Sunteți pe pagina 1din 8

Şcoala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu”

Str. Traian Lalescu, nr. 6, CRAIOVA


Tel: 0251 543 160; 0351 807 033
Fax: 0251 543 160
E-mail: scoala39craiova@gmail.com
Website: http://scoalanicolaebalcescucraiova.ro
http://www.facebook.com/pages/Scoala-Gimnaziala-Nicolae-Balcescu-
Craiova/20666735613187

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” CRAIOVA VĂ


INVITĂ SĂ PARTICIPAŢI LA CONCURSUL INTERJUDEŢEAN

“ ÎMPREUNĂ NE BUCURĂM DE COPILĂRIE”

EDIŢIA a - IV –a

IUNIE 2018

Echipa de proiect:
 Prof. Chiriță Simona- Inspector Şcolar pentru activităţi extraşcolare
 Prof. Turcu Crisanda Georgia – Director Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu”
 Prof. Nicolae Loredana Lavinia - Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu”
 Prof. Bumbaru Mihaela - Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu”
 Prof. Trășculescu Adela- Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu”

VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG LUCRĂRILE ÎN PERIOADA 15 MAI- 8


IUNIE 2018!
Şcoala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu”
Str. Traian Lalescu, nr. 6, CRAIOVA
Tel: 0251 543 160; 0351 807 033
Fax: 0251 543 160
E-mail: scoala39craiova@gmail.com
Website: http://scoalanicolaebalcescucraiova.ro
http://www.facebook.com/pages/Scoala-Gimnaziala-Nicolae-Balcescu-
Craiova/20666735613187

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE


A CONCURSULUI INTERJUDEȚEAN

“ ÎMPREUNĂ NE BUCURĂM DE COPILĂRIE“


INSTITUȚIA ORGANIZATOARE : ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU”

Str. Traian Lalescu, nr. 6, CRAIOVA


Tel: 0251 543 160; 0351 807 033
Fax: 0251 543 160
E-mail: scoala39craiova@gmail.com
Website: http://scoalanicolaebalcescucraiova.ro
http://www.facebook.com/pages/Scoala-Gimnaziala-Nicolae-Balcescu-
Craiova/20666735613187
PARTENER : ASOCIAȚIA ”WORK TOGEHTER”
Motto: ”Hai mai bine despre copilărie să povestim, căci ea este veselă şi nevinovată şi drept
vorbind, acesta-i adevărul. Ce-i pasă copilului când mama şi tata se gândesc la neajunsurile
vieţii, la ce poate să le aducă ziua de mâine, sau că-i frământă alte gânduri pline de îngrijire.
Copilul, încălecat pe băţul său, gândeşte că se află călare pe un cal dintre cei mai straşnici, pe
care aleargă cu voie-bună, şi-l bate cu biciul, şi-l struneşte cu tot dinadinsu, şi răcneşte la el din
toată inima, de-ţi ie auzul; şi de cade jos, crede că l-a trântit calul, şi pe băţ îşi descarcă mânia în
toată puterea cuvântului... Aşa eram eu la vârsta cea fericită şi aşa cred că au fost toţi copiii, de
când îi lumea şi pământul, măcar să zică cine ce-a zice.” Ion Creangă- "Amintiri din copilărie"
SECŢIUNILE CONCURSULUI:

Secţiunea 1: “ Culorile copilăriei”

Această secţiune se adresează elevilor din ciclul primar și gimnazial din judeţ/ţară;

 Expoziţie de desene, afişe, colaje;


 Concurs de desene, afişe, colaje.

Secţiunea 2: “ Emoţie de copil…”

Creaţii literare:
 Această secţiune se adresează elevilor din ciclul primar și gimnazial din judeţ/ţară;
 Creaţiile literare (proză sau versuri) vor fi scrise de mână pe suport de hârtie A4;
 Acestea nu pot depăşi 2 pagini;
 Se va specifica numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala şi numele prof.
coordonator.
Eseuri în format digital:
 La această secţiune pot participa elevii claselor de gimnaziu din judeţ/ţară;
 Eseuri în format digital vor fi realizate exclusiv de elevi, în programele
MovieMaker, Photo story, Microsoft Office Power Point etc.;
 Acestea nu pot depăşi 2 pagini;
 Creaţiile literare vor fi tehnoredactate, cu caractere româneşti şi vor fi scrise în
Word 2003;
 Se va specifica numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala şi numele prof.
coordonator.

Secţiunea 3: “ Fantezie pe aripile copilăriei”

 Fantezie în tehnica quilling Expoziţie &Concurs : pot avea dimensiuni A4,A5,


obigatoriu suport din carton alb sau colorat şi tematica, la alegere.
 Această secţiune se adresează elevilor din ciclul primar și gimnazial din judeţ/ţară;
SUGESTII TEMATICE: felicitări, păsări, flori de primăvară/vară, decoraţiuni, fluturi
şi flori, peşti în acvariu, buburuze, floarea soarelui, narcise, ghiocei, buchet de flori,
inimioare, tablouri, peisaje, aranjamente Ikebana, alte teme la alegerea participanţilor.

COMISII CONSTITUITE ÎN VEDEREA DERULĂRII ACŢIUNII:

1. Comisia de organizare:

 Prof. Chiriță Simona- Inspector Şcolar pentru activităţi extraşcolare


 Prof. Turcu Crisanda Georgia – Director Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu”
 Prof. Nicolae Loredana Lavinia - Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu”
 Prof. Bumbaru Mihaela - Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu
 Prof. Irimescu Maria- Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu
2. Comisia de evaluare/jurizare:

 Prof. Turcu Crisanda Georgia – Director Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu”


 Prof. Nicolae Loredana Lavinia - Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu”
 Prof. Bumbaru Mihaela - Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu”
 Prof. Trăşculescu Adela- Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu”
 Prof. Soceanu Gabriela- Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu”

Înscrierea participanţilor:

- până la data de 8 iunie 2018;


- prin completarea fişei de înscriere(Anexa 1);
- expedierea lucrărilor.

Depunerea lucrărilor:
 Fiecare profesor se poate înscrie cu maximum 5 lucrări ale elevilor la toate secțiunile.
Creaţiile artistice (desene, picturi, colaje) vor respecta tematica şi vor avea pe verso etichete
pe care se vor preciza:

Secţiunea I
Numele şi prenumele elevului________________________________
Numele şi prenumele cadrului didactic coord.__________________________
Unitatea de învăţământ___________________________________________
Titlul lucrării_________________________________________________

 Taxa nu se percepe de la elevi sau de la părinţii acestora – condiţie obligatorie.


 Creaţiile elevilor se trimit în plic A4, împreună cu plicul autoadresat, fişa de înscriere,
acordul de parteneriat în două exemplare. Adresă: ASOCIAŢIA ”WORK TOGETHER”,
Str. Traian Lalescu, nr. 6, Craiova Dolj cu menţiunea pentru concurs.
 Cadrele didactice vor trimite fişa de înscriere, precum şi creaţiile literare în format
electronic prin e-mail, până la data de 8 iunie 2018, la adresa de e-mail
worktogether15@yahoo.com
 Vor fi acordate diplome cu premiile I, II, III, menţiune.
 Vor fi acordate diplome de participare la expoziție.
 Fiecare profesor îndrumător va primi adeverinţă pentru pregătirea lotului de elevi.
 Diplomele şi adeverinţa vor fi trimise participanţilor până pe data de 30 septembrie2018.
 Expoziţia va avea loc la Şcoala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” Craiova.

IMPORTANT ! Concursul interjudețean “ Împreună ne bucurăm de copilărie“


este aprobat in Calendarul activităților educative regionale și interjudețene 2018,
fără finanțare M.E.N.,la poziția 186.
ALTE INFORMAŢII :

Activitatea educativă va fi susţinută financiar de către profesorii coordonatori prin donaţii în


sumă de 5 RON/ lucrare ce va fi depusă în contul ASOCIAŢIA ”WORK TOGETHER”
RO73RNCB0139120674490001 deschis la BCR Craiova.

Se va specifica pe documentul bancar: Pentru concurs.

Aceste donaţii vor acoperi costurile pentru tipărirea diplomelor elevilor și adeverinţelor
profesorilor coordonatori, organizarea expoziției concursului, taxele poştale percepute pentru
expedierea diplomelor participanţilor din alte judeţe, precum şi alte cheltuieli organizatorice.

Donaţiile pot fi depuse şi prin mandat poştal pe adresa:

NICOLAE LOREDANA, Str. Traian Lalescu, nr.6, Craiova, jud. Dolj, cod poştal:
200040, tel. 0744339631

DIRECTOR:

Şcoala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu”

Prof. Turcu Crisanda-Georgia


Şcoala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu”
Str. Traian Lalescu, nr. 6, CRAIOVA
Tel: 0251 543 160; 0351 807 033
Fax: 0251 543 160
E-mail: scoala39craiova@gmail.com
Website: http://scoalanicolaebalcescucraiova.ro
http://www.facebook.com/pages/Scoala-Gimnaziala-Nicolae-Balcescu-
Craiova/20666735613187

FIŞA DE ÎNSCRIERE

CONCURSUL INTERJUDETEAN
”ÎMPREUNĂ NE BUCURĂM DE COPILĂRIE”
Ediţia a IV a
NUMELE şi PRENUMELE CADRU DIDACTIC:
SPECIALITATEA:
INSTITUŢIA:
ADRESA la care doriţi să primiţi diplomele:
TELEFON:
E-MAIL:
Tabel cu elevii participanţi:

Nr. Numele şi prenumele elevului


Crt.
Clasa Secţiunea Titlul lucrării

1.

2.

3.

4.

5.
Şcoala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” CRAIOVA
Str. Traian Lalescu, nr. 6, CRAIOVA
Tel: 0251 543 160; 0351 807 033
Fax: 0251 543 160
E-mail: scoala39craiova@gmail.com
Website: http://scoalanicolaebalcescucraiova.ro
http://www.facebook.com/pages/Scoala-Gimnaziala-Nicolae-Balcescu-
Craiova/20666735613187

Nr. ............/............... Nr. ……../………………

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE


Încheiat azi ............................................

1. Părţile partenere:
A. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BĂLCESCU”, str. Traian Lalescu, nr.6,
Craiova, jud. Dolj, reprezentată prin: director prof. Turcu Crisanda- Georgia, în calitate
de Aplicant
B. ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
............................................................................., în calitate de Partener.
2. Obiectul acordului de parteneriat:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi
partener în vederea organizării şi desfăşurării Concursului interjudeţean “ÎMPREUNĂ NE
BUCURĂM DE COPILĂRIE”, organizat în perioada 15.05.2017 – 15.06.2018, la Şcoala
Gimnazială”Nicolae Bălcescu” Craiova.

3. Grup ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar.


4. Obligaţiile părţilor:
A) Aplicantul se obligă:
 Să informeze şcolile despre organizarea concursului din cadrul proiectului;
 Să respecte termenul de desfăşurare al proiectului;
 Să emită şi să distribuie diplomele şi adeverinţele cadrelor didactice participante şi
elevilor.
B) Partenerul se obligă să respecte următoarelecondiţii:
 Să pregătească lucrările;
 Să mediatizeze proiectul în unitatea şcolară;
 Să respecte regulamentul de desfăşurare;
 Să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negative imaginea
acţiunii.
5. Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pentru anul şcolar 2017 –
2018.
6. Clauze finale ale acordului:
Concursul interjudetean propus de unitatea noastră şcolară face parte din categoria
activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de
învăţământ.

Aplicant, Partener,

Şcoala Gimnazială “NicolaeBălcescu” Craiova

Director,

Prof. TurcuCrisanda- Georgia