Sunteți pe pagina 1din 7

Tema de control 1: Probleme privind reduceri comerciale și

financiare.
In contabilitatea furnizorului W

D C SD SC

4111= % 31000
707 25000
4427 6000
Vanzarea marfurilor
607= 371 25000 25000
Scoaterea din gestiune a marfurilor vandute

4111=% 31000
707 25000
4427 6000
Se inregistreaza stornarea facturilor privind
marfurile vandute
4111=% 24800
707 20000
4427 4800
Vanzarea marfurilor cu o reducere de 20%
% = 4111 24800
5121 23560
667 1000
4427 240
Se inregistreaza contravaloarea marfurilor
vandute cu un scont de 5%
709 = % 2170
4111 1750
4427 420
Se inregistreaza reducerea comerciala de 7%
In contabilitatea clientului X

D C SD SC

8033= 25000

% =401 24800
371 20000
4426 4800
Se inregistreaza achizitia de marfuri cu o
reducere de 20%
= 8033 25000
Se inregistreaza scoaterea din gestiune la
nivelul contabilitatii de gestiune
401 = % 24800
5121 23560
767 1000
4426 240
Se inregistreaza plata facturii cu scontul de
5%
% = 609 2170
401 1750
4426 420
Se inregistreaza obtinerea reducerii de 7% la
sfarsitul exercitiului financiar
Tema de control 2: Probleme privind avansuri aferente achiziției
de stocuri.
In contabilitatea furnizorului

D C SD SC

5121 = 419 9920 9920


Se inregistreaza incasarea avansului

4428 = 4427 1920 1920


Se inregistreaza scoaterea facturii pentru
avansul acordat
4111 = % 37200
707 30000
4427 7200
Se inregistreaza vanzarea marfurilor
607 = 371 30000 30000
Se inregistreaza scoaterea din gestiune a
marfurilor vandute
411 = 419 9920 9920
Se inregistreaza reducerea creantei cu
avansul acordat
4428 = 4427 1920 1920
Se inregistreaza regularizarea TVA-ului
privind avansul acordat
5121 = 4111 27280 27280
Se inregistreaza incasarea contravaloarei
marfurilor vandute (fara avans)
In contabilitatea clientului

D C SD SC

409 = 5121 9920 9920


4426 = 4428 1920 1920
Se inregistreaza acordarea avansului catre funiyor
conform contractului precum si tva aferent
% = 401 3720
371 30000
4426 7200
Se inregistreaza achizitie marfuri
409 = 5121 9920 9920
4426 = 4428 1920 1920
Se inregistreaza regularizarea avansului
401= 5121 27280 27280
Se inregistreaza plata furnizor tinanc cont de avansul
acordat
Tema de control 3: Probleme privind contabilitatea TVA la
încasare. Situaţii speciale privind contabilitatea TVA.
D C SD SC
% = 401.01 6200
371.01 5000
4428 1200
Se inregistreaza achizitia de legume conform facturii nr.
1
% =401.03 4340
371.03 3500
4428 840
Se inregistreaza achizitia de fructe conform facturii nr. 1
4111.03= % 992
707.03 800
4428 192
Se inregistreaza livrarea de marfuri conform facturii nr.7
607=371.01 5000 5000
Descarcarea gestiunii
4111.02= % 14880
707.02 12000
4428 2880
Se inregistreaza livrarea de marfuri conform facturii
nr.10
607=371.03 3500 3500
Descarcarea gestiunii
5311= 4111.03 992 992
Incasat contravaloare factură nr. 10
4428=4427 192 192
Inregistrarea exigibilitaţii aferenta facturilor incasate
4427=4423 192 192
Inregistrat decont tva la sfarsitul lunii mai
Tema de control 4: Calcularea şi înregistrarea impozitului pe
profit.
Impozit pe profit = (Venituri-Cheltuieli+ Cheltuieli nedeductibil-Venituri
neimpozabile)*16%
Profit contabil = Venituri totale- Cheltuieli totale =750000-520000 =230000
Cheltuieli cu protocolul : 12500
Profit contabil + Cheltuieli cu impozit pe profit+ cheltuieli cu protocolul-
venituri neimpozabile = 230000+57500+12500-26700 = 273300
Limita cheltuieli cu protocolul =2%*303300= 5466
Cheltuieli cu protocolul nedeductibile= 12500 – 5466 = 7034
Profit impozabil = (230000+7034+540+11690+12500+57500-26700
)*16%=292564*16%=48810.24
Calculul deductibilitatii cheltuielilor cu sponsorizarile 9362.048
Limita de 3 % din cifra de afaceri =48810.24*3%=1404.316
Cheltuiala deductibila cu sponsorizarile = 4320
IMPOZIT PE PROFIT DATORAT CATRE BUGETUL STATULUI =
48810.24-1404.316 = 45405.924
Tema de control 5: Calcularea şi înregistrarea impozitului pe
salarii şi obligaţiilor sociale aferente salariilor.
D C SD SC

641 = 421 15000 15000


Se inregistreaza fondul de salarii

421= % 4355
4312 1575
4314 825
4374 75
444 1880
Se inregistreaza contributiile
salariale

CAS CASS CFS


10.5% *1500=157.5 5.5% *1500=82.5 0,5% *1500=7.5
10.5% *1500=157.5 5.5% *1500=82.5 0,5% *1500=7.5
10.5% *1500=157.5 5.5% *1500=82.5 0.5% *1500=7.5
10.5% *2500=262.5 5.5% *2500=137.5 0.5% *2500=12.5
10.5% *2500=262.5 5.5% *2500=137.5 0.5% *2500=12.5
10.5% *2500=262.5 5.5% *2500=137.5 0.5% *2500=12.5
10.5% *3000=315 5.5% *3000=165 0.5% *3000=15
= 1575 = 825 = 75