Sunteți pe pagina 1din 2

ADEVERINTA

Masteranul/Masteranda ............. a efectuat stagiul de practica la firma noastra in


perioada ..........

Data Semnatura si stampila


APRECIERE

Masterandul/Masteranda ............. a efectuat stagiul de practica la firma noastra in


perioada .......... cumuland un numar de ......(minim 280 ore).

Apreciem activitatea sa dupa cum urmeaza:

-punctualitate ,..........nota

-disciplina .............nota

-gradul de insusire al cunostintelor practice ..........nota.

Data Semnatura si ştampila