Sunteți pe pagina 1din 7

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “LUCEAFĂRUL”

STR. DOINA NR. 1, SECTOR 5, BUCUREŞTI


TEL./FAX: 021. 423. 04. 80. E-MAIL: scoala_nr_130@yahoo.com

BIROUL EXECUTIV
Al Consiliului elevilor

An şcolar 2017 - 2018

Numele elevului Clasa Funcţia

DANESCU ANA-MARIA VIII A PREŞEDINTE

VERGA MELISSA VIII C VICEPREŞEDINTE


ADELINE

TABACARU MARIA VII B SECRETAR

Prof.coordonator,
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “LUCEAFĂRUL”
STR. DOINA NR. 1, SECTOR 5, BUCUREŞTI
TEL./FAX: 021. 423. 04. 80. E-MAIL: scoala_nr_130@yahoo.com

CONSILIUL ELEVILOR
An şcolar 2017-2018

Numele şi prenumele Clasa Profesor diriginte


elevilor
Olaru Radu VII A Oprea
Dragomir Mihaela Cristina
Ghita Maria VII B Filip
Tabacaru Maria Mihaela
Rusie Catalin VIII A Karban
Danescu Ana Maria Mariana
Tudor Valentin VIII B Dumitru
Raducu Teodora Loredana
Verga Melissa VIII C Bota
Stoica Florin Claudia
Campeanu Ariana VA Marcu
Enache Maria Margareta
Ciucioi Larisa VB Oancea
Marcoci Gabriel Violeta
Dumitru Roxana VI A Nita
Vaduva Andreea Cristina
Oprea Miruna VI B Popescu
Radoi Marina Doina
Pelin Giulia VI C Druga
Badica Dragos Simona

Profesor coordonator,
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “LUCEAFĂRUL”
STR. DOINA NR. 1, SECTOR 5, BUCUREŞTI
TEL./FAX: 021. 423. 04. 80. E-MAIL: scoala_nr_130@yahoo.com

Departamentele Consiliului elevilor


din Scoala gimnaziala “Luceafarul”
an scolar 2017- 2018

1. Concursuri şcolare şi extraşcolare


Dumitru Roxana (VI A), Vaduva Andreea (VI A)

2. Cultura, educatie si programe scolare


Ghita Maria (VII B), Raducu Teodora (VIII B),
Pelin Giulia (VI C)

3. Sport
Badica Dragos (VI C), Tudor Valentin (VIII B),
Olaru Radu (VII A), Stoica Florin (VIII C)

4. Avocatul elevului
Dragomirescu Mihaela (VIA),
Danescu Ana Maria (VIII A),Verga Melissa (VIII C)

5. Informare, mobilitate, formare si consiliere


Oprea Miruna (VI B), Radoi Marina (VI B)
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “LUCEAFĂRUL”
STR. DOINA NR. 1, SECTOR 5, BUCUREŞTI
TEL./FAX: 021. 423. 04. 80. E-MAIL: scoala_nr_130@yahoo.com

OBIECTIVELE CONSILIULUI ELEVILOR

 Asumarea de către elev a rolurilor şi responsabilităţilor


în viaţa socială, prin exersarea propriului sistem de
valori;
 Implicarea elevilor în actul decizional şi familiarizarea
cu conceptele democraţiei;
 Cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană şi
valorile morale şi civice;

CE ASTEPTĂM DE LA CONSILIUL
ELEVILOR ?

 Să promoveze cooperarea, parteneriatul, munca în


echipă, dezvoltarea personală a elevilor;
 Să iniţieze, să organizeze şi să desfăşoare activităţi
extraşcolare;
 Să dezbată probleme care îi afectează direct pe elevii
şcolii;
 Să combată absenteismul, abandonul şcolar, tendinţele
spre un comportament violent;
 Să creeze oportunităţi pentru toţi elevii de a-şi exprima
latura creatoare a personalităţii
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “LUCEAFĂRUL”
STR. DOINA NR. 1, SECTOR 5, BUCUREŞTI
TEL./FAX: 021. 423. 04. 80. E-MAIL: scoala_nr_130@yahoo.com

PROGRAM DE ACTIVITĂŢI

Semestrul I
An şcolar 2017-2018

Nr.crt activitatea termen responsabil


Analiza activităţii Consiliului Octombrie2017 Profesor coordonator
elevilor in anul scolar 2016- Filip Mihaela
1.
2017

„Sa ii alegem pe cei mai buni!” 16.10. 2017 Danescu Ana – VIII A
2.
Alegeri pentru C.S.E. Prof. Filip M.
Carnaval de Halloween 31 oct.2017 Consilierii cls.a VI-a si a
3.
VIII-a
Clasa in sarbatoare! – 5 – 18 dec. Departamentul de
concurs:Cel mai frumos panou 2017 cultura
4.
al clasei cu tema „Sarbatorile
de iarna”
„Craciunul elevilor” –serbare 20 decembrie Consilerii cl.aV-a si aVI-a
5. scolara 2017 Consilier educativ Pavel
S.
Noi si...Eminescu – moment 15 ianuarie Consilierii cls.aVII-a
6.
omagial literar-muzical 2018
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “LUCEAFĂRUL”
STR. DOINA NR. 1, SECTOR 5, BUCUREŞTI
TEL./FAX: 021. 423. 04. 80. E-MAIL: scoala_nr_130@yahoo.com

PROGRAM DE ACTIVITĂŢI

Semestrul II
An şcolar 2016-2017

Nr.
Activitatea Termen Responsabil
crt.
-analiza activităţii Consiliului Febr. 2017 Profesor coordonator Filip
elevilor in sem.I Mihaela
1.
- stabilirea programului de preşedintele C.S.E.
activităţi pentru semestrul II
Expozitii plastice si cenaclu Febr., aprilie, Consilierii claselor aVII-a
2. artistic in cadrul proiectului iunie 2017
„Anotimpurile in arta”
„Dragobetele, sarbatoarea 24.02.2017
3. iubirii la romani” – serbare, Danescu Ana Maria – VII
concurs de dans A
„Ziua verde” – colectare si Aprilie 2017 Consilierii cls.a VII-a
4.
depunere maculatura
„Sa stii mai multe, sa fii mai 29.03.2017 Consilierii cl. a V-a A, B, C
5. bun” – concurs de cultura
generala
„Cea mai curata clasa” – concurs Martie 2017 Departamentul concursuri
6.
pentru clasele V- VIII scolare si extrascolare
„Sarbatoarea copiilor”- 1.06.2017 Departamentul cultura
7.
activitati distractive de 1 Iunie
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “LUCEAFĂRUL”
STR. DOINA NR. 1, SECTOR 5, BUCUREŞTI
TEL./FAX: 021. 423. 04. 80. E-MAIL: scoala_nr_130@yahoo.com