Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

Scoala cu clasele I-VIII Gâdinți

Nume: Data:
Prenume: Timp de lucru: 50 minute.
Se acordă 10 puncte din oficiu.

TEST DOCIMOLOGIC
Anul scolar 2015 - 2016
Disciplina Religie Ortodoxă
Clasa a VI-a

Postul în viața noastră

Obiective operaționale: Elevul va fi capabil:


O1 să definească Postul.
O2 să identifice pe adevaratul Întemeietor al Postului.
O3 să realizeze o împărțire a Posturilor.
O4 să arate care este scopul Postului.
O5 să explice semnificația Postului.
O6 să precizeze care este rasplata pentru ținerea Postului.

Partea I 30 puncte
Alege varianta corectă:
1. Ce presupune Postul Creștin? (6p)
a) Înfrânare.
b) Ritual.
c) Predică.
2. Cine a instituit Postul? (6p)
a) Profetii Vechiului Testament.
b) Sfinții Apostoli.
c) Mântuitorul Iisus Hristos.
3. De câte tipuri este Postul? (6p)
a) 2 tipuri.
b) 3 tipuri.
c) 4 tipuri.
4. Care este scopul Postului? (6p)
a) Mântuiește pe om.
b) Apropie pe om de Dumnezeu.
c) Ne desparte de Hristos.
5. Care este răsplata Postului primită de la Dumnezeu? (6p)
a) Pace.
b) Iertarea păcatelor.
c) Fericirea lumească.

Masterand Hîrlăoanu Ciprian-Ionel


Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului
Scoala cu clasele I-VIII Gâdinți

Partea a II-a 30 puncte


Completează spațiile libere:
1. Postul este renunțarea de bunăvoie la anumite...............................,gânduri și fapte............,
pentru curățirea de....................., înnoirea vieții și trăirea după lui...............................(10p)
2. Postul creștin are menirea de a .......................... omul care aduce prin post jertfă de laudă
și ........................... Mântuitorului. (10p)
3. Postul a fost .............. de Însuși Mântuitorul, atunci când, retras 40 de zile în munti, a ......
și a fost ............ de diavolul înainte de a începe predicarea Evangheliei. (10p)

Partea a III-a 30 puncte


1. Pornind de la cuvântul din Sfânta Scriptură: ”Când postiți, nu fiți triști ca fățarnicii; că ei
iși smolesc fețele ca să arate oamenilor că postesc. Adevarat grăiesc vouă, și-au luat plata lor. Tu
însă, când postești unge capul tău și fața ta o spală, ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci Tatălui
tău care este în ascuns, și Tatăl tău, Care vede în ascuns, îți va răsplăti ție”, alcătuiește o compunere
în care să surprinzi modul în care trebuie să se comporte creștinii în timpul postului. (30p)

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Masterand Hîrlăoanu Ciprian-Ionel