Sunteți pe pagina 1din 3

ANEXA 3

Fișă de lucru

1. Răspunde la ghicitorile de mai jos și vei obține, pe verticală, un numeral ordinal:

a. Zici ca-i o clepsidră mare/ Așezată în picioare/După șapte ea sosește/ Haide


spune, se numește...
b. Fluturașul cel plăpând/ Câte aripi o fi având?
c. Este simplu de făcut/ După unu e trecut/ Seamănă cu un rățoi/ Sigur știți, e cifra...
d. Cine merge de dimineață/ În patru picioare, / La prânz în două,/ Iar seara în trei?
e. E un nouă răsturnat/ Și de șapte e urmat/ E o mică ghicitoare/ Care-i cifra asta
oare?

2. Corectează enunțurile:

a. Optisprezece copii au participat la activitatea


ecologică.
b. Șasesprezeze din clasă au fost premiați.
c. La ora doisprezece am plecat acasă.
d. Șapteșpe oameni au fost de acord cu proiectul.

3. Analizează morfologic și sintactic numeralele din următoarele enunțuri, urmând


modelul dat:

Model: Doi iepuri au fost zăriți în iarbă.


Doi= numeral cardinal, simplu, cu valoare adjectivală, se acordă în gen și număr cu substantivul
„iepuri” ( genul masculin, numărul plural), funcție sintactică de atribut.

 Mama a cumpărat trei tablouri.


 Primul băiat a fost premiat.
 Al treilea va merge în excursie.
 Cinci au pierdut autobuzul.

ANEXA 2
CUBUL

DESCRIE 2. ASOCIAZĂ3. ARGUMENTEAZĂ


Asociați fiecărei părți Precizați tipul
de vorbire subliniate numeralelor
Definiți numeralul ordinal, ce din prima coloană valoareasubliniate, valoareadinlor morfologică
morfologică potrivită
a doua coloană. și argumentați alegerea făcută:
categorii gramaticale poate avea,apoi
dați câteva exemple . ExempluValoare morfologicăAm vazut-o la
magazin.Numeral Primul citește tema.
cardinal
O să vină la mare.Articol nehotărâtAm s-au implicat în
Patru prieteni
cumpărat o carte și două proiect.
creioane.Prounume
personalA citit o carte interesantă.Verb
A doua colegăauxiliar
a lipsit astăzi.
Cinci joacă fotbal.
4. COMPARĂ 5. APLICĂ
6. ANALIZEAZĂ
Compară cele două numerale
din fiecare enunț, alegând forma Aplică, în enunţuri:
corectă:
Am citit doisprezece/douăsprezece pagini. Numeral cardinal cuAnalizați numeralele din următoarele
valoare substantivală;
Unșpe/unsprezece copii merg la concurs. exemple precizând felul, valoarea și
O mie/ o mie de fete au participat la maraton. Numeral ordinalfuncția sintactică:
cu valoare adjectivală;
Lasă-mi, te rog, a cincea/ a cincia carte.
Numeral cardinalDoi
cu prieteni adevărați de
funcția sintactică se ajută la nevoie
atribut; Al treilea câștigător a primit o tabletă .
Prima se joacă în parc.
Cinci au plecat acasă.