Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 10.10.2018 cu ocazia inventarierii la Magazinul Alimentar, in vederea


predarii-primirii gestiunii.
 Gestionar predator:
 Gestionar primitor:
Inventarierea mărfurilor existente în încăperile destinate magazinului alimentar s-a
efectuat prin numărare şi cântărire. Listele de inventariere cuprind ... pagini (.. cu tva 9% plus ...
pagini cu tva 19%) cu un total de .... poziţii.
În urma inventarierii s-au constatat următoarele:
 Valoare marfă scriptic: 9% :
 Valoare marfă scriptic: 19%:
 Valoare marfă faptic: 9% :
 Valoare marfă faptic: 19%:
 Diferenţă valorică marfă: 9% :
 Diferenta valorica marfa:19% :
____________________
Total lipsa valorica:
Conform notei explicative a gestionarelor, lipsa de .....lei ar proveni din eroare de
cântărire a produselor......................, sumă pe care acestea sunt de acord/sau nu să o achite.
Menţionăm că nu au fost găsite mărfuri expirate sau depreciate.
Prezentul proces verbal s-a încheiat în 3(trei) exemplare: un exemplar la(gestionsr), un
exemplar la(al doilea gestionar daca exista),iar cel de-al treilea la biroul contabilitate in vederea
valorificarii. Dl/Dns....... şi Dl/Dna....... nu au avut obiecţiuni asupra modului de efectuare a
inventarierii.

GESTIONAR PREDATOR GESTIONAR PRIMITOR