Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LE 009 Data emiterii Anexei nr. 1: 05.06.2018

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării - I.N.C.D.M.T.M.

prin Laborator de Etalonare

Bucureşti, Şos. Pantelimon nr. 6-8, sector 2

Etalonări în localuri permanente

Măsurand/ Condiţii de Incertitudine Nr. obiect supus Interval de măsurare 1) măsurare/ extinsă de Observaţii
Măsurand/
Condiţii de
Incertitudine
Nr.
obiect supus
Interval de măsurare 1)
măsurare/
extinsă de
Observaţii
crt.
etalonării
Procedură
măsurare 2)
MĂRIMI MECANICE - PRESIUNE
1.
Presiune relativă/
Mediu de lucru: gaz
-1,0 x10 4 Pa
la
1,0 x10 4 Pa
1,4 x 10 1 Pa
Traductoare şi
transmitere de
-1,0 x10 5 Pa
la
2,5 x10 5 Pa
1,2 x 10 2 Pa
presiune cu ieşire
în tensiune sau
-/LE-PE-11
2,5 x10 5 Pa
la
2,0 x10 6 Pa
2,2 x 10 2 Pa
Ed.1, rev.8
curent
Mediu de lucru: lichid
2,0 x10 6 Pa
la
6,0 x10 6 Pa
1,0 x 10 3 Pa
p
– valoarea masurată
1,0 x10 5 Pa
la
1,2 x10 8 Pa
(60 x p) Pa
2.
Presiune relativă /
Manometre,
manovacuumetre
şi vacuummetre cu
indicare
digitală/analogică
Mediu de lucru: gaz
-1,0 x10 4 Pa
la
1,0 x10 4 Pa
1,2 x 10 1 Pa
-1,0 x10 5 Pa
la
2,5 x10 5 Pa
1,0 x 10 2 Pa
-/LE-PE-12
2,5 x10 5 Pa
la
2,0 x10 6 Pa
2,0 x 10 2 Pa
Ed.1, rev.8
Mediu de lucru: lichid
2,0 x10 6 Pa
la
6,0 x10 6 Pa
9,0 x 10 2 Pa
p
– valoarea masurată
1,0 x10 5 Pa
la
1,2 x10 8 Pa
(50 x p) Pa
1) Intervalul de măsurare poate fi exprimat şi ca o valoare singulară.
2) Incertitudinea extinsă de măsurare:
-
este cea mai mică incertitudine de măsurare, disponibilă clientului, obtinută în condiţii normale de măsurare;
este estimată în conformitate cu EA 4/02 şi reprezintă incertitudinea standard extinsă cu un factor de extindere k=2, corespunzător
unui nivel de încredere de aproximativ 95%.
-
Sfârşit document
DIRECTOR GENERAL AL STRUCTURII EXECUTIVE
Alina Elena TAINĂ