Sunteți pe pagina 1din 1

Tema de casă

Să se proiecteze un sistem cu P de 16 biţi care adresează 1M de memorie. Structura memoriei este


următoarea:
Memorie ROM
a) 4kw realizaţi cu circuite PROM 4kx8, adresa de început : i0000h;
b) 1kw realizaţi cu circuite PROM 1kx2, adresa de început : Bi000h;
c) 4kw realizaţi cu circuite PROM 1kx8, adresa de început : iC000h;
d) 8kw realizaţi cu circuite PROM 4kx4, adresa de început : i8000h;
e) 2kw realizaţi cu circuite PROM 2kx8, adresa de început : Ei000h;
f) 4kw realizaţi cu circuite PROM 2kx8, adresa de început : Fi000h;
g) 2kw realizaţi cu circuite PROM 2kx4, adresa de început : Ci000h;
Memorie RAM
a) 1kw realizaţi cu circuite RAM 1kx1;
b) 8kw realizaţi cu circuite RAM 2kx4;
c) 4kw realizaţi cu circuite RAM 2kx1;
d) 16kw realizaţi cu circuite RAM 4kx2;
e) 32kw realizaţi cu circuite RAM 16kx1;
f) 8kw realizaţi cu circuite RAM 4kx2;
g) 2kw realizaţi cu circuite RAM 2kx4;

Note: Studentul îşi va alege datele impuse pentru proiectarea memoriei din tabela 1, în care N este
numărul de ordine din grupă. Studentul primeşte următoarele necunoscute:
- „i” – cifră hexazecimală necesară în completarea adresei de început a memoriei ROM.
Adresa de început a memoriei RAM se va alege astfel încât să nu se suprapună cele două zone de
memorie, RAM şi ROM, de preferinţă în continuarea adreselor utilizate pentru memoria ROM.

Semnalele de selecţie şi control pe circuitul de memeorie se numesc CS (CHIP SELECT) şi WE


(WRITE ENABLE) pentru memeoria RAM, respectiv CS şi OE (OUTPUT ENABLE) pentru
ROM.

Sistemul cu P va conţine şi interfete de I/E pentru controlul următoarelor elemente:


● un convertor A/D pe 8+2xj biţi;
● un convertor D/A pe 16-2xj biţi;
● 7+3xj comutatoare a căror stare trebuie citită;
● 26-2x(j+3) leduri.

Adresa de început a spaţiului de I/E se obţine înmulţind N cu 8 şi exprimând rezultatul în baza 16.
Notă: Indicele j se calculează ca fiind restul împărţirii la 5 a lui N.

Tema va conţine:
➢ Tabelele de decodificare pentru memorie şi I/E
➢ Schemele pentru implementarea tabelelor de decodificare (cu evidenţierea tipului
decodificatoarului, dacă are sau nu semnale de activare, dacă se folosesc porţi logice de ce tip
sunt, etc.)
➢ Schema electrică completă a sistemului proiectat, cu denumirea tuturor semnalelor ce
reprezintă o legătură fizică în sistem
➢ Explicaţii cu privire la deciziile luate cu privire la alegerea elementelor din schema şi a
adreselor/decodificatoarelor folosite