Sunteți pe pagina 1din 2

Subiect logică 5_2018

1. Două propoziții categorice aflate în raport de contradicție :


a. Nu pot fi ambele adevărate, dar pot fi ambele false.
b. Nu pot fi ambele false, dar pot fi ambele adevărate.
c. Au aceeași cantitate.
d. Au cantitate și calitate diferite.
2. Termenul „silogism de figura V” este:
a. Vid și precis
b. Vid și vag
c. Colectiv și vid
d. Vid și negativ
3. Termenii „eveniment istoric”, „război” , „Al Doilea Război Mondial” sunt ordonați:
a. Crescător după extensiune
b. Nu sunt ordonați corect
c. Descrescător după extensiune
d. Descrescător după intensiune.
4. Concluzia unei inducții complete este:
a. Întotdeauna probabilă
b. Întotdeauna falsă
c. Certă
d. Are un caracter amplificator.
5. Raționamentul: Toate smaraldele găsite până acum au fost verzi, deci și următorul smarald va fi
tot verde este:
a. Deducție
b. Conversiune simplă
c. Inducție
d. Obversiune
6. Clasificarea țărilor în dezvoltate, nedezvoltate și din lumea a treia este:
a. Completă
b. Incompletă
c. Incorectă
d. Corectă
7. Termenii lichid și substanță dulce sunt în raport de:
a. Ordonare
b. Contradicție
c. Contrarietate
d. Încrucișare
8. Sofismele sunt:
a. Erori formale
b. Erori materiale
c. Silogisme
d. Inferențe imediate
9. Dacă termenului silogism valid i se adaugă determinația din figura I, atunci:
a. Extensiunea rămâne neschimbată
b. Intensiunea crește
c. Intensiunea scade
d. Extensiunea crește
10. Propoziția Acizii sunt corozivi este:
a. Particular- negativă
b. Particular – afirmativă
c. Universal – negativă
d. Universal- afirmativă

I.B. Se dau termenii A, B, C, D.


A și B sunt în raport de contradicție, astfel încât ambii sunt specii în același gen, D, iar C este în raport de
încrucișare cu toți trei.
a. Diagrama comună
b. Marcați cu A sau F:
1. Unii A sunt B.
2. Nici un C nu este D.
3. Nici un B nu este A.
4. Toți A sunt D.
5. Unii C nu sunt B.
6. Unii D nu sunt A.

II. Se dau propozițiile:

1. Nici un credit de consum nu este nerambursabil.


2. Toți antreprenorii sunt persoane responsabile
3. Unii ghizi turistici sunt tineri
4. Unele mașini nu sunt performante.
A. Formulele pt 1 și 4.
B. Subalterna – 1, contrara – 2, subcontrara – 3, supraalterna – 4.
C. Convesa și obversa pt 1 și 2.
D. Obversa converei pt 3.
E. X: Nici un leneș nu e perseverent, atunci toți leneșii sunt ne-perseverenți.
Y: Unii lași nu sunt fricoși, atunci unii fricoși nu sunt lași.
a. Formalizați demersurile celor doi elevi.
b. Arătați corectitudinea raționamentelor celor doi elevi.
c. Demonstrați dacă elevul Y raționează corect sau nu.

III. A. Se dau modurile aii -3 și aaa – 4.


B. Se dă propoziția: Unele probe de bacalaureat sunt obligatorii.
C. Se dă raționamentul: Lupii sunt animale sălbatice și, în același timp, sunt ființe carnivore, deci
carnivorele sunt sălbatice.
a. termenul minor.
b. premisa mjoră.
D. Se dă definiția: Sinusul este funcția trigonometrică diferită de cosinus și tangentă.