Sunteți pe pagina 1din 7

TEST DE EVALUARE INITIALĂ

Anul scolar 2014-2015


Disciplina BIOLOGIE
Clasa a XII-a

Numele si prenumele elevului:


Data sustinerii testului:
• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerintelor din Partea I si din Partea a II-a se acordă
90 de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I (40 de puncte)

1.Coloana B cuprinde exemple de boli ale sistemelor de organe ale corpului, iar coloana A

denumirea unor sisteme de organe. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a

coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.

A B

1. circulator a) cistita

2. excretor b) emfizemul

3. respirator c) anexita

4. reproducator d) leucemia

12 puncte

2.Coloana B cuprinde exemple de oase din anumite regiuni ale membrelor, iar coloana A

exemple de regiuni ale membrelor. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a

coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.

A B

1. antebraţ a) femur

2. coapsă b) humerus

3. gambă c) tibie

4.brat d) ulnă

12 puncte

Pentru itemii 3, 4, 5, 6, 7 încercuiti litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă


o singură variantă de răspuns.

3. Din ventriculul stâng al inimii pleacă sânge oxigenat prin: 2 puncte

a) artera aortă

b) trunchiul pulmonar

c) venele cave

d) venele pulmonare

4. Aparţine regiunii abdominale muşchiul: 2 puncte

a) croitor

b) dinţat

c) oblic

d) trapez

5. Stimularea simpatică produce: 2 puncte

a) creşterea secreţiei lacrimale

b) dilatarea bronhiilor

c) micşorarea pupilei

d) scăderea frecvenţei cardiace

6. Planul simetriei bilaterale a corpului este: 2 puncte

a) frontal

b) orizontal

c) sagital

d) transversal

7. Senzaţia auditivă se formează la nivelul: 2 puncte

a) melcului membranos

b) nervului auditiv

c) scoarţei cerebrale

d) urechii interne

Cititi, cu atentie, afirmatiile următoare, numerotate cu cifre de la 8 la 9. Dacă apreciati că


afirmatia este adevărată, scrieti, în spatiul din dreptul cifrei corespunzătoare afirmatiei, litera A.

Dacă apreciati că afirmatia este falsă, scrieti, în spatiul din dreptul cifrei corespunzătoare

afirmatiei, litera F si modificati partial afirmatia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folositi, în acest
scop, informatia stiintifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negatiei. Afirmatia modificată se scrie în
spatiul de sub afirmatia falsă pe care o modificati.

–– 8. Diafragmul intervine în procesul respiraţiei.

–– 9. Prin funcţia endocrina, ovarul produce ovulul.

6 puncte

PARTEA a II-a (50 de puncte)

Rezolvarea completă a cerintelor din PARTEA a II-a a testului se realizează, pe foaia de

test, în spatiul repartizat rezolvării acestora, de la sfârsitul testului de evaluare initială.

1. Excreţia şi circulaţia participă la realizarea funcţiei de nutriţie a organismului.

a) Enumeraţi cele două tipuri de circulaţie.

b) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între artera aortă şi artera pulmonară.

c) Explicaţi de ce urina finală diferă cantitativ şi calitativ faţă de urina primară.

d) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în

corelaţie următoarele noţiuni: circulaţie sistemică, aorta, circulaţie pulmonară, vene pulmonare.

20 puncte

2. Diabetul zaharat este o boală metabolică.

a) Precizaţi cauza apariţiei bolii.

b) Prezentaţi trei manifestări caracteristice bolii.

c) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între diabetul zaharat şi diabetul insipid.

12 puncte

3.În timpul unei competiţii, un sportiv de performanţă introduce în plămâni printr-o inspiraţie forţată un
volum de patru ori mai mare ca volumul curent. Printr-o expiraţie forţată, ce urmează

imediat, se elimină din pămâni un volum de 4000 ml/aer. Ştiind că volumul rezidual este de 1500

ml/aer, calculaţi valoarea:

a) volumului inspirator de rezervă;


b) capacităţii vitale;

c) capacităţii pulmonare totale, ştiind că volumul curent este de 500 ml.

d) Enumeraţi cele trei etape ale respiraţiei.

e) completati această problemă cu o altă cerintă pe care o formulati voi; rezolvati cerinta pe care ati
propus-o.

18 puncte

Spatiu repartizat rezolvării cerintelor din Partea a II-a a testului de evaluare initial
MATRICEA DE SPECIFICAŢIE

COMPETENTE ACHIZITIA INTELEGERE APLICARE ANALIZA SINTEZA EVALUARE


INFORMATIEI

CONTINUTURI

1. ALCĂTUIREA X X
CORPULUI UMAN

2. FUNCŢIILE
FUNDAMENTALE
ALE ORGANISMULUI
UMAN
2.1. FUNCŢIILE DE
RELAŢIE
 SISTEMUL
NERVOS X X
.
 ANALIZATORII X X
. X X
 GLANDELE
ENDOCRINE
 SISTEMUL
OSOS X X
 SISTEMUL
MUSCULAR X X

2.2. FUNCŢIILE DE x
NUTRIŢIE
 DIGESTIA ŞI X
ABSORBŢIA X
 CIRCULAŢIA X
 RESPIRAŢIA X X X
 EXCREŢIA X X x

2.3. FUNCŢIA DE X
REPRODUCERE
TEST DE EVALUARE INITIALĂ
Disciplina BIOLOGIE
Clasa a XII-a
BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE

• Se punctează oricare alte formulări/ modalităti de rezolvare corectă a cerintelor.

• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă

fractiuni de punct.

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărtirea punctajului total acordat

pentru test la 10.

PARTEA I (40 de puncte)

1.Se acordă câte 3p. pentru fiecare asociere corectă: 1d; 2a; 3b; 4c. 4 x 3p.= 12 puncte

2.Se acordă câte 3p. pentru fiecare asociere corectă: 1d; 2a; 3c; 4b. 4 x 3p.= 12 puncte

Pentru itemii 3 – 7, se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect:

3a; 4c; 5b; 6c; 7c. 5 x 2p.= 10 puncte

Pentru itemii 8 – 9, se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect:

8A; 9F. 2 x 2p.= 4 puncte

Se acordă 2p. pentru modificarea corectă a afirmatiei false. 2 puncte

PARTEA a II-a (50 de puncte)

1.

a. Enumerarea celor doua tipuri de circulatie : 2x2p=4 puncte

b. Stabilirea unei asemanari si a unei deosebiri intre artera aorta si artera pulmonara: 2x2p= 4 puncte

c. Explicatia corecta : 2 puncte

d. Pentru fiecare notiune folosită corect, în corelatie cu celelalte notiuni, se acordă câte 2p.

4 x 2p.= 8 puncte

Pentru respectarea lungimii textului se acordă 2 p. 2 puncte

2.

a. Cauza aparitiei bolii: 2 puncte

b. Se acorda 2 puncte pentru fiecare manifestare: 3x2p= 6 puncte


c. Stabilirea unei asemanari si a unei deosebiri : 2x2 puncte =4 puncte

3.

a. V.I.R 2 puncte

b. C.V 2 puncte

c. C.P.T 2 puncte

d. Se acorda cate 2 puncte pentru fiecare etapa respiratorie : 3x2 puncte=6 puncte

e. e) formularea cerintei; 4 puncte

rezolvarea cerintei. 2 puncte

S-ar putea să vă placă și