Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică


Programul de Studii : Administrație Publică

Etapele elaborării unei lucrări științifice

Suceava, 2020

1
Introducere

Lucrare științifică s-a dezvoltat de-a lungul ultimelor trei secole într-un instrument
pentru a comunica rezultatele investigației științifice. Publicul principal pentru lucrări
științifice este extrem de specializat. Scopul acestor lucrări este dublu: să prezinte informații
astfel încât să fie ușor de recuperat și să prezinte suficiente informații încât cititorul să poată
dubla studiul științific. Un format standard cu șase părți principale ajută cititorii să găsească
informații și analize așteptate:
- Titlu - subiect și ce aspect al subiectului a fost studiat.
- Rezumat - rezumat al lucrării: motivul principal al studiului, rezultatele primare,
principalele concluzii
- Introducere - de ce a fost efectuat studiul
- Metode și materiale - modul în care a fost efectuat studiul
- Rezultate - ceea ce a fost găsit
- Discuție - de ce aceste rezultate ar putea fi semnificative (care ar putea fi motivele
pentru modelele găsite sau nu găsite).
Motivul alegerii unei teme de lucrare științifică trebuie să fie determinat de necesitatea
studierii acesteia din punct de vedere teoretic și practic. Deasemenea un motiv de alegere a
unei lucrări științifice poate fii reprezentat de faptul că nu au fost utilizate toate sursele care o
compun sau și-au făcut apariția unele noi.
După ce temă a fost aleasă trebuie să se formuleze în mod exact subiectul lucrării
științifice. Aceasta formulare trebuie să fie făcută cu mare atenți, iar conținutul lucrării trebuie
să concorde cu titlul acesteia.
După formularea subiectului trebuie să fie depistate cele mai importante lucrări de
referință, are loc culegerea materialelor conform principalelor lucrări de știință în vederea
orientării problemei și găsirii soluției.
Pe perioada documentării planul iniţial poate să sufere modificări. Ca urmare a
parcurgerii bibliografiei selectate, se reţine astfel ceea ce s-a scris referitor la problema aleasă,
precum și ceea ce s-a rezolvat sau lucrurile nerezolvate.
După studierea bibliografiei urmează etapa de concepere a lucrării, se enunță teza
lucrării respective, se stabilesc legăturile și conexiunile cu faptele istorice tratate la nivelul
lucrării. Se redactează fiecare capitol în ordinea în care este considerate limpede și logică.
Lucrarea trebuie să conțină o introducere, un cuprins și concluziile, precum și
bibliografie, note de subsol și anexe.

2
Etapele elaborării unei lucrări științifice

În vederea elaborării unei lucrări științifice trebuie să fie parcurse următoarele etape:
- străbaterea etapelor într-o succesiune cronologică și logică;
- programarea eficientă a timpului;
- căutarea unui îndrumător;
- menținerea caracterului de continuitate a cercetării.
Prima etapă în elaborarea unui lucrări științifice este aceea a alegerii domeniului,
subiectului și temei. În această etapă ale loc definirea termenilor, a factorilor ce influențează
alegerea unei teme, definirea subiectului și a domeniului. Deasemenea se stabilesc criteriile ce
au contribuit la alegerea temei, precum și punctele de plecare în vederea alegerii temei.
Etapa nr. 2 este reprezentată de formularea titlului lucrării. În prima fază se stabilesc
care sunt factorii ce ar influenţa formularea subiectului. Totodată se cere sfatul îndrumătorului
cu privire la care sunt posibilitățile de documentare. Tot cu îndrumătorul se discută și cu
privire la legătura dintre subiectul lucrării științifice și titlul acesteia.
Cea de-a treia etapă este aceea când se depistează bibliografia și se schiţează planul
lucrării. Se realizează astfel lista cu bibliografia orientativă împreună cu îndrumătorul. Acesta
explică care este rolul bibliografiei și care trebuie să fie investigația personală.
Etapa nr. 4 este cea aferentă informării și documentării. Așadar să întocmește fișierul de
documentare, se clasifică și se ierarhizează informația și se încadrează în context. Ultima
acțiune este aceea de creare a unei competente din punct de vedere informaţional și
documentar.
Ce-a de-a cincea etapă este reprezentată de căutarea noilor surse și izvoare de
documentare. Așadar se realizează unele cercetări în biblioteci și muzee. Deasemenea se
realizează unele cercetări în arhive și se crează o documentație cu ajutorul cercetării personale
Etapa nr. 6 este cea aferentă clasificării informațiilor și când se stabilește stadiu
cunoștiințelor. Se realizează tema din punct de vedere al scopului și să realizează o schemă
prin care se clasifică informația.
În etapa nr. 7 se realizează planul mai detaliat al lucrării, respective introducerea, modul
de tratare, aparatul critic al lucrării precum și concluziile. Planul este realizat în etapa
avansată a procesului de documentare și informare. Deasemenea se caută un model evident, se
stabilește structura general a planului și se examinează din punct de vedere critic toate datele
cunoscute.
Etapa nr. 8 este cea aferentă elaborării primei forme a lucrării științifice. Se aleg
metodele de lucru și se redactează lucrarea în prima formă. Se dezvoltă ideile stabilite în
plan , se formulează concluziile, ipotezele noi și se argumentează. Deasemenea se respectă
unele principii cu privire la etică ştiinţifică, aspectul tehnic, modalităţile de exprimare, critică
istorică, confirmarea sau informarea unor ipoteze vechi. Totodată se recitește prima
redactează, se corectează și se completează. Se realizează redactarea finală. Se elaborează în
formă finală,
Etapa nr. 9 este ultima etapă. În această etapă este elaborată varianta finală a lucrării,
respectiv foia de titlu, cuprinsul și prezentare externă.

3
Concluzii

Obiectivele cercetării descriu în mod concis ceea ce încearcă să realizeze


cercetarea. Acestea rezumă realizările pe care dorește să le obțină un cercetător prin
intermediul proiectului și oferă direcție studiului. Un obiectiv de cercetare trebuie să fie
realizabil, adică trebuie să fie încadrat ținând cont de timpul disponibil, de infrastructura
necesară cercetării și de alte resurse. Înainte de a forma un obiectiv de cercetare, ar trebui să
citiți toate evoluțiile din domeniul dvs. de cercetare și să găsiți lacune în cunoștințele care
trebuie abordate.
Producerea cu succes a unui lucrări științifice pentru a fi trimisă la o revistă științifică
necesită eforturi substanțiale. Un astfel de efort poate fi maximizat urmând câteva sugestii
simple atunci când se compune / se crează lucrarea. Urmând câteva orientări sugerate și
evitând erorile comune, lucrarea poate fi eficientizată și reușită chiar și pentru autorii
începători / începători, în timp ce negociază procesul de publicare.