Sunteți pe pagina 1din 2

Casa noastră Pîrgă

Ce paşnic era satul... Pitit la poala culmii Am fost un pom zăbavnic… târziu am răsărit…
Ca un ostrov de cuiburi sub straşina-nvechită, Nu m-au cruțat nici grindini, nici secetă-ndelungă,
Îl străjuiau din muche, doinindu-i pururi, ulmii Mi-s crengile sucite și cresc pipernicit,
Şi-l încingea pe vale pădurea de răchită. Iar biata rădăcină, căznindu-se s-ajungă
La lutul gras și reavăn, prin pietre-a sfredelit.
Părea bîrlog sălbatec scobit în cremeni sparte,
Ştiind numai de datini, de hori şi dragul glumii, Dar astăzi, peste vremuri rodesc… Prin mii de pori,
Ferit din drumul mare, pierdut aşa departe, Din fund amara mâzgă suind, se îndulcește
Ca-n basmul cu cetatea la marginile lumii! Și-a soarelui lumină o plăsmuiește-n flori;
Azi visul rădăcinii pe ramuri strălucește,
De cum intrai pe poarta ce-ţi deschidea jitarul, Voios stă rodul ciucur și-ncet se pîrguiește…
Te-ntîmpina cu cinste bătrîna noastră casă,
Părînd, din largul curţii ce prejmuia hotarul, …Și-nconvoiat sub pîrgă, aștept culegători.
Că-ţi zice bună vreme, poftindu-te voiasă.

Tihnita-n rost şi-n robot, ca un altar de sfîntă,


Curată,-ncăpătoare, primind cum se cuvine,
La spate cu fîntîna şi-un tei cu coama frîntă
Şi-alături cu prisaca chiaburilor albine,

Aşa am pomenit-o pe cînd trăiau bunicii,


Zîmbind, ocrotitoare, la marginea pădurii...
Pelinul, izma, cimbrul, rochiţa-rîndunicii
Umpleau nesupărate tot globul bătăturii.

Şi-şi împărţeau frăţeşte, vălmaşi, ogradă toată


Pometuri pîrguite de-a verilor arşiţă;
Doi nuci umbroşi ca noaptea, cu foaia-ntunecată,
Se-mbrăţişau cu cîţiva butuci vînjoşi de viţă.

Vecini aveam pîrgarul, om harnic şi cu carte,


Fecior isteţ de popă, ce-ades cînta la strană,
Şi-n deal Gavril Pîndarul, un moş uitat de moarte,
Ce-a fost, spunea, la oaste şi-avea şi-un semn de
rană.

Mai sus, spre miazănoapte, ne stăvilea priporul...


Urcau apoi largi plaiuri, se netezeau poiene,
Şi-n fund, ocol dînd ţării, munţi suri ţineau soborul
Şi-şi negurau adesea albitele spîncene.

Plutea pe noi o pace adîncă, robitoare,


Ca peste-un schit ce pururi ar sta la rugăciune,
Şi-şi revărsa seninul întreaga-i sărbătoare
Pe inimile noastre, în vremi nespus de bune!
Poezia pe teme religioase Acolo unde deodată mintea se deșteaptă - Trează,
În grădina Ghetsemani În amiaza Eternității Tale.

Iisus lupta cu soarta şi nu primea paharul... Te aștept: intră


Căzut pe brânci în iarbă, se-mpotrivea îtruna.
Curgeau sudori de sânge pe chipu-i alb ca varul Doamne, inima nu mi-e bună de nici o treabă,
Şi-amarnica-i strigare stârnea în slăvi furtuna. Prea am ţinut-o-n piept numai podoabă!…

O mâna nendurată, ţinând grozava cupă, N-am pus-o la lucru, n-am dat-o la şcoală;
Se coboară-miindu-l şi i-o ducea la gură... Am cruţat-o…şi mi-a rămas nepricepută, goală.
Şi-o sete uriaşă stă sufletul să-i rupă...
Dar nu voia s-atingă infama băutură.
Am crescut-o mai rău ca pe prinţese:
Nu stăruie-n nimic, nu coase, nu ţese.
În apa ei verzuie jucau sterlici de miere
Şi sub veninul groaznic simţea că e dulceaţă...
Dar fălcile-nclestându-şi, cu ultima putere Voinică, se plânge că oboseşte-ndată:
Bătându-se cu moartea, uitase de viaţă! Inimă făr de rost, inimă răsfăţată.

Deasupra fără tihnă, se frământau măslinii, Credeam că aşa trebuie: poeţii


Păreau că vor să fugă din loc, să nu-l mai vadă... Să-şi poarte inima mai presus de greul vieţii!
Treceau bătăi de aripi prin vraiştea grădinii
Şi uliii de seară dau roate dupa pradă. Dar iată, acum mi-e plină de toane si nazuri,
Stă numai de dragoste, îmi face doar necazuri.

Călătorie spre locul inimii Sare, s-aprinde, o apucă atacuri


Ca nu-i dau raiul, scări la cer, punţi peste veacuri!

Locul inimii noastre? Cine-l știe?Cîți îl cer? …Doamne, eu nu mai izbutesc s-o îndrept.
Numai singur Tu de-acum poţi…Te aştept.
Vîrtejul cugetelor nu-i chip să ne poarte...
Intră, Doamne, acolo, la ea în piept.
Locul inimii noastre sălășluiește-n cer
Și-n lumina lină a Celui făr-de moarte.

Aspre prăpăstii se sparg în orice ins,


Pe munții sufletului ninși de blesteme
Arde floarea minunilor – Rugul aprins –
Ce-n scrum preface spațiu și vreme.

Doamne, spre locul : inimii noastre? Inimii


Tale?’ndreptează
Pașii rugăciunii obosită de cale,

S-ar putea să vă placă și