Sunteți pe pagina 1din 2

Patrologie și literatură patristică

Tematica pentru admitere la doctorat


Disciplina Patrologie și literatură patristică
-sesiunea septembrie 2017-
(îndrumător pr. prof.dr. Constantin Pătuleanu)

1. Gândirea teologică în primele veacuri creștine în tradiția alexandrină și


antiohiană. Direcții și reprezentanți de seamă: Clement Alexandrinul,
Origen, Sfântul Chiril al Alexandriei; Sfântul Ioan Gură de Aur, Teodoret de
Cir, Teodor de Mopsuestia, etc.
2. Desăvârșirea și îndumnezeirea omului în gândirea teologică a Sfinților
Părinți capadocieni: Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie de Naziaz și
Sfântul Grigorie de Nyssa.
3. Hristologia Sfinților Părinți – de la Sfântul Sfântul Atanasie cel Mare la
Sfântul Maxim Mărturisitorul.

Bibilografie
A. Izvoare
1. P. Migne, Patrologiae cursus completus, Patrologia Graeca, Paris, 1857-
1866; Patrologia Latina, Paris,1844-1864;
2. Sources chrétiennes, ed. J. Daniélou, Paris 1942;
3. Colecția Părinţi şi Scriitori Bisericeşti, Editura Institutului Biblic și de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1979…serie veche și
seria nouă pulicată la Editura Basilica a Patriarhiei Române, București,
2009…
B. Bibliografie generală
1. Prof. Dr. Ioan G. Coman, Patrologie, vol. I-III, Ed. IBMBOR, Bucureşti,
1988.
2. G. Coman, Și Cuvântul trup s-a făcut. Hristologia și mariologie patristică,
Timișoara, 1993.
3. Dumitru Stăniloae, Teologia Morală Ortodoxă, Spiritualitatea ortodoxă, vol.
III, Editura EIMBOR, București 1981.
4. Dr. Remus Rus, Dicţionar enciclopedic de literatură creştină din primul
mileniu, Ed. Lidia, Bucureşti, 2003.
5. Dr. Stylianos G. Papadopoulos, Patrologie, vol. I, II,1 și II,2 Editura
Bizantină, trad. de Lect. Dr. Adrian Marinescu, Bucureşti, 2006-2009.
6. Claudio Moreschini, Istoria filosofiei patristice, trad. de Alexandra Cheşcu,
Mihai-Silviu Chirilă şi Doina Cernica, Ed. Polirom, 2009.
7. Claudio Moreschini, Enrico Norelli, Istoria Literaturii creştine vechi greceşti
şi latine, vol. I, II,1 și II,2, Ed. Polirom, Iaşi, 2001-2004.
8. Prof. Dr. Constantin Voicu, Patrologie, vol. I-II, Ed. Basilica, Bucureşti,
2009; Patrologie şi literatură postpatristică (vol. al III-lea), Ed. Basilica,
Bucureşti, 2010.
9. Dr. Ioan Caraza, Hristologia Patristică și concepțiile hristologice
contemporane, Slobozia, 2000.
10. Jaroslav Pelikan, Tradiţia creştină, o istorie a dezvoltării doctrinei, I-
II, trad. Silvia Palade, Polirom, Iaşi, 2004…
11. Stelianos Papadopoulos, Viaţa Sfântului Vasile cel Mare, trad.
Cornel Coman, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2003.
12. Stelianos Papadopoulos, Viaţa, activitatea şi opera Sf. Ioan Gură de
Aur, trad. Lect dr. Octavian Gordon, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2014.
13. Anthony Meredith, Capadocienii, traducere pr. Constantin Jinga,
Editura Sophia, București 2008.
14. Goergios Patronos, Îndumnezeirea Omului, traducere Pr. Sabin
Preda, Editura Bizantină, București, 2012.
15. Norman Russell, Învățătura despre îndumnezeirea omului în tradiția
patristică greacă, tr. Dragoș Dâscă, Editura Doxologia, Iași, 2004.
16. Paul L. Gavrilyuk, Pătimirea Dumnezeului nepătimitor. Dialecticile
gândirii patristice, tr. de Dragoș Dâscă, Editura Doxologia, Iași, 2013.
17. Jean-Claude Larchet, Sfântul Maxim Mărturisitorul. O introducere,
Doxologia, Iași, 2013.

S-ar putea să vă placă și