Sunteți pe pagina 1din 9

Anexa 1

INFORMAŢII Beșu Roxana


PERSONALE

Strada Dunării, numărul 54, Alexandria, 140010, România


- 0766546575
roxana.besu@yahoo.com

Sexul Feminin | Data naşterii 24/02/1992 | Naţionalitatea roman

GRUP TINTĂ PENTRU Proiect POSDRU/161/2.1/G/132383 Marketingul şi promovarea vinurilor


CARE SE CANDIDEAZĂ româneşti - o carieră într-un domeniu de perspectivă

EDUCAŢIE ŞI
FORMARE

Scrieţi nivelul
Scrieţi datele (de la - până 2007 - 2011 Liceu EQF, dacă îl
la) Institutia Liceul teoretic "Alexandru Ioan Cuza" cunoaşteţi
Profil Matematica-Informatica

2011 - 2014 Facultate - Academia de Studii Economice, Facultatea


de Economie Agroalimentara si a Mediului
Profil Economie

COMPETENΤE
PERSONALE
Limba(i) maternă(e) Romana
Competenţe de comunicare Scrieţi competenţele
Endleza, Spaniola de comunicare deţinute. Specificaţi contextul în care au fost
Alte limbi străine cunoscute acestea dobândite.
ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE
Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie
Engleza C2 C2 B2 B2 C2
Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.
Spaniola c2 b2 b2 b1 b1
Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.
Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2:
Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine
Competenţe Scrieţi competenţele organizaţionale/manageriale. Specificaţi contextul în care au
organizaţionale/manageriale fost acestea dobândite.

Competenţe informatice Microsoft Office, Internet, Windows 7, Windows Vista


INFORMAΤII
SUPLIMENTARE

Semnatura titularului,

Anexa 9
Ghid de redactare a unui CV de tip european
Fotografia nu este indispensabila într-un CV
decât dacă este cerută de angajator. Important
este ca fotografia adaugată să fie una recentă,
în ţinută profesională, preferabil în format-jpg.
Curriculum vitae
Europass Scrie numele, prenumele (preferabil folosind litere
mici după iniţiale). Dacă ai mai multe prenume, începe
cu cel pe care îl folosesti de obicei.
Informaţii personale
Nume / Prenume Beșu Roxana
Adresă(e) Str. Dunarii, nr. 54, Bucuresti
Telefon(oane) Uitlizează o adresă de e-mail profesională, cu
0766546575 numele şi prenumele întreg. Evită adresele de
Fax(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) mail gen bruneta.zglobie@.....
E-mail(uri) roxana.besu@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) Romana

Data naşterii 24,02,1992


Este important sa scrii corect numele instituţiei
şi al departamentului unde vrei să îţi desfăşori
Sex Feminin activitatea.

Locul de muncă vizat /


Domeniul ocupaţional Vei completa în ordine descrescătoare
cronologic, începând cu cea mai recenta. Poţi
Experienţa profesională să adaugi stagiile de practică, internshipuri,
activităţi de voluntariat etc.
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului


Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale


Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie şi formare
Vei trece instituţiile de învăţământ absolvite
Perioada 2011-2014 începand cu ultima in ordine descrescătoare
cronologic; menţionezi facultatea, cursurile absolvite
Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenta în cadrul acesteia; liceul; apoi alte specializări.

Disciplinele principale studiate / - contabilitatea de gestiune a organizaţiilor agroalimentare, ecologie, securitate şi siguranţă
competenţe profesionale dobândite alimentară, comunicare în afaceri agroalimentare, management, marketing, economie şi politică
agrară, finanţele întreprinderii, risc şi incertitidine în sectorul agroalimentar, economia mediului
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului, Academia de Studii Economice din
/ furnizorului de formare Bucuresti
Facultate de stat, forma de învăţământ cu frecvenţă
Nivelul în clasificarea naţională sau (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
internaţională
Perioada 2007-2011
Calificarea / diploma obţinută Diploma de Bacalaureat

Disciplinele principale studiate / -matematica, informatica, limba engleza


competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Liceul teoretic "Alexandru Ioan Cuza" , Alexandria, Teleorman
/ furnizorului de formare -invăţământ de zi
Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) Romana

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)


Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
Engleza Avansat Avansat Avansat Avansat Avansat
Spaniola Mediu Mediu Mediu Mediu Mediu
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale  Spirit de echipa, abilitate dobandita ca urmare a participarii la diverse proiecte.
Competenţe şi aptitudini  Organizarea de evenimente si coordonarea echipei, competenţe dobândite prin
organizatorice multiple experiente din timpul anilor universitari.
Competenţe şi aptitudini de utilizare  Sisteme de operare : Windows XP, Vista 7
a calculatorului  Birou : Word, Excel, PowerPoint, Access
 Internet : motoare de cautare, email (Outlook),

Competenţe şi aptitudini artistice

Alte competenţe şi aptitudini


Trece aici hobby-uri şi modul în care te-au ajutat să
Categoria B evoluezi profesional si personal.
Permis(e) de conducere
Include aici orice alte informaţii utile, care
Informaţii suplimentare Scrisori de recomandare – la cerere nu au fost menţionate anterior, de exemplu:
persoane de contact, referinţe etc.

Anexe  Diplomă de licenţă


Enumeră documentele anexate CV-ului. In
 Diplomă de bacalaureat cazul diplomelor, anexează doar copii ale
 Scrisoare de intenţie acestora. (Rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)
 Scrisoare de recomandare
 Adeverinţă de practică

1. contabil / economist

Compania: Expertis

Compania: Expertis Nivel cariera:  Student


Departament:  Financiar / Contabilitate  Entry-Level/Primii 3
Ani Exp
Industrie:  Prestari servicii
Limbi Straine: -
Orasul:  Bucureşti Oferta: 200 - 300 EUR / luna
Permis conducere: -
Tip Job:  Part time Data limita: 20.08.2014
Posturi 1
disponibile:
CANDIDATUL IDEAL:
cunoscator de winmentor
cunoştinţe de contabilitate

Scrisoare de intentie
Stimate Domn / Stimată Doamnă

Vă adresez această scrisoare de intenţie în urma publicării anunţului dvs. despre postul contabil
/economist, aparut pe site-ul www.angajari.ro.

Am absolvit Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului, în cadrul Academiei de Studii


Economice din Bucureşti. Consider că in anii de studiu am acumulat cunoştinţe din multe domenii cum ar fi:
economie, management, marketing, finante şi contabilitate.

Astept cu mult interes să aplic aceste cunostinte teoretice.


Sunt o persoana activă, dinamică, cu aptitudini foarte bune de comunicare. Sunt responsabilă,
hotarâtă şi interesată în perfectionarea profesională în domeniul meu de pregatire, şi anume economie.
Imi doresc foarte mult să am ocazia de a lucra in compania dumneavoastă, unde as putea sa-mi pun
in evidenta competenţele dezvoltate (conform CV anexat) pentru a îndeplini responsabilităţile postului şi a
contribui la atingerea scopurilor organizatiei, cat si pentru dezvoltarea firească a carierei mele.
Sper că veţi avea în vedere motivaţia, competenţele şi pregătirea mea teoretică astfel încât să putem
discuta în curând detaliile unei posibile colaborări.
Vă mulţumesc,
Roxana Beșu
Recomandări pentru formatul scrisorii de intentie:
Scrisoarea de intentie este ca o carte de vizita care însoţeşte CV-ul pentru noul loc de muncă. Aceasta
reflectă educatia, experienta profesională, personalitatea solicitantului, cu atat mai mult cu cat celelalte
documentelor din mapa de prezentare au anumite reguli stricte sau rigori de elaborare (CV-ul, diplomele,
referintele de la profesori sau sefi anteriori).
Nu exista un format oficial al scrisorii de intenţie dar sunt frecvent respectate câteva reguli de redactare.
În primul rând este necesar să se utilizeze un mod de adresare formal, cum ar fi "Stimate Domnule
Georgescu" (in cazul în care este cunoscut numele directorului sau al administratorului) sau "Stimate doamne si
stimati domni" (atunci cand este vorba de o firma mare), insa niciodata "Stimate Domnule Ion" (numai
utilizarea prenumelui).
Se poate utiliza un mod de adresare personal dar să se evite adresarea incertă de genul "Celor interesati".
In cazul in care nu se cunoaste sigur numele directorului sau al managerului, se poate afla telefonic de la
direcţia Resurse Umane sau la secretariat si se intreaba cine va primi scrisoarea de intentie sau portofoliul de
angajare. Daca, totusi nu se poate obtine aceasta informatie, scrisoarea poate fi adresata "Compartimentului
Resurse Umane" sau "Managerului firmei...".
Paragrafele trebuie separate ori printr un spatiu ori să se utilizeze alineatul în vederea asigurării unei
forme îngrijite.
Pentru o mai bună organizare a informaţiei sau pentru evidenţierea unor anumite aspecte se poate folosi
pentru fiecare alineat un anumit marcaj (liniuţe, puncte etc.). Insă, pentru ca şansele de succes să fie crescute şi
pentru ca scrisoare să fie mai uşor lizibilă este totuşi preferabilă redactarea scrisorii de intenţie într-un mod
clasic şi sobru prin evitarea adăugirilor care nu sunt neapărat necesare.
În încheierea scrisorii de intenţie ar fi bine să se utilizeze o formulă consacrată clasică, de exemplu "Cu
consideraţie" sau "Cu mulţumiri" şi, dupa un spatiu corespunzător, adică suficient, să fie trecută semnătura
proprie.

Într-o scrisoare de intentie se recomandă prezentarea câtorva informatii cheie:

 Date personale şi de contact: Nume şi prenume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail - să fie
neapărat trecute în scrisoarea de intenţie, inclusiv data redactarii ei. În scrisoarea de intentie nu se
conditionează perioada sau orele cand se poate veni la interviul de angajare.
 Referire la locul de muncă scos la concurs. Uneori organizaţiile scot la concurs mai multe posturi
deodată. De aceea este recomandat ca în scrisoarea de intenţie solicitantul să specifice jobul de care este
interesat, în aşa fel încât directorul de resurse umane sa poată uşor identifica toţi solicitanţii pentru o
anumită poziţie. Întrucât managerul vrea să ştie, în primul rând, dacă solicitanţii îndeplinesc condiţiile
scrise în anunţ, este recomandat să se ofere date certe si nu informaţii generale.
 Referire la intrebarile formulate in anunt. Pe langa respectarea cerintelor profesionale mentionate in
anunt, este important să se raspundă şi la eventualele întrebari formulate.
 Informatii despre propria persoană. Ca sa aiba succes, scrisoarea de intentie trebuie sa se refere strict la
postul scos la concurs dar in acelasi timp sa atraga interesul managerului asupra autorului acesteia. Este
indicat a se utiliza o oarecare originalitate a formulării, dar să nu se exagereze realizările personale.
1. Exemplu de scrisoare de intentie pentru un candidat entry-level, fără experienţă sau cu
experienţă minimă. Deşi are o exprimare mai liberă, fiind potrivită pentru companii private si
medii de lucru informale, în acest model de scrisoare de intenţie se pastrează un ton politicos şi
respectuos.

Stimate Domn / Stimată Doamnă

Vă adresez această scrisoare de intenţie în urma publicării anunţului dvs. despre postul X, aparut pe
site-ul / în publicaţia Y, la data Z.
Am absolvit Facultatea de Adminstratie si Management Public, specializarea Resurse Umane, în
cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Consider că in anii de studiu am acumulat cunoştinţe
din multe domenii cum ar fi: drept, economie, management, marketing, finante şi resurse umane.
Astept cu mult interes să aplic aceste cunostinte teoretice şi competenţele dezvoltate pe parcursul
stagiilor de practică din cadrul facultăţii şi a internshipului de două luni din cadrul Departamentului de HR
de la Compania A, în cadrul responsabilităţilor oferite de postului X, scos la concurs.
Sunt o persoana activă, dinamică, cu aptitudini foarte bune de comunicare, dobandite in experienta
mea de organizator de evenimente în cadrul voluntariatului la organizaţia studenţească B, în care am activat
în anul II al programului de studii universitare. Sunt responsabilă, hotarâtă şi interesată în perfectionarea
profesională în domeniul meu de pregatire, şi anume resursele umane.
Imi doresc foarte mult să am ocazia de a lucra in compania dumneavoastă, unde as putea sa-mi pun
in evidenta competenţele dezvoltate si experienta acumulata (conform CV anexat) pentru a îndeplini
responsabilităţile postului X şi a contribui la atingerea scopurilor organizatiei, cat si pentru dezvoltarea
firească a carierei mele.
Sper că veţi avea în vedere motivaţia, competenţele şi pregătirea mea teoretică astfel încât să putem
discuta în curând detaliile unei posibile colaborări.
Vă mulţumesc,
Adelina Turcu

2. Următorul exemplu de scrisoare de intentie este mai sobru, formal şi poate fi folosit de către
persoanele care au deja experienţă în domeniul solicitat. Acest model de scrisoare de intentie
este recomandat să fie utilizat mai ales in mediile formale, cum ar fi instituţii financiare şi
companii de stat sau pentru posturi cu un grad înalt de responsabilitate.

Stimate Domn / Stimată Doamnă

Subsemnatul George Richitean, am luat la cunostinta cu interes despre posibilitatile pe care le ofera
compania dumneavoastra prin intermediul anuntului X publicat la data de... pe site-ul / în ziarul Y referitor
la postul de Business Analyst. Supun atentiei dvs. candidatura mea in vederea ocupării postului menţionat
anterior, fiind susţinut de multă ambitie, corectitudine si optimism.
Am beneficiat de o pregatire universitara în domeniul Administrării Afacerilor în cadrul ASE din
Bucureşti si de experienta in elaborarea planurilor de afaceri timp de 6 luni în cadrul postului similar ocupat
la SC TOTAL SRL si mă consider complet pregatit pentru a prelua cu succes responsabilităţile postului
companiei dvs. Avantajele formarii mele teoretice se completează armonios cu cele ale unei experiente
semnificative de care dispun in domeniul afacerilor.
Trăsăturile mele de personalitate, entuziasmul, tenacitatea, responsabilitatea şi pasiunea mea pentru
domeniul afacerilor sunt atuuri care sprijină integrarea mea într-o echipă tânără şi dinamică, aşa cum este
cea din compania dvs. Din acest motiv îmi permit să apreciez ca binevenită o discuţie despre oportunitatea
unei aplicări a cunostintelor si competenţelor mele în avantajul companiei dvs. şi mă declar disponibil
pentru a fi contactat în vederea unei colaborări viitoare.

Găsiţi mai multe detalii despre experienţa şi cunoştinţele mele în CV-ul ataşat.

Vă mulţumesc pentru timpul dvs.


Cu deosebită donsideraţie,
Ec. George Richitean

Strategii pentru redactarea unei scrisori de intenţie reuşite:


1) Axeaza-te pe necesitatile angajatorului atunci când redactezi o scrisoare de intentie. Analizeaza
activitatea companiei şi tendinţele sale din ultimii ani, ca şi ale domeniului în care îşi desfăşoară activitatea.
Cum poti sa le aduci mai multi bani / recunoaştere / imagine / nişă pe piaţă? Prezinta-te pe tine însuţi / însăţi
ca pe o solutie optimă a problemelor cu care se confruntă organizatia în prezent.
2) Adresează orice scrisoare de intentie. Pentru a avea un impact maximal, află care este persoana care se
va ocupa de recrutari si adreseaza-i-te în mod direct, utilizând corect numele şi funcţia. Ia măsuri pentru
redactarea corectă a numelui (mai ales dacă este străin) – este foarte important! Scrie numele numai dacă este
corect, dacă ai dubii este preferabilă o adresare impersonală.
3) Cand redactezi o scrisoare de intentie gandeste-te că raspunzi intrebarilor angajatorului: Ce poti face
pentru respectiva companie? Cum te poţi implica în dezvoltarea afacerilor? Care este situatia ta în prezent? Esti
suficient de pregătit / ă sau calificat / ă pentru respectivul post? Ce te motivează? De ce vrei sa lucrezi pentru
acea companie în particular?
4) Fii scurt si concis / ă într-o scrisoare de intentie. Lasă o impresie bună, dinamică şi optimistă. Foloseşte
propozitii scurte, sunt mai uşor de urmărit, de citit şi de reţinut. Împarte textul in 3-4 paragrafe despartite printr-
un spatiu pentru a fi mai bine structurat.
5) Foloseşte în redactare un mod conversaţional, adică scrie aşa cum vorbesti, dar ingrijit, politicos şi cât
mai elegant. Adaugă un plus de originalitate prin combinarea limbajul protocolar cu stilul simplu, deschis,
conversational in cadrul scrisorii de intentie.
6) Gândeşte-te că un ton optimist şi entuziast este contagios pentru angajator şi procedează în consecinţă!
7) Rămâi în contact pentru următorul pas, la care să te raportezi în permanenţă: interviul.
Pentru scrisoarea de intenţie sunt importante 4 elemente:
1. Conexiunea cu postul vizat - explica intr-o scrisoare de intentie cum si de unde ai aflat despre post si
manifesta-ti interesul activ pentru oferta respectivă.
2. Motivul pentru care te-ar angaja - analizeaza care este punctul tau forte! Unde ai mai lucrat în domeniul
respectiv? Ce poti sa faci concret pentru companie?
3. Motivatia ta de a munci - de ce vrei sa muncesti în acea companie şi nu în altă parte? De ce iti place
domeniul respectiv? O scrisoare de intentie este ideala pentru a motiva alegerea.
4. Ultimul pas - încheie orice scrisoare de intentie cu datele de contact, un telefon sau un e-mail, în vederea
stabilirii unei intalniri.
Pentru paragrafele 2 si 3 foloseste-ti CV-ul ca sursă de inspiratie, în principal experienţa profesională şi
obiectivele de carieră.

Anexa 10

Model de Dorina Bratu


scrisoare de Bd. Grigorescu nr. 20
037861, Bucuresti, Romania
intentie cu e-mail: prenume.nume@email.ro
instructiuni de telefon: 0700 000 000
Bucureşti, joi 15 mai 2014
Paragraful
completarede
deschidere Domnului Mihai Antonescu - Director Resurse Umane
- Explică motivul pentru SC Compania ABC SRL
care scrii
- semnalează unde ai B-dul Magheru, nr. 12
vazut anuntul şi denumirea 032736, Bucuresti, Romania
exactă a postului
- Prezintă-te
Domnule Director,

Anunțul dumneavoastră apărut astăzi pe site-ul www.angajari.ro, în legătură cu


postul de economist mi-a atras atenția. Competențele și experiența mea
profesională întrunesc foarte bine cerințele dumneavoastră.

De ce acest job/organizatie? Sunt specialist în economie agroalimentară şi am participat la un internship timp


De ce tu? Ce te recomandă?
-explică de ce esti potrivit/ă pentru
de o lună la o importantă companie de profil, iar în prezent sunt Responsabil
acest post clienți, post ocupat timp de 6 luni la firma X. Rolul meu constă în comunicarea
- fă referire la cunoştinţe, abilităţi, cu clienţii, elaborarea dosarelor acestora şi înaintarea lor către serviciile
competenţe solicitate
- argumentează ceea ce susţii cu
specializate. Pregătirea și activitatea mea actuală mă desemnează ca persoana
exemple din viaţa ta profesională. potrivită pentru postul de economist pe care îl propuneți.
- corelează cerinţele postului cu
experienţa ta profesională sau
cunoştinţele teoretice din facultate Buna comunicare şi organizare sunt principalele mele atuuri, dealtfel foarte
importante în meseria de economist, deoarece un acord între client şi companie
este în beneficiul ambilor. Spiritul de analiză și gândirea logică mă recomandă şi
îmi permit să îndeplinesc cu succes sarcinile de serviciu primite.

Colaborarea cu dumneavoastră pe acest post îmi permite continuarea firească a


carierei mele în domeniul economic argroalimentar.

Incheierea În așteptarea unui răspuns, vă mulţumesc pentru timpul pe care mi l-aţi acordat şi
-Mentionează că aştepţi un vă rog să primiți cele mai alese salutări,
răspuns
- Mulţumeşte pentru timp.
-Nu uita să te semnezi!
Dorina Bratu