Sunteți pe pagina 1din 12
 
MAICA DOMNULUI ÎN TEOLOGIA ORTODOXĂŞI ROMANO-CATOLICĂ.
 
PROF. BOITAN MARIUS-DORINELI. INTRODUCERE.MAICA DOMNULUI, FECIOARA MARIA,NASCĂTOAREA DE DUMNEZEU
 
Maria din Nazaret sau Fecioara Maria (din ebraică” Miryam”-“
 םירמ” 
; n. aprox. 17 î.Hr. probabil înIerusalim , aziIsrael - d. aprox. 45 d.Hr. probabil înEfes , aziTurcia ) a fost, conform  scrierilor  Noului Testament  , mama Domnului nostru Iisus Hristos. Conform proto-Evangheliei după Iacoba fost fiica luiIoachimşi Ana. Conform Noului Testament  , în momentul conceperii lui  Iisus Hristos, fapt ce i-a fost revelat deArhanghelul Gabriel  , ea eralogodnicaluiIosif din Nazaret.   În tradiţia creştină (ortodoxă, catolică, anglicană şi luterană) precum şi în ceamusulmană,arămas prin minune fecioară în timpul conceperii şi naşterii lui Iisus.Evangheliile canonice nu dau prea multe amanunte despre viata Fecioarei Maria. Ea este fiicaunica a lui Ioachim si a Anei, care o consacra serviciului religios din templu. De fel din Nazaret, inGalileea (Lc. 1, 26-27), ea este logodita cu Iosif, nume mentionat in genealogia redata de Evanghelia dupa Matei (1, 16), cu scopul de a arata ca Iisus apartine dupa nasterea Sa fizica poporului iudeu, inscriindu-se in linia descendenta davidica. Din cauza acestei logodne, Iisus a fost considerat fiul lui Iosif si al Mariei (Lc. 3, 23; 4, 24; In 6, 24), desi Iosif are o paternitate legalaasupra Lui, nu una fizica (Mt. 1, 20-25). Aici primeste vestea cea buna de la ingerul Gavril (Lc. 1,26-38), fiind salutata apoi de Elisabeta, mama lui Ioan Botezatorul (Lc. 1, 42-45). Dupa nasterea Fiului sau, cel Unul-Nascut, in Betleem (Lc. 2, 4-16), ea este alaturi de Iisus in toate marilemomente ale vietii si activitatii Lui: taierea-imprejur, prezentarea la tmplu, fuga in Egipt, predicain templu, minunea din Cana (In 2, 1), in timpul Patimilor, dupa care Fecioara este incredintataapostolului Ioan (In 19, 25). Dupa inaltarea la cer a lui Iisus (Fapte 1, 14), Fecioara impreuna cu fratii lui Iisus si femeile care au urmat pe Hristos fac parte din cercul apostolic.Pâna in secolui al IV-lea, lipseste o literatura proprie despre Fecioara Maria, cu toate ca scrierile apocrife se refera deseori la scene din viata ei. De pilda, cartea Petrecerii Prea Sfintei Fecioare, atribuita episcopului Meliton de Sardes, mentioneaza ca apostolii, care au inconjurat pe Fecioara in ultimele clipe ale ei, au dus trupul sau spre ingropare in valea lui Iosaphat, dar aici, in fata mormintului, a fost inaltata la cer.
1
 
In Biserica apuseana, incepind cu episcopul Epifanie de Salamina, cultul Maicii Domnului ia omare amploare. Printre altele, sarbatoarea Adormirii este deja amintita de Grigorie de Tours(† 594) in <<Tratat despre minuni>>. Sub papa Grigorie (590-604) sarbatoarea era comemoratala Roma la 15 august (in vechile martirologii la 18 ianuarie). Papa Sergiu (687-701) prescrieanumite rugaciuni pentru sarbatorile mariale (Nasterea, Bunavestirea, Curatirea la Templu si Adormirea). O serie de parinti si scriitori din Rasarit au consacrat Maicii Domnului numeroasetratate, studii si in special omilii si imne, ca de pilda: Ioan Damaschin, Gherman deConstantinopol, Modest de Ierusalim, Andrei de Creta, Teodor Studitul. Literatura cultica este plina de rugaciuni si doxologii referitoare la persoana si rolul Maicii Domnului in iconomiaintruparii Fiului lui Dumnezeu. 
Asadar, Maica Domnului are un loc deosebit in istoria mantuirii neamului omenesc pentru ca eaeste noua Eva curatita de pacatul neascultarii prin ascultarea de Dumnezeu la IntrupareaMantuitorului, este Mama Fiului lui Dumnezeu Intrupat (“Emanuel”); iar intrucit Biserica estenumita Trup al lui Hristos, popor nou de credinciosi etc., Maica Domnului este si Maica a Bisericii,a tuturor celor renascuti prin Hristos, prin Sfânta Taină a Botezului.
II.
Sărbătorile Maicii Domnului
Principala sărbătoare a Mariei este la
15 august ("Sfânta Maria Mare")
, sărbătoare care senumeşte oficial în biserica romano-catolică
"Ridicarea la Ceruri a Fecioarei Maria" 
, iar în bisericile ortodoxe
"Adormirea Maicii Domnului" 
.În plus, ambele biserici sărbătoresc
 ("Sfânta Maria Mică"), pe 8 septembrie, iar pe 12 septembrie, în Biserica romano-catolicăse sărbătoreşteSfântul Nume al Mariei(aluzie la respectul datorat Maicii Sfinte şi încrederea în puterea invocării respectuoase aacestui Nume, ca semn de binecuvântare şi tărie în faţa ispitelor).Pe25 martiebiserica catolică şi cele ortodoxe sărbătoresc
.Bisericile ortodoxe,greco- şi romano-catolice sărbătoresc
 Intrarea în biserică a Maicii Domnului 
(sau
 Aducerea Maicii Domnului la Templu
 
Biserica catolică
mai sărbătoreşte
  pe 
şi, după Conciliul al Doilea de la Vatican, a schimbat denumirea sărbătorii de 1 ianuariedin
Tăierea împrejur 
în
Solemnitatea Sfintei Fecioare Maria, Maica lui Dumnezeu, Regina păcii
.În evul mediu, în unele regiuni ale Europei occidentale
 Adormirea
şi
 Ridicarea la Ceruri
sesărbătorea în ianuarie şi februarie. 
Bisericile ortodoxe şi cele greco-catolice mai sărbătoresc:
 Adunarea credincioşilor în cinstea Preasfintei Fecioare, Născătoare de Dumnezeu
 Acoperământul Maicii Domnului
 Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, pe 21 noiembrie;
 Izvorul Tămăduirii
înVinerea luminată, adică vineri înSăptămâna luminată,de dupăPaşti; 2
 
 Zămislirea Sfintei Fecioare de către Sfânta Ana
 Punerea în raclă a cinstitului veşmânt al Maicii Domnului
 Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului
De asemenea, atât catolicii şi cât şi ortodocşii serbează, în funcţie de ţară, regiune şi tradiţie,diverse apariţii sau icoane ale Maicii Domnului.
III. Titlurile date Fecioarei Maria
Titlurile cele mai des atribuite Fecioarei Maria sunt
Maica Domnului
(“
Our Lady”
, “
 Notre Dame”
, “
 Nuestra Señora”
, “
 Nossa Senhora”
, “
Madonna”
, numele după care ea este cunoscută celmai des),
 Binecuvântata Fecioară Maria
,
 Regina Cerurilor 
(“
Queen of Heaven”
, “
 Regina Coeli
”)şi altele. Calităţile venerate prin ele sunt sumate în
"Cuvine-se să te fericim pe tine Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi  prea nevinovată, şi maica Dumnezeului nostru, ceea ce eşti mai cinstită decât  Heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut. Pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim."
Lucrările teologice se referă la termenul grec
Theotokos” 
 
şi echivalentele salelatine
Deipara” 
 
şi
Dei genetrix” 
, traduse ca
 
Născătoare de Dumnezeu 
 
sau
 
Purtătoarea de Dumnezeu 
.Acestea sunt utilizate pentru a accentua că fiul Mariei, Iisus Hristos, este Dumnezeu. Conciliul de laEfes susţine ca părinţii bisericii nu au ezitat să vorbească despre Fecioara Maria ca fiind MaicaDomnului, condamnând doctrina
, care ţinea că Maria a fost doar mama lui
, nu şia lui
.
IV. Numele Maicii Domnului în alte limbi
Numele
Maria
potrivit unor surse înseamnă "copil dorit". Altii interpreteaza numele cainsemnand „amărăciune” şi se pronunţă în ebraică 
Miryam” – “
םירמ”, în arabă 
Miryam”
sau “
Maryam” – “
مير” , în greaca Septuagintei
Μαριάμ”
, “
Mariam”
,sau “
Μαρία”
,
Maria
, înetiopiană
Māryām”
, însiriană
Mart Maryam”
, înlatinatârzie “
Maria”
.Cuvântul
Maria
, este în general considerat ca fiind originar din limba ebraică şi ar provenidin “
Maryam”
cu varianta “
Miryam”
, numele surorii mai mari a lui Moise. Pare să fie un nume compus din două elemente: “
mar”
însemnând “picătură” şi “
 yâm”
însemnând “mare”. SfântulIeronimcunoştea această etimologie, deoarece declara că Maria înseamnă “
Stilla Maris”
, "picăturădin mare". După el, unii copişti au citit greşit cuvântul “
 stilla”
, “picătură”, şi au scris “
 stella”
,“stea”. De aici provine titlul "Steaua Mării" şi cântecul “
 Ave, maris stella”
, "Bucură-te, o, stea amării". Eroarea nu trebuie regretată, deoarece a dat loc unei imagini poetice foarte frumoase.Unii savanţi consideră, şi nu fără motive, că cuvântul
Maryam
nu este de origine ebraică,  ci egipteană,şi datează din timpul captivităţii evreilor în pământul faraonilor . Conform acestei origini, cuvântul ar fi compus din două părţi, dintre care prima înseamnă "a iubi, a alege pe cineva",3

Răsplătiți-vă curiozitatea

Tot ce doriți să citiți.
Oricând. Oriunde. Orice dispozitiv.
Anulați oricând
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505