Sunteți pe pagina 1din 19

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

FACULTATEA DE MANAGEMENT ADMINISTRATIE PUBLICA

REFERAT
la disciplina

"ELEMENTE DE URBANISM"

Titular disciplina Prof. Dr. CONSTANTIN GHIGA


DUTA ALEXANDRU

Studenti
GLAVAN BOGDAN ENEA MIHAI

BUCURESTI 2006

"Transportul rutier"

Rolul si importanta transporturilor

Transportul reprezinta o latura a activitatii economice a societatii omenesti, organizata in scopul invingerii distantelor. Prin activitatea de transport se realizeaza deplasarea in spatiu a bunurilor sau a oamenilor in vederea satisfacerii nevoilor .materiale si spirituale ale societatii omenesti Transportul nu este un scop in sine, ci un mijloc de realizare a unei multitudini de scopuri practice. Validarea orcarei miscari in spatiu a bunurilor si persoanelor depinde .exclusive de scopul urmarit, de efectele economico-sociale ce urmeaza a fi obtinute Transportul influenteaza toate laturile vietii economico-sociale, iar dezvoltarea ordonata si armonioasa a acestora in pas cu cerintele reproductiei largite constituie un .obiectiv important al politicii economice a statului Rolul si importanta transporturilor poate fi evidentiate prin analiza relatiilor acestora cu diferite aspecte economice, sociale si politice ale activitatii membrilor .societatii

Particularitatile procesului de productie in transporturi


In epoca moderna transporturile pot fi definite ca un system dynamic si rational, constand din mijloare tehnice specifice, utilaje, cai de comunicatie etc., deservite de un .personal specializat si destinate deplasarii in spatiu si timp a marfurilor si persoanelor Transporturile, ca ramura a economiei nationale, prezinta unele particularitati in .raport cu celelalte ramuri ale productiei materiale In primul rand, in transporturi nu se creeaza produse materiale. In transporturi se .creeaza servicii, efecte utile de deplasare in spatiu a marfurilor si persoanelor In al doilea rand, aceste servicii, aceste efecte utile nu exista sub forma unor obiecte de intrebuintare distincte de procesul de transport, asa cum bunurile materiale create in industrie, de exemplu, se separa de procesul de productie si apoi circula ca marfa, ca articol de comert,. Produsul creat in procesul de transport se consuma pe parcursul desfasurarii acestuia, rezultatul fiind acela ca la sfarsitul procesului de transport marfa se afla in sfera circulatiei si nu in sfera productiei, urmand a intra in .sfera consumului productive sau neproductiv In consecinta, contravaloarea serviciului de transport se adauga la valoarea marfii .transportate, ca valoare suplimentara In al treile rand, produsul de transport nu poate fi stocat. Imposibilitatea de a creea reserve, stocuri de servicii de transport trebuie compensate prin asigurarea de reserve de mijloace de transport pentru satisfacerea cererii inegale de transport, inclusive in perioadele de varf de traffic. Aceste reserve, de mijloace mobile in special, combina :dialectic doua functii contribuie la desfasurarea neintrerupta a reproductiei .1 reduce eficienta economica a acesteia .2

Particularitatile transporturilor internationale

Daca prin transporturi interne se inteleg transporturile effectuate intre localitati sau in interiorul localitatilor unei tari, prin transporturi internationale intelegem acele transporturi care traverseaza cel putin o frontiera de stat, punctele de .expediere si de destinatie a marfii fiind situate in tari diferite Transporturile internationale reprezinta mijlocul material ce sta la baza relatiilor economice ale unei tari cu celelalte tari ale lumii. Ele continua procesul de productie in sfera circuitului economic mondial si reprezinta un sistem tehnico-economic complex prin intermediul caruia o parte din produsul social este realizata pe pietele externe in schimbul altor marfuri necesare economiei nationale, contribuind direct la modificarile de structura, cantitate si calitate in produsul intern prub (P.I.B.), produsul national brut .(.(P.N.B.) si produsul national net (P.N.N Cu alte cuvinte, transporturile internationale contribuie active la procesul realizarii .marfurilor de export-import, influentand direct rezultatele acestui process In zilele noastre, transporturile internationale au devenit efectiv o componenta tot mai importanta a strategiei desfacerii marfurilor pe pietele externe cunoscuta sub .numele de logistica Intre starea economiei mondiale si a transporturilor internationale exista o legatura cauzala obiectiva. Starea transporturilor internationale depinde de starea comertului mondial, iar aceasta din urma depinde de starea economiei mondiale. Daca economia mondiala se afla intr-un avant, de expansiune economica, aceasta va determina o crestere a comertului mondial si o cerere sporita de mijloace de transport. Invers, cand economia mondiala traverseaza o perioada de criza, de recesiune, comertul mondial .regreseaza, iar cererea de transport scade

Sistemul transporturilor in Romania


In tara noastra, in actuala etapa de tranzitie la economia de piata, : sistemul transporturilor cuprinde transportul terestru transportul naval transportul aerian transportul prin conducte magistrale etc in interdependenta functionala a acestor moduri de transport, categoriile si legile economice care guverneaza transporturile, precum si organismele economiei care le .deservesc Politica economica in acest domeniu este exercitata de catre Guvern prin Ministerul Transporturilor. Colegiul Ministerului Transporturilor este forul suprem de conducere, la nivelul caruia se adopta deciziile strategice privind reforma in acest domeniu, problemele restructurarii si privatizarii, ale racordarii eficiente a .transporturilor Romaniei la sistemul European de transporturi In limitele competentelor stabilite prin lege, Ministerul Transporturilor efectueaza analize si adopta masuri pentru imbunatatirea calitatii si segurantei serviciilor de transport la regiile autonome si alti agenti economici din domeniul sau de activitate; asigura, prin elaborarea de standarde, prescriptii si narmative specifice,

complementaritatea modurilor si sistemelor de transport similare pe plan national si .international In conformitate cu reglementarile legale in vigoare, Ministerul Transporturilor elaboreaza norme si normative tehnice obligatorii de proiectare, constructie, reparare si exploatare a mijloacelor de transport, a drumurilor nationale, a porturilor, aeroporturilor si a statiilor de cale ferata, astfel incat acestea sa corespunda si obiectivelor de aparare a tarii; supravegheaza aplicarea acestor norme si elibereaza autorizatii de functionare agentilor economici in conformitate cu normele si .normativele in vigoare Ministerul Transporturilor adopta masuri in vederea aplicarii prevederilor legale privind protectia mediului ambient, stabilind norme tehnice de prevenire si combatere a poluarii mediului ambient, pentru mijloacele de transport pe uscat, in aer si pea pa, in conformitate cu reglementarile interne si internationale; aproba norme specifice de protectie a muncii in transporturi, in concordanta cu legislatia interna si internationala; colaboreaza cu alte ministere si organe de specialitate in scopul elaborarii unor norme .legale, instructiuni de serviciu etc. de interes national Ministerul Transporturilor asigura cooperarea cu organizatiile internationale si .autoritatile de transport ale altor state In domeniul autoritatii de stat, Ministerul Transporturilor stabileste norme obligatorii de siguranta a navigatiei si circulatiei in transporturi, controland respectarea .acestora in spatial terestru, naval si aerian al Romaniei Ministerul Transporturilor autorizeaza deplasarea mijloacelor de transport straine pe teritoriul Romaniei asi executa controlul aceste activitati; pentru mijloacele de transport cu specific militar, autorizarea si controlul acestora se stabilesc cu aprobarea Ministerului Apararii Nationale; reglementeaza si controleaza, potrivit legii, navigatia in apele nationale si circulatia aeronavelor civile in spatial aerian al Romaniei, in .colaborare cu organele specializate ale Ministerului Apararii Nationale Obiectivul strategic principal al politicii economice in domeniul transporturilor in constituie accelerarea restructurarii si dezvoltarii economiei romanesti prin asigurarea unor conditii de plasare sigure si eficiente in traficul intern si international de marfuri .si calatori In acest scop, politica economica in transporturi are la baza urmatoarele principii, : verificate in practica indelungata a tarilor Comunitatii Economice Europene tratamentul egal al inteprinderilor de transport si al modurilor de transport din partea ;statului ;autonomia financiara a inteprinderilor de transport ;libertatea de actiune a inteprinderilor de transport ;libera alegere a modului de transport de catre clienti repartizarea corecta si echitabila a investitiilor in transporturi, potrivit intereselor ;populatiei si ale economiei nationale in ansamblu

TRANSPORTUL RUTIER
Caracteristicile tehnico-economice
Transportul rutier este un mod de transport terestru si totodata un subsistem al sistemului national al transporturilor care asigura deplasarea in spatiu a marfurilor si .persoanelor cu ajutorul autovehicolului si al mijloacelor tractate Autovehiculele se caracterizeaza printr-o mobilitate deosebita, nefiind legate de instalatii speciale fixe cum este cazul in transportul feroviar, de pilda. Datorita acestui fapt, ele pot patrunde in locuri unde alte mijloace de transport nu au accesibilitate, .constituind o componenta indispensabila a transporturilor multimodale Mijloacele de transport auto dezvolta viteze tehnice si comerciale ridicate, fapt care are o mare importanta in transportul de marfuri perisabile, al celor care presupun un anumit grad de urgenta etc. In transporturile pe distante mari, cum sunt cele internationale, rulajul mijloacelor de transport auto este de doua ori mai ridicat decat cel al vagoanelor de cale ferata, ceea ce contribuie la accelerarea proceselor de .productie si desfacere, la cresterea eficientei utilizarii autovehiculelor :Mijloacele de transport prezinta insa si anumite limite capacitatea lor de transport relative redusa, in comparative cu cea a trenurilor de marfa sau a navelor comerciale, determina costuri specifice pe tona-kilometru de ;cateva ori mai ridicate decat in transportul feroviar si naval ;eficienta in transportul auto se realizeaza in deosebi pe distante scurte transportul auto este afectat in mod deosebit de actuala criza energetic ape plan ;mondial intrucat consuma combustibili costisitori si greu de procurat Tendintele care se manifesta in present in transportul auto din Romania si din alte tari sunt generate tocmai de preocuparile specialistilor de a face acest mod de transport :mai economic si mai rentabil. In acest sens, mentionam ;tendinta de crestere a puterii si capacitatii de transport a mijloacelor auto tendinta de extindere a tractiunii diesel, mult mai economica decat cea pe baza de ;benzina adancirea specializarii mijloacelor de transport auto atat in legatura cu cresterea partizilor de marfa, cat si cu exigentele impuse de specificul transportului diverselor ;marfuri cresterea preocuparilor pentru construirea unor mijloace de transport auto cu consumuri specifice de carburanti cat mai mici si extinderea cercetarilor pentru proiectarea si construirea unor autovehicule capabile sa functioneze prin utilizarea .altor surse de energie

Componentele procesului de transport rutier

: Procesul de transport al marfurilor pe sosele are trei componente de baza drumul autovehiculul conducatorul auto -

Drumul

Ca suport material pe care se deruleaza circulatia autovehiculelor, drumul conditioneaza prin calitatile sale mobilitatea autovehiculelor si eficienta exploatarii lor .tehnice si comerciale Totalitatea drumurilor situate pe intreg teritoriul tarii formeaza reteaua rutiera. In cadrul acesteia, din punct de vedere al importantei economice si administrative, :deosebim Drumuri publice Drumuri de exploatare : La randul lor, drumurile publice se impart in drumuri de interes republican drumuri de interes local Din categoria drumurilor de interes republican fac parte autostrazile si drumurile .nationale Din categoria drumurilor de interes local fac parte drumurile judetene, cele .comunale si reteaua stradala a oraselor tarii Autostrazile si drumurile nationale, respective drumurile de interes republican, se afla in administrarea regiei autonome Administratia Nationala a Drumurilor (A.N.D.). Drumurile judetene se afla in administrarea primariilor judetene, cele comunale in administrarea primariilor comunale, iar reteaua stradala a oraselor in administrarea .primariilor oraselor respective Administratia nationala a Drumurilor are in exploatare o retea de 14 683 km drumuri nationale. In prezent sunt sectoare de drumuri nationale cu doua benzi de circulatie in care capacitatea retelei nu mai satisface fluenta si siguranta in circulatie, .avand un traffic ce depaseste limita de 7500 vehicule fizice in 24 ore Potrivit specialistilor din Ministerul Transporturilor, in prezent se circula in regim de saturatie pe cca 1/3 din lungimea drumurilor nationale. Va creste in continuare traficul greu si foarte greu, ceea ce duce la scaderea capacitatii portante a structurii drumurilor existente si la pierderi de sute de miliarde de lei (ROL) pe an pentru .utilizatorii drumurilor
Autovehiculul

Autovehiculele si remorcile acestora pot circula pe drumurile publice din Romania numai daca starea lor tehnica corespunde normelor si standardelor nationale de .siguranta rutiera si protectie a mediului inconjurator Daca starea tehnica nu corespunde in totalitate normelor prescrise, statia de .inspectie tehnica poate permite circulatia pe o perioada care nu poate depasi 30 de zile Omologarea pentru circulatia pe drumurile publice trebuie solicitata catre producatori sau reprezentantii autorizati ai acestora ori, dupa caz, de persoanele care le .importa sau le construiesc din piese detasate si poate fi individuala sau de tip

omologarea individuala se acorda pentru autovehiculele si remorcile care au fost anterior inmatriculate in alte tari, celor noi, construite in tara sau importate in serie mai mica de zece bucati de acelasi tip, pe an, precum si celor construite din piese .detasabile omologarea de tip se acorda pentru autovehiculele si remorcile noi, construite in .tara sau importate in serie mai mare de 10 bucati de acelasi tip, pe an
Conducatorul autovehicolului

Autovehiculele pot fi conduse pe drumurile publice numai daca, pe langa indeplinesc conditiile tehnice necesare, sunt inmatriculate la organelle de politie si conducatorii lor poseda premise de conducere valabile pentru categoria din care fac .parte autovehicolul condus Inainte de plecarea in cursa, conducatorul autovehicolului este obligat sa verifice starea tehnica a acestuia si in special sistemele de transmisie, directie, franare, rulare, lumini si semnalizare. Daca autovehicolul nu indeplineste conditiile tehnice, .conducatorul sau nu poate pleca in cursa : In timpul conducerii, conducatorul autovehicolului trebuie sa aiba asupra sa ; permisul de conducere, cu anexa acestuia ; certificatul de inmatriculare a autovehicolului ; foaia de parcurs pentru autovehiculele apartinand inteprinderilor dovada verificarii tehnice anuale sau, dupa caz, talonul cu reviziile tehnice ale .autovehicolului

Autoritatera de stat in domeniul transportului rutier


Ministerul Transporturilor, in calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale, este autoritatea de stat in domeniul transportului rutier si reprezinta autoritatea competenta care asigura realizarea, modernizarea, dezvoltarea .si siguranta transporturrilor rutiere

Operatorii de transport rutier


Operatorii de transport rutier pot efectua transporturi rutiere publice si/sau in .interes propriu Transportul rutier public se efectueaza pe baza de contract, contra plata, de catre un agent economic titular al licentei eliberate de Ministerul Transporturilor, avand ca obiect de activitate transportul rutier, si care detine in proprietate sau cu chirie vehicule .rutiere, indifferent de capacitatea de transport a acestora Transportul rutier in interes propriu poate fi efectuat in folos propriu sau interes .personal transportul rutier in folos propriu este efectuat fara incasarea unui tariff sau a ; echvalentului in natura sau servicii a acestuia

transportul rutier in interes personal se efectueaza de personae fizice, cu vehicule proprietate personala, cu respectarea prescriptiilor privind numarul de locuri si a masei maxime autorizate, pentru deplasarea membrilor familiei, precum si a bunurilor aflate .in proprietatea lor Transportul rutier intern si/sau international se executa de catre operatorii de transport rutier, romani si straini, care etin si utilizeaza autovehicule inmatriculate in Romania, conduse de personae cu cetatenie romana sau de catre cetateni straini cu .drept de munca in Romania Transporturile rutiere internationale directe sau in transit, sau transporturile in zona de mic traffic de frontier ape teritoriul Romaniei se pot executa de catre operatorii de .transport rutier starini, cu respectarea legislatiei romane, la care Romania este parte Transporturile rutiere in regim de cabotaj pe teritoriul Romaniei (cu plecare den Romania, traversarea frontierei de stat si intoarcerea in Romania) sunt interzise, daca acordurile si conventiile internatinale din domeniul transporturilor rutiere, la care Romania este parte, nu prevad altfel

Regimul eliberarii licentelor in transportul rutier


Transporturile rutiere publice sau in interes propriu se pot efectua numai pe baza licentei de transport si a lecentei de executie, dupa caz, eliberate de Ministerul .Transporturilor prin Oficiul Rutier Central : Licentele de transport pot fi licente de transport rutier public licente de transport in folos propriu : La randul lor, licentele de executie pot fi licente de executie pentru transporturi nationale licente de executie pentru transporturi internationale Toate aceste licente se elibereaza pe baza unor caiete de sarcini care contin conditii pe care operatorul de transport trebuie sa le indeplineasca pentru efectuarea unui .transport de calitate, in conditii de siguranta si protectie a mediului Transporturile rutiere de marfuri si personae in interes personal se pot efectua fara licenta de transport se de executie, cu respectarea reglementarilor privind circulatia si .transportul pe drumurile publice Transporturile rutiere nationale de marfuri si personae in folos propriu, cu exceptia transporturilor periculoase sau agabaritice, se pot efectua fara licenta de transport si de executie, daca vehicolul se afla in proprietatea persoanei fizice sau juridice care .efectueaza transportul Eliberarea licentelor de transport si a celor de executie, precum si controlul desfasurarii activitatii de transport rutier, se realizeaza prin Oficiul Rutier Central si .serviciile sale organizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti Licenta de transport se intocmeste intr-un singur exemplar original pentru fiecare operator si in atatea exemplare de serviciu cate filiale, sucursale, puncte de lucru etc. are in alte judete. Exemplarele de serviciu se inregistreaza la serviciile judetele ale Oficiului Rutier Cenrtal de catre sucursalele, filialele etc ale operatorului, .in teritoriu

Licenta de transport se atribuie pentru o perioada de 5 ani de la data eliberarii si .trebuie vizata anual de catre O.R.C., cu plata tarifelor aferente Pentru dobandirea licentei de transport public, operatorul de transport trebuie sa : faca dovada ca indeplineste cumulative urmatoarele conditii onorabilitatea capacitatea financiara baza materiala capacitatea professional Organizarea si conducerea nemijlocita a activitatii de transport pot fi realizate si : de o persoana juridical (S.A., S.R.L.) daca dovedeste ca are ca obiect de activitate organizarea si conducerea nemijlocita a ; activitatii de transport are angajate cu carnete de munca una sau mai multe personae cu studii superioare, : care intrunesc conditii de capacitate profesionala Licenta de transport poate fi suspendata sau anulata atunci cand nu mai sunt .indeplinite conditiile in baza carora a fost acordat Licenta de executie, este documentul in baza caruia operatorul de transport rutier poate sa execute anumite categorii si tipuri de transport rutier, in conformitate cu : caietele de sarcini. Ea poate fi de doua feluri licenta de executie pentru vehicul licenta de executie pentru traseu Licentele e transport pentru vehicul sunt emise pentru o perioada de pana la un an, dar nu mai putin de un trimestru, operatorilor de transport detinatori ai licentei de transport. Licenta se emite nominal, pentru fiecare din mijloacele de transport cu inspectia tehnica valabila, indiferent de capacitatea de transport, si este .netransmisibila Licentele de executie pentru vehicul se elibereaza pentru transportul national si/sau .international Licenta de executie pentru traseu da dreptul operatorului sa efectueze transporturi de personae, prin curse regulate, cu vehicule speciale destinate acestui scop (autocare, .(autobuze, microbuze

Contractul de transport rutier in traficul intern de marfuri


Contractul de transport rutier este acel contract prin care un caraus auto profesionist se angajeaza sa transporte unei personae numite "expeditor" o anumita cantitate de marfa dintr-un loc in altul, in schimbul unui prt determinat si intr-un .termen stability prin contract, prin uzante sau dispozitiuni legale In practica, cel care incheie contractul de transport rutier este adeseori un broker specializar, mandatar sau reprezentant, care in schimbul unui commission incheie .contractul in numele si contul expeditorului Contractul de transport auto de marfuri, ca orice alt contract de transport, are un character consensual, ceea ce inseamna ca din punct de vedere juridic el se formeaza din momentul cand expeditorul si carausul cad de accord asupra elementelor care .definesc prestatia de transport si asupra pretului transportului

Acest accord poate fi realizat printr-o simpla convorbire telefonica, prin telex sau .telefax, sau prin acceptarea de catre expeditor a ofertei carausului in birourile acestuia

Reglementari si institutii in traficul rutier international al marfurilor


Dupa cel de al Doile Razboi Mondial, pe masura dezvoltarii si modernizarii rutiere pe plan mondial si a cresterii schimburilor economice dintre diferitele tari ale lumi, s-a simtit tot mai mult necesitatea constituirii unei organizatii internationale a transporturilor rutiere, care sa promoveze acest gen de transporturi si sa apere interesele membrilor sai. Acest deziderent a fost realizat la 23 martie 1948, cand a luat fiinta la Geneva, Uniunea Internationala a .(.Transporturilor Rutiere (international Road Transport Union I.R.U Actul de constituire al acestei asociatii neguvernamentale a fost semnat de delegatii asociatiilor nationale dein opt tari europene : Belgia, danemarca, franta, Anglia, Norvegia, Olanda, Suedia si Elvetia. In present, I.R.U. cuprinde 62 de membri activi (uniuni nationale) .si 26 de membri asociati. Tara noastra este afiliata la I.R.U. din anul 1963 In anul 1949 I.R.U. a primit, din partea Consiliului Economic si Social al O.N.U., statutul .de organ consultativ al acestuia In aceasta calitate, chiar in perioada de debut pe arena internationala I.R.U. a facilitat punerea in aplicare a Acordului cu privire la suprimarea restrictiilor si libertatea circulatiei ."rutiere, cunoscut in practica sub numele de "Libertatile rutiere de la Geneva In continuare, I.R.U. a adus o contributie remarcabila la elaborarea instrumentelor tehnico-comerciale menite sa promoveze transporturile auto si pe plan international. In : domeniul transporturilor de marfuri, trebuie mentionata contributia IRU in legatura cu punerea in aplicare in 25 de tari a Conventiei vamale privitoare la transportul internatinal ; .de marfuri sub acoperirea carnetelor T.I.R elaborarea scrisorii de trasura internationale in conformitate cu Conventia privitoare la ; (contractul de transport international rutier de marfuri (CMR crearea Asociatiei internationale pentru transportul de marfuri perisabile (Transfrigoroute ; (Europe ; (crearea Serviciului de Asistenta mutula internationala (AMI colaborarea la elaborarea altor conventii internationale, referitoare la : circulatia si semnalizarea rutiera; transportul marfurilor periculoase (ADR); transportul de marfuri in .containere etc Conventia vamala referitoare la transportul international sub acoperirea carnetelor TIR.Conventia TIR incheiata la Geneva, la 15 ianuarie 1959, acorda transporturilor avantaje .de ordin vamal, menite sa faciliteze traficul inmternational de marfuri Autovehiculele care circula sub acoperirea carnetelor TIR beneficiaza de eliminarea operatiunilor de deschidere in punctele vamale ale tarilor de tranzit pentru controlul vamal, ceea ce determina reducerea duratei transportului si diminueaza posibilitatea degradarii marfurilor perisabile. De asemenea, carnetul TIR scuteste transportatorii de depunerea unor .garantii vamale, proportionale ca marime cu valoarea marfurilor transportate Pentru fiecare vehicul rutier se intocmeste un carnet TIR, valabil pentru o singura .calatorie Organele vamale din tara de expediere, dupa controlul vamal al autocamionului respectiv, aplica acestuia sigiliile TIR. Organele vamale din tarile de tranzit controleaza autocamioanele numai sumar, verificand in special starea sigiliilor. In cazuri extreme ele pot ordona desfacerea unor sigilii, care apoi vor fi inlocuite cu altele, a caror serie va fi mentionata in .carnetul TIR, purtat de conducatorul autocamionului respectiv

Conventia referitoare la contractul de transport international al marfurilor pe calea rutiera (CMR), semnata la Geneva, la 19 mai 1956, CMR apartine seriei de conventii internationale initiate de Comisia Economica ONU pentru Europa (CEE). Prin aceasta conventie sunt reglementate, in mod uniform, conditiile generale in care se incheie si se executa contractul de .transport rutier de marfuri, reprezentat de Scrisoarea de trasura CMR CMR se aplica orcarui transport international de marfuri cu vehicule, in cazul in care pentru un astfel de transport a fost incheiat un contract de transport de marfuri pe sosele, cu titlu oneros, daca locul primirii marfurilor si locul prevazut pentru eliberare, asa cum sunt indicate in contract, sunt situate in doua tari diferite, din care cel putin una este tara .contractanta, independent de domiciliul si de nationalitatea partilor contractante . Tara noastra a aderat la aceasta conventie in baza Decretului 451/20.XI.1972 Acordul european privitor la transportul marfurilor periculoase pe sosele (ADR). Acest acord a fost semnat la 30 septembrie 1957, fiind in vigoare in Anglia, Austria, Belgia, Elvetia, Franta, Luxemburg, Iugoslavia, Olanda, Portugalia si R.F.G. . El se aplica transporturilor efectuate pe teritoriul a cel putin doua tari, parti ale acordului si numai pe teritoriul lor. .Romania a aderat la ADR in 1994 Asociatia internationala pentru transportul de marfuri perisabile (Transfrigoroute Europe). Organizatia intereuropeana a transportului profesional rutier de marfuri perisabile sub temperatura dirijata, Transfrigoroute, fiinteaza de la 28 martie 1955, ca urmare a .initiativei Comisiei Economice a ONU pentru Europa Infiintata sub auspiciile IRU, aceasta organizatie si-a propus realizarea urmatoarelor : obiective ; coordonarea si schimbul de experienta cu inteprinderile si gruparile nationale aderente elaborarea unor studii pe probleme legate de transportul rutier de marfuri sub temperatura ; dirijata, a tarifelor si conditiilor de transport pentru marfuri perisabile publicitatea si coordonarea acesteia in vederea promovarii transportului rutier al marfurilor ; perisabine studiu tarifelor si al conditiilor de transport referitoare la transportul rutier european cu ; vehicule sub temperatura dirijata Transfrigoroute Europe nu este o simpla asociatie, ci un organism care favorizeaza cooperarea economica si tehnica pe plan european, elaborarea unor conventii tarifare, uniformizarea conditiilor de transport etc. Acordul european pentru transportul marfurilor perisabile, in anul 1959, care prevede procedura de admitere a produselor producatorilor si .importatorilor afiliati De asemenea, Transfrigoroute Europe poate pune la dispozitia membrilor sai avantajele unei retele europene de aprovizionare cu carburanti a autocamioanelor, datorita unui contract .(incheiat cu Deutsher Kraft-verkehr (DKV In tara noastra nu este constituit un grup national al intreprinderilor care au ca obiect de activitate transportul de marfuri perisabile, desi acest lucru s-ar impune, datorita importantei .crescande a transporturilor de produse perisabile Conventia asupra circulatiei rutiere si Protocolul privind semnalizarea rutiera. Aceste au fost elaborate in cadrul Conferintei Natiunilor Unite cu privire la traficul rutier (Geneva,1949) si imbunatatite la Conferinta de la Viena (1968). Ele contin dispozitii referitoare la caracteristicile tehnice ale autovehiculelor si la codurile de semnalizare rutiera. Romania a .aderat la aceste reglementari rutiere prin decretul nr442/1968 Acorduri si conventii bilaterale incheiate de tara noastra cu diferite tari europene. Prin : intermediul acestora, partile contractante isi acorda reciproc o serie de avantaje cum sunt ;necontingentarea numarului de curse si scutirea reciproca de orice fel de taxe si impozite.1 scutiri reciproce de orice fel de taxe si impozite pentru un numar contingent de calatorii, pe.2 ;baza de autorizatie ;reducerea partiala a taxelor si impozitelor pentru un numar contingent de calatorii.3

acordarea unor contingente de calatorii pe baza de autorizati, cu plata integrala a taxelor si.4 ;impozitelor In general, inlesnirile pe care partile si le acorda reciproc depind de regimul autorizatiilor .de transport statual in acordul sau conventia respectiva : Aceste autorizatii pot fi permanente, asigurand dreptul efectuarii unui numar nelimitat de curse dus-intors, intr-o ; perioada determinata de timp, de regula un an calendaristic pe calatorie, care dau dreptul la o singura calatorie dus-intors in perioada de valabilitate .respectiva Acordurile sin conventiile bilaterale cuprind si alte clauze, cum ar fi cele referitoare la documentele de transport, decontarea platilor, procedura privind schimbul de documente etc. Ele au o importanta deosebita pentru alegerea celor mai eficiente rute de indrumare a transporturilor rutiere de marfuri in functie de : regimul autorizatiilor de transport; nivelul taxelor de utilizare a soselelor si a altor taxe accesorii; formalitatile vamale, de frontiera; posibilitatea aprovizionarii avantajoase cu combustibili; asistenta tehnica acordata .autovehiculelor etc

Contractul de transport in traficul rutier international de marfuri si executarea acestuia


Proba contractului de transport in traficul rutier international de marfuri se face prin scrisoarea de trasura tip CMR . Ea se intocmeste in trei exemplare originale, semnate de expeditor si transportator, din care : primul exemplar se remite expeditorului, la predarea .marfii; al doilea exemplar insoteste marfa; iar al treilea se retine de catre transportator In cazul in care marfa trebuie sa fie incarcata in vehicule diferite, sau daca este vorba de feluri diferite de marfa ori de loturi distincte, expeditorul sau transportatorul are dreptul sa ceara intocmirea de scrisori de trasura pentru fiecare vehicul folosit sau pentru fiecare fel ori .lot de marfuri : Scrisoarea de trasura trebuie sa contina urmatoarele date ;locul si data intocmirii.1 ;numele si adresa expeditorului.2 ;numele si adresa transportatorului.3 ;locul si data primirii marfii si locul prevazut pentru eliberarea acesteia.4 ;numele si adresa destinatarului.5 denumirea curenta a marfii si felul ambalajului, iar pentru marfurile periculoase-denumirea.6 ;lor general recunoscuta ;numarul coletelor, marcajele speciale si numele lor.7 ;greutatea bruta sau capacitatea altfel exprimata a marfii.8 ;cheltuielile aferente transportului.9 ;instructiunile necesare pentru formalitatile de vama si altele.10 mentiunea ca transportul este supus regimului stabilit prin CMR si nici unei alte.11 ;reglementari contrare : Daca este cazul, scrisoarea de trasura trebuie sa contina si indicatiile urmatoare ;interzicerea transbordarii.1 ;cheltuielile pe care expeditorul le ia asupra sa.2 ;totalul sumelor ramburs de perceput la eliberarea marfii.3 ;valoarea declarata a marfii si suma care prezinta interes special la eliberare.4 ;instructiunile expeditorului catre transportator cu privire la asigurarea marfii.5 ;termenul convenit in care transportul trebuie efectuat.6 ;lista documentelor remise transportatorului.7

Raspunderea transportatorului auto


: In conformitate cu prevederile CMR, transportatorul raspunde pentru pierderea totala sau partiala, pentru avarie, produse intre momentul primirii marfii si ;cel al eliberarii pentru intarzierea la eliberare. El poate fi exonerat de aceasta raspundere daca pierderea, avaria sau intarzierea au avut drept cauza o culpa a persoanei care are dreptul sa dispuna de marfa, un ordin al acestuia nerezultand dintr-o culpa a transportatorului, un viciu propriu al marfii, sau circumstante pe care transportatorul .nu putea sa le evite si ale caror consecinte nu le putea preveni Transportatorul nu poate invoca, pentru a fi exonerat de raspundere, nici defectiunea vehicolului pe care-l foloseste pentru efectuarea transportului, nici culpa persoanei de la care a inchiriat vehiculul sau a prepusilor acesteia. In general, el nu : raspunde daca pierderea sau avaria rezulta dun urmatoarele situatii folosirea de vehicule descoperite, fara prelate, daca aceasta folosire a fost convenita ;intr-un mod expres si mentionata in scisoarea de trasura lipsa sau defectuozitatea ambalajului pentru marfuri expuse, prin natura lor, la ;stricaciuni sau avarie, cand aceste marfuri nu sunt ambalate sau sunt rau ambalate manipularea, incarcarea, stivuirea sau descarcarea marfii s-au facut de catre expeditor sau de catre persoane care actioneaza in contul expeditorului sau al ;destinatarului natura unor marfuri expune, datorita cauzelor inerente insasi naturii lor, fie la pierderea totala sau partiala, fie la avarie, in special prin scurgere, ruginire, deteriorare interna si spontana, uscare, curgere, pierdere normala sau prin actiunea insectelor sau ;rozatoarelor ;insuficienta sau imperfectiunea marcajelor sau numerelor coletelor .transportul de animale vii Pentru toate cazurile mentionate, transportatorul este exonerat de raspundere numai daca face dovada ca toate masurile care iiincumba in mod normal, tinand cond de circumstante, au fost luate si ca el s-a conformat instructiunilor speciale care i-au fost .date Se considera intarziere atunci cand marfa nu a fost eliberata in termenul convenit sau, daca nu a fost convenit un termen, atunci cand durata efectiva a transportului depaseste timpul care in mod rezonabileste acordat unui transportator diligent, tinandu-se cont de circumstante si, prin altele, in cazul unei incarcari partiale, de .timpul necesar pentru ansamblarea unei incarcaturi complete in conditii normale Cel in drept poate sa considere marfa pierduta, fara a prezenta alte dovezi, cand aceasta nu a fost eliberata in termen de 30 de zile de la expirarea termenului convenit sau, daca nu a fost convenit un asemenea termen, in termen de 60 de zile de la .primirea marfii de catre transportator Pentru pierderea totala sau partiala a marfii, transportatorul va despagubi pe expeditor cu o suma egala cu valoarea marfii pierduta. Aceasta valoare se calculeaza pe baza cursului bursei, sau pe baza pretului curent al pietei la locul si la momentul .primirii marfii pentru transport

Totusi, cuantumul despagubirii nu poate depasii 8,33 DST per 1Kg de greutate bruta lipsa. In plus, se restituie taxa de transport, taxele vamale si alte cheltuieli efectuate cu ocazia transportului marfii, in totalitate, in caz de pierdere totala si proportional, in caz de pierdete partiala; alte daune-interese pentru pierdere nu sunt .datorate In caz de intarziere, daca cel in drept face dovada ca din aceasta intarziere a rezultat un prejudiciu, transportatorul este tinut sa plateasca daune, care insa nu pot depasi pretul transportului. O despagubire mai mare nu poate fi pretinsa decat in caz .de declarare a valorii marfii sau de declarare de interes special la predare In caz de avarie, transportatorul plateste contravaloarea deprecierii marfii, calculata pe baza valorii stabilite la predarea marfii. Totusi, despagubirea nu poate sa : depaseasca daca totalul expeditiei este depreciat prin avarie, suma care ar fi trebuit platita in caz ;de pierdere totala daca numai o parte a expeditiei a fost depreciata prin avarie, suma care ar trebui .platita in caz de pierdere a partii depreciate Daca un transport care face obiectul unui contract unic este in mod succesiv de catre mai multi transportatori rutieri, fiecare dintre acestia isi asuma raspunderea executarii transportului total, transportatorul al doilea si fiecare dintre transportatorii urmatori devenind, prin primirea de catre ei a marfii si a scrisorii de trasura, parti la contract, in conditiile prevazute in scrisoarea de trasura. Transportatorul care preia marfa de la transportatorul precedent ii remite acestuia o confirmare de primire datata si semnata. El trebuie sa-si inscrie numele si adresa pe al doilea exemplar al scrisorii de trasura. Daca este cazul, el completeaza pe acest exemplar, cat si pe confirmarea de .primire, rezervele sala cu privire la starea marfii sau a ambalajului Transportatorul care a platit despagubiri expeditorului sau destinatarului, are : dreptul de regres contra celorlalti participanti conform dispozitiilor urmatoare transportatorul prin fapta caruia s-a produs paguba trebuie sa suporte singur ;despagubirea platita de el sau de un alt transportator daca paguba s-a produs prin fapta a doi sau mai multi transportatori, fiecare dintre ei ;trebuie sa plateasca o suma proportionala cu cartea sa de raspundere daca nu se poate stabili care dintre transportatori raspunde de paguba, despagubirea se repartizeaza intre toti transportatorii, proportional cu partea de tarif care le-a ;revenit daca unul dintre transportatori nu este solvabil, partea sa de despagubire cale ii incumba si pe care nu a platit-o se repartizeaza intre toti ceilalti transportatori, .proportional cu remunerarea lor

Reclamatii si actiuni in justitie


Daca destinatarul a primit marfa fara a contesta starea ei in momentul sosirii, sau cel tarziu in momentul eliberarii sau in termen de sapte zile, nu a facut rezerve transportatorului, indicand natura generala a pierderii sau deteriorarii, se

prezuma, pana la proba contrarie, ca a primit marfa in starea descrisa in scrisoarea de trasura. Rezervele aratate trebuie facute in scris daca este vorba de pierderi sau de .avarii neaparente Depasirea termenului de eliberare poate da loc la despagubiri numai daca este adresata o rezerva in scris, in termen de 21 de zile de la data punerii marfii la .dispozitia destinatarului In ceea ce priveste actiunea in justitie, aceasta se prescrie in termen de un an. Pentru cazurile de dol, termenul de prescriptie este de trei ani. Termenul e prescriptie : curge in caz pierdere partiala, de avarie sau de intarziere, din ziua in care marfa a fost ;eliberata in caz de pierdere totala, incepand de la a 30-a zi dupa expirarea termenului convenit, sau, daca nu a fost convnitn nici un termen, incepand de la a 60-a zi de la ;primirea marfii de catre transportator in toate celelalte cazuri, incepand de la expirarea unui termen de trei luni de la data .incheierii contractului de transport O reclamatie scrisa suspenda prescriptia pana in ziua in care transportatorul respinge reclamatia in scris si retituie documentele care erau anexate. In caz de acceptare partiala a reclamatiei, prescriptia nu-si reia cursul sau decat pentru partea de .reclamatie care ramane in litigiu

Formarea preturilor in transportul auto international


Conventiile care reglementeaza traficul rutier international de marfuri nu cuprind dispozitii referitoare la practicarea unor preturi uniforme, lasand ca stabilirea nivelului preturilor de transport sa constituie o problema exclusiva a fiecarei tari si a fiecarui transportator in parte. In consecinta, preturile transporturilor internationale de .marfuri difera de la o tara la alta si de la un transportator la altul Potrivit reglementarilor in vigoare in tara noastra, preturile transporturilor auto .internationale se stabilesc prin negociere intre expeditor si carausi La tratativele de pret au acces insa numai acei transportatori ale caror autovehicule : indeplinesc urmatoarele conditii corespund pe deplin naturii marfii care face obiectul transportului si asigura o ; protectie maxima a acesteia in timpul deplasarii se afla in perfecta stare de functionare tehnica si corespund normelor de siguranta a circulatiei rutiere si de protectie a mediului ambiant din tarile pe teritoriul carora ; urmeaza sa se deruleze transportul respectiv ; sunt curate si dezinfectate in mod corespunzator sunt insotite de documente de tranzit necesare : autorizatii de transport si de executie; certificatul de agreement; cartea verde de asigurare pentru raspunderea civila in strainatate; cartea alba pentru asigurarea de sanatate a conducatorului auto si a insotitorului acestuia; foaia de parcurs; carnetul de trecere prin vama; pasaportul conducatorului auto; carnetul de conducator auto; tichetele pentru alimentarea cu ; combistibil pe parcurs extern etc

Pe de alta parte, marfa care face obiectul transportului trebuie sa fie insotita de : scrisoarea de trasura de tip CMR; factura comerciala sau proforma; factura consulara; certificatul fitosanitar sau veterinar, dupa caz; certificatul de origine; specificatia .marfurilor incarcate etc Pretul transportului se formeaza in principal pe baza elementelor de cost ale : acestuia, respectiv costul combustibilului, care se determina in baza produsului dintre pretul unitar si consumul normat. Intrucat pretul combustibilului difera de la o tara la alta, "plinul" rezervorului se va face in tarile cu cele mai mici preturi, iar in rest se va face o ; "alimentare "de intretinere costul lubrifiantilor se determina prin produsul dintre pretul unitar al uleiului si consumul normat. Alimentarea pe parcurs extern se va face in functie de preturile cele ; mai avantajoase din tarile tranzitate costurile de intretinere a autovehicolului, sunt diferentiate pentru parcursul intern si respectiv pentru parcursul extern, depinzand de costul reparatiilor si de raportul de schimb al uleiului in raport cu valutele tarilor unde s-au efectuat reparatii. Este un element de cost determinat pe baza de antecalcul, in baza experientei acumulate ; anterior costul anvelopelor, ca si in cazul transportului intern, se determina raportand produsul dintre pretul unitar, numarul de anvelope si parcursul echivalent, la norma de ; rulaj-casare a anvelopelor costul amortizarii, se determina raportand produsul dintre valoarea autovehicolului ; si parcursul echivalent, la parcursul de casare salariul conducatorului auto si cheltuielile de deplasare a acestuia; la salariul stabilit prin produsul dintre salariul orar si numarul de ore de deplasare, se adauga cheltuielile ;in valuta pentru diurna si cazare cota-parte a cheltuielilor generale ale inteprinderii se determina in mod similar cu ; transportul inter, dar tinand seama si de cheltuielile de reprezentare in strainatate alte cheltuieli; sunt avute in vedere cheltuielile in valuta pentru procurarea autorizatiilor de circulatie in strainatate, a politei de asigurare pentru raspunderea .civila in strainatate, taxele de sosele si de trecere cu ferryboat-ul, taxele de parcare etc Rezulta din cele de mai sus ca pretul transportului este in functie de distanta parcursa, de tipul autovehicolului utilizat si de consumul specific al acestuia, de .configuratia terenului si de starea drumurilor parcurse, de sezon si clima etc La acestea se adauga considerente in functie de marfa care face obiectul transportului; daca aceasta necesita un autovehicul amenajat special sau cu temperatura dirijata ori un autovehicul obijnuit pentru transportul marfurilor generale; daca termenul de executare a contractului de transport este garantat sau nu de catre caraus; daca este o marfa speciala sau numai una obisnuita; daca valoarea unitara a marfii este ridicata sau scazuta; daca este o marfa "grea" sau "usoara" (in functie de factorul de cubaj, respectiv de spatiul ocupat de o tona de marfa stivuita in .(autovehicul Pe de alta parte, transportatorul va tine seama si de clientul cu care trateaza, precum si de faptul daca autovehicolul va putea fi utilizat pentru transportul de marfa ."in ambele sensuri, sau va fi obligat sa efectueze o parte dein parcurs "in gol La toate acestea se adauga si starea conjuncturala a pietii serviciilor de transport auto international. In ultima instanta, pretul de echilibru va fi determinat de raportul .dintre cererea si oferta de transportla momentul respectiv

Bibliografie
TRANSPORTURI INTERNATIONALE" Prof.Univ.Dr. CONSTANTIN" ALEXA, Editura ASE, BUCURESTI 2001