Sunteți pe pagina 1din 2

Numele............

Test Data
Clasa a V-a

1. Completati spatiile libere 20 p

Structura interna a Pamantului este alcatuita din....................,.........................si …..............


Invelisul exterior al Terrei poarta denumirea de.........................
Nucleul este localizat in......................Terrei,este alcatuit din.................. si se afla la o adancime de
cca...................km
Mantaua se gaseste la exteriorul …................la o adancime de cca..............km
Principalele roci magmatice sunt reprezentate prin:...........................si.........................

2. Incercuiti varianta corecta 20 p

Calcarul este o roca

1. sedimentara
2. vulcanica
3. magmatica
4. biogena

Contactele de tip rift s e formeaza atunci cand

1. placa oceanica intra sub placa continentala


2. doua placi continentale se ciocnesc
3. doua placi tectonice se indeparteaza
4. placa continentala intra sub placa oceanica

Marmura este o roca

1. metamorfica
2. sedimentara
3. vulcanica
4. caustobiolita

Litosfera reprezinta

1. invelisul de aer
2. invelisul gazos
3. invelisul de roca
4. invelisul de viata

Petrolul este o roca sedimentara ce s-a format prin

1. consolidarea magmei
2. descompunerea materiei vegetale si animale
3. intarirea malurilor
4. consolidarea cochiliilor de scoici si melci

3. Numiti patru roci sedimentare utile omului 20 p


…............................

….............................

…..............................

…..............................

4. Explicati in 5 randuri fenomenul de subductie utilizand termenii: placa oceanica,placa


continentala, plan Benioff,curenti magmatici, magma,fosa, manta 20 p
5. Definiti termenii: fosa,litosfera, dinamica scoartei terestre,expansiunea fundului oceanic 10 p