Sunteți pe pagina 1din 1

FRONDA IN LITERATURA INTERBELICĂ

DIRECŢII DE ABORDARE A TEMEI

1. Modernismul extremist; avangarda; sensurile termenului „fronda”


2. Caracteristicile avangardei literare; precursorii avangardismului; direcţiile
frondei în poezie, proză, teatru
3. Diversitatea orientărilor avangardiste europene: futurism, cubism,
dadaism, suprarealism etc.
4. Avangardismul românesc; programe şi reviste româneşti avangardiste
5. Aplicaţii pe textele unor scriitori: Urmuz, Ion Vinea, Ilarie Voronca, Gellu
Naum, Tristan Tzara, Geo Bogza

BIBLIOGRAFIA:

1. Gabriela Duda- Poezia românească de avangardă;


2. Mario Michelli- Avangarda artistică a sec al XX-lea;
3. Marin Mincu- Avangarda literară românească;
4. Ion Pop- Avangarda în literatura română;
5. Adrian Marino- Dicţionar de idei literare- cap Avangarda;
6. Manifeste avangardiste; revistele „unu” ş.a
7. Eugen Ionescu- NU!; Război cu toată lumea
8. Albume de artă: Henri Matisse, Georges Braque, Edvard Munch, Pablo
Picasso, Salvador Dali, Rene Magritte ( sursa posibilă: www.google.ro-
imagini )