Sunteți pe pagina 1din 1

Subiecte teorie CIA, ian.-feb.

2019
1. Parametrii amplificatoarelor (amplificare în buclă deschisă, amplificare în buclă închisă,
caracteristică de transfer, produs câștig- bandă, răspuns la impuls, tensiune de offset la intrare – efecte,
CMR, relații pentru Vo în funcție de CMR, efectul curenților de polarizare a intrării).
2. Amplificator inversor cu AO (amplificare cu a finit, Rin, Rout, alimentare cu o singură sursă; nu se
dau scheme).
3. Amplificator inversor cu OTA și Adc (polarizare Adc; nu se dau scheme).
4. Amplificator inversor sumator (nu se dau scheme).
5. Amplificator neinversor cu AO (amplificare în funcție de a, Rin, Rout, efectul CMR, alimentare cu
o singură sursă).
6. Amplificator diferențial cu AO (3 circuite; se dau schemele).
7. Amplificator de instrumentație cu AO (4 circuite; se dau schemele).
8. Integrator cu AO (circuite, analiză, calcul vo; nu se cer aplicații).
9. Comparatoare (generalități, reacție pozitivă, comparator inversor cu AO, comparator neinversor cu
AO, comparator cu praguri definite rezistiv; nu se dau schemele).
10. Generator de semnal dreptunghiular cu AO (nu se dă schema).
11. Generator de semnal dreptunghiular și triunghiular cu AO (nu se dă schema).
12. Generator comandat în tensiune cu T.S. (se dă schema).
13. Generator comandat în tensiune cu punte de diode (se dă schema).
14. Generator comandat în tensiune cu AO și două ramuri rezistive (două circuite; se dau schemele).
15. Generator de semnal armonic cu rețea Wien (circuit, analiză, limitarea amplitudinii cu diode; nu
se dă schema – fără oscilator cu rețea Wien cu frecvență variabila).
16. Sursă de curent cu AO, cu sarcină flotantă (două circuite; nu se dau schemele).
17. Surse de curent cu tranzistoare (se dau schemele).
18. Surse de curent cu AO și tranzistor (bipolar și MOS, relații Io și rezistentă de ieșire; se dau
schemele).
19. Sursă de curent Howland (se dă schema).
20. Referințe de tensiune (Widlar și Brokaw; se dau schemele).