Sunteți pe pagina 1din 4

Directia Invatamint

a Consiliului Raional Leova

Test de evaluare sumativă la informatică,clasa IX-a


9 decembrie 2015 Timp de lucru 45 min.

Se consiferă următorul program Pascal:


Program Test;
const s=’T’ ;
G= 6.7E-11;
Type T1=integer;
T2=-100..100 ;
T3=0..MaxInt;
T4=Boolean;
T5=FALSE .. TRUE;
T6=’A’..’F’;
T7=char;
T8=’D’..’F’;
T9=(A,B,C,D,E);
T10=T3;
T11=real;
T12=T11;
var i,j :T1;
k:T2;
n:T3;
c:A..D;
d:T9;
e:T7;
q:T4;
p:Boolean;
x:T11;
begin
{calcule cu variabilele in studio}
end.
1.Scrieţi valorile constantelor utilizate în textul programului Test şi specificaţi tipul acestora:

4p
2.Scrieţi numele tipurilor neordinale de date:

2p
3.Scrieţi numele variabilelor din programul Test , tipul cărora este anonim:

2p
4.Înscrieţi în celulele tabelului de mai jos denumirile de tipuri compatibile , utilizate
în programul Test ,alegînd coloanele conform criteriului de compatibilitate.
Nr Criteriul de compatibilitate
crt Tipuri identice Un tip este Tipurile sînt
subdomeniul altui tip subdomenii ale
aceluiaşi tip de
bază
1
2
3
4
5
8p
5.Ce va afişa pe ecran fiecare din instrucţiunile de mai jos:
a)writeln(succ(’C’);
b)writeln( 10 mod 7);
c) writeln(ord(false));
d)writeln(pred(’B’);
4p

Barem de notare
Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
punctaj 0 1 2-3 4-5 6-8 9-11 12- 15- 18- 20
14 17 19
Evaluare sumativă pentru clasa a IX-a (sem. I)
Disciplina INFORMATICA
Varianta I
Numele și Prenumele elevului:
_____________________ Data susținerii: ____________.

1. Care sunt părțile componente a unui program în limbajul PASCAL?


_________________________________________________________________________________ __________
______________________________________________________________________ _____________________
___________________________________________________________ ________________________________

2. Enumerați 4 tipuri de date:


____________________a)

_________________b)

_________________c)

_________________d)

3. Definiți noțiunea de tip de date.


________________________________________________________________________________ __________
______________________________________________________________________ _____________________
___________________________________________________________ ________________________________

4. Dați domeniul de valori și domeniul de operații posibile a tipului de date integer.


________________________________________________________________________________ __________
______________________________________________________________________ _____________________
___________________________________________________________ ________________________________
________________________________________________ ___________________________________________

5. Elaborați un program care permite de a calcula suma a două numere citite de la tastatură.La ecran
se fișează următorul mesaj:

Suma este : <suma calculată>

6. La sfîrșitul semestrului, profesorul trebuie să calculeze media fiecărui elev.


Elaborați un program care permite de a citi de la tastatură notele unui elev astfel încît după execuția acestui program
să fie afișată nota medie a notelor introduse.

Notă:Fiecare elev are 3 note pe semestru.

7. Elaborați un program care permite de a calcula aria cercului.

Notă: La elaborarea programului țineți cont de constantele de care aveți nevoie. Ele vor fi declarate îndată după
antet:c o n s t nume constantă=valoare;

Barem de notare: Punctajacumulat:________. Nota:__________________


Evaluare sumativă pentru clasa a IX-a (sem. I)
Disciplina INFORMATICA
Varianta II
Numele și Prenumele elevului: _______________ Data susținerii: ____________

1. Care sunt părțile componente a unui program în limbajul PASCAL?


____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

2. Enumerați 4 tipuri de date


_________________a)

_________________b)

_________________c)

_________________d)

3. Definiți noțiunea de tip de date.


________________________________________________________________________________ __________
______________________________________________________________________ _____________________
___________________________________________________________ ________________________________

4. Dați domeniul de valori și domeniul de operații predefinite a tipului de date boolean.


________________________________________________________________________________ ___________
_____________________________________________________________________ ______________________
__________________________________________________________ _________________________________
_______________________________________________ ___________________________________________
5. Elaborați un program care permite de a calcula produsul a două numere citite de latastatură. La ecran se
afișează următorul mesaj:
Produsul este : <produsul calculat>

6. La un magazin se face o statistică a sumei acumulate în fiecare zi. Elaborați un programcare


permite de a citi 3 numere de la tastatură(suma totală acumulată a fiecărei zi) astfel încît
laexecuția programului să fie afișată media acestor 3 numere(suma zilnică) introduse.

7. Elaborați un program care permite de a calcula forța de greutate a unui corp.

Notă: La elaborarea programului țineți cont de constantele de care aveți nevoie. Ele vor fi declarateîndată după
antet:c o n s t nume_contantă=valoare; . Forța de greutate se calculează după formula G=mg, unde g=9.8 N/kg

Barem de notare: Punctajacumulat:________. Nota:__________________

S-ar putea să vă placă și