Sunteți pe pagina 1din 1

Lista Întrebărilor la examen

la disciplina Electrotehnica și Electronica Industrială (partea 2)

1. Probleme actuale ale sistemelor de reglare automate. Comparaţie între un sistem de


reglare automată (SRA) şi un sistem de comandă automată (SCA).Noțiunea de sistem de
reglare automat, scheme bloc, funcționale.
2. Dispozitive semiconductoare de putere generalităţi. Clasificarea. Jonctiunea p-n,
caracteristica statică tensiune - curent
3. Dioda semiconductoare de putere Structura. Caracteristica statică tensiune – curent
4. Tiristorul. Structura. Caracteristici statice. Amorsarea tiristorului Blocarea (stingerea)
tiristorului, scheme.
5. Triacul. Structura, caracteristicile statice.
6. Tiristorul cu blocare pe poartă (GTO) structura, caracteristicile statice.
7. Tranzistorul bipolar de putere . Structura, caracteristicile statice tensiune -curent
8. Tranzistorul MOS de putere. Structura, caracteristicile statice tensiune -curent
9. Tranzistorul bipolar cu poartă izolată (IGBT) Structura, caracteristicile statice tensiune
-curent
10. Comanda automată a pornirii prin cuplare directă la rețea a MA 3fazat . Comanda
automată a pornirii directe si inversarea sensului de rotatie a MA 3fazat. Comanda
automată a pornirii stea-triunghi a MA 3fazat. Scheme si principii de functionare
11. Senzori de proximitate şi de poziţie. Senzori de temperatură . Traductoare de măsurare a
nivelului. Senzori şi traductoare de presiune. Traductoare de măsurare a debitului
lichidelor şi gazelor. Clasificarea, principii de functionare
12. Redresor monofazat cu punct median. Redresor monofazat în punte. Scheme, principii de
functionare, forma de unda a tensiunii si curentului la sarcina activa.
13. Redresoare trifazate în punte. Schema, principiul de functionare, forma de unda a
tensiunii si curentului la sarcina activa
14. Variator de tensiune continuă pentru un cadran. Variator de tensiune continuă pentru
patru cadrane. Variator discret de tensiune continuă( chopper). Scheme, principii de
functionare, forma de unda a tensiunii si curentului la sarcina activa
15. Microprocesoare. Notiuni generale. Schema bloc.
16. Retele industriale. Topologia retelelor industriale.Avantaje, Cerinte impuse. Protocoale
utilizare in retelele industriale.
17. Automate programabile industriale(PLC). Clasificarea, avantaje, domenii de utilizare.
Noțiuni generale, limbaje de programare al automatelor programabile industriale(PLC).
18. Invertoare cu comutație forțată, destinatia, principii de functionare, clasificări.
19. Invertoare monofazate. Invertoare trifazate în punte. Schema, principiul de functionare,
forma de unda a tensiunii si curentului la sarcina activa
20. Convertizoare indirecte de frecvență cu circuit intermediar de curent continuu. Schema,
principiul de functionare, forma de unda a tensiunii si curentului la sarcina activa
21. Convertizoare directe de frecvență mono si trifazate(Cicloconvertoare). Schema,
principiul de functionare, forma de unda a tensiunii si curentului la sarcina activa
22. Variatoare de tensiune alternativă monofazate. Variatoare de tensiune alternativă trifazate.
Scheme, principiile de functionare, forma de unda a tensiunii si curentului la sarcina
activa.

S-ar putea să vă placă și