Sunteți pe pagina 1din 2

Fizică clasa a VIII-a

Fenomene termice – Căldura. Schimbarea stării de agregare Nr.1 +1p

TEST DE EVALUARE

I. Alege varianta sau variantele corecte dintre următoarele afirmaţii: 1p


1.Într-un pahar cu apă, se introduc câteva cristale de sulfat de cupru(piatră vânătă).Apa începe
să se coloreze în albastru şi, nu după mult timp, toată apa din pahar devine albastră pentru că:
a) piatra vânătă este o substanţă solidă;
b) a avut loc fenomenul de difuzie a particulelor celor două substanţe;
c) are loc o interacţiune gravitaţională;
d) cele două substanţe interacţionează termic.
2.Care din următoarele procese au loc cu absorbţie de căldură?
a) topirea; b) solidificarea; c) vaporizarea; d) condensarea;
3.Unitatea de măsură pentru căldura latentă este;
a) J/kg; b) kJ/kg; c) MJ/kg; d) J.
4. Într-o zi călduroasă de vară, se pune un vas cu apă în calea razelor Soarelui. Apa primeşte
căldură de la Soare prin:
a) convecţie; b) radiaţie; c) convecţie şi conducţie; d) conducţie.
II. Completaţi spaţiile punctate cu cuvântul potrivit din paranteză: 2p
1.Căldura este o mărime fizică........................(scalară/vectorială) care se notează cu
...................(C/Q).
2.Mişcarea .......................................(ordonată/dezordonată) şi ............................................
( discontinuă/continuă) a moleculelor unei substanţe se numeşte agitaţie termică.
3.Topirea este trecerea unei substanţe din stare........................( lichidă/solidă ) în stare
............................ ( lichidă/solidă ).
𝑄 𝑄
4.Capacitatea calorică are relaţia......................................( 𝐶 = ∆𝑇;𝑐 = 𝑚∆𝑇 ) şi are ca unitate de
măsură ................................( J/K sau J/kgK ).

III. Rezolvaţi problemele:


1.Un corp, cu masa de 15 kg, absoarbe cantitatea de căldură de 18750 J şi îşi măreşte
temperatura cu 10K. Care este căldura specifică a corpului? 0,75p

2. Un cub de gheaţă cântăreşte 200g. Considerând căldura latentă de topire a gheţii ca fiind
335kJ/kg pentru a se topi este necesară căldura : a. 76 kJ ; b. 67kJ ; c. 33,5kJ 1,25p
3. Cantitatea de căldură necesară pentru a încălzi 1 kg de apă de la 20K la 100K, este :
a. 334,4 KJ b.334,4 MJ c.33,44 KJ d. 418 KJ 1,5p
c= 4180J/Kg*K

IV. Completaţi următoarea schemă cu cuvintele : topire , solidificare, vaporizare,


condensare, cedare de căldură , accepare de căldură. 1,5p

gheață
vapori apă

V. Un lichid este supus unor procese termice. Cu datele experimentale înregistrate în tabelul ce
urmează, trasaţi graficul dependenţei temperaturii de timp . 1p

Timp (min) 1 2 3 4 5 6 7
t(˚C) 12 15 18 18 16 14 12

S-ar putea să vă placă și