Sunteți pe pagina 1din 18

Analiza strategică a mediului

extern la
SC Transporturi Auto Suceava
S.A.

Suceava 2018
INTRODUCERE

Analiza mediului extern al unei societăți reprezintă o identificare a


tuturor factorilor ce îl influenţează, respectiv factorii economici, sociali,
tehnici, juridici dar nu în ultimul rând manageriali. Acești factori necesită o
analiză amănunțită pentru a putea identifica atât punctele tari dar și cele slabe
care îî caracterizează, precum și ameninţările și oportunitățile pe care aceștia
le prezintă. Deasemenea trebuie identificate și cauzele ce îî generează.

Analiza mediului extern are drept scop identificarea modului în care


societatea analizată exploatează oportunitățile oferite de mediul extern
precum și modul în care aceasta utilizează tehnicile și instrumentele specifice
în vederea optimizării nivelului de performanță dar și scăderea nivelului de
risc.
Capitolul 1. Managementul strategic la nivelul entității
Procesul de management strategic are la bază trei etape și anume:
Tipologia acestor strategii urmează a fii prezentate în figura următoare:
Deasemenea planificarea strategică necesită parcurgerea unor etape foarte
importante cum ar fii:
Capitolul 2. Mediul extern și influența acestuia asupra
firmei
Analiza mediului extern se poate realiza astfel:

Mediul extern este influențat de mai mulți factori externi după cum sunt
prezentați în imaginea de mai jos:
Mediul extern este complex și multidimensional și prezintă o serie de
caracteristici definitorii. Aceste caracteristici sunt
Capitolul III. Analiza strategică a mediului extern la firma
SC Transporturi Auto Suceava S.A

SC. Transporturi Auto Suceava S.A. este o societate din județul


Suceava ce oferă servicii de transport județean și intrejudețean de persoane.
Deasemenea societatea pune la dispoziția persoanelor interesate
posibilitatea de a închiria autobuze și microbuze spre orice destinație.

Deasemenea societatea mai oferă servicii de inspecții tehnice


pentru orice mijloc de transport, având un atelier și personal calificat.
Totodată societatea deține un atelier de reparații atât pentru reparațiile
autovehiculeleor societății cât și pentru terți.

Societatea face parte din Holdingul Atlassib. Își are sediul în


Suceava, dar își desfășoară activitatea și în Dej și Cluj având convenții de
transport cu o fabrică japoneză de acolo.
Analiza micromediului
1. Analiza poziției pe piață

Grafic nr. 3.1. Analiza cifrei de afaceri


2. Analiza clienților
3. Analiza furnizorilor
4. Analiza concurenței
Concurența societății analizate este reprezentată de firmele cu același obiect de
activitate ca și societatea analizată, respectiv transportul de persoane.
La nivelul județului Suceava sunt întâlnite mai multe societăți de transport precum:
Dmv, And Flor, Lucicosm, Intretrans, Nick trans, Tarsin, RVG, Politrans, Lutasin, Megatravel.
Multe din societățile enumerate au curse pe aceleași trasee ca și societatea analizată.
Un avantaj în fața acestor societăți ar putea fii practicarea unor prețuri mai scăzute,
sub cele ale concurenți, crearea unor condiții de transport mai bune, respectiv o orientare spre
oportunitățile viitorului.
5. Analiza instituțiilor bancare
Analiza macromediului

1. Mediul economic
Mediul economic înfluențează în mod direct activitatea societății
deoarece acesta evidențiază care este situația sectorului și a țării în care firma
activează. Puterea de cumpărare este influențată de nivelul veniturilor, al
prețurilor dar și al datoriilor.
Acesta cuprinde totalitatea factorilor ce ar pute influența activitatea
societății. Printre acești factori întâlnim: rata inflației, indicele de evoluție al
prețurilor, rata șomajului, puterea de cumpărare și nivelul veniturilor. Acețti
factori influențează în mod direct activitatea societății analizate.

2. Mediul tehnologic
Mediul tehnologic care influențează societatea analizată cuprinde acele
cunoștiințe și tehnici utilizate în vederea prestării de servicii. Complexitatea
tehnologiei influenţează abilităţile şi competenţele angajaţilor şi clienţilor
serviciilor informaţionale. Ea, de asemenea, poate spori sau inhiba abilitatea
serviciului de adaptare rapidă la schimbare.
3. Mediul demografic
O analiză a macromediului societății necesită și o analiză a
mediului demografic a clienților. Indiferent daca vorbim de clienții
actuali sau potențiali, factorii care influențează societatea din punct de
vedere demografic sunt: vârsta, cultura, mobilitatea și distribuția
populației, precum și veniturile și puterea de cumpărare.

4. Mediul socio-cultural
Mediul social si cultural în care operează serviciul informational
afectează activitatea acestuia. Valorile sociale reflectă conţinutul,
serviciile şi atitudinile angajaţilor în muncă.

5. Mediul politic
Mediul politic influențează în mod direct activitatea societății
mai ales în privinţa modului în care angajaţii şi clienţii sunt priviţi şi
asupra tipurilor de servicii furnizate. De exemplu, concepţiile politice
asupra testării pieţei sau asupra încheierii contractelor au impact
puternic asupra rolului şi obiectivelor managementului, care mai
departe influenţează furnizarea serviciilor, contractul de management
sau cumpărarea serviciilor.
Analiza SWOT a societății SC TRANSPORTURI AUTO SUCEAVA S.A

Puncte tari (Strenghts) Puncte slabe (Weaknesses)


- echipa de conducere experimentată şi unită; - puţine mijloace de transport;
- amplasament favorabil al firmei; - parc auto învechit;
- strategie de marketing eficienta; - lipsa unor birouri de reprezentanta oficială a firmei în ţară.
- servicii variate şi de calitate pentru toţi clienţii
- raport preţ/ calitate favorabil;
- preţuri negociabile;
- bonusuri pentru fidelitate.
- existenţa unui website.

Oportunitati (Opportunities) Amenintari (Thearts)

- posibilităţi de obţinere a unor granturi Phare; - extinderea unor firme de transport cu renume internaţional;
- deschiderea unor firme similare în cadrul centrelor de
- crestere macroeconomica prognozată;
afaceri;
- program de lucru încărcat pentru persoanele din
- scăderea nivelului de trai;
segmentul ţinta;
- cadrul legislativ favorabil pentru ÎMM; - schimbarea legilor cu privire la accize, taxe, inflaţia;
- utilizarea la scara tot mai largă a internetului (comenzi
- transportul ilicit şi concurenta ilicită.
pentru e-mail);
CONCLUZII

În urma analizei micromediului și macromediului se pot


prezenta câteva aspecte ce caracterizează societatea:
- societatea cunoaște legislația în vigoare și o respectă;
- există o relație bună între conducerea societății și salariați;
- are relații de colaborare bune cu clienții și furnizorii;
- prețurile practicate sunt cele de la nivelul pieței;
- există contracte de colaborare;
- personalul societății este unul calificat;
- societatea este stabile financiar;
Deasemenea la nivel de societate pot fii prezentate câteva
propuneri în vederea imbunătățirii activității la nivel de societate.
Societatea realizează aprovizionare soceității de la furnizori. La
nivelul ei întâlnim mai multe tipuri de furnizori: de leasing, de piese,
de utilități.
Concurența societății analizate este reprezentată de firmele cu
același obiect de activitate ca și societatea analizată, respectiv
transportul de persoane.
Datorită faptul că societatea este înfluențată în mod direct de
schimbările economice și tehnologice frecvente societatea ar trebui să
adopte o serie de strategii. Printre aceste strategii regăsim:
- o reorganizare a structurii de conducere;
- o îmbunătățire a activității din punct de vedere comercial;
- potențialul uman să fie folosit rational;
- acțiuni de imbunătățire a situației finaniare o societății.
- creșterea rentabilității
- stabilirea unor bugete reale;
- crearea unor situații previzionale a cheltuielilor;
- creșterea volumului de investiții;
- menținera și imbunătățirea relațiilor cu clienții și furnizorii societății;
- o promovare mai accentuată a societății;
Vă mulțumesc pentru atenție!