Sunteți pe pagina 1din 9

Marketing

CERCETĂRI DE MARKETING
Rolul cercetărilor de marketing

• Cercetarea de marketing răspunde


problemelor cu care se confruntă
managerii în alegerea celei mai adecvate
variante de acţiune.
Rolul cercetărilor de marketing

Produs

Preţ
CERCETĂRI DE
MARKETING CLIENTUL

Distribuţie

Promovare
Tipologia
cercetărilor de marketing

CERCETĂRI DE MARKETING

CERCETĂRI DIN CERCETĂRI


SURSE SECUNDARE DIRECTE

Cercetări Cercetări
calitative cantitative

Focus-grup Interviu în Sondaj Observare


profunzime
CERCETĂRI DIN SURSE SECUNDARE

• Analiza datelor secundare-presupune


valorificarea datelor disponibile, din diferite
surse (datele interne ale firmei, datele
existente în literatura de specialitate,
publicaţii, studii, rapoarte, diverse
statistici);
• este o metodă rapidă şi puţin costisitoare;
Cercetarea calitativă versus cercetarea
cantitativă
CANTITATIVĂ CALITATIVĂ

Cuantificarea datelor şi generalizarea la Înţelegerea calitativă a fenomenului,


Obiectivul cercetării
nivelul populaţiei identificarea motivaţiilor

Numărul de
Mare Mic
participanţi
Rezultatele
Reprezentative statistic Reprezentativitatea nu este vizată
cercetării

Durata discuţiilor Mică Mare

Gradul de detaliere Mic Mare

Interacţiunea cu Limitată de formatul structurat al Interacţiune la nivel înalt pe baza


participanţii instrumentului de culegere a informaţiilor răspunsurilor anterioare

Interacţiune între Vizată de moderator, duce la obţinerea


Inexistentă, nedorită
participanţi unor informaţii suplimentare
Metode de cercetări cantitative

1. Sondajul
Metodă de culegere de date primare prin intermediul unui chestionar
administrat unui eșantion reprezentativ de respondenți.

2. Observarea
Metodă de culegere de date primare în cazul căreia cercetătorul nu
interacționează sau nu comunică direct cu subiecții.
Metode de cercetări calitative

1. Focus-grupul (discuţia de grup)


Tip de interviu personal realizat simultan în rândul unui număr restrâns de
persoane (8-12 participanţi); interviul se bazează mai mult pe discuţia de grup,
decât pe întrebări direcţionate.

2. Interviul în profunzime
Tip de interviu personal, nestructurat şi direct, ce presupune o discuţie unu-
la-unu între participant şi moderator (cercetător).
Bibliografie
 Aaker, D., Day, G., 1989, Marketing Research, Third edition, John Wiley &
Sons: London
 Balaure, V., (coordonator), 2002, Marketing, ediţia a - II - a revizuită şi
adăugită, Ed. Uranus, Bucureşti
 Brace, Ian., 2004, Questionnaire Design: How to Plan, Structure, and Write
Survey Material for Efective Market Research, Market Research Society,
Kogan Page Publishers, London
 Cătoiu, I. , (coordonator), 2009, Cercetări de marketing.Tratat, Ed. Uranus,
Bucureşti.