Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Disciplina ________________________________________________
Clasa____________________________________________________
Data ____________________________________________________
Subiectul----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----
Lecția de formare a capacităților de dobândire a cunoștințelor
Lecția de formare a capacităților de înțelegere a cunoştințelor
Tipul Lecția de formare a capacităților de aplicare a cunoștințelor
lecției
Lecția de formare a capacităților de analiză-sinteză a cunoștințelor
Lecția de formare a capacităților de evaluare a cunoștințelor
Lecție mixtă
Unități de competențe:--------------------------------------------------
Obiectivele lecției: La sfârșitul lecției, elevul va fi capabil:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------
-------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------
Tehnologii didactice de predare-învățare-evaluare:
a)forme : activitate frontală__, în perechi__, individual__, independent__, în grup mic__
b)metode,procedee,tehnici didactice _______________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Produsul:
Criterii de evaluare:
1.
2.
3.
4.____________________________________________________________
Secvențele Activitatea profesorului și a elevilor Evaluare
lecției
Evocare

Realizarea
Sensului

Reflecție

Extensia
Reflecție

Extensia
Proiect didactic
la limba și literatura română
susținut în clasa a II-a
Subiectul lecției: ,, Scrisul –necesitate în viața
omului. Punctuația: cratima în ortogramele
învățate. Textul „Cioc! Cioc! Cioc!” după Emil
Gârleanu.’’
a.s. 2019-2020

A elaborat: Popușoi Jana