Sunteți pe pagina 1din 1

Lecţia 19

PLATFORMA CONTINENTALĂ A MĂRII NEGRE

1 & 2 Poziţia geografică și limite


în extremitatea țării noastre, reprezentând partea de vest a Mării Negre
se desfășoară de la țărm până la o distanță de 150km în interiorul mării
3. Caracteristici generale:
Este o veche câmpie invadată de apele mării în Quaternar, cu o înclinarea
foarte redusă ce coboară treptat spre larg
Reprezintă o treaptă de relief cu adâncimi cuprinse între 0 - - 200m
4. Subdiviziuni - Cuprinde trei fâşii:
marginală, între – 40 şi -50m modelată de valuri şi curenţi
mijlocie sau medie, între – 50 şi – 70m cu sedimente argiloase şi conuri de
dejecţie
internă, între – 70 şi -130m cu sedimente fine şi foste linii de ţărm vechi
5. Litoralul românesc al Mării Negre
Este situat deasupra platformei continentale,și este împărţit în trei sectoare:
a. Sectorul Deltei Dunării
Este un țărm de acumulare, caracterizat prin înaintarea uscatului în dreptul
gurilor dunărene și retragerea între brațe
b. Sectorul Sf. Gheorghe-Capul Midia,
cu relief jos ce permite depunerea sedimentelor → bariere simple, ca cea
care izolează Complexul lagunar Razim
c. Sectorul Capul Midia – Vama Veche
este un țărm înalt cu faleză tăiată în calcare sau depozite loessoide
d. Resursele naturale
zăcăminte de petrol și gaze naturale, resurse piscicole, săruri minerale,
nisipul plajei