Sunteți pe pagina 1din 16

Cuprins

1. Introducere . !olul si importanta transporturilor." ". Activitatea de expeditie internationala....4 4. Locul expeditiilor internationale in comertul exterior1 #. $i%lio&rafie...1'

U.T.M. T.O.T. 841.1


Mod Executat Controlat T c o n t r. Aprobat . Hotineanu A document. Semnat

Activitatea de expeditie Litera internationala. Locul expeditiilor internationale in derularea marfurilor de comert exterior.

Coala 1

Coli 16

UTM

Introducere
Expeditia internationala este un ansamblu de activitati desfasurate de expeditor, persoana fizica sau juridica, pentru a asigura deplasarea marfurilor de la locul de expediere la cel de destinatie puncte situate n tari diferite. Ea este o activitate specializata de comert exterior desfasurata de casele de expeditie internationala, care n schimbul unei sume de bani, comision sau taxa fixa se obliga fata de ntreprinderea exportatoare sa preia marfurile ncredintate si sa realizeze direct sau prin intermediari ca destinatarul marfii (cumparatorul) sa poata intra n posesia ei. Initial existau expeditori individuali care mijloceau legatura ntre comerciantii de marfuri si carausi (transportatori), facnd sa ntlneasca n mod organizat cererea de transport cu oferta de mijloace de transport. u timpul n special n porturi si n localitati situate la ncrucisarea drumurilor comerciale, au aparut mici agentii de expeditie care au nceput sa coopereze ntre ele. a regula generala, transportatorul nu este expeditor, iar expeditorul nu este transportator, fiecare indeplinind operatiuni distincte. Expeditia internationala, ca activitate de sine statatoare in sfera circulatiei, este rezultatul firesc al adancirii diviziunii internationale a muncii, al cresterii si diversificarii schimburilor economice intre natiuni. Ea este o activitate de comert exterior, pusa in slujba derularii operative a exporturilor si importurilor, care are legaturi foarte stranse cu activitatea de transporturi internationale. Interpunandu!se intre predatorul marfii si caraus si intre acesta din urma si destinatar, expeditorul asigura legaturi permanente si stabile intre acestia, contribuie la derularea operativa a fluxurilor de marfuri cu cheltuieli minime. u alte cuvinte, expeditorul este "arhitectul transporturilor internationale." #sa cum arhitectul, pornind de la caracteristicile terenului, de la nevoile si gusturile clientului sau, de la posibilitatile materiale ale acestuia, elaboreaza studii pentru a determina solutia cea mai buna, care sa corespunda intereselor si preferintelor clientului sau, la fel si expeditorul, cunoscand natura marfii, localitatea de expediere si de destinatie, reglementarile internationale existente in probleme de comert si transporturi, tarifele in vigoare si rutele posibile etc., va cauta sa indrume transportul respectiv cu mijlocul de transport cel mai adecvat naturii marfii, pe ruta de transport optima, cu cheltuieli minime pentru beneficiarul marfii.

Managementul intreprinderii de transport si expediere


S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t Data

Coala

I.

!olul (i importan)a transporturilor

#$%E &E'E E ()(*I E ale activit+,ii membrilor societ+,ii se refer+ la rela,iile acestora cu natura -i societatea n care tr+iesc -i muncesc. (rice activitate economic+ are la baz+ anumite resurse primare sau derivate -i produc,ia bunurilor materiale necesare existen,ei oamenilor -i a cre-terii nivelului lor de trai se ndreapt+ c+tre deprinderea anumitor bunuri din mediul lor natural -i prelucrarea -i transformarea acestora n diverse bunuri care sunt destinate satisfacerii trebuin,elor oamenilor. .ar resursele naturale nu sunt repartizate n mod uniform pe teritoriul unei ,+ri -i nici pe &erra. .e exemplu z+c+mintele de petrol sunt abundente n anumite arii geografice ( zona *+rii aspice, a (rientului *ijlociu, sudul /.$.#.) -i lipsesc n alte zone. /nele zone pot avea resurse naturale care s+ satisfac+ principalele trebuin,e ale omului n materie de hran+, dar pot lipsi n ariile respective celelalte resurse necesare altor activit+,i de produc,ie. 0ntre aceste extreme, este caracteristic faptul c+ n diversele zone geografice de pe &erra resursele naturale sunt limitate -i nu pot satisface pe deplin toate cerin,ele produc,iei. /n alt aspect se refer+ la faptul c+ materiile prime necesit+ prelucrarea, transformarea lor n produse intermediare sau finite. 1i,eiul, de exemplu se transform+ pentru a ob,ine motorina sau benzina, grul sufer+ un proces de transformare pentru a se ob,ine f+ina -i pinea -i de-i ar fi de dorit ca procesele de prelucrare s+ se desf+-oare n zonele de extrac,ie a materiilor prime, nu ntotdeauna acest lucru este posibil. auzele sunt mai multe, depinznd de factori ce ,in de politic+ economic+ sau de integrarea ,+rilor n diviziunea interna,ional+ a muncii. 2+r+ transport produc,ia bunurilor este condamnat+ s+ se limiteze strict la resursele existente pe plan local -i exploatarea acestora s!ar fi restrns pentru a satisface numai nevoile existente n aceast+ zon+. #stfel, pentru transportul ,i,eiului c+tre rafin+rii se utilizeaz+ fie conductele, fie navele maritime de mare tonaj, pentru a asigura deplasarea lor de la locul de extrac,ie la locul unde se prelucreaz+. .ezvoltarea transporturilor, apari,ia de noi c+i de comunica,ie terestr+, aerian+ sau maritim+, precum -i apari,ia de mijloace de transport tot mai perfec,ionate -i specializate au permis eliminarea izol+rii economice, au facilitat specializarea -i schimbul de activit+,i, au favorizat diviziunea interna,ional+ a muncii precum -i dezvoltarea
Managementul intreprinderii de transport si expediere
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t Data Coala

comer,ului la scar+ na,ional+, dar -i a comer,ului interna,ional, transporturile -i telecomunica,iile constituind baza rela,iilor economice, politice -i sociale dintre na,iunile lumii. &ransportul a f+cut posibil+ exploatarea mai complet+ -i mai eficient+ a resurselor naturale ale planetei, asigurnd progresul economico!social al statelor lumii3 ast+zi, schimbul de produse este att de dezvoltat, nct sunt extrem de pu,ine zonele care s+ depind+ exclusiv de ceea ce se ob,ine pe plan local.

II.

Activitatea de expeditie internationala.

.eplasarea in spatiu si timp a marfurilor de comert exterior cu ajutorul diferitelor mijloace de transport este un proces complex, la realizarea caruia isi aduce contributia sa pretioasa nu numai transportator, ci si expeditorul international. a regula generala, transportatorul nu este expeditor, iar expeditorul nu este transportator, fiecare indeplinind operatiuni distincte. *ai precis, expeditorul international este o persoana fizica sau juridica, care, in schimbul unei sume de bani (comision) primita de la mandantul sau (intreprinderea de comert exterior) se obliga fata de aceasta sa preia marfurile incredintate si sa realizeze intreaga gama a operatiunilor necesare pentru ca destinatarul sa poata intra in posesia bunurilor dobandite intr!un termen cat mai scazut si cu cheltuieli minime. $pre deosebire de expeditor, transportatorul realizeaza deplasarea efectiva a marfurilor in spatiu, cel mai adesea din ordinul expeditorului international si pe cheltuiala exportatorului sau importatorului. Expeditia internationala, ca activitate de sine statatoare in sfera circulatiei, este rezultatul firesc al adancirii diviziunii internationale a muncii, al cresterii si diversificarii schimburilor economice intre natiuni. Ea este o activitate de comert exterior, pusa in slujba derularii operative a exporturilor si importurilor, care are legaturi foarte stranse cu activitatea de transporturi internationale. Interpunandu!se intre predatorul marfii si caraus si intre acesta din urma si destinatar, expeditorul asigura legaturi permanente si stabile intre acestia, contribuie la derularea operativa a fluxurilor de marfuri cu cheltuieli minime. u alte cuvinte, expeditorul este "arhitectul transporturilor internationale." #sa cum arhitectul, pornind de la caracteristicile
Managementul intreprinderii de transport si expediere
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t Data Coala

terenului, de la nevoile si gusturile clientului sau, de la posibilitatile materiale ale acestuia, elaboreaza studii pentru a determina solutia cea mai buna, care sa corespunda intereselor si preferintelor clientului sau, la fel si expeditorul, cunoscand natura marfii, localitatea de expediere si de destinatie, reglementarile internationale existente in probleme de comert si transporturi, tarifele in vigoare si rutele posibile etc., va cauta sa indrume transportul respectiv cu mijlocul de transport cel mai adecvat naturii marfii, pe ruta de transport optima, cu cheltuieli minime pentru beneficiarul marfii. 4ama serviciilor realizate in acest scop de expeditorii internationali de marfuri este larga. Ea include atat servicii care preced incheierea contractului de vanzare!cumparare externa de catre comercianti cat si servicii postcontractuale3 cele mai importante dintre acestea sunt5 a) Acordarea de consultatii economice, tehnice, juridice si de alta natura la incheierea contractelor comerciale externe unostintele temeinice ale expeditorilor, din domeniul comertului si transporturilor internationale, permit acestora sa furnizeze comerciantilor informatii pretioase cu privire la alegerea conditiilor de livrare si de incarcare!descarcare cele mai adecvate si stipularea in contractul comercial a tuturor clauzelor necesare, care sa precizeze clar drepturile si obligatiile partilor in probleme de transport si expeditii internationale. #sa de pilda, stipularea de catre exportator in contractul comercial a conditiei de livrare I2!portul de destinatie fara consultarea prealabila a expeditorului, poate avea consecinte nedorite pentru acesta. In primul rand, exportatorul, bazandu!se pe experienta trecuta si neavand posibilitatea tinerii la zi a unei evidente riguroase privind miscarea navlurilor si a primelor de asigurare pe piata mondiala, s!ar putea sa fi apreciat in mod eronat cheltuielile sale cu livrarea marfurilor la destinatie si eficienta reala a exportului respectiv. )u rare au fost cazurile cand, in urma consultarii expeditorului cu privire la problemele de transport si cheltuielile de expediere si asigurare a marfurilor, exportatorii au fost nevoiti sa renunte la unele piete si sa apeleze la altele mai avantajoase din punct de vedere al pozitiei geografice, conditiilor de manipulare si depozitare in porturi, sistemului de distributie a marfurilor etc.

b) Informarea clientului cu privire la mijloacele de transport cele mai adecvate, mai rapide si mai economice
Managementul intreprinderii de transport si expediere
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t Data Coala

In conditiile revolutiei tehnico!stiintifice contemporane, dinamizarea comertului international, diversificarea gamei produselor atrase in circuitul economic mondial si a fluxurilor comerciale, exercita o influenta nemijlocita asupra cerintelor la care trebuie sa raspunda transporturile internationale de marfuri cu privire la cresterea capacitatii mijloacelor de transport, a vitezei acestora, diversificarea si adancirea specializarii mijloacelor de transport etc. #u aparut astfel mijloace speciale pentru transportul marfurilor in regim de temperatura dirijata, pentru transportul marfurilor sub regim de presiune, pentru transportul instalatiilor complexe, cu gabarite depasite etc. In functie de natura marfii, de greutatea si volumul acesteia, de termenul de livrare si tarifele aferente diferitelor modalitati de transport etc., expeditorul este in masura sa recomande importatorului sau exportatorului cel mai adecvat mijloc de transport din punct de vedere tehnic si economic. c) Alegerea rutei optime de indrumare a transporturilor .in multitudinea de rute posibile a fi alese pentru transportul unei marfi sau alteia la destinatie, expeditorul poate recomanda clientului sau ruta optima in functie de5 restrictiile impuse de natura marfii (perisabilitate, transport sub presiune etc.)3 localitatea de expediere si de destinatie a marfii3 posibilitatile de manipulare, depozitare si eventual transbordare pe parcurs3 reglementarile internationale in vigoare cu privire la comert si la transportul marfurilor3 nivelul tarifelor si taxelor in vigoare3 acordurile incheiate de tara noastra cu alte tari privind stimularea reciproca a tranzitului de marfuri3 conventiile incheiate de expeditor cu diversi carausi, administratii portuare etc., pentru obtinerea de tarife preferentiale s.a. #legerea rutei optime de indrumare a transporturilor este o problema de optiune importanta a expeditorului. )u intotdeauna ruta cea mai scurta este si cea optima din punct de vedere al cheltuielilor, dupa cum nu intotdeauna ruta cea mai economica este si optima din punct de vedere al termenului de transport. .e aceea, stabilirea rutei optime este o activitate creatoare si permanenta a expeditorului international. a expert in probleme de indrumare optima a transporturilor, expeditorul international s!a dovedit, nu de putine ori, a fi un deschizator de noi rute de transport si de noi piete de desfacere pentru produsele care fac obiectul schimburilor economice internationale. d) Acordarea de consultatii comerciantilor privind prezentarea marfurilor la transport

Managementul intreprinderii de transport si expediere


S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t Data

Coala

Expeditorul international, cunoscand reglementarile in vigoare in tarile pe unde tranziteaza marfa si uzantele comerciale, avand in vedere specificul marfii si mijlocul de transport utilizat, poate recomanda expeditorului tipul de ambalaj optim din punct de vedere tehnic, economic si comercial care sa permita transportul marfii in siguranta, conservarea calitatilor functionale si estetice ale acesteia pe parcurs, manipularea lesnicioasa a marfurilor cu cheltuieli minime. .e asemenea, expeditorul international poate da clientului sau indicatii pretioase in legatura cu marcarea corecta a ambalajelor si utilizarea unor tehnologii moderne de transport (paletizare, pachetizare, containerizare) care permit cresterea productivitatii muncii in manipularea marfurilor si reducerea pretului complet de export, cresterea vitezei de circulatie a marfurilor, reducerea cheltuielilor cu ambalajul, pastrarea mai buna a marfurilor si reducerea pierderilor pe parcurs etc. e) Incheierea contractului de transport cu carausul .inamica permanenta a cererii si ofertei de mijloace de transport care deservesc comertul international, a navlurilor si tarifelor, a taxelor de transport si accesorii, complexitatea crescanda a cunostintelor necesare (tehnice comerciale, juridice, politice etc.) deplasarii rapide si economice la destinatie a unei game tot mai largi de marfuri atrase in circuitul economic mondial, sporirea dificultatilor exportatorilor in cucerirea de noi piete si mentinerea celor existente, sunt cauze care i!au determinat tot mai mult pe carausi si comercianti sa recurga la cunostintele de specialitate ale expeditorului pentru angajarea mijloacelor de transport aferente. #ceasta se intampla cu deosebire in transporturile maritime si fluviale, dar si in celelalte transporturi, mai ales cand este vorba de angajarea unor mijloace de transport speciale. )umai asa se explica specializarea foarte stricta la care au ajuns unele firme de expeditie care s!au convertit in firme distincte de bro6eraj, avand ca obiect de activitate numai navlosirea si intermedierea angajarilor de nave, precum si unele prestari de servicii conexe. .e regula, contractele de navlosire si in general de transport sunt incheiate cu carausul in numele si pe contul intreprinderii de comert exterior. /neori insa, casele de expeditie si bro6eraj se ocupa si cu incheierea, in numele si pe contul unui caraus, a unor mijloace de transport care prisosesc altor carausi (nave, mijloace de transport speciale etc.), sau cu inchirierea de mijloace de transport in nume propriu. $unt cazuri cand expeditorii detin propriile lor mijloace pentru transporturile de grupaj urgente si directe de la depozitele proprii pana
Managementul intreprinderii de transport si expediere
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t Data Coala

la depozitele corespondentilor din strainatate. .e aici marfurile pot fi distribuite la destinatia finala cu mijloacele corespondentului respectiv. f) Asigurarea riscurilor de transport .atorita faptului ca activitatea de asigurare constituie un domeniu aparte, pentru intelegerea caruia sunt necesare cunostinte specifice, cei mai multi comercianti si carausi recurg la intermedierea expeditorului in relatiile sale cu societatile de asigurare. Expeditorul este in masura sa aprecieze exact riscurile la care poate fi expus transportul unei marfi, cu un anumit mijloc de transport, pe o anumita ruta, conditia de asigurare care sa permita o protectie maxima cu cheltuieli minime, nivelul primelor de asigurare etc. *ai mult chiar, intretinand relatii permanente si reciproc avantajoase cu societatile de asigurare, expeditorul international poate obtine de la acestea prime de asigurare mai favorabile, poate interveni si ajuta la recuperarea mai operativa de catre asigurati a eventualelor daune produse marfurilor in timpul transportului, depozitarii sau manipularii etc. g) Traficul de grupaj - contributie specifica a expeditorului international Expeditorul international, dispunand de baza tehnico!materiala necesara (depozite, mijloace mecanice de manipulare a marfurilor in depozite, palete, containere etc.), are posibilitatea de a grupa o parte din marfurile incredintate, in special cele de mic tonaj, in cantitati subvagonabile si de a le remite cu un singur document de transport pe adresa unui corespondent al sau din strainatate, care apoi livreaza fiecare colet in parte la domiciliul beneficiarului. $e creeaza astfel conditii pentru utilizarea mai deplina a capacitatii mijloacelor de transport si obtinerea de tarife mai avantajoase din partea carausului. &otodata, mai pot fi obtinute si alte avantaje comparativ cu traficul de coletarie la care s!ar fi apelat in cazul expedierii individuale a coletelor. Este vorba de reducerea duratei transportului (cu 78!98:), reducerea la minimum a numarului transbordarilor (cu efecte favorabile asupra conservarii cantitatii si calitatii marfurilor in timpul transportului, a limitarii la maximum a riscurilor de sustragere sau ratacire a coletelor), simplificarea formalitatilor de expediere etc. &raficul de grupaj se practica in conditii foarte avantajoase la expeditiile maritime, feroviare, auto si aeriene. ( dezvoltare tot mai dinamica, cunosc astazi expeditiile de grupaj in containere.

Managementul intreprinderii de transport si expediere


S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t Data

Coala

h) Vamuirea marfurilor. %ropriu!zis, vamuirea marfurilor de comert exterior este realizata de organele vamale din fiecare tara. Expeditorul international insa, in calitate de agent vamal, poate prezenta marfurile in vama din insarcinarea comerciantilor, intocmind documentele corespunzatoare si poate ajuta la vamuirea mai operativa a acestora, indeplinind toate formalitatile vamale necesare. /neori, el poate plati taxele vamale in numele si pe contul clientilor sai, decontandu!se ulterior cu acestia. 2iind un bun cunoscator al tarifelor vamale, al procedeelor de vamuire a marfurilor, expeditorul international poate da informatii pretioase clientilor sai pentru cresterea eficientei exporturilor si importurilor, a vitezei de circulatie a marfurilor de comert exterior. &otodata, expeditorul international isi poate informa clientela asupra modalitatilor previzibile in materie de vamuire la import. i) epozitarea si distribuirea marfurilor din depozite

In depozitele moderne ale expeditorilor marfurile pot suferi operatiuni de sortare, preambalare, conservare, finisare si etichetare, ele pot fi ambalate si marcate potrivit cerintelor fiecarui client in parte. .in depozitele expeditorilor se pot face vanzari in consignatie in functie de momentele conjuncturale cele mai favorabile ale pietii. $au, marfurile pot fi depozitate in depozitele expeditorului in asteptarea unui mijloc de transport (mai ales la transporturile bi si multimodale) sau in cazuri fortuite (refuzul importatorului de a primi marfa etc.). j) !rganizarea expedierii si transportului marfurilor de comert exterior la diferite manifestari expozitionale" prestarea de servicii conexe. .atorita relatiilor permanente de lucru pe care le intretine cu diversi carausi, expeditorul international poate organiza expedierea prompta si ireprosabila a marfurilor de comert exterior la targuri si expozitii, la licitatii publice etc. El poate asigura manipularea si asezarea exponatelor, poate inchiria firmelor participante diverse mijloace de transport si de manipulare a marfurilor, mobilier si alte bunuri, poate asigura reexpedierea marfurilor nevandute in tarile lor de origine etc.

#) Intocmirea documentelor de expeditie si transport

Managementul intreprinderii de transport si expediere


S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t Data

Coala

Expeditorul se ingrijeste de intocmirea corecta si prompta si de emiterea tuturor documentelor de transport (scrisori de trasura, conosamente, instructiuni si note de expeditii etc.). /neori, atunci cand conditiile acreditivului o cer, expeditorul poate emite propriile sale documente elaborate de 2I#&# (2ederatia Internationala a (rganizatiilor de Expeditii). ele mai importante documente pe care le poate emite expeditorul sunt5 1. FCR (For ardin! A!ent" Certi#icate o# Receipt$.

%rin completarea unui document 2 ; expeditorul certifica ca a preluat o marfa corect specificata si ca a primit dispozitie irevocabila de a expedia marfa la destinatarul nominat in acest document sau sa o tina la dispozitia acestuia. #ceasta dispozitie nu poate sa fie anulata decat daca originalul 2 ; este restituit expeditorului care l!a intocmit si sub rezerva ca el sa fie in masura, in acel moment, sa puna in valoare cererea de anulare sau de modificare a dispozitiei primite initial. 2 ; va fi inainte de toate utilizat in cazul in care furnizorul vinde o marfa franco plecare uzina si are obligatia sa probeze ca el s!a achitat de obligatiile sale fata de cumparator prin prezentarea unui 2 ;. In cazul unui acreditiv, vanzatorul va putea in aceste conditii sa prezinte un 2 ; emis de expeditor pentru a obtine contravaloarea marfii de la banca. <anzatorul nu mai poate sa dispuna de marfa remisa expeditorului in cazul in care documentul 2 ; a fost remis cumparatorului (functie de retentie). %. FCT (For ardin! A!ent" Certi#icate o# Tran"port$ 2 & poate sa fie remis comitetului de catre expeditor din momentul preluarii marfii in vederea expedierii prin grija sa. ompletand un document 2 & expeditorul certifica ca a preluat, in vederea expedierii, o partida de marfa clar specificata, cu misiunea de a proceda la livrarea partidei respective in conformitate cu instructiunile comitetului, asa dupa cum este indicat in acest document. Expeditorul, emitand un 2 &, raspunde de livrarea marfii la locul de destinatie, aceasta raspundere rezultand din conditiile generale imprimate pe acest document.

Managementul intreprinderii de transport si expediere


S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t Data

Coala

1"

&. F.'.L. (F(ATA Combined 'ill o# Ladin!$ , respectiv conosamentul de casa al expeditorului elaborat de 2I#&#. Este un conosament direct care se elibereaza de expeditor in cazul transporturilor multimodale, acoperind intregul parcurs al marfii, pana la destinatie3 ). F.*.R. (F(ATA *are+ou"e Receipt$ , respectiv recipisa de depozit 2I#&#. $e elibereaza de expeditor in cazul preluarii marfurilor in depozitele sale. %e baza acestui document negociabil, proprietatea asupra marfii poate trece de la un comerciant la altul, fara ca marfa sa sufere vreo miscare, putand fi preluata in final din depozit de persoana in favoarea careia a fost andosata ultima oara recipisa de depozit. In afara de aceste documente, adeseori expeditorul se ingrijeste si de procurarea certificatelor de origine, a facturilor consulare, precum si de certificarea acestor documente clientului sau bancii platitoare, respectand cu strictete conditiile inscrise in acreditiv sau alta modalitate de plata. l) $upravegherea deplasarii marfurilor pe parcurs si avizarea prompta a clientilor interesati %rin sistemul sau de organizare si functionare, prin agentii, reprezentantii sau corespondentii externi cu care intretine legaturi curente si eficiente prin intermediul mijloacelor moderne de comunicatie (telefon, fax, e!mail, 4%$ etc.) expeditorul international poate da orice relatii clientilor sai in legatura cu stadiul derularii transportului, eventualele intarzieri pe parcurs si cauzele lor, incarcarea, descarcarea, depozitarea si transbordarea marfurilor de pe un mijloc de transport pe altul etc. &oate aceste informatii pot fi obtinute mult mai ieftin si mai operativ decat daca comerciantul ar incerca sa!si realizeze propriul sau sistem de supraveghere si control al marfurilor pe parcurs. &otodata, in procesul derularii marfurilor pe parcurs, expeditorul poate presta o serie de servicii conexe cum ar fi improspatarea cu gheata a vagoanelor sau atutocamioanelor refrigerente, hranirea si adaparea vietatilor, insotirea transporturilor speciale (marfuri cu gabarit depasit, cu regim special de viteza etc.).

m) Verificarea, plata si decontarea cheltuielilor de transport si accesorii

Managementul intreprinderii de transport si expediere


S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t Data

Coala

11

Expeditorul international, in cadrul mandatului primit, efectueaza plati curente in contul mandantului, in special catre carausi si administratii portuare, catre diversi corespondenti etc. .ispunand de informatiile necesare privind miscarea navlurilor si tarifelor pe piata mondiala, a primelor de asigurare si cheltuielilor accesorii, cunoscand prevederile derogatorii de la a cestea etc., expeditorul international dispune de competenta necesara verificarii deconturilor prezentate de terti, poate depista eventualele erori sau greseli si poate efectua aceste plati in mod centralizat si economic, cu ajutorul masinilor electronice de calcul. #ceasta permite intocmirea de deconturi unice pe clienti, pentru toate marfurile si relatiile deservite, simplificarea evidentelor si o mai buna urmarire a preturilor si eficientei la intreprindere de comert exterior. n) %fectuarea de studii privind dezvoltarea in perspectiva a transporturilor, utilizarea unor mijloace si tehnologii de transport mai eficiente .ezvoltarea comertului international pe baze stabile, prin actiuni de cooperare sau acorduri comerciale de lunga durata, face necesara si cunoasterea modalitatilor concrete de transport, a mijloacelor si tehnologiilor specifice cu ajutorul carora se va realiza in perioada de referinta expedierea marfurilor. .ispunand de cadrele necesare, specializate in cercetarea acestor probleme, expeditorul international poate furniza informatii utile, pretioase, cu privire la perspectivele dezvoltarii mijloacelor de transport, a infrastructurii transporturilor, a evolutiei cheltuielilor de transport si accesorii etc.

III. Locul expeditiilor internationale in comertul exterior. .inamica tot mai accelerata a comertului mondial si a cooperarii economice si tehnico!stiintifice internationale, diversificarea structurii exporturilor si importurilor si extinderea ariei geografice a acestora au pus in fata transporturilor internationale sarcini noi si tot mai complexe. # capatat o importanta crescanda organizarea transportului unei game tot mai largi de produse pe distante mari, in conditiile extinderii rapide a cailor de comunicatii, ale dezvoltarii si perfectionarii mijloacelor de transport. # crescut numarul intreprinderilor de transporturi internationale, al porturilor si aeroporturilor, al liniilor de cale ferata etc., care isi ofera serviciile lor in conditii diferite de competitivitate. # sporit numarul reglementarilor internationale in probleme de derulare a importurilor si exporturilor, de
Coala

Managementul intreprinderii de transport si expediere


S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t Data

12

efectuare a transporturilor si aplicare a tarifelor, in conditiile mentinerii unor reglementari specifice de la tara la tara. unoasterea acestor aspecte de catre comercianti a devenit cu timpul o conditie indispensabila a insasi realizarii marfurilor pe pietele externe. erintele de cunostinte specifice au depasit in general cunostintele obisnuite de comert si au dus la diviziunea muncii in ramura comertului, aparand si dezvoltandu!se istoriceste o noua ramura, cu un specific comercial aparte ! expeditia internationala. Initial, in perioada descompunerii oranduirii feudale si de aparitie a modului de productie capitalist, existau expeditori individuali care mijloceau legaturile intre comerciantii de marfuri si carausi. 2acand sa se intalneasca in mod organizat cererea de transport cu oferta de mijloace de transport, ei contribuiau astfel la dezvoltarea comertului. u timpul, in special in porturi si in localitatile situate la incrucisarea drumurilor comerciale, au aparut mici agentii de expeditie care au inceput sa coopereze intre ele. %redand carausului o cantitate mai mare de marfa, preluata de la mai multi comercianti si destinand!o corespondentului sau dintr!o alta localitate sau tara, care apoi livra fiecare partida de marfa in parte, la beneficiarul sau, expeditorul obtinea de la transportator un tarif mai avantajos, caci dadea acestuia posibilitatea de utilizare mai completa a spatiului mijloacelor de transport si de obtinere a unor profituri mai mari pe unitatea de timp. u timpul, expeditorii internationali au atras in sfera lor de activitate si acele servicii care contribuiau la cresterea valorii marfurilor5 operatii de sortare si conservare a calitatii marfurilor, de prelucrare si innobilare, de ambalare si marcare, depozitare, vamuire etc. %articularitatile transporturilor pe cale ferata, ale celor auto, fluviale sau aeriene au determinat aparitia de intreprinderi de expeditie si in aceste domenii, sau crearea unor compartimente de expeditii de acest gen in cadrul intreprinderilor existente. #lte firme s!au specializat in expeditiile de marfuri pentru un anumit gen de trafic (export, import sau tranzit), pentru o anumita relatie de transport sau o anumita grupa de marfuri. In prezent, in tarile dezvoltate cu economie de piata, exista o multitudine de firme de expeditie, incepand de la cele mai mici cu =8 !=> angajati, specializate exclusiv in formalitatile de vamuire a marfurilor la punctele de frontiera, continuand cu intreprinderile ceva mai mari specializate in expeditia marfurilor de grupaj si pana la marile monopoluri integrate de transporturi!expeditii de tip multinational. In
Managementul intreprinderii de transport si expediere
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t Data Coala

13

general, intreprinderile mici sunt specializate in asa!numita activitate de "transport!consulting", recomandand clientilor lor modalitati, mijloace si rute optime de transport, sau in expeditia pentru un numar restrans de activitati ori piete (segmente de piata). Intreprinderile mijlocii si mari efectueaza prestari de servicii in cinci! sase ramuri de activitate diverse ca5 expeditia de vagoane complete3 expeditia de vagoane si camioane de grupaj3 expeditia rutiera si expeditia aeriana3 expeditia maritima si fluviala3 antrepozitarea si activitati conexe in depozite3 expeditia containerizata si paletizata3 tranzitul marfurilor straine etc. In cadrul intreprinderilor mari, exista de regula, compartimente specializate in operatiuni de export!imort si tranzit, compartimente specializate in expeditiile generale pentru o anumita relatie de transport sau zona geografica si altele specializate pe grupe de marfuri pentru toate relatiile de transport. Intreprinderile foarte mari si casele de expeditie multinationale preseaza de obicei servicii complete (full service) in cadrul sistemului de distributie fizica a marfurilor. Ele indeplinesc toate activitatile de expeditie mentionate in paragraful precedent. &otodata, marile monopoluri internationale de expeditie ca $chen6er, ?uhne @ )agel, .anzas, %analpina 'td, 'ep &ransport 'td, $aima s.a., au monopolizat operatiile de transport!expeditie din diferite tari pentru anumite relatii sau zone geografice, subordonand sau controland un numar insemnat de intreprinderi mici si mijlocii din diferite tari si infiintand filiale proprii in cele mai importante orase si localitati de tranzit. In toate tarile dezvoltate intre societatile de expeditie exista intelegeri de tipul asociatiilor de intreprinderi si al uniunilor. #stfel, in 4ermania exista "/niunea expeditorilor din Aamburg", "/niunea expeditorulor din Bremen". 'a randul lor, acestea sunt membre ale "/niunii federale a expeditorilor si depozitarilor" (B.$.'. ! Bundesverband $pedition un 'agerei e.<.), organizata in comitete specializate pe tipuri de expeditii si pe probleme (financiare si de credit, tarife, probleme juridice etc.). $copul acestor uniuni si societati este, in ultima instanta, de coordonare a activitatii membrilor lor in vederea obtinerii profitului ridicat de monopol. ele mai mari monopoluri de transport!expeditie fac, in acelasi timp, parte din mai multe asociatii si uniuni. .e pilda, "$chen6er ompanC" face parte din "/niunea expeditorilor din Aamburg", din "/niunea expeditorilor din ;otterdam" etc. Iar toate acestea la un loc, la nivelul international, sunt membre ale "2ederatiei Internationale a
Managementul intreprinderii de transport si expediere
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t Data Coala

14

(rganizatiilor de Expeditii" (2I#&#). 2orul suprem al acestei organizatii este " ongresul" care se intruneste odata la doi ani, iar conducerea operativa este incredintata " omitetului Executiv" care se intruneste ori de cate ori este nevoie. $tructura organizatorica a 2I#&# cuprinde comisii de lucru pentru transporturi si expeditii feroviare, rutiere, auto, aeriene si multimodale si grupe de lucru pe probleme5 juridice, vamale, informatica si relatii publice. omertul exterior are un rol nsemnat n asigurarea economiei nationale cu materii prime, combustibil si energie , utilizarea eficienta a fortei de munca , utilizarea completa si intensiva a capacitatii de productie si cresterea nivelului tehnic si al calitatii marfurilor moldovenesti ca premisa a sporirii competitivitatii ofertei de marfuri moldovenesti pe pietele externe. ;olul esential, adeseori revolutionar, al comertului este ca factor de progres, care!si pune amprenta pe toate laturile existentei sociale, de la economie la politica si cultura. apacitatea comerciantilor de a se mentine n cadrul filierelor comerciale n rolul lor traditional depinde fundamental si de abilitatea lor de a asigura reducerea costurilor de tranzitie. 0n ultimii ani s!au evidentiat importante modificari n structura activitatii comerciale, ca urmare a conjuncturii macroeconomice, noul context economic a impus, tuturor agentilor economici care opereaza n sfera comerciala, o reflectie att asupra rolului lor economic ct si a initierii si implementarii strategilor de adaptare. $tructura diferita a exportului fata de import materializeaza functia de transfer a comertului exterior, rezultnd modificarea structurii rezultatelor procesului national de productie, o parte din produsul social creat la nivelul ntregii economii nationale fiind exportata si nlocuita prin import cu alte valori de ntrebuintare, ceea ce duce la diversificarea fondului de marfuri solicitate pe piata interna. 2irmele ce importa n *oldova cu preturi mici, acordnd facilitati de plata, marfuri si preturi mai avantajoase dect firmele autohtone, acesti factori fac necesara orientarea firmelor moldovenesti catre export. 'a extern, firmele moldovenesti trebuie sa faca fata concurentei, preturi de dumping, standarde impuse privind calitatea, desfacerea si ambalajul. /n export eficient ntr!un volum mare devine o solutie pentru rezolvarea problemelor de productie si sociale existente
Coala

Managementul intreprinderii de transport si expediere


S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t Data

15

n economia moldoveneasca. %articiparea unei firme la comertul international presupune urmatoarele avantaje5 ! extinderea pietei ! sporirea profitului ! utilizarea mai buna a capacitatii de productie ! mbunatatirea potentialului de mar6eting (concurenta internationala) ! consolidare a credibilitatii, activitatea comertului international inspirnd ncredere.

Managementul intreprinderii de transport si expediere


S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t Data

Coala

16

S-ar putea să vă placă și