Sunteți pe pagina 1din 2

Ideile lui V.

Alecsandri despre existența


tradițională și a poeziei populare.
Semnificația izvoarelor folclorice, originalitatea
legendelor și alte texte.
Poezia româneasca era dominată de puternica personalitate lirică a lui Vasile
Alecsandri. Până la înălțimea de cugetare și până la perfecțiunea formală a
poetului, muntean nu se mai ridică nici unul dintre poeziile vremii, nici unul dintre
cele mai de mai înainte. Creația lui Alecsandri au avut un spirit național și popular,
reprezentat de față, de o viață elogică în fața locului de muncă, de rodnicie și
puritate morală pentru oameni simpli. El a izbutit una dintre marile victorii ale
vânzării și ale liricii românești. Fără nici o exagerare Pastelurile îngrijesc
marchează trecerea poeziei noastre pe trepte superioare în creșterea ei. Folosind
tradiția unor încercări mai vechi de epocă pe teme istorice, cum celebrează
celebrele sale creații, el depășește tot ce se va face atunci când amploare și prin
biruința artistică marcează un moment însemnat de deplină se maturizează în
creația sa și clar în literatura noastră. Poemul deschide drumul cu un ciclu în
poezia lui Alecsandri, despre ce este legit de Legende. Specia nu fuzionează cu
totul absentă din literatură atunci atunci, dar poemele lui Alecsandri au un timbru
nou în ansamblul lor, îmbinându-se în mod ingenios istorice și vibrația
patriotismului cu bogat elemente folclorice, cum este în acea nepieritoare
capodoperă a literaturii noastre, îngrijire și Dan, Capitan de Plai.

„Activitatea complexă a lui V.Alecsandri în valorificarea tradițiilor literare /


folclorice”

Poezia populară

După călătorii prin Moldova, Muntenia, Transilvania și Bucovina, Alecsandri


descoperă poezia populară care îngrijește impresiile, fascinează și influențează în
crearea vânzărilor. După Alecsandri poezia populară sunt o influență deosebită
despre importanța literaturii românești din secolul trecut și nu numai.

Stilul subtil, cuprinzător și angajat fa din Alecsandri un artist puternic influențat de


marile probleme ale epocii, observând lumea înconjuratoare așa cum este, fară
iluzii sau dezamăgiri. Alecsandri creează în „Legende” un proiect medieval
medieval în mit.Împreuna cu ciclul „Pasteluri”, volumul „Legende” și „Legenda
nouă” alcătuiesc piatra de rezistență estetică a liricii lui Alecsandri.

Publică succesiv, între 1872 și 1874, legendele au caracter istoric, fantastic sau
etiologic. Chiar printre „Doinele” vânzare, poetul pașoptist introduceți și puteți
folosi balade (Andrii Popa, Groza, Tătarul, Altarul monastirii Putna, Mărioara
Florioara), la îngrijire se adaugă în cinci în volumul „Margaritarele”.

Vânzarea tematică operează este variată, fiind cuprinsă în lucrări aparținând mai
multor genuri și specii literare: evenimente politice sociale (Dumbrava Roșie,
Despot-Vodă, dezvăluire românească, Hora Unirii, Ostașii noștri, Dezrobirea
Țiganilor, Moldova în 1857, Dan, Căpitan de plai, Oda ostașilor români), critici
moravurilor sociale și politice ale societăților contemporane (Chirița în Iași, Chirița
în Provincie, Balta albă, lorgu de la sadagura, Istoria fiind galbenă și o altă parale,
Plugul blăstămat), folclorul cules, prelucrat și Există sursă de inspirație pentru
creații originale (poezii populare, balade - cântece batrânești, românești și poezia
lor, doine și lăcrămioare, legende), natură (pasteluri).

Despre Alecsandri nu se poate spune ca apar după o singură epocă literară pentru
că se poate întoarce mai multe decenii. Începe să scrie în perioada de ascensiune
a romantismului./ Până la urmă, se pot împărtăși cariera literară în plin clasicism,
care poate fi considerat, ca și Gr. Alexandrescu, un scriitor de tranziție între
romantism și clasicism. Evoluția lui Alecsandri este cea a unui creator de oricărui
în drumul până la perfecțiune, de la literatura de specialitate, decorativă,
ocazională până la una de profunzime, căutând aspirații esențiale ale omului.

Alecsandri a fost în primul rând sau personalitate extraordinară de puternic, în


literatură un rol asemănător celui mai mare lui în cultură, mai târziu. Implicat în
viața politică, socială, literară, culturală, iubită și aclamată de mulțime, a luat un
model de confrații scriitorice, Alecsandri a avut o influență fără precedent în
epocă, recunoscut de către persoanele de cultură de îngrijire și de urmat.

S-ar putea să vă placă și