Sunteți pe pagina 1din 2

Biografii

 George Călinescu, Viaţa lui Mihai Eminescu, 1945


 Creţu, Ion, Mihail Eminescu (biografie documentară), Editura pentru Literatură,
Bucureşti,1968
 Dumitru Murăraşu, Mihai Eminescu-viaţa şi opera, Editura Eminescu,1983

Monografii, studii critice, istorii literare.


 Titu Maiorescu, Critice, 1892

 Tudor Vianu, Poezia lui Eminescu, 1930


 G. Călinescu, Viaţa lui Mihai Eminescu, 1932
 G. Călinescu, Opera lui Mihai Eminescu, IV volume, 1934-1936
 D. Caracostea, Arta cuvântului la Eminescu, 1936
 G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent,
 T. Arghezi, Eminescu, 1943
 D. Caracostea, Creativitatea eminesciană, 1943
 E.Lovinescu, Eminesciana

Monografii, studii critice, istorii literare. Opere selective


 Gheorghe Bulgăr, Momentul Eminescu în evoluţia limbii române literare, Editura
Minerva, 1971
 Dumitru Caracostea, Creativitatea eminesciană, Editura Fundaţiilor Regale, 1943
 G.Călinescu, Opera lui Mihai Eminescu, vol. I-V, Editura Fundaţiilor Regale, 1934-
1936 şi reed, Editura Minerva
 Matei Călinescu, Titanul şi geniul în poezia lui Eminescu, E.P.L., 1964
 Rosa del Conte, Mihai Eminescu o dell Assoluto, 1962
 Petru Creţia, Testamentul unui eminescolog, Humanitas, 1998
 Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Eminescu, 1963
 Zoe Dumitrescu Buşulenga, Eminescu, cultură şi creaţie
 Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Eminescu şi romantismul german
 Alain Guillermou, La Génèse intérieure des poésies d Eminescu, Paris, Didier, 1963
 Constantin Noica, Introducere la miracolul eminescian, Editura Humanitas, 2003
 Edgar Papu, Poezia lui Eminescu, Editura Minerva, 1971
 Ioana Em. Petrescu, Eminescu.Modele cosmologice şi viziune poetică, Editura
Minerva, 1972
 Eugen Simion, Proza lui Eminescu, 1964
 Eugen Todoran, Eminescu, Editura Minerva, 1972
 Tudor Vianu, Studii de literatură, 1965
 Tudor Vianu, Poezia lui Eminescu, Editura Cartea Românească, 1930 şi reed.
 Ion Negoiţescu, Poezia lui Eminescu, 1967
 Dicţionarul limbii poetice a lui Eminescu,coord. Tudor Vianu, Editura Academiei,
Bucureşti, 1968

www.edu.ro

www.didactic.ro

www.audiocarti.eu

www.mihaieminescu.ro

http://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Eminescu

http://ro.wikipedia.org/wiki/Romantism

http://www.scribd.com/doc/4090066/Natura-la-romantici-si-simbolisti

www.dexonline.ro