio-economice
Competenţe şi aptitudini Capacitate de organizare a sarcinilor in functie de prioritati, cu responsabilitate si seriozitate
organizatorice Capacitate de lucru in conditii de stres
Competenţe şi aptitudini tehnice Cunoştiinţe de utilizare a aparaturii de birotică (aparat de marcat, calculator, imprimantă,
scanner, copiatoare etc.)
Competenţe şi aptitudini de Cunostinte operare calculator: MS Office(Excel, Word), Internet Explorer
utilizare a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice Pasionat de aranjarea artistica a preparatelor culinare
Alte competenţe şi aptitudini Rezistenta la stres, capacitate de lucru in echipa, comunicativ, deschis la nou
Hobby: baschet

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B , din anul 2007

Informaţii suplimentare Sunt casatorit, am un copil


Am lucrat in Italia la o pizzerie – 6 luni
Referinte: domnul Stanescu Paul – Sef magazin Sora , tel: 0746789012
doamna Lucretia Trandafir – Sef pizzerie “Bella Italia”, tel:0788527894
sau: Referinte pot fi furnizate la cerere

Anexe 1.Copie diploma bacalaureat


2. Copie carte de munca
3. Copie certificat calificare pentru ocupatia “Bucatar”

S-ar putea să vă placă și