Sunteți pe pagina 1din 14

Universitatea Tehnică a Moldovei

Catedra Mecanică Teoretică

RAPORT
despre lucrarea de laborator nr.2

la Mecanică realizată în MATLAB

Tema: Grafica în sistemul MATLAB

Varianta 8

A îndeplinit: st.gr.TI-161 FR

A controlat: Balmuș I.

Chișinău, 2016
0
Scopul lucrării: Crearea graficelor in pachetul MATLAB.

Mersul lucrării:

I. Descrieţi comenzile de bază pentru construirea graficelor în pachetul MATLAB.

În sistem am folosit:

clf – sterge figura fara resetarea proprietatilor ei ;


plot – functia pentru construirea graficului functiei ;
comet – permite de aurmari miscarea punctului pe traiectorie ;
plot3 – analogul 3-dimensional a functiei plot ;
mesh – carcasa suprafetei ;
surf – suprafata plina de culoare ;
contour – grafic plan cu liniile de nivel ;
meshc, surfc – suprafata cu liniile de nivel in planul x,y ;
contourf – grafic plan cu liniile de nivel colorat ;
contour3 – suprafata compusa din linii de nivel ;
surfl – suprafata luminata ;
meshgrid – functia pentru generarea scarii ;
hold on – suprapune o imagine pe alta ;
hold off – anularea suprapunerii imaginilor ;
subplot – permite plasarea intr-o fereastra a graficului sau imprimarea pe aceeasi hirtie a citeva
grafice cu axele proprii ;
subplot(m,n,p) – imparte figura intr-o matrice m pe n de parti a graficului initial, iar p este
indexul partii selectate.
Prescurtări pentru culori, tipul de marcher și stilul liniei:

Culoarea Tipul marcherului


y Galben . Punct

m Roz O Cerculeţ

c Albalbastru X Cruciuliţă

r Roşu + Semnul plus

g Verde * Steluţă

b Albastru S Pătrat

w Alb D Romb

k Negru V Triunghi cu vîrful în jos

^ Triunghi cu vîrful în sus

1
Tipul liniei
- Dreaptă < Triunghi cu vîrful în stînga

: Punctată > Triunghi cu vîrful în dreapta

-. Tire punctată P Steluţă cu 5 colţuri

-- Tire H Steluţă cu 6 colţuri

colorbar - creează o coloniţă în fereastra graficului, care arată relaţia între culoare şi valoarea
funcţiei z(x,y);
colormap() – schimba aspectul color a graficului. Unde aspectele de culoare sînt prezentate mai
jos:
bone – seamana cu aspectul gray, dar cu un ton usor de culoare albastra ;
colorcube – fiecare culoare se schimba de la inchis pina la deschis ;
cool – nuante de culori alb albastre si purpurii ;
copper – nuante de culoarea cuprului ;
hot – schimbare lina :negru-rosu-oranj-galben-alb ;
hsv – schimbare lina ;
jet – schimbare lina : albastru-alb albastru-verde-galben-rosu ;
spring – nuante de purpuriu si galben ;
summer – nuante de verde si galben ;
winter – nuante de albastru si verde .

II. De construit graficele funcţiilor de o variabilă pe segmentul indicat. De indicat titlurile,


de introdus inscrierile la axe, legenda, de folosit diferite culori, stiluri ale liniilor si
tipuri de marcheri. De optimizat programul (nu expresia matematică) folosind
variabilele intermediare. De a prezenta graficele prin diferite metode :
a) in ferestre diferite
b) intr-o fereastra pe aceleasi axe
c) folosind comanda subplot :
c1) într-o fereastră pe axe diferite :
Orizontal,
f(x) vertical
g(x) ambele pe
f(x) şi axele din
g(x) dreapta

c2) într-o fereastră – fiecare aparte pe axe diferite şi ambele pe aceleaşi axe.

ambele pe axele ambele pe axele


din dreapta de sus

2
Este dată condiția:

Funcția 1 Funcția 2 Segmentul


𝑓(𝑥) = 𝑐𝑜𝑠 2 𝑥 𝑔(𝑥) = ln⁡(|𝑥| + 1) 𝑥 ∈ [−𝜋, 4𝜋]

Conținutul sistemului:

a) În ferestre diferite(vezi Fig.1.1 si Fig.1.2):


>> x=[-pi:0.05:4*pi];
>> f=(cos(x)).^2;
>> plot(x,f,'gx:')
>> title('Graficul functiei')
>> xlabel('Axa x')
>> ylabel('Axa y')
>> legend('Functia f')

Fig.1.1

3
>> clf reset;
>> x=[-pi:0.05:4*pi];
>> g=log(abs(x)+1);
>> plot(x,g,'b--.')
>> title('Graficul functiei')
>> xlabel('Axa x')
>> ylabel('Axa y')
>> legend('Functia g')

Fig.1.2

b) Într-o fereastră pe aceleaşi axe(vezi Fig.2.1):


>> clf reset;
>> x=[-pi:0.05:4*pi];
>> f=(cos(x)).^2;
>> g=log(abs(x)+1);
>> hold on
>> plot(x,f,'gx:')
>> plot(x,g,'b--.')
>> title('Graficul functiei')
>> xlabel('Axa x')
>> ylabel('Axa y')
>> legend('Functia f','Functia g')
4
Fig.2.1

c) folosind comanda subplot:


c1) într-o fereastră pe axe diferite:
 orizontal f(x) ; g(x) ; f(x) și g(x) (vezi Fig.3.1)

>> clf reset;


>> figure(1);
>> x=[-pi:0.05:4*pi];
>> f=(cos(x)).^2;
>> g=log(abs(x)+1);
>> subplot(3,1,1);
>> plot(x,f,'gx:')
>> title('Graficul functiei {f=cos^2(x)}')
>> xlabel('Axa x')
>> ylabel('Axa y')
>> legend('Functia f')
>> subplot(3,1,2);
>> plot(x,g,'b--.')
>> title('Graficul functiei {g=log(abs(x)+1)}')
>> xlabel('Axa x')
>> ylabel('Axa y')
>> legend('Functia g')
>> subplot(3,1,3);
>> hold on
5
>> plot(x,f,'gx:')
>> plot(x,g,'b--.')
>> title({'Graficul functiei {f=cos^2(x)} si','Graficul functiei {g=log(abs(x)+1)}'})
>> xlabel('Axa x')
>> ylabel('Axa y')
>> legend('f=cos^2(x)','g=log(abs(x)+1)')

Fig.3.1

 vertical, ambele pe axele din dreapta(vezi Fig.3.1.1)


>> clf reset;
>> figure(2);
>> x=[-pi:0.05:4*pi];
>> f=(cos(x)).^2;
>> g=log(abs(x)+1);
>> subplot(1,3,1);
>> plot(x,f,'gx:')
>> title('Graficul functiei {f=cos^2(x)}')
>> xlabel('Axa x')
>> ylabel('Axa y')
>> legend('Functia f')
>> subplot(1,3,2);
>> plot(x,g,'b--.')
>> title('Graficul functiei {g=log(abs(x)+1)}')
>> xlabel('Axa x')
>> ylabel('Axa y')
6
>> legend('Functia g')
>> subplot(1,3,3);
>> hold on
>> plot(x,f,'gx:')
>> plot(x,g,'b--.')
>> title({'Graficul functiei {f=cos^2(x)} si','Graficul functiei {g=log(abs(x)+1)}'})
>> xlabel('Axa x')
>> ylabel('Axa y')
>> legend('f=cos^2(x)','g=log(abs(x)+1)')

Fig.3.1.1

c2) într-o fereastră-fiecare aparte pe axe diferite şi ambele pe aceleaşi axe:

 ambele pe axele din dreapta (Fig.3.2)

>> clf reset;


>> figure(3);
>> x=[-pi:0.05:4*pi];
>> f=(cos(x)).^2;
>> g=log(abs(x)+1);
>> subplot(2,2,1);
>> plot(x,f,'gx:')
>> title('Graficul functiei {f=cos^2(x)}')
>> xlabel('Axa x')
>> ylabel('Axa y')
>> legend('Functia f');
>> subplot(2,2,3);
>> plot(x,g,'b--.')
>> title('Graficul functiei {g=log(abs(x)+1)}')
>> xlabel('Axa x')
>> ylabel('Axa y')
7
>> legend('Functia g');
>> subplot(1,2,2);
>> hold on
>> plot(x,f,'gx:')
>> plot(x,g,'b--.')
>> title({'Graficul functiei {f=cos^2(x)} si','Graficul functiei {g=log(abs(x)+1)}'})
>> xlabel('Axa x')
>> ylabel('Axa y')
>> legend('f=cos^2(x)','g=log(abs(x)+1)')

Fig.3.2

 ambele pe axele de sus (Fig.3.2.1)

>> clf reset;


>> figure(4);
>> x=[-pi:0.05:4*pi];
>> f=(cos(x)).^2;
>> g=log(abs(x)+1);
>> subplot(2,2,3);
>> plot(x,f,'gx:')
>> title('Graficul functiei {f=cos^2(x)}');
>> xlabel('Axa x');
>> ylabel('Axa y');
>> legend('Functia f');
>> subplot(2,2,4);
>> plot(x,g,'b--.');
>> title('Graficul functiei {g=log(abs(x)+1)}');
>> xlabel('Axa x');
>> ylabel('Axa y');
>> legend('Functia g');
>> subplot(2,1,1);
8
>> hold on;
>> plot(x,f,'gx:');
>> plot(x,g,'b--.');
>> title({'Graficul functiei {f=cos^2(x)} si','Graficul functiei {g=log(abs(x)+1)}'});
>> xlabel('Axa x');
>> ylabel('Axa y');
>> legend('f=cos^2(x)','g=log(abs(x)+1)');

Fig.3.2.1

III. De construit graficul funcţiei de două variabile pe un sector dreptunghiular prin diferite
metode - mesh, surf, meshc, surfc, contour, contourf, contour3. Cotele la graficele de
contur se aleg de sinestătător. Optimizaţi programul (nu expresia matematică) folosind
variabilele intermediare.

Funcția Segmentul 1 Segmentul 2


𝑧(𝑥, 𝑦) = 𝑒 −|𝑥| 𝑐𝑜𝑠 2 (𝑥 − 𝑦) x∈[-1,1] y∈[-π,π]

Conținutul programului:

9
Metoda Mesh
>> [x,y]=meshgrid(-1:0.1:1,-pi:0.1:pi);
>> z = exp(-abs(x)).*cos(x-y).^2;
>> figure(1);
>> mesh(x,y,z);
>> title('Metoda Mesh');

Metoda Surf
>> figure(2);
>> surf(x,y,z);
>> title('Metoda Surf');

10
Metoda Meshc
>> figure(3);
>> meshc(x,y,z);
>> title('Metoda Meshc');

Metoda Surfc

>> figure(4);
>> surfc(x,y,z);
>> title('Metoda Surfc');

11
Metoda Contour

>> figure(5);
>> contour(x,y,z);
>> title('Metoda Contour');

Metoda Contourf

>> figure(6);
>> contourf(x,y,z);
>> title('Metoda Contourf');

12
Metoda Contour3(x,y,z,100)
>> figure(7);
>> contour3(x,y,z,100);
>> title('Metoda Contour3');

Concluzie :

Efectuând lucrarea de laborator nr.2 am făcut cunostinţă cu comenzile de bază pentru


construirea graficelor în sistemul MATLAB. Tipul graficului depinde de structura funcţiei şi de
intervalele care ne sunt date. Pachetul MATLAB are diferite tipuri de grafice. Am construit grafice
atât bidimensionale cât şi tridimensionale folosind diferite comenzi: plot, subplot, meshgrid,
contourf, contour3 şi altele.
Sistemul MATLAB este usor de folosit şi în acelaşi timp ne oferă o gamă largă de
posibilităţi de construire a graficelor şi de aceea el poate fi folosit în diferite domenii.

13

S-ar putea să vă placă și