Sunteți pe pagina 1din 3

CURS 8

Obs.:
 VNAT = f(a) funcţie hiperbolică descrescătoare;
 Pentru RIR < a investiţia nu se recuperează;

 RIR se poate utiliza pentru proiecte cu aceeaşi durată de viaţă economică, altfel
nu ordonează corect proiectele;
 RIR nu ţine seama de mărimea efortului investiţional;
 Deci, pentru o evaluare corectă se lucrează simultan cu RIR, VNAT, , k;

 Din punct de vedere teoretic RIR este inferior lui VNAT deoarece:
- RIR presupune că profitul reinvestit pe durata D după recuperarea
investiţiei se face c o rată de rentabilitate unică r = RIR, ceea ce nu se
prea întâmplă;
- VNAT presupune că reinvestirea profitului pe durata D se face cu o rată a
rentabilităţii egală cu costul capitalului, ceea ce e mai aproape de
realitate.
Deci, se preferă proiectele cu RIR mai mare doar dacă VNAT pentru proiectele
analizate este aproximativ egal, altfel se va prefera proiectul cu VNAT mai mare,
chiar dacă RIR e ceva mai redus, dar mai mare decât d, sau coc, sau cmpc.
Rezultatele divergente în alegerea proiectelor după RIR şi VNAT apar în
următoarele situaţii:
1. repartiţia temporală a fluxului de numerar este diferită de la un proiect la
altul;
2. proiectele diferă prin valoarea efortului investiţional;
3. proiectele au durate de exploatarea diferite;
Pentru eliminarea acestei contradicţii dintre VNAT şi RIR se recomandă
parcurgerea următoarelor etape:

1
1. se alege un a’% pentru care proiectele devin echivalente din punct de
vedere al VNAT;
2. pentru toate proiectele se alege aceeaşi rată de reinvestire a profitului r%;
3. dacă a’% > r% se preferă proiectele cu VNAT maxim şi RIR mai mic;
4. dacă a’% < r% se preferă proiectele cu RIR maxim şi VNAT mai mic.

Aplicaţie
AVAS (fostul FPS) scoate la privatizare o societate comercială. Preţul de
pornire anunţat este de 350 mild. lei. În urma analizelor economico-financiare
realizate rezultă că, într-un orizont de 7 ani, societatea comercială va produce un
7

surplus de flux de numerar actualizat( VA (CFh ) ) de 310 mild. lei.


h 1

Care este preţul maxim pe care îl va accepta investitorul dacă el doreşte ca


rentabilitatea/profitabilitatea (1) să fie de 14%?
7

Pmax = Itmax =
VA (CFh) =
h 1
310
= 271,929 mild. lei.
1  0,14
1  1

Aplicaţie
Pentru 3 proiecte de investiţii P1, P2 şi P3 se cunosc următoarele valori ale lui
VNAT în funcţie de a%:
a% VNAT(P1, a) VNAT(P2, a) VNAT(P3, a)
5 110 98 125
10 90 85 95
15 72 74 80
20 49 51 68
25 -35 30 42
30 -52 0 15
35 -68 -14 -36
40 -74 -26 -45

2
Pe baza calculului RIR prin interpolare să se stabilească proiectul optim în
următoarele situaţii:
a) cmpc = 26%;
b) RIR dorit = 31%;
c) d = 35%.
49
RIR1 = 20 + (25-20) 49  35 = 22,216%

RIR2 = 30%
15
RIR3 = 30 + (35-30) 15  36 = 31,47%

a) pot fi acceptate P2 şi P3, dar se preferă P3 cu RIR = 31,47%;


b) se poate accepta doar P3;
c) nu se poate accepta nici un proiect, deoarece toate au RIR < 35%.

Aplicaţie
Pentru un proiect de investiţii se ştie că a = 20%, N = 5 ani, iar r = 15% pe an.
Să se calculeze RIRA dacă: VA(It, r = 15%) = 85,72 mild., VA(CFt, r = 15%) =
124,85 mild. şi să se stabilească dacă proiectul se acceptă.

VNAT 15% = 124,85 – 85,72 = 39,13 mild.


39,13
3 = 85,72 + 1 = 1,456

RIRA = -1 + (1+r)  1/N3 = -1 + (1+0,15).1,4561/5 = -1+ 1,15.1,4560,2 =-1+1,239 = 0,239


Proiectul este acceptabil deoarece RIRA = 0,239 (23,9%) iar a = 0,2 (20%), deci
RIRA > a iniţială.